JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tannhelse

Tannhelse

Stig H. Christensen

Faktisk.no: Regjeringen kuttet i tannhelsestønad, men betalte ut mer

Regjeringen har kuttet 300 millioner kroner i støtte til tannhelse de siste fire årene, hevdet FriFagbevegelse. Misvisende, påsto helseminister Bent Høie og viste til at utbetalingene har økt med 481 millioner kroner. Begge har rett.25.09.2018
14:36
08.10.2018 14:36

Tannhelse har vært et betent politisk tema den siste tiden. Blant annet måtte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) tåle mye kritikk da han varslet at det kan bli aktuelt å fjerne offentlig støtte til tannregulering for enkelte grupper. En annen sak som skapte stort engasjement var FriFagbevegelses artikkel med tittelen:

Regjeringen har kuttet 300 millioner i tannhelse-støtte de siste fire årene

faktisk

FriFagbevegelse er nyhetsportal for LO-Aktuelt og LO-forbundenes fagblader. I ingressen skriver nettstedet:

Helseminister Bent Høie offentliggjør nå tall som viser hvor regjeringen har redusert støtten til behandling hos tannlege.

Lot være å prisjustere

Bakgrunnen for artikkelen er et svar helseministeren har sendt på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap). Det er også dette svaret FriFagbevegelse viser til når Faktisk.no spør om dokumentasjon på påstanden i tittelen.

– Jeg definerer «tannhelse-støtte» som støtte til grupper som har rett til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Dette er personer som har «særskilte tannhelseproblemer». Kuttet består dels i at støtten fra staten ikke er prisregulert, og dels er det kutt i støtte til konkrete behandlingsformer, skriver journalist Frode Rønning i en e-post.

Mens barn får gratis tannlege, må voksne som hovedregel betale selv. Det finnes imidlertid unntak for dem som har visse sykdommer, tilstander eller skader. Disse gruppene kan få dekket deler av utgiftene til behandling etter fastsatte takster.

Ap-politiker Mørland spurte helseministeren om en oversikt over hvordan satsene for stønad til tannbehandling har blitt regulert år for år i perioden 2014–18. Han ba også om tall på hvor mye staten har spart på å ikke prisjustere takstene, og hvilke andre kutt i stønadsordninger innen tannhelse som har bidratt til innsparinger på statsbudsjettet.

Sparte over 250 millioner

I svaret gir statsråden denne oversikten:

faktisk

Tabellen viser at regjeringen ved å underregulere takstene (ikke regulere dem i takt med forventet prisvekst), fikk en anslått innsparing på til sammen 253,7 millioner kroner i perioden 2014–18.

Mens takstene ble prisjustert i statsbudsjettet for 2014, ble de stående på stedet hvil både i 2015, 2016 og 2017. I statsbudsjettet for 2018 er takstene økt, men økningen er mindre enn forventet prisvekst.

Flyttet penger fra tannhelse

I svaret lister Høie også opp en rekke andre innsparinger regjeringen har gjort i tillegg til underreguleringen av takster. Til sammen dreier det seg om 168,1 millioner kroner. Av dette ble:

93,4 millioner omdisponert til andre oppgaver innen tannhelse.

• 74,7 millioner kroner flyttet fra tannhelse til andre tiltak på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Regnestykket til FriFagbevegelse blir dermed slik:

Innsparing på underregulering av takster: 253,7 millioner.

Flytting av penger fra tannhelse til andre budsjettposter: 74,7 millioner.

Sum kutt til «tannhelse-støtte»: 328,4 millioner.

Utbetalingene økte med 26 prosent

I sitt svar til Mørland påpeker helseministeren at det har vært «en betydelig vekst i folketrygdens utbetaling av stønad til tannbehandling». Dette til tross for at regjeringen har spart penger på å underregulere takstene.

Fra 2014 til 2017 økte utbetalingene fra 1,9 milliarder til 2,3 milliarder kroner. Veksten på 481 millioner tilsvarer 26 prosent. Dette omtales også i artikkelen til FriFagbevegelse.

