JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Colourbox.com

En tredje boligsektor

Kommunene bør få styrket sine midler og sitt handlingsrom for å tilby en boligpolitikk tilpasset lokale behov. I Oslo har byrådet åpnet politisk for at hovedstadens boligpolitikk skal endres i mer sosial retning.
13.11.2019
13:58
13.11.2019 14:12

I den ferske byrådserklæringen i Oslo loves det minst 1000 nye boliger innenfor en tredje sektor innen 2023. Sektorens målgruppe befinner seg i sjiktet mellom de som er «vanskeligstilte nok» for tilbud om en kommunal leiebolig, og de som kvalifiserer til boliglån for en tilfredsstillende selveierbolig på det åpne markedet.

Selv om eierlinja fungerer godt for store deler av landet, er det i pressområder med høye boligpriser et problem at man selv som faglært lønnsmottaker i fulltidsjobb ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Den såkalte sykepleierindeksen tar utgangspunkt i et snitt basert på sykepleieres lønninger og viser nå at en enslig fagarbeider med normal inntekt, tilsvarende en gjennomsnittlig sykepleier i 100 prosent stilling, kan kjøpe rundt fem prosent av boligene som er til salgs i Oslo. Her er det imidlertid store geografiske forskjeller, og indeksen er lavest i Oslo og Akershus. At det råder en oppfatning om at selveiermarkedet er hele boligmarkedet, er et problem i seg selv. Forholdene på leiemarkedet er i stor grad et resultat av en gunstig beskatning på boliglån som gjør det økonomisk ugunstig, sett i et langtidsperspektiv, å leie bolig. Man får ingen skattemessige fordeler som leietaker og man tar ikke del i prisstigningen på boligen man leier.

Allikevel kan det å leie i noen tilfeller være en hensiktsmessig boform. Det gjelder blant annet for husholdninger som ikke ønsker eller bør ta den risikoen det å ta opp et boliglån i millionklassen kan være. En kompensasjon for ulempene ved å leie kan være, som byrådet i Oslo og også LOs handlingsprogram foreslår, å tilrettelegge for at kommunen kan bygge ut og drifte ikke-kommersielle utleieboliger unntatt gjengs leie. Kommunene får slik en styrket mulighet til å tilrettelegge boligpolitikken for lokale behov og forutsetninger. Ved å fjerne profitten på boligforetakene kan husleiene reduseres til å være kostnadsdekkende. Ulike metoder for å begrense kostnader på oppføring og/eller vedlikehold av bygningsmassen kan og utforskes gjennom blant annet bruk av gjenbruksmaterialer og selvbygging.

ph

Et annet viktig moment ved en ikke-kommersiell tredje boligsektor er behovet for bostabilitet for leietakere. Langsiktige leieavtaler, aller helst tidsubestemte, bør følge utviklingen av en ikke-kommersiell tredje sektor. Leietakere i Norge har langt dårligere rettsvern enn i våre naboland, Sverige og Danmark. Normalt gis man kun treårskontrakter ved inngåelse av leieavtale i Norge. I denne perioden kan leietaker bli oppsagt på tre måneders varsel dersom oppsigelsesgrunnen kan sies å være rimelig. For husholdninger både med og uten barn, men spesielt med barn med nærskolevedtak, er dette en høyst utrygg bosituasjon. Leiemarkedet er ikke tilrettelagt for langtidsleie, hvilket er en alvorlig mangel for dem det gjelder.

Byrådet i Oslo foreslår å tilby lavere husleier mot at leietaker påtar seg enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Dette er basert på en Allmenn bolig+ modell fra Danmark. Som leietaker har man i dag svært liten mulighet til å påvirke boligen etter husholdningens behov og estetiske preferanser. Ofte er det kontraktsfestet at man må be om lov for å skru i en skrue i veggen. Langt mindre kan man sette opp en lettvegg for å skape et ekstra soverom, bygge en hems eller lignende tilpasninger. Man får ikke gjøre boligen til sin egen. «Man bor på låns» og må være klar på relativt kort varsel til å levere boligen tilbake i samme stand som ved overtakelse, minus normal bruksslitasje. En trygg og langsiktig bosituasjon vil sannsynliggjøre at det oppleves meningsfylt for leietakerne å i større grad vedlikeholde boligen selv.

