JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FISKEFUSK: Rapport avslører de mange mulighetene for å begå kriminalitet innen fiske- og havbruksnæringene.

FISKEFUSK: Rapport avslører de mange mulighetene for å begå kriminalitet innen fiske- og havbruksnæringene.

Øyvind Aukrust

Det er lett å begå kriminalitet i Norges nest største eksportnæring, viser rapport

En ny rapport avslører mange av mulighetene for å begå kriminalitet innen fiske- og havbruksnæringene.08.07.2022
13:59
08.07.2022 13:59

torgny@lomedia.no

Norges rikeste håver inn milliarder på fiskeeksport. I første halvår i år var inntektene fra eksport av fisk på 70 milliarder kroner. En ny rapport viser at det er store muligheter for å slippe unna myndighetenes kontroll, at kriminelle har nesten fritt spillerom.

Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) på oppdrag av sjefene i Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet, Politidirektoratet og Økokrim.

Utsatt offentliggjøring

Opprinnelig publiseringsdato var 27. april i fjor. Men Nærings- og fiskeridepartementet hadde store innsigelser. Etter en dragkamp mellom NTAES og departementet, ble hele rapporten først offentlig i det Norge går inn i feriemodus.

Rapporten ble ferdig for oppdragsgiverne i januar. I mars ble rapporten offentlig med unntak av kapitelene som omfatter mulighetsrommet for kriminalitet. Hele rapporten ble offentliggjort 30. juni.

I arbeidet med fiskefusk-rapporten har det også kommet fram kritikk av Nærings- og fiskeridepartementets arbeid med kriminalitet i innen fiskeri- og havbruk. Under arbeidet med rapporten som heter: «Havbruk og fiskeri – verdikjeder, ansvar, lovbrudd», har kritikken blitt moderert.

Trafikklyssystemet

Et av de store stridsspørsmålene mellom NTAES og Fiskeridepartementet gjelder det såkalte trafikklyssystemet. Lakselus er en stor trussel mot villaksstammen. Stortinget vedtok i 2015 et system der de med lav andel av lakselus kunne øke produksjonen, mens de med mye fisk infisert med lakselus måtte redusere omfanget. Dette kalles trafikklyssystemet.

Under arbeidet med rapporten sendte Fiskeridepartementet et ni sider langt brev til NTAES hvor det kommer fram at departementet var svært misfornøyd med måten NTAES tolket trafikklyssystemet.

Havbruk og fiskeri

Rapporten peker på en lang rekke forhold innen fiskeri og havbruksnæringen som gjør det mulig at kriminalitet kan skje uten at den blir avslørt. Rapporten heter: «Havbruk og fiskeri – verdikjeder, ansvar, lovbrudd».

– Formålet med rapporten er å gi et bilde av hele verdikjeden i de to næringene. Kontrolletatene skal da enkelt se hvilken rolle de kan spille og på hvilke områder de kan samarbeide. Da kan innsatsen rettes best mulig for å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet, skriver Leder for NTAES, Ellen Kittelsbye i en epost til FriFagbevegelse.

Kriminaliteten innen havbruk er knyttet fiskedødelighet, overproduksjon som skaper store miljøbelastning, lakselus som smitter til villfisk, rømming av oppdrettsfisk og utslipp fra oppdrettsanleggene.

Lange avstander

Innen tradisjonelt fiske gjelder det først og fremst overfiske, at fiskebåtene fanger mer fisk enn kvotene de har fått tildelt. I begge næringer foregår det ulike former for arbeidslivskriminalitet.

Kontrollarbeidet i næringene er vanskelig. Det er som regel stor avstand fra politiet og kontrolletatene til oppdrettsanlegg og bedriftene som foredler fisken. Lange avstander og komplisert transport gjør det vanskelig å komme på uvarsla kontroller.

NTAES peker også på at lokalsamfunn og bedriftene er avhengige av hverandre. Det er bedriftene som skaffer jobber til lokalsamfunnet. Dette «kan påvirke tilbøyelighet for å melde fra ved mistanke om kriminalitet», heter det i rapporten.

Arbeidslivskriminalitet

Gjennom mange oppslag i medier har det vært avdekket arbeidslivskriminalitet i fiskeindustrien. FriFagbevegelse har skrevet om grov underbetaling ved Andenes fiskemottak på Andøya i Vesterålen. Vi har også nøye fulgt konfliktene rundt Sekkingstad på Sotra der bedriften har drevet aktiv fagforeningsknusing.

NTAES peker på en rekke risikofaktorer for at det foregår arbeidslivskriminalitet innen disse næringene. De skriver at «arbeidslivskriminalitet er krevende å avdekke for politiet og kontrolletatene, særlig når arbeidsgiver står for innsendelse av dokumentasjon. Enda vanskeligere blir det når arbeidstakerne er utenlandske.»

De viser også til at Arbeidstilsynet har store problemer med å avdekke brudd på arbeidstidsbestemmelser og om utenlandske arbeidstakere får allmenngjort lønn. Dette gjelder spesielt der arbeidsgiver ikke er samarbeidsvillige, og arbeidstaker ikke vil uttale seg i frykt for å miste jobben.

Utenlandske arbeidstakere

I rapporten viser de til en omfattende kontroll som ble gjennomført av a-krimsenteret i Nordland i 2019. Kontrollen avdekket svart arbeid, ulovlig innkvartering, underbetaling, trygdebedrageri, trusler fra arbeidsgiver, payback og brudd på arbeidstidsbestemmelser. Det var etter disse kontrollene at underbetalingen på Andenes ble avdekket. Kontroller i 2021 viste at det var blitt bedre.

Forskningsinstituttet Nofima har tidligere rapportert at det er flertall utenlandske arbeidstakere i norsk fiskeindustri. Ofte er de, som ved Sekkingstad, rekruttert via et utenlandsk bemanningsforetak. NTAES peker på at dette gir økt fare for at arbeidstakerne blir utsatt for arbeidslivskriminalitet.  

«Bruk av utenlandske bemanningsforetak innebærer økt avstand mellom virksomheten og arbeidstakerne. Risikoen for lønnstyveri øker, da det er mer krevende å kontrollere at påseplikten og internkontrollsystemer blir fulgt», skriver NTAES. De peker også på at det er vanskelig å få oversikt fordi det ikke finnes noen registre over hvor arbeidstakere i bemanningsforetak er leid ut eller hvilket arbeid som utføres.

Uten strekkode

Analyse- og etterretningssenteret peker på at begge næringene er sårbare for kriminalitet, og underrapportering av fangst og produksjon av oppdrettsfisk er et problem. Som kjent, kommer ikke fisken opp verken fra merdene eller fra havet, med strekkode.

Registreringen av fangst og uttak utføres i stor grad manuelt. Det åpner for bevisst juks eller feilrapportering. Det er vanskelig å etterprøve hvor mye fisk som er fanget. Mangelfulle eller utilgjengelige data kan gjøre det vanskelig å ha kontroll på råvareuttaket. Fangst og slakting som ikke er registrert blir solgt videre, gjerne svart.

Dessuten fører slik uttak at det blir vanskeligere å forvalte både fiskestammene i havet og vite hvor mye oppdrettsfisk som faktisk er i merdene.

Fiskeridirektoratet har oppdaget tilfeller av for mye fisk i merdene, eller overskridelse av maksimalt tillatt biomasse som er faguttrykket. Dette kan føre til feil- eller underrapportering til fiskerimyndighetene.

Det er også avdