JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO for alle:

Denne gjengen skal få folk med høyere utdanning til å velge LO

En ny satsing skal bidra til LO blir et naturlig valg for lærere, ingeniører, forskere, arkitekter og andre med bachelor- og mastergrad.
KAMPANJESTART: Prosjektsekretærene for den nystartede LO for alle-kampanjen samlet til kick off. Bakerst: Per Svor, Norsk Manuellterapeutforening; Martin Eidissen, Fagforbundet; Sigve Pedersen, Industri Energi; Lars Viljar Kvavik, Handel og Kontor; Irmelin Stødle, Fellesorganisasjonen og Frode Janborg, Forbundet for Ledelse og Teknikk. Foran: Marit Bjerke, Norsk Tjenestemannslag; Runa Næss Thomassen, Skolenes landsforbund; Grete Sparby, Norsk Jernbaneforbund og Mette Sofie Sigvartsen, Fagforbundet.  Ann Sesilie Tekfeldt var ikke tilstede da bildet ble tatt. I tillegg har noen av forbundene ennå ikke fått på plass sine prosjektsekretærer.

KAMPANJESTART: Prosjektsekretærene for den nystartede LO for alle-kampanjen samlet til kick off. Bakerst: Per Svor, Norsk Manuellterapeutforening; Martin Eidissen, Fagforbundet; Sigve Pedersen, Industri Energi; Lars Viljar Kvavik, Handel og Kontor; Irmelin Stødle, Fellesorganisasjonen og Frode Janborg, Forbundet for Ledelse og Teknikk. Foran: Marit Bjerke, Norsk Tjenestemannslag; Runa Næss Thomassen, Skolenes landsforbund; Grete Sparby, Norsk Jernbaneforbund og Mette Sofie Sigvartsen, Fagforbundet. Ann Sesilie Tekfeldt var ikke tilstede da bildet ble tatt. I tillegg har noen av forbundene ennå ikke fått på plass sine prosjektsekretærer.

Ragnhild Heyerdahl

ragnhild@lomedia.no

17.180 nye medlemmer på tre år. Det er målet for kampanjen «LO for alle».

Kampanjen er LOs nye storsatsing for å rekruttere flere medlemmer med høyere utdanning. Etter at Creo og Norsk Manuellterapeutforening kom med, er det elleve forbund som deltar i kampanjen. Til sammen 17 prosjektsekretærer skal i løpet av de neste årene jobbe dedikert for å få flere høyskole- og universitetsutdannede til å velge et LO-forbund.

p

Flere nordmenn har høyere utdanning

Det er nemlig ikke blant de høyt utdannede LO har sitt grunnfjell. I dag har knapt hvert femte yrkesaktive medlem i LO utdanning tilsvarende to år eller mer fra universitet eller høyskole.

I befolkningen generelt gjelder det mer enn hver tredje arbeidstaker. Og denne andelen bare øker.

Fra år 2000 til 2017 vokste antallet sysselsatte med høyere utdanning med 392.000, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det skjer med andre ord en sterk vridning i samfunnet vekk fra yrker som bare krever grunnskole eller videregående utdanning, til yrker som stiller høyere kompetansekrav.

Les også: Nå skal LO kapre uorganiserte ingeniører, arkitekter, sykepleiere, lærere og akademikere

Synkende medlemstall

Det merkes blant annet i jernbanen, forteller Jane B. Sæthre, forbundsleder i Norsk jernbaneforbund (NJF).

– Tidligere ble høyere stillinger ofte besatt av arbeidere som hadde jobbet seg opp i systemet. Dette har blitt mindre og mindre vanlig. I stedet rekrutteres ansatte med høyere utdanning rett inn i disse stillingene, og ofte er de allerede medlemmer av NITO, Tekna eller andre forbund utenfor LO, sier Sæthre til LO-Aktuelt.

Forbundet har de senere årene hatt fallende medlemstall, og en satsing på ansatte med høyere utdanning er nødvendig for å snu denne utviklingen, mener forbundslederen.

– Det gjør ingenting å miste 40 medlemmer over to år, men om det fortsetter slik år etter år, er det skummelt. Styrken vår er høy organisasjonsgrad, sier Sæthre.

Les også: Færre enn én av ti studenter er medlem i LO

Saken fortsetter under bildet.

SATSER PÅ NYE GRUPPER: Forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund vil ha flere medlemmer med høyere utdanning.

SATSER PÅ NYE GRUPPER: Forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund vil ha flere medlemmer med høyere utdanning.

