JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SJØMANNSLIVET: Klas Roger Olsen definerer seg som sjømann. Men snart kan det være slutt.

SJØMANNSLIVET: Klas Roger Olsen definerer seg som sjømann. Men snart kan det være slutt.

Tri Nguyen Dinh

En sjømann går i land?

Arbeidsplass: I løpet av mai vil regjeringen legge fram en ny maritim strategi. 685 ansatte i Color Line kan se jobben seile sin egen sjø.27.04.2015
12:00
29.04.2015 11:50

tri@lomedia.no

— Vi er både spente og nervøse. De ansatte begynner for alvor å skjønne at de kan miste jobbene sine, sier Klas Roger Olsen.

Han er kokk og skjærer lammelår til gjestene i buffetrestauranten. Olsen har vært sjømann i fem år, men snart kan det bli slutt. I løpet av mai skal regjeringen legge fram ny maritim strategi. Det som står i strategien, vil avgjøre om Color Line vil bli utflagget eller ikke. Dessuten kan også sånne som Olsen, cateringpersonalet som omfatter butikkansatte, baransatte, kokker og resepsjonister med flere, miste statusen sin som sjøfolk. Da vil de tre ut av nettolønnsordningen som i dag beskytter dem i kampen mot billigere arbeidskraft fra lavkostland. Disse to punktene blir avgjørende for om Olsen og 684 av hans kollegaer vil få beholde jobbene sine eller ikke.

— De ansatte har prøvd å snakke sammen og informere hverandre så godt vi kan. Vi har fått informasjonen fra arbeidsgiver og tillitsvalgte og vi prøver å forstå den så godt som mulig. Mange har prøvd å være positive og fortrenge alvoret. Men nå er det så nært forestående at mange har fått seg en vekker. Det er nok mange som er veldig bekymret og nervøse, sier Olsen.

Norske sjøfolk i fare

I dag seiler Color Line under NOR-registeret (Norsk ordinært skipsregister). Dersom regjeringen med ny strategi åpner for at Color Line kan seile under Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), frykter Norsk sjømannsforbund at det vil være «medisinen» rederiene trenger for å gjøre kostnadskutt, noe som betyr å kvitte seg med norske sjøfolk (les mer på neste side).

— Det vil bli for dyrt å ansette norske sjøfolk, selv med dagens nettolønnsordning. De vil bli erstattet med utenlandsk arbeidskraft. Derfor står nærmere 700 arbeidsplasser på spill, sier hovedtillitsvalgt Ronny Øksnes.

Det eneste som kan beskytte Color Line-ansatte mot utenlandsk arbeidskraft, er en fullverdig og sikker nettolønnsordning, ifølge Øksnes (se faktaboks). Det er disse bekymringene de ansatte nå deler.

Dårligere lønnsvilkår

— Vi frykter at om båten seiler under NIS, så vil lønnsvilkårene bli vesentlig dårligere dersom vi skal beholde jobbene våre. Rederiene kan jo velge og vrake blant arbeidere i andre land, sier kokken Olsen.

— Det vil i så fall bli takk og farvel for meg. Jeg har en familie jeg skal fø på. Det vil ikke gå med lavere lønn. Jeg elsker jobben min i Color Line, men jeg jobber først og fremst for å tjene penger, sier Olsen som har to barn.

Han har begynt å se seg om etter andre jobber på land. Så usikker er framtiden hans.

Sjømannskokken

— Jeg skulle gjerne blitt gammel i denne jobben. Å være sjømann har blitt en livsstil. Jeg føler meg som en sjømann, jeg definerer meg som en sjømann. Jeg håper også myndighetene kan gjøre det slik at vi fortsatt kan være beskyttet av nettolønnsordningen. Da vil det være et lite håp selv om vi skal seile under NIS-flagg, sier kokken.

