JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tannhelse

Tannhelse

Stig H. Christensen

Faktisk.no: Regjeringen kuttet i tannhelsestønad, men betalte ut mer

Regjeringen har kuttet 300 millioner kroner i støtte til tannhelse de siste fire årene, hevdet FriFagbevegelse. Misvisende, påsto helseminister Bent Høie og viste til at utbetalingene har økt med 481 millioner kroner. Begge har rett.25.09.2018
14:36
08.10.2018 14:36

Tannhelse har vært et betent politisk tema den siste tiden. Blant annet måtte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) tåle mye kritikk da han varslet at det kan bli aktuelt å fjerne offentlig støtte til tannregulering for enkelte grupper. En annen sak som skapte stort engasjement var FriFagbevegelses artikkel med tittelen:

Regjeringen har kuttet 300 millioner i tannhelse-støtte de siste fire årene

faktisk

FriFagbevegelse er nyhetsportal for LO-Aktuelt og LO-forbundenes fagblader. I ingressen skriver nettstedet:

Helseminister Bent Høie offentliggjør nå tall som viser hvor regjeringen har redusert støtten til behandling hos tannlege.

Lot være å prisjustere

Bakgrunnen for artikkelen er et svar helseministeren har sendt på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap). Det er også dette svaret FriFagbevegelse viser til når Faktisk.no spør om dokumentasjon på påstanden i tittelen.

– Jeg definerer «tannhelse-støtte» som støtte til grupper som har rett til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Dette er personer som har «særskilte tannhelseproblemer». Kuttet består dels i at støtten fra staten ikke er prisregulert, og dels er det kutt i støtte til konkrete behandlingsformer, skriver journalist Frode Rønning i en e-post.

Mens barn får gratis tannlege, må voksne som hovedregel betale selv. Det finnes imidlertid unntak for dem som har visse sykdommer, tilstander eller skader. Disse gruppene kan få dekket deler av utgiftene til behandling etter fastsatte takster.

Ap-politiker Mørland spurte helseministeren om en oversikt over hvordan satsene for stønad til tannbehandling har blitt regulert år for år i perioden 2014–18. Han ba også om tall på hvor mye staten har spart på å ikke prisjustere takstene, og hvilke andre kutt i stønadsordninger innen tannhelse som har bidratt til innsparinger på statsbudsjettet.

Sparte over 250 millioner

I svaret gir statsråden denne oversikten:

faktisk

Tabellen viser at regjeringen ved å underregulere takstene (ikke regulere dem i takt med forventet prisvekst), fikk en anslått innsparing på til sammen 253,7 millioner kroner i perioden 2014–18.

Mens takstene ble prisjustert i statsbudsjettet for 2014, ble de stående på stedet hvil både i 2015, 2016 og 2017. I statsbudsjettet for 2018 er takstene økt, men økningen er mindre enn forventet prisvekst.

Flyttet penger fra tannhelse

I svaret lister Høie også opp en rekke andre innsparinger regjeringen har gjort i tillegg til underreguleringen av takster. Til sammen dreier det seg om 168,1 millioner kroner. Av dette ble:

93,4 millioner omdisponert til andre oppgaver innen tannhelse.

• 74,7 millioner kroner flyttet fra tannhelse til andre tiltak på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Regnestykket til FriFagbevegelse blir dermed slik:

Innsparing på underregulering av takster: 253,7 millioner.

Flytting av penger fra tannhelse til andre budsjettposter: 74,7 millioner.

Sum kutt til «tannhelse-støtte»: 328,4 millioner.

Utbetalingene økte med 26 prosent

I sitt svar til Mørland påpeker helseministeren at det har vært «en betydelig vekst i folketrygdens utbetaling av stønad til tannbehandling». Dette til tross for at regjeringen har spart penger på å underregulere takstene.

Fra 2014 til 2017 økte utbetalingene fra 1,9 milliarder til 2,3 milliarder kroner. Veksten på 481 millioner tilsvarer 26 prosent. Dette omtales også i artikkelen til FriFagbevegelse.

Helseminister Bent Høie er ikke enig i FriFagbevegelses påstand om at regjeringen har kuttet 300 millioner i støtte til tannhelse de fire siste årene. Både i et blogginnlegg publisert av Nettavisen, og på sin egen Facebook-side, tar statsråden til motmæle:

– Regjeringen har styrket tannhelsetjenesten betydelig – så hvor kommer misforståelsen om at vi har kuttet på feltet fra? spør Høie.