Ole Palmstrøm

Arbeidsstokken endres i oljebransjen

En tilsvarende utvikling merkes også i oljenæringen, forteller Sigve Pedersen. De siste tre årene har han vært hovedtillitsvalgt i oljeservice-selskapet Altus Intervention. Nå er han ansatt som prosjektsekretær i Industri Energi for å rekruttere flere ingeniør, sivilingeniører og andre med høyere utdanning i operatørselskapene.

– Siden oljenedturen i 2014 har vi hatt store nedbemanninger i vår bransje. Det er først og fremst våre medlemmer på gulvet, som har fått sparken, ikke Tekna og NITO sine, forteller Pedersen.

p

I tillegg er det et generasjonsskifte på gang. Store kull er nå på vei ut etterhvert som de når AFP-alder. Mange av disse er IE-medlemmer, mens de nyansatte som kommer inn, gjerne har høyere utdanning og en annen organisasjonstilhørighet. Resultatet er at Industri Energi mister andeler på arbeidsplassene, forklarer Pedersen.

– Vårt forbund blir sett på som et forbund for de på gulvet. Målet nå er å få tak i de med høyere stillinger. Det kommer til å ta tid, men etter hvert som vi klarer å få inn flere mellomledere og folk fra kontormiljøet, så tror jeg det vil få en smitteeffekt.

– LO må endre seg

Ettersom en stadig større del av arbeidsstokken har høyere utdanning, må det å rekruttere medlemmer med høyere utdanning også bli en større del av LOs kjernevirksomhet, er budskapet fra LOs førstesekretær Julie Lødrup. Skal man lykkes med det, må det nye grep til, påpeker hun.

– Hele LO må endre seg for å være den organisasjonen folk med høyere utdanning trenger og ønsker seg, sier Lødrup.

Det innebærer alt fra å se på medlemsfordeler og hvilken bistand LO og forbundene kan tilby, til hvilke politiske saker LO bør markere seg på for å være mer relevant for folk med høyere utdanning, påpeker Lødrup.

– Jeg tror en del folk med høyere utdanning er litt mer kravstore. Hvis de melder seg inn i et LO-forbund, men ikke hører noe på tre måneder, ja da melder seg kanskje heller inn i Akademikerne. Vi må bli bedre ikke bare på verving, men også på å rigge organisasjonen for disse medlemmene, sier førstesekretæren.

Må tenke nytt

Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund mener forbundene også må jobbe med budskapet sitt.

– Mange med høyere utdanning har en oppfatning av at NJF ikke er for dem, men uten at de egentlig har noe belegg for det. Det er en kode vi må knekke, for folk med mastergrad er jo like opptatt av medbestemmelse, lønnsutvikling og rett til videreutdanning som andre ansatte. Skal vi få ingeniørene til å bli interessert i oss, må vi ha representanter som føler seg trygge på å nærme seg den gruppa, og vi må snakke om de behovene ingeniørene har, sier hun.

Dette er prosjektsekretærene

Creo

Prosjektsekretær ikke ansatt.

Målgruppe for prosjektet: Kulturskolelærere og rektorer, lærere i videregående på musikk-, dans- og dramalinjene, og musikklærere i grunnskolen.

Fagforbundet

Martin R. Eidissen (30). Rådgiver i Fagforbundet siden sommeren 2017. Har jobbet med faglig oppfølging av medlemmer som jobber med økonomi, administrasjon og arkiv, i tillegg til utdanningsfaglig arbeid både med høyere utdanning, fagskole og yrkesfag. Mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid fra Universitetet i Oslo.

Mette Sigvartsen (45). Har jobbet som rådgiver i Fagforbundets organisasjonsavdeling siden sommeren 2019. Var fra 2016 til 2019 prosjektsekretær i serviceprosjektet, som var et tilsvarende rekrutteringsprosjekt i LO.

Målgruppe for prosjektet: Sykepleiere, barnehagelærere, kommuneingeniører og økonomisk og administrativt ansatte i kommunene.

Forbundet for ledelse og teknikk

Frode Janborg (47). Statsviter fra Universitetet i Bergen. Ansatt i FLTs organisasjonsavdeling.

Målgruppe for prosjektet: Funksjonærer og høyere utdannede i teknologibedrifter som driver forskning og utvikling.

Fellesorganisasjonen

Irmelin Stødle (50). Utdannet vernepleier. Tillitsvalgt siden 1992. De siste 10 årene som rådgiver i FO, med lønns- og arbeidsforhold for FOs medlemmer i private stiftelser og bedrifter som fagområde.

Målgruppe for prosjektet: Ansatte innen privat velferd (både ideelle og kommersielle aktører) og vitenskapelig ansatte på de relevante utdanningene.

Handel og Kontor

Lars Viljar Kvavik (53). Utdannet marinbiolog. Har mellomfag i samfunnsøkonomi med spesialisering i finans. 10 års erfaring fra finansbransjen og prosjektleder i Norsk Folkehjelp. De siste årene har han vært lærer i Bærum kommune.

Målgruppe for prosjektet: Ansatte i finanssektoren.

Industri Energi

Sigve Pedersen (39). Utdannet platearbeider, rørlegger og brønnoperatør. Hovedtillitsvalgt i Altus Intervention de siste tre årene.

Ann Sesilie Tekfeldt (44). Utdannet cand.mag og journalisthøgskole. Kommer fra stillingen som fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen i Rogaland. Har ti års erfaring som kommunikasjonsrådgiver i BP Norge AS og kommunikasjonssjef i Halliburton AS. Tidligere journalist og klubbleder i Rogalands Avis.

Målgruppe for prosjektet: Ansatte med høyere utdanning i operatørselskaper og oljserviceselskaper på norsk sokkel.

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

Prosjektsekretær ikke ansatt.

Målgruppe for prosjektet: Utøvere innenfor fotball, håndball, hockey, skihopp, kombinert, sykkel og nye idretter.

Norsk Jernbaneforbund

Grete Sparby (43). Har jobbet i BaneNOR/trafikk Øst siden 2010. Har primært jobbet administrativt med lederstøtte, men har også jobbet «ute» som signalgiver.

Målgruppe for prosjektet: Først og fremst mellomledere og administrativt personale i BaneNOR og Vy, men også andre med høyere utdanning.

Norsk Manuellterapeutforening

Per Svor (27). Mastergrad i Helseledelse og helseøkonomi fra Universitetet i Oslo. Ansatt som prosjektmedarbeider i NMF høsten 2019. Skal nå jobbe 50 prosent med «LO for alle»-prosjektet i NMF.

Målgruppe for prosjektet: Manuellterapeuter og muskel- og skjelettinteresserte fysioterapeuter.

Norsk Tjenestemannslag

Marit Johanne Bjerke (47). Kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Utenriksdepartement. Ble tillitsvalgt i NTL UD i 2011. Sitter i landsstyret i NTL.

Solveig Blomstrøm Nordbø (30). Kommer fra stillingen som seniorkonsulent i Avdeling for studieadministrasjon ved Universitetet i Oslo. Har vært verveansvarlig i NTL UiO siden september 2019.

I tillegg til disse to skal universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø få hver sin prosjektsekretær i ett og et halvt år.

Målgruppe for prosjektet: Ansatte i universitets- og høyskolesektoren, samt saksbehandlere, rådgivere og ledere i departementene.

Skolenes landsforbund

Runa Næss Thomassen (29). Kommer fra stillingen som norsklærer ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr. Sitter i styret i SL Oslo. Representerer Skolenes landsforbund i LOs sentrale ungdomsutvalg.

Målgruppe for prosjektet: Lærere og trafikklærere.

LO for alle

• En treårig kampanje for å øke rekrutteringen av medlemmer med høyere utdanning.

• Målet er 17.180 nye medlemmer i løpet av tre år.

• Følgende forbund deltar: Creo, Industri Energi, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund, NTL, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Fagforbundet, Handel og Kontor, NISO, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Manuellterapeutforening.

• Alle forbundene skal ansette prosjektsekretærer som skal jobbe med kampanjen, mens LO koordinerer arbeidet.

• LO dekker 75 prosent av kostnadene det første året, 50 prosent det andre året og 25 prosent det tredje året.

Warning
Annonse
Annonse

LO for alle

• En treårig kampanje for å øke rekrutteringen av medlemmer med høyere utdanning.

• Målet er 17.180 nye medlemmer i løpet av tre år.

• Følgende forbund deltar: Creo, Industri Energi, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund, NTL, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Fagforbundet, Handel og Kontor, NISO, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Manuellterapeutforening.

• Alle forbundene skal ansette prosjektsekretærer som skal jobbe med kampanjen, mens LO koordinerer arbeidet.

• LO dekker 75 prosent av kostnadene det første året, 50 prosent det andre året og 25 prosent det tredje året.