JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FORSØKT RADIKALISERT: "Ahmad" og "Adil" sier de har blitt forsøkt radikalisert i fengselet. Det var en karismatisk og pågående type som satt inne for en tid tilbake. De lot seg ikke forføre, men begge sier de forstår at folk – i svake øyeblikk – blir fristet.

FORSØKT RADIKALISERT: "Ahmad" og "Adil" sier de har blitt forsøkt radikalisert i fengselet. Det var en karismatisk og pågående type som satt inne for en tid tilbake. De lot seg ikke forføre, men begge sier de forstår at folk – i svake øyeblikk – blir fristet.

Ole Palmstrøm

Domfelte mener ansatte har for lite kunnskap om radikalisering

– En må huske at innsatte skal tilbake til samfunnet. Når man stenges inne, kan udyr av negativt tankespinn skapes bak døra, sier en innsatt.22.05.2015
12:00
02.06.2015 14:17

anne.siri.rena@lomedia.no

katharina@lomedia.no

Økt tilslutning til terrororganisasjoner som IS og terrorangrepene i Europa, har ført til debatt om radikalisering og voldelig ekstremisme. NFF-Magasinet ser her på hva kriminalomsorgen kan gjøre for å forhindre radikalisering i norske fengsler.

Viktig å konfrontere innsatte

Farukh Qureshi var selv kontaktbetjent til en innsatt som ønsket å verve seg til en terrororganisasjon. Den innsatte var åpen om hatet til USA og Vesten. Ofte er dét en grunn til islamsk terrorisme, ifølge Qureshi, fengselsbetjent i Oslo fengsel. Han mener det er viktig å konfrontere, spørre og grave, vise at det finnes alternativer der ute.

– Jeg spurte han om hva er poenget, hva vil du oppnå. Han sa han ville bli martyr, da sa jeg at det han snakket om skurrer. At han heller bør gå tilbake til samfunnet og forhindre flere fra å bli kriminelle, sier Qureshi.

– Veien mellom å være kriminell og å bli radikalisert er ofte kort. Å sitte i fengsel helt uten mål og mening slår uheldig ut.

Den innsatte er ute av fengsel nå, men hvordan det går med vedkommende, vet ikke Farukh Qureshi.

– Dessverre rekker vi sjelden å konfrontere innsatte med kriminaliteten de begår. Dermed blir de sittende tida ut uten at noen spør om hvorfor de gjorde det de gjorde, sier Qureshi, som er leder Oslo Fengselsfunksjonærers forening.

Ekstreme holdninger pipler fram i fengsel

"Ahmad" er innsatt i Oslo fengsel. Han er muslim, men ikke spesielt religiøs. Han mener en blir mer opptatt av religion når en ikke får praktisert. "Ahmad" er kirketjener for fengselsprest Terje Auli som sier noe lignende:

– Når religionsutøvelsen blir lagt lokk på, kan ekstreme holdninger piple fram. Mange finner «hjem» under et fengselsopphold. Her er det god tid til å tenke, sier Terje Auli, fra kontoret sitt i Oslo fengsel.

Innsatte har rett til å utøve sin religion

Auli, en av to prester her, er fulltidsansatt i fengselet av Oslo Bispedømme. Livssynsutøvelse er en rettighet de innsatte har. Innsatte må føle at troen deres blir tatt på alvor, og dét kan bidra til å føre dem vekk fra kriminalitet og radikalisering. Gjennom sitt 20-årige prestevirke i fengselet, har Auli erfart at det ofte er lite som skal til for at innsatte faller til ro: for muslimer er det gjerne tilgang til Koranen og fredagsbønn.

Bibliotek blir til kirke

Presten får skryt av innsatte og ansatte for toleransen han utviser på tvers av trosretninger og etnisiteter. "Alle" vil snakke med presten. Annenhver søndag forvandler han og kirketjenerne en del av biblioteket til et sted hvor gudstjenesten holdes. Nå har han fått på plass en avtale med mosken Minhaj ul Quran. Hver fredagh skal en imam komme og holde bønn.