Enige om fakta

Selv om FriFagbevegelse og helseministeren er uenige om framstillingen av saken, er de enige om fakta:

Regjeringen har spart inn anslagsvis 253,7 millioner kroner på å underregulere takstene for stønad til tannbehandling.

Regjeringen har flyttet 74,7 millioner kroner fra tannhelse til andre formål på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Utbetalingen av stønad til tannbehandling har økt med 481 millioner fra 2013 til 2017.

På den ene siden har regjeringen altså spart over 300 millioner på statsbudsjettet ved å underregulere takster og flytte penger til andre budsjettformål. Samtidig har utbetalingen av stønad til tannbehandling økt med 481 millioner kroner.

Flere fikk støtte

Faktisk.no har spurt Helsedirektoratet om hvordan utviklingen i antall pasienter som fikk støtte til tannhelse var i perioden 2013–17:

faktisk.no

Figuren viser at antall stønadsmottakere har økt hvert år fra 2013 til 2017. I løpet av de fire årene økte antall pasienter med 26,2 prosent. I samme periode økte utbetalingene med 25,6 prosent. Antall pasienter har altså økt litt mer enn utbetalingene av stønad.

Høie mener underreguleringen av takstene har dempet prisveksten blant private tannleger. I svaret til Stortinget skriver han at prisene på de vanligste behandlingsformene har økt med 2,6 prosent fra 2014 til 2017, ifølge Forbrukerrådets elektroniske prisportal.

Det er grunn til å anta at fravær av prisjustering for de statlige takster, som ligger til grunn for folketrygdens stønadsordninger, har bidratt til denne begrensede prisveksten.

Flere har fått rett til stønad

Selv om regjeringen bevisst har underregulert takstene, har altså utbetalingene økt med 481 millioner kroner. Hva kan være årsaken til det?

– I prinsippet har regelverket vært relativt konstant i perioden, dog med noen endringer som har gitt forbedret dekning, skriver seniorrådgiver Per Lüdemann i Avdeling for helserefusjoner i Helsedirektoratet i en e-post til Faktisk.no.

Blant endringene var en ordning med undersøkelse hos tannpleier for personer over 75 år som kostet rundt 27 millioner kroner. I 2014 fikk en ny gruppe rett til stønad (helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven). Denne endringen hadde ved utgangen av 2017 kostet 283 millioner kroner.

Full oversikt over endringene og hvilke grupper som har økt mest kan du se her.

Eldre beholder egne tenner

Ifølge Lüdemann kan det også være andre årsaker til at antallet som får stønad øker:

At eldre beholder sine egne tenner, forklarer delvis økningen når det gjelder periodontitt, slitasje på grunn av gnissing og erosjon og redusert spyttproduksjon.

Forbedrede rettigheter forklarer særlig økningen for personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer med varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.

Behandlerne har blitt mer oppmerksomme på regelverket.

Økning for andre grupper kan være vanskeligere å forklare. For eksempel har stønad til bittanomalier, en tilstand der tennene i over- og underkjeven ikke passer hverandre når man biter tennene sammen, økt. Det har ikke Lüdemann noen god forklaring på:

– Ungdomskullene er relativt konstante og regelverket er ikke nevneverdig endret, skriver han til Faktisk.no.

Oppsummering

FriFagbevegelse har rett i at regjeringen i statsbudsjettet har kuttet over 300 millioner til tannhelse-støtte de fire siste årene.

Anslagsvis 254 millioner har blitt spart ved at takstene ikke har blitt prisjustert. 75 millioner har blitt flyttet fra tannhelse til andre budsjettposter.

Samtidig har utbetalingen av stønad økt med 481 millioner kroner, slik helseministeren viser til.

Dette skyldes at antall personer som har fått stønad har økt med 26 prosent.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.09.2018
14:36
08.10.2018 14:36Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa har vært fattig i verdens rikeste land: – Det er stigmatiserende å stå fram som fattig i Norge

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Støre vil ikke ha samarbeidsavtale med Rødt

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

Helge Rønning Birkelund

Dette viser bakgrunnstallene om framgangen til Ap i valginnspurten


Flere saker