På et informasjonsmøte på dekk seks, står Ronny Øksnes og informerer om situasjonen og hva som kan vente dem. Stemningen er smådystert. Flere har tatt dette innover seg. Det er de som er 40 år og eldre som er mest bekymret for jobben og framtiden. De unge er urolige for jobben hos Color Line, men tenker at det alltid vil være mulig å finne noe annet.

Mer enn en jobb

— Dette handler om at jeg vil jobbe akkurat her fordi jeg trives med jobben, kollegaer og turnusen mer enn at jeg ikke tror det finnes muligheter andre steder, sier Benedikte Titland fra Telemark.

— Å jobbe til sjøs er ikke bare en jobb, det blir en livsstil. Og båten er ikke bare arbeidsplassen vår, det er hjemmet vårt seks måneder i året. Hva det innebærer er vanskelig å forstå for de som aldri har jobbet på denne måten.

Titland har en bachelorgrad i sammenlignende politikk fra Bergen, men har likevel valgt å være på Color Line i ti år, selv om jobben ikke er relevant for utdannelsen.

— Det betyr jo at jeg trives. Om jeg skal slutte, ønsker jeg å velge det selv. Derfor er det veldig trist hvis vi blir presset ut, sier Titland som er opptatt av den generelle samfunnsutviklingen.

Nordmenn byttes ut

Hun synes det er urovekkende at flere og flere nordmenn ansatt i norske bedrifter blir byttet ut i jakten på billigere utenlandsk arbeidskraft.

— Den blå-blå regjerningen har ved flere anledninger snakket varmt om hvor opptatt de er av å bevare norske arbeidsplasser. Nå er det på tide at de viser det i praktis!

Servitøren har nylig kjøpt seg rekkehus i Langesund og prøver ikke å være bekymret, selv om det ligger i bakhodet at dette kan være alvorlig.

— Ingen ønsker en usikker jobbsituasjon, og det skal bli greit å endelig få en avklaring etter mange måneder med usikkerhet. Utflaggingsspøkelset dukker opp med jevne mellomrom, men har aldri vært så reelt som nå. Usikkerheten den siste tiden har vært vond for mange, og det er klart at det har bidratt til noen ekstra bekymringstanker hos de fleste av oss, men jevnt over har vi prøvd å backe hverandre så godt vi kan, og jeg velger å se positivt på framtiden, sier Titland.

NB! Faktabokser i nettsaken er oppdatert. Faktaboksene i LO-Aktuelt og LOGGEN inneholder faktafeil!

Color Line

Color Line AS er Norges største cruise- og transportrederier.

Selskapets flåte på seks skip transporterer mer enn fire millioner passasjerer, nærmere 900 000 personbiler og over 170 000 trailere (12 m ekvivalenter) hvert år.

Selskapet representerer cirka 2 600 årsverk i fire land.

Det er rundt 1 400 NSF-medlemmer i Color-Line.

Årsomsetningen er rundt 4,7 milliarder kroner.

NOR-registeret

Norsk ordinært skipsregister.

NOR-registrerte skip har norske lønns- og arbeidsbetingelser. De seiler i norske farvann og i Nordsjøen.

NIS-registeret

Opprettet i 1987 etter representantforslag fra Carl I Hagen.

Var tenkt til bruk for den norske handelsflåten for å unngå utflagging til bekvemmelighetsflagg, og var ikke tenkt i nasjonal fart.

Har normalt ikke adgang til å seile mellom norske havner.

Passasjerskip i utenriksfart (Color Line) kan ikke seile på NIS flagg etter dagens regelverk.

Nettolønnsordningen

Nettolønnsordningen er en egentlig en refusjonsordning for skatt og arbeidsgiveravgift som bygger på EU’s state aid guidelines, for å sikre EU/EØS-sjøfolks konkurransevilkår. Den norske modellen er ikke like omfattende som i nabolandene våre.

Ordningen utjevner konkurranseulempen for norske sjøfolk, siden skattesubsidier er hovedregelen internasjonal skipsfart.

