JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fiskebyråkrater kan lage regler for bedrifter de selv er medeiere i

Ansatte i departementet og direktoratet kan bestemme regler for virksomhet de selv er medeiere i. Det kommer fram i en rapport om kriminalitet i fiskeri- og havbruksnæringen.
I Oljedirektoratet er det forbudt for ansatte å eie og handle aksjer og verdipapirer i virksomheter som direktoratet fører kontroll- og tilsyn med. Slik er det ikke i Fiskeridirektoratet.

I Oljedirektoratet er det forbudt for ansatte å eie og handle aksjer og verdipapirer i virksomheter som direktoratet fører kontroll- og tilsyn med. Slik er det ikke i Fiskeridirektoratet.

Håvard Sæbø

torgny@lomedia.no

Norges fremste etterretningsmiljø på arbeidslivskriminalitet har nå offentliggjort en rapport om kriminalitet i fiskeri- og havbruksnæringene. Som FriFagbevegelse har skrevet tidligere, er det store muligheter for kriminalitet, og at det foregår mye kriminalitet.

Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt tverretatlig analyse og etterretningssenter (NTAES). I rapporten peker også NTAES også på et habilitetsproblem i forvaltningen.

Bakgrunn: Det er lett å begå kriminalitet i Norges nest største eksportnæring, viser rapport

Ikke tvil om uavhengighet

Ansvarlige saksbehandlere i departementet og Fiskeridirektoratet kan forvalte regelverk i virksomheter som de selv er medeiere i.

NTAES sammenligner i rapporten Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet. I Oljedirektoratet er det forbudt for ansatte å eie og handle aksjer og verdipapirer i virksomheter som direktoratet fører kontroll- og tilsyn med. «Bakgrunnen for retningslinjene er at det ikke skal være tvil om uavhengighet, og at omverdenen skal ha tillit til de som forvalter fellesskapets ressurser», skriver senteret.

Tilsvarende retningslinjer er det ikke i Nærings- og fiskeridepartementet eller Fiskeridirektoratet.

Politisk spørsmål

Leder for NTAES, Ellen Kittelsbye, sier til FriFagbevegelse at NTAES bare har pekt på forskjellene mellom Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

– Vi går ikke inn på videre vurderinger av dette. Det er et politisk spørsmål, sier Kittelsbye.

Store verdier

En av forfatterne av boka «Den nye fisken». Simen Sætre, synes det bør være strengere regler for habilitet. «Den nye fisken» er skrevet av Sætre og Kjetil Østli, og er kritisk til oppdrettsbransjen.

– Det må være en begrunnelse for at det skal være forskjellige regler mellom oljebransjen og havbruksnæringen. Objektivt sett er dette skadelig for næringen at det finnes habilitetsproblemer og mulige dobbeltroller. Dette er med på å undergrave tilliten til næringen og skader omdømmet, sier Sætre.

Han peker også på at havbruksnæringa omsetter for store verdier.

Rapporten viser til tall fra 2020. Da var fiskeeksporten på over 100 milliarder kroner i året.

5. juli i år kom det nye tall for fiskeeksporten. Bare i 1. halvår i 2022 var eksporten på 70 milliarder kroner.

Ikke noe problem

FriFagbevegelse har vist til rapporten og mulige habilitetsproblemer i Fiskeri- og næringsdepartementet og Fiskeridirektoratets håndtering av regelverket for næringene.

– Er dette noe politisk ledelse vil gripe fatt i eller er dere fornøyd med måten habilitetsspørsmålet blir håndtert på i dag?

I en epost svarer statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen at de generelle reglene om habilitet i forvaltningen gjelder, og anvendes.

– Vi har ikke grunnlag for å hevde at dette ikke er tilstrekkelig. Vi kan heller ikke se at rapporten trekker fram konkrete eksempler der departementets eller direktoratets håndtering av habilitetsreglene har vært feil, skriver Hansen.

Warning
Annonse
Annonse