Leie-til-eie-ordninger kan være en del av utviklingen av en tredje boligsektor slik både byrådet i Oslo og LOs handlingsprogram foreslår. Leie-til-eie innebærer at husleien i praksis blir nedbetaling på boligen slik at leietaker kan kjøpe boligen på sikt. Denne typen ordning imøtegår problematikken rundt økende økonomiske forskjeller mellom dem som tilfredsstiller kravet til egenkapital og dem som ikke gjør det. I sammenheng med leie-til-eie er det imidlertid viktig å påpeke at ordningen bidrar til å fjerne utleieboliger fra leiemarkedet. Skal en leie-til-eiebolig kunne videreselges til markedspris? Hvis ikke, hvordan skal videresalg reguleres?

ph

Husbanken er en statlig finansiert aktør med lang fartstid og bred kompetanse innenfor boligproblematikk. En styrking av husbankens midler og utvidelse av bankens virkeområde og målgruppe, fremstår som en hensiktsmessig tilnærming til å bistå kommunene som sliter med å tilby sine innbyggere en trygg og tilfredsstillende bolig. Kommunene bør få styrket sine midler og sitt handlingsrom for å tilby en boligpolitikk tilpasset lokale behov, men kan ikke overlates til seg selv i denne oppgaven.

I pressområder med høye boligpriser er det et problem at mange boliger er sekundærboliger og spekulasjonskjøp, hvilket bidrar til å presse prisene ytterligere opp. Istedenfor å fjerne det særskilte Oslo-kravet om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærboliger, slik Finanstilsynet foreslår i sitt forslag til boliglånsforskrift, bør mulighetene for å innføre denne typen geografisk tilpassede virkemidler utvides. Med forbehold om at formålet er en mer sosial og utjevnende boligpolitikk.

Slik utviklingen av en tredje boligsektor i Oslo legges frem i byrådserklæringen for de neste fire årene, er det ikke i nærheten av å dekke behovet for trygge, langsiktige og rimelige boliger i hovedstaden. Bare innenfor leiesektoren trengs det langt flere, men det er en start, og forhåpentligvis begynner snøballen med det for alvor å rulle.

Leietakere i Norge har langt dårligere rettsvern enn i våre naboland, Sverige og Danmark.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
13.11.2019
13:58
13.11.2019 14:12Mest lest

VIL TILBAKE PÅ JOBB: Janne Katrin Haukåssveen har vært permittert siden 18. mars. Nå er hun engstelig for at hun har mistet jobben sin som deltidsansatt i Princess.

VIL TILBAKE PÅ JOBB: Janne Katrin Haukåssveen har vært permittert siden 18. mars. Nå er hun engstelig for at hun har mistet jobben sin som deltidsansatt i Princess.

Ylva Seiff Berge

Først ble vaktene til Janne Kathrin kuttet til tre timer. Så ble hun slettet fra vaktlista

Tillitsvalgt Camilla Høyvik reagerer på arbeidsgivers manglende forståelse av reglene for utbetaling av lønnskompensasjon.

Tillitsvalgt Camilla Høyvik reagerer på arbeidsgivers manglende forståelse av reglene for utbetaling av lønnskompensasjon.

Erlend Angelo

Camilla fant feil i korona-lønna: – Jeg tror ikke alle sjekker dette

SUPERBUD: – Når Amanda Dahlgren slutter, mister vi ett av våre superbud. Det er synd at man ikke har tatt seg råd til bedre seniortiltak i nedbemanninga, slik at vi kunne beholde flere av de yngre, mener plasstillitsvalgt Werner Lorentsen.

SUPERBUD: – Når Amanda Dahlgren slutter, mister vi ett av våre superbud. Det er synd at man ikke har tatt seg råd til bedre seniortiltak i nedbemanninga, slik at vi kunne beholde flere av de yngre, mener plasstillitsvalgt Werner Lorentsen.

Alf Ragnar Olsen

Nå kommer post-kuttene: «Superbud» Amanda og 956 andre mister jobben

Arild Grande tror arbeidslivspolitikk kan avgjøre valget neste høst. Høyres Heidi Nordby Lunde frykter ikke det.