Fredagsbønn kan motvirke radikalisering

– Innsatte opprettholde en relasjon til egen tro, via autoriserte lærde, noe som kan bidra til å holde dem unna kriminalitet og ekstremistiske holdninger. Denne kontakten vil vise dem at de ikke er glemt av samfunnet rundt. For moskeen er det nyttig å få innblikk i fangenes tanker og utfordringer, sier Awais Ejaz, ungdomsleder i moskeen.

Imamen har autoritet fordi han har studert religiøse tekster. Ved å videreføre kunnskapen sin etter fredagsbønn, også i form av uformelle besøk, kan han bidra til å motvirke radikalisering, mener Ejaz. Da er det viktig at imamen blant annet snakker om hvorfor ekstremisme ikke er forenlig med islam.

En iman kan gjøre nytt i fengsel

Med dette får også de to innsatte ønsket sitt oppfylt. "Ahmad" har vært flere runder i fengsel, og har sett en imam gjøre nytte her tidligere.

– Terrororganisasjoner fôrer folks hoder med masse dritt. De mener jihad betyr enveisbillett til himmelen. Da er det greit å få inn en person som vet hva muslimske verdier egentlig går ut på, sier "Adil".

Han sier at flere av de som radikaliseres ofte føler et utenforskap i samfunnet, og at et fengselsopphold kan bidra til å bygge mer hat. Ansatte, de som skal fange opp sånne signaler, er gjerne svært unge og har ofte liten kunnskap, mener de. I fengselet må en prøve å forstå hvordan de innsatte har det. Gi psykologhjelp, svarer de innsatte.

– Og en må huske at innsatte skal tilbake til samfunnet. Ved å stenge personer inne 23 timer i døgnet, kan udyr av negativt tankespinn skapes bak døra, sier "Ahmad".

Tillitsvalgt etterspør mer utdanning

Ansatte må ha svært god kunnskap for å føre dype samtaler med innsatte i faresonen, ifølge Farukh Qureshi.

Han er født i Norge av pakistanske foreldre. Innimellom går han i moskeen. Med dette besitter han mye verdifull kulturkunnskap, som mange mener flere fengselsbetjenter skulle hatt. Qureshi etterspør etterutdanning i religion og flerkulturell forståelse, med radikalisering og ekstremisme som tema. Han nevner eksempelvis opplæring ute på anstaltene, og et samarbeid mellom KRUS og høgskoler som tilbyr enkeltemner.

– Og her kan vi ikke skille mellom ulike typer radikalisering. Kunnskap for å håndtere høyreekstremister er like essensielt, selv om ekstremisme innen islam er et aktuelt tema akkurat nå.

Qureshi mener det også er viktig å tydeliggjøre skillet mellom konservativ og ekstrem islam i debatten. Å be fem ganger om dagen er ikke det samme som å være ekstremist.

Ansatte trenger mer kulturkompetanse

Johnny Bjørkli, leder i NFFs enhetslederforening, trekker nettopp fram kulturkompetanse som viktig for å motarbeide radikalisering.

– Store kultur- og språkbarrierer kan gjøre at radikalisering forekommer uten at man forstår hva som har skjedd, sier Bjørkli.

Må tørre å ta de vanskelige samtalene

Anders Nordrum, verksbetjent og gartner i Valdres fengsel, sier det er viktig med dypere innsikt og kunnskap om hva som radikaliserer.

– Vi mangler viktig kompetanse om ulike livssynstolkninger og virkelighetsoppfatninger, og blir derfor redde når en innsatt snakker om jihad (hellig krig, red.anm.).

Nordrum viser til at det for muslimer finnes to typer jihad, og at det er viktig å skille mellom disse. Han sier også at når mennesker er eksistensielt grublende eller søkende, blir vi mottakelige for refleksjon, men da er vi samtidig også lette bytter.

Verksbetjenten, som blant annet har utdanning i kristen sjelesorg, tror det er mulig å gjøre noe for å hindre radikalisering til alle såkalte -ismer. Og da må en tørre å ta de vanskelige samtalene, mener Nordrum.

