JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FISKEFUSK: Rapport avslører de mange mulighetene for å begå kriminalitet innen fiske- og havbruksnæringene.

FISKEFUSK: Rapport avslører de mange mulighetene for å begå kriminalitet innen fiske- og havbruksnæringene.

Øyvind Aukrust

Det er lett å begå kriminalitet i Norges nest største eksportnæring, viser rapport

En ny rapport avslører mange av mulighetene for å begå kriminalitet innen fiske- og havbruksnæringene.


08.07.2022
13:59
08.07.2022 13:59

torgny@lomedia.no

Norges rikeste håver inn milliarder på fiskeeksport. I første halvår i år var inntektene fra eksport av fisk på 70 milliarder kroner. En ny rapport viser at det er store muligheter for å slippe unna myndighetenes kontroll, at kriminelle har nesten fritt spillerom.

Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) på oppdrag av sjefene i Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet, Politidirektoratet og Økokrim.

Utsatt offentliggjøring

Opprinnelig publiseringsdato var 27. april i fjor. Men Nærings- og fiskeridepartementet hadde store innsigelser. Etter en dragkamp mellom NTAES og departementet, ble hele rapporten først offentlig i det Norge går inn i feriemodus.

Rapporten ble ferdig for oppdragsgiverne i januar. I mars ble rapporten offentlig med unntak av kapitelene som omfatter mulighetsrommet for kriminalitet. Hele rapporten ble offentliggjort 30. juni.

I arbeidet med fiskefusk-rapporten har det også kommet fram kritikk av Nærings- og fiskeridepartementets arbeid med kriminalitet i innen fiskeri- og havbruk. Under arbeidet med rapporten som heter: «Havbruk og fiskeri – verdikjeder, ansvar, lovbrudd», har kritikken blitt moderert.

Trafikklyssystemet

Et av de store stridsspørsmålene mellom NTAES og Fiskeridepartementet gjelder det såkalte trafikklyssystemet. Lakselus er en stor trussel mot villaksstammen. Stortinget vedtok i 2015 et system der de med lav andel av lakselus kunne øke produksjonen, mens de med mye fisk infisert med lakselus måtte redusere omfanget. Dette kalles trafikklyssystemet.

Under arbeidet med rapporten sendte Fiskeridepartementet et ni sider langt brev til NTAES hvor det kommer fram at departementet var svært misfornøyd med måten NTAES tolket trafikklyssystemet.

Havbruk og fiskeri

Rapporten peker på en lang rekke forhold innen fiskeri og havbruksnæringen som gjør det mulig at kriminalitet kan skje uten at den blir avslørt. Rapporten heter: «Havbruk og fiskeri – verdikjeder, ansvar, lovbrudd».

– Formålet med rapporten er å gi et bilde av hele verdikjeden i de to næringene. Kontrolletatene skal da enkelt se hvilken rolle de kan spille og på hvilke områder de kan samarbeide. Da kan innsatsen rettes best mulig for å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet, skriver Leder for NTAES, Ellen Kittelsbye i en epost til FriFagbevegelse.

Kriminaliteten innen havbruk er knyttet fiskedødelighet, overproduksjon som skaper store miljøbelastning, lakselus som smitter til villfisk, rømming av oppdrettsfisk og utslipp fra oppdrettsanleggene.

Lange avstander

Innen tradisjonelt fiske gjelder det først og fremst overfiske, at fiskebåtene fanger mer fisk enn kvotene de har fått tildelt. I begge næringer foregår det ulike former for arbeidslivskriminalitet.

Kontrollarbeidet i næringene er vanskelig. Det er som regel stor avstand fra politiet og kontrolletatene til oppdrettsanlegg og bedriftene som foredler fisken. Lange avstander og komplisert transport gjør det vanskelig å komme på uvarsla kontroller.

NTAES peker også på at lokalsamfunn og bedriftene er avhengige av hverandre. Det er bedriftene som skaffer jobber til lokalsamfunnet. Dette «kan påvirke tilbøyelighet for å melde fra ved mistanke om kriminalitet», heter det i rapporten.

Arbeidslivskriminalitet

Gjennom mange oppslag i medier har det vært avdekket arbeidslivskriminalitet i fiskeindustrien. FriFagbevegelse har skrevet om grov underbetaling ved Andenes fiskemottak på Andøya i Vesterålen. Vi har også nøye fulgt konfliktene rundt Sekkingstad på Sotra der bedriften har drevet aktiv fagforeningsknusing.

NTAES peker på en rekke risikofaktorer for at det foregår arbeidslivskriminalitet innen disse næringene. De skriver at «arbeidslivskriminalitet er krevende å avdekke for politiet og kontrolletatene, særlig når arbeidsgiver står for innsendelse av dokumentasjon. Enda vanskeligere blir det når arbeidstakerne er utenlandske.»

De viser også til at Arbeidstilsynet har store problemer med å avdekke brudd på arbeidstidsbestemmelser og om utenlandske arbeidstakere får allmenngjort lønn. Dette gjelder spesielt der arbeidsgiver ikke er samarbeidsvillige, og arbeidstaker ikke vil uttale seg i frykt for å miste jobben.

Utenlandske arbeidstakere

I rapporten viser de til en omfattende kontroll som ble gjennomført av a-krimsenteret i Nordland i 2019. Kontrollen avdekket svart arbeid, ulovlig innkvartering, underbetaling, trygdebedrageri, trusler fra arbeidsgiver, payback og brudd på arbeidstidsbestemmelser. Det var etter disse kontrollene at underbetalingen på Andenes ble avdekket. Kontroller i 2021 viste at det var blitt bedre.

Forskningsinstituttet Nofima har tidligere rapportert at det er flertall utenlandske arbeidstakere i norsk fiskeindustri. Ofte er de, som ved Sekkingstad, rekruttert via et utenlandsk bemanningsforetak. NTAES peker på at dette gir økt fare for at arbeidstakerne blir utsatt for arbeidslivskriminalitet.  

«Bruk av utenlandske bemanningsforetak innebærer økt avstand mellom virksomheten og arbeidstakerne. Risikoen for lønnstyveri øker, da det er mer krevende å kontrollere at påseplikten og internkontrollsystemer blir fulgt», skriver NTAES. De peker også på at det er vanskelig å få oversikt fordi det ikke finnes noen registre over hvor arbeidstakere i bemanningsforetak er leid ut eller hvilket arbeid som utføres.

Uten strekkode

Analyse- og etterretningssenteret peker på at begge næringene er sårbare for kriminalitet, og underrapportering av fangst og produksjon av oppdrettsfisk er et problem. Som kjent, kommer ikke fisken opp verken fra merdene eller fra havet, med strekkode.

Registreringen av fangst og uttak utføres i stor grad manuelt. Det åpner for bevisst juks eller feilrapportering. Det er vanskelig å etterprøve hvor mye fisk som er fanget. Mangelfulle eller utilgjengelige data kan gjøre det vanskelig å ha kontroll på råvareuttaket. Fangst og slakting som ikke er registrert blir solgt videre, gjerne svart.

Dessuten fører slik uttak at det blir vanskeligere å forvalte både fiskestammene i havet og vite hvor mye oppdrettsfisk som faktisk er i merdene.

Fiskeridirektoratet har oppdaget tilfeller av for mye fisk i merdene, eller overskridelse av maksimalt tillatt biomasse som er faguttrykket. Dette kan føre til feil- eller underrapportering til fiskerimyndighetene.

Det er også avdekket tilfeller hvor det ifølge slakterapporten er slaktet flere fisk enn det antallet som i utgangspunktet var satt ut i merdene. Ulovlig omsetning eller ulovlig eksport av overprodusert fisk fører til at noen lurer seg unna skatt, avgifter og toll.

Transportkriminalitet

I oppdraget til NTAES ble det beskrevet at en skulle se på kriminalitet i hele verdikjeden. Det siste leddet i verdikjeden er transporten ut av landet. FriFagbevegelse har tidligere påvist hvordan Norges største firma innen havbruk SalMar bevisst har underbetalt sjåførene sine.

Men transportkriminalitet knyttet til laksetransport er ikke med i rapporten.

NTAES-sjefen skriver til FriFagbevegelse at for å gjøre oppdraget håndterbart, var det nødvendig å avgrense det.

– I forståelse med styringsgruppen ble oppdraget avgrenset til produksjon av laksefisk i havbruksnæringen og til villfisk fangstet eller landet i Norge i fiskerinæringen. Skalldyr er ikke inkludert. Grensekryssende fiskerikriminalitet er også utenfor avgrensningene i rapporten.

Hun skriver videre at NTAES heller ikke har noen konkrete planer om å undersøke dette feltet. Det er opp til styringsgruppa å komme med et slikt oppdrag til NTAES.

Tverretatlig rapport

Hun peker på at fiskeri og havbruk er to komplekse næringer med store verdier, ulik begrepsbruk og fragmentert ansvarsforhold. Rapporten skal brukes i tverretatlig samarbeid for å forebygge og bekjempe kriminalitet.

– Det er blitt en veldig god rapport, som jeg vil anbefale alle som har et forvaltningsansvar eller interesse for næringene å lese, avslutter hun.

08.07.2022
13:59
08.07.2022 13:59Mest lest

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

Anna Granqvist

Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

De to 1969-modellene Tor Rønning og Roger Olsen kan ikke gå av når de blir 62 år. De må vente et halvt år til, mens yngstemann på lageret må vente til han er 65,5 år.

De to 1969-modellene Tor Rønning og Roger Olsen kan ikke gå av når de blir 62 år. De må vente et halvt år til, mens yngstemann på lageret må vente til han er 65,5 år.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Nå har Gro og 49 kolleger jobbet hjemmefra i nesten fire år

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Erlend Tro Klette

Bedrifta går så det susar, men det vises ikkje på løna til Kjell og Joachim

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Politiet stoppet ulovlig søndagshandel

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

– Frustrasjonen hos budene er stor, så vi blir godt mottatt

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen. Nå må staten ta ansvar

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Jan-Erik Østlie

Oljearbeidere vant fram i historisk streik

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

Brian Cliff Olguin / Sissel M. Rasmussen

LO støtter pensjonistenes uføre-krav. Regjeringa vil ikke svare

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst


Flere saker