Arild Grande tror arbeidslivspolitikk kan avgjøre valget neste høst. Høyres Heidi Nordby Lunde frykter ikke det.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet vil fjerne adgangen til midlertidige ansettelser så fort de får sjansen

Jan Bøhler (Ap)

Jan Bøhler (Ap)

Martin Guttormsen Slørdal

Jan Bøhler tar ikke gjenvalg til Stortinget

Djevat Hisenaj mener det ikke bare er 1000 personer som rammes av Scandics oppsigelser. Det er langt flere.

Djevat Hisenaj mener det ikke bare er 1000 personer som rammes av Scandics oppsigelser. Det er langt flere.

Erlend Angelo

Hotellansatte fikk møte med Erna Solberg. Svarene de fikk var ikke beroligende

Jan-Erik Østlie

Mot en leie på 890 kroner dagen får disse drive egen business på Youngstorget

Tillitsvalg Olav Høydalsvik ved Kleven Verft reagerer på de kroatiske eiernes måte å styre verftet på.

Tillitsvalg Olav Høydalsvik ved Kleven Verft reagerer på de kroatiske eiernes måte å styre verftet på.

Håvard Sæbø

420 sagt opp ved Kleven verft: – De tura fram på sin måte, sier tillitsvalgt om kroatiske eiere

Trygve Slagsvold Vedum har vært Sp-leder siden 2014. Han trives også på jordet.

Trygve Slagsvold Vedum har vært Sp-leder siden 2014. Han trives også på jordet.

Helge Rønning Birkelund

Vedum tar selvkritikk: Senterpartiet må gjøre mer for å bekjempe økonomisk ulikhet, mener han

Organisasjonsgraden i Norge er høy, sammenlignet med andre land. Her fra 1. mai-markering i 2018.

Organisasjonsgraden i Norge er høy, sammenlignet med andre land. Her fra 1. mai-markering i 2018.

Jan-Erik Østlie

Her er syv nye funn om norsk fagbevegelse

– Lojalitet til denne frontfagsrammen er ikke bare nødvendig for den økonomiske bærekraften til både privat og offentlig sektor, men det er også viktig for å vise solidaritet med de som nå er permitterte og arbeidsledige og som har andre og mer alvorlige bekymringer enn om det blir reallønnsvekst i år, mener Spekter-dirktør Anne-Kari Bratten.

– Lojalitet til denne frontfagsrammen er ikke bare nødvendig for den økonomiske bærekraften til både privat og offentlig sektor, men det er også viktig for å vise solidaritet med de som nå er permitterte og arbeidsledige og som har andre og mer alvorlige bekymringer enn om det blir reallønnsvekst i år, mener Spekter-dirktør Anne-Kari Bratten.

Ole Palmstrøm

– Årets oppgjør blir den norske lønnsmodellens stresstest, mener Spekter-leder

Roy Ervin Solstad

Feriefakta: Slik fungerer fergeprisene

Ole Palmstrøm

Nav-saker på stedet hvil – må vente på Efta-råd og høyesterettsavgjørelse

Sissel M. Rasmussen

Bergen krever minstelønn til ansatte for å gi utestedene skjenkebevilling. Oslo må følge etter, sier Fellesforbundet

Rune Dahlen, leder av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon i Bane Nor.

Rune Dahlen, leder av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon i Bane Nor.

Morten Hansen

Bane Nor framskynder endringer i Jernbane-Norge: – Et grovt tillitsbrudd, mener Spordrift-ansatte

Håvard Sæbø

Alle ansatte ved Kleven Verft er sagt opp

Monica Mæland

Monica Mæland

Ole Palmstrøm

Regjeringen vil ha pust- og bevegelsessensorer i fengselsceller

HUMØR: Godt humør og godt samarbeid i serviceavdelinga.

HUMØR: Godt humør og godt samarbeid i serviceavdelinga.

Mørenot Aquacultur AS

I dette yrket er det en fordel å være god til å strikke og brodere

Nytt om folk

Monika Kvilhaugsvik

Monika Kvilhaugsvik

Rogaland SV

Monika Kvilhaugsvik skulle gi seg som fylkesleder i SL. Nå fortsetter hun inntil videre

Tina Bru

Tina Bru

Leif Martin Kirknes

Oljeministeren vet ikke hva det vil koste å elektrifisere norsk sokkel