Ansatt etterlyser konkrete planer

Fengselsbetjent Farukh Qureshi peker på mange av de samme utfordringene som de innsatte. Lav bemanning og at ansatte flyttes fra én avdeling til en annen, gjør det vanskelig å følge med på en negativ utvikling blant innsatte. Tillitten mellom partene forvitrer når det ikke er tid til samtaler. Det finnes heller ingen konkret plan fra Kriminalomsorgen for å jobbe opp mot innsatte i faresonen, ifølge Qureshi. Ord på papir er ikke nok, mener han.

– Arbeidet vil koste penger, men det vil også være en nødvendig investering, sier Qureshi.

Han tror ikke det nødvendigvis er sånn at de som jobber overordnet med dette, vet hva som skjer der ute på celler og i fellesrom.

KRUS tilbyr kurs i kulturforståelse

– Vi har i hele utdanningsløpet søkelys på innsattes behov, relasjonen mellom betjent og innsatt og dermed også på sikkerhet og rehabilitering, sier Katharina Gjeruldsen, fungerende studieleder på KRUS.

Fengselsskolen tilbyr et todagers kurs i kulturforståelse i praksis som handler om kulturelle forskjeller, sårbarhetsfaktorer og traume. I oktober arrangerer KRUS en konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme. I revidert statsbudsjett fikk utdanningen bevilget et årsverk for å styrke kunnskapen og opplæringen om radikalisering.

Flere livsynsmedarbeidere i fengslene

Et team av livssynsmedarbeidere, med base i Oslo fengsel, er nå på trappene. Teamet skal også bidra ved øvrige enheter på Østlandet. Flere tros- og livssynsgrupper skal få den samme tilgangen til fengslene som Den norske kirke. Teamet skal ivareta innsattes behov for livssynstjenester, men også bistå kriminalomsorgen med kompetanse, ifølge Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

– Vi mener radikalisering ikke er et omfattende problem i norske fengsler. Men det kan ha alvorlige konsekvenser, så det er likevel grunn til å forebygge, sier hun og understreker at godt innhold i straffegjennomføring er viktig, det bidrar til å forebygge ny kriminalitet.

Få radikaliserte i Oslo fengsel

Tilbake til Terje Aulis romslige kontor. Presten mener Oslo fengsel ivaretar innsattes behov for å få utøve egen religion. Han ønsker at fengselet fortsetter på samme spor som nå, at de kan gjøre mer av det de allerede er igang med. Auli hilser nye tiltak velkommen, men ber samtidig myndighetene om å informere grundig, sånn at nyheter ikke tres nedover hodene på dem. Han understreker at kun et svært lite antall av de innsatte er radikalisert, og at dette verken preger eller er et problem for fengselet.

– Det vi gjør her i fengselet er en liten dråpe i havet, men dråpen kan være med på å motvirke ekstremisme, sier Terje Auli.

Om radikalisering og voldelig ekstremisme:

• Med voldelig ekstremisme menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål.

• Radikalisering er prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål.

• Radikaliseringsprosesser kan skje innenfor alle typer livssyn, politiske retninger og ideologier.

• I revidert statsbudsjett bevilget regjeringen to millioner til en mentorordning for hindre radikalisering i fengslene

Kilde: regjeringen.no

www.radikalisering.no:

En nettside med informasjon, forskning og statusrapporter om myndighetenes arbeid for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

– Veien mellom å være kriminell og å bli radikalisert er ofte kort.

Farukh Qureshi, leder Oslo Fengselsfunksjonærers forening

– Når religionsutøvelsen blir lagt lokk på, kan ekstreme holdninger piple fram.

Terje Auli, prest i Oslo fengsel

– Store kultur- og språkbarrierer kan gjøre at radikalisering forekommer uten at man forstår hva som har skjedd.

Johnny Bjørkli, leder i NFFs enhetslederforening

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
22.05.2015
12:00
02.06.2015 14:17Mest lest

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

Roy Ervin Solstad

Solid lønnshopp for lager- og havnearbeidere

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Jan-Erik Østlie

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning


Flere saker