Helseminister Bent Høie er ikke enig i FriFagbevegelses påstand om at regjeringen har kuttet 300 millioner i støtte til tannhelse de fire siste årene. Både i et blogginnlegg publisert av Nettavisen, og på sin egen Facebook-side, tar statsråden til motmæle:

– Regjeringen har styrket tannhelsetjenesten betydelig – så hvor kommer misforståelsen om at vi har kuttet på feltet fra? spør Høie.

Enige om fakta

Selv om FriFagbevegelse og helseministeren er uenige om framstillingen av saken, er de enige om fakta:

Regjeringen har spart inn anslagsvis 253,7 millioner kroner på å underregulere takstene for stønad til tannbehandling.

Regjeringen har flyttet 74,7 millioner kroner fra tannhelse til andre formål på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Utbetalingen av stønad til tannbehandling har økt med 481 millioner fra 2013 til 2017.

På den ene siden har regjeringen altså spart over 300 millioner på statsbudsjettet ved å underregulere takster og flytte penger til andre budsjettformål. Samtidig har utbetalingen av stønad til tannbehandling økt med 481 millioner kroner.

Flere fikk støtte

Faktisk.no har spurt Helsedirektoratet om hvordan utviklingen i antall pasienter som fikk støtte til tannhelse var i perioden 2013–17:

faktisk.no

Figuren viser at antall stønadsmottakere har økt hvert år fra 2013 til 2017. I løpet av de fire årene økte antall pasienter med 26,2 prosent. I samme periode økte utbetalingene med 25,6 prosent. Antall pasienter har altså økt litt mer enn utbetalingene av stønad.

Høie mener underreguleringen av takstene har dempet prisveksten blant private tannleger. I svaret til Stortinget skriver han at prisene på de vanligste behandlingsformene har økt med 2,6 prosent fra 2014 til 2017, ifølge Forbrukerrådets elektroniske prisportal.

Det er grunn til å anta at fravær av prisjustering for de statlige takster, som ligger til grunn for folketrygdens stønadsordninger, har bidratt til denne begrensede prisveksten.

Flere har fått rett til stønad

Selv om regjeringen bevisst har underregulert takstene, har altså utbetalingene økt med 481 millioner kroner. Hva kan være årsaken til det?

– I prinsippet har regelverket vært relativt konstant i perioden, dog med noen endringer som har gitt forbedret dekning, skriver seniorrådgiver Per Lüdemann i Avdeling for helserefusjoner i Helsedirektoratet i en e-post til Faktisk.no.

Blant endringene var en ordning med undersøkelse hos tannpleier for personer over 75 år som kostet rundt 27 millioner kroner. I 2014 fikk en ny gruppe rett til stønad (helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven). Denne endringen hadde ved utgangen av 2017 kostet 283 millioner kroner.

Full oversikt over endringene og hvilke grupper som har økt mest kan du se her.

Eldre beholder egne tenner

Ifølge Lüdemann kan det også være andre årsaker til at antallet som får stønad øker:

At eldre beholder sine egne tenner, forklarer delvis økningen når det gjelder periodontitt, slitasje på grunn av gnissing og erosjon og redusert spyttproduksjon.

Forbedrede rettigheter forklarer særlig økningen for personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer med varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.

Behandlerne har blitt mer oppmerksomme på regelverket.

Økning for andre grupper kan være vanskeligere å forklare. For eksempel har stønad til bittanomalier, en tilstand der tennene i over- og underkjeven ikke passer hverandre når man biter tennene sammen, økt. Det har ikke Lüdemann noen god forklaring på:

– Ungdomskullene er relativt konstante og regelverket er ikke nevneverdig endret, skriver han til Faktisk.no.

Oppsummering

FriFagbevegelse har rett i at regjeringen i statsbudsjettet har kuttet over 300 millioner til tannhelse-støtte de fire siste årene.

Anslagsvis 254 millioner har blitt spart ved at takstene ikke har blitt prisjustert. 75 millioner har blitt flyttet fra tannhelse til andre budsjettposter.

Samtidig har utbetalingen av stønad økt med 481 millioner kroner, slik helseministeren viser til.

Dette skyldes at antall personer som har fått stønad har økt med 26 prosent.

25.09.2018
14:36
08.10.2018 14:36Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»


Flere saker