Nettolønnsordningen gjelder i dag for NOR-registrerte skip i konkurranseutsatt fart. En særskilt refusjonsordning gjelder for skip i NIS-registeret, dersom de oppfyller bestemte vilkår.

Rederiene får tilbakebetalt inntil kr 202.000 årlig pr sjømann, hvis vilkårene om 130 dagers seiling og sikkerhetsfunksjon er oppfylt. (Tilsvarer innbetalt skatt for en brutt årslønn på inntil kr 500.000.)

I den norske modellen betaler sjømannen kommune-, fylkes- og statsskatt. Refusjonen bli dekket av staten slik at kommuner med mange sjøfolk ikke blir skadelidende.

Jeg har en familie jeg skal fø på. Det vil ikke gå med lavere lønn.

Klas Roger Olsen

700 jobber i fare

Politikerne bestemmer jobbskjebnen til nær 700 ansatte.

TEKST: RAGNHILD HEYERDAHL OG TRI NGUYEN DINH

Den maritime strategien er ventet en gang før 1. juni. Her skal regjeringen svare på hvordan den vil utvikle den maritime næringen framover.

— Det er vanvittig mye som står på spill. Jeg er nervøs på vegne av oss alle.

Det sier Ronny Øksnes, Norsk Sjømannsforbunds hovedtillitsvalgt i Color Line.

For de ansatte på Color Line er det særlig to forhold det er knyttet spenning til. Det ene er om regjeringen vil åpne for at Kiel-fergene flagges til det såkalte NIS-registeret. NIS-registrerte skip kan, i motsetning til NOR-registrerte skip, bruke utenlandske sjøfolk med lønnsvilkår fra sine hjemland.

Det andre er hva som skjer med nettolønnsordning, som gjør det konkurransedyktig å ha norske sjøfolk ansatt.

Høyre og nettolønnsordningen

Stadig færre skip seiler under norsk flagg langs kysten. For om lag ett år siden satte regjeringen ned et utvalg som skulle se på hva som kunne gjøres for å stanse utflaggingen. Da utvalget la fram sine to rapporter, anbefalte majoriteten at Color Lines to Kiel-ferger kan registreres i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), noe NSF var imot. For det andre foreslår utvalget at det etableres en egen nettolønnsordning for NIS-registrerte skip i utenriksfart.

Hvis regjeringen følger utvalgets anbefaling og åpner for at Kiel-fergene kan flagges til NIS, vil norske Color Line-ansatte etter all sannsynlighet bli erstattet av billigere, utenlandsk arbeidskraft, mener Sjømannsforbundet. I første omgang er det de cateringansatte, det vil si ansatte som jobber i Color Lines butikker, restauranter, barer og resepsjon, som er mest utsatt.

Sjømannsforbundet frykter at når regjeringen legger fram sin maritime strategi, vil den foreslå en egen nettolønnsordning for matroser, styrmenn og lignende på NIS-registrerte skip, mens cateringpersonalet ikke vil omfattes. I så fall betyr det takk og farvel til nær 700 ansatte.

Avverge utflagging

Color Line har tidligere truet med å flagge alle selskapets seks skip til Danmark, der nettolønnsordningen er mer gunstig. Forslaget om å flagge Kiel-fergene til NIS er derfor et forsøk på å avverge at alle Color Lines skip flagges til utlandet, fastslår det regjeringsoppnevnte utvalget.

Ronny Øksnes mener at de 700 arbeidsplassene kan reddes dersom Stortinget er villig til å legge penger på bordet for å bedre nettolønnsordningen for alle grupper sjøfolk.

— Det vil koste Stortinget 65 millioner kroner for å gi de tillitsvalgte verktøy til å redde 700 norske arbeidsplasser på Color Line. Det er veldig god distriktspolitikk med tanke på at sjøfolk er bosatt over hele landet, sier Øksnes.

27.04.2015
12:00
29.04.2015 11:50

Color Line

Color Line AS er Norges største cruise- og transportrederier.

Selskapets flåte på seks skip transporterer mer enn fire millioner passasjerer, nærmere 900 000 personbiler og over 170 000 trailere (12 m ekvivalenter) hvert år.

Selskapet representerer cirka 2 600 årsverk i fire land.

Det er rundt 1 400 NSF-medlemmer i Color-Line.

Årsomsetningen er rundt 4,7 milliarder kroner.

NOR-registeret

Norsk ordinært skipsregister.

NOR-registrerte skip har norske lønns- og arbeidsbetingelser. De seiler i norske farvann og i Nordsjøen.

NIS-registeret

Opprettet i 1987 etter representantforslag fra Carl I Hagen.

Var tenkt til bruk for den norske handelsflåten for å unngå utflagging til bekvemmelighetsflagg, og var ikke tenkt i nasjonal fart.

Har normalt ikke adgang til å seile mellom norske havner.

Passasjerskip i utenriksfart (Color Line) kan ikke seile på NIS flagg etter dagens regelverk.

Nettolønnsordningen

Nettolønnsordningen er en egentlig en refusjonsordning for skatt og arbeidsgiveravgift som bygger på EU’s state aid guidelines, for å sikre EU/EØS-sjøfolks konkurransevilkår. Den norske modellen er ikke like omfattende som i nabolandene våre.

Ordningen utjevner konkurranseulempen for norske sjøfolk, siden skattesubsidier er hovedregelen internasjonal skipsfart.

Nettolønnsordningen gjelder i dag for NOR-registrerte skip i konkurranseutsatt fart. En særskilt refusjonsordning gjelder for skip i NIS-registeret, dersom de oppfyller bestemte vilkår.

Rederiene får tilbakebetalt inntil kr 202.000 årlig pr sjømann, hvis vilkårene om 130 dagers seiling og sikkerhetsfunksjon er oppfylt. (Tilsvarer innbetalt skatt for en brutt årslønn på inntil kr 500.000.)

I den norske modellen betaler sjømannen kommune-, fylkes- og statsskatt. Refusjonen bli dekket av staten slik at kommuner med mange sjøfolk ikke blir skadelidende.
Mest lest

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Simen Aker Grimsrud

60 ansatte i kommunen må begynne i turnus: – Veldig mange søker seg bort

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Martin Guttormsen Slørdal

Engelskmenn med jobb og familie trenger gratis mat for å overleve

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Knut Viggen

Gerd-Liv Valla skjønner ikke hvorfor arbeidslinja har blitt et skjellsord

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Anita Arntzen

Dette yrket har Norges høyeste sykefravær

Aslak Bodahl

Nå får Hamza skattelette for å bo i brakke på jobb

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Colourbox

Svensk dyrepark serverte ansatte samme mat som dyra

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Anita Arntzen

I England sover sykepleiere med 100 prosent stilling i bilen. Her er Olgas råd til Norge

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Brian Cliff Olguin

Naujasis minimalus darbo užmokestis Norvegijoje

Andrew Kelly Reuters/Ritzau Scanpix

Danskene kan miste fridag. Skammelig, mener fagbevegelsen

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Leif Martin Kirknes

Matbutikken er politianmeldt to ganger: Nå stenger UMS Halden om søndagene

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

Leif Martin Kirknes

200 mister jobben i Telenor: – Usaklig å sparke faste ansatte når man har så mange innleide

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

Privat

Arvid jubler for egen tariffavtale. Nå håper han på et statusløft

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Adam Schultz (whitehouse.gov) via Wikimedia Commons / Jan-Erik Østlie

Bidens fornybar-satsning får EU og Norge til å skjelve

Brian Cliff Olguin

Butikkansatte stusser over matprisene: – Lurer på hvor pengene blir av

Anita Arntzen

500 unødvendige dødsfall hver uke: Sykepleier Ida står midt i en helsestorm

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

LO-lederen: Erna Solberg sprer bevisst feilinformasjon om innleie

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»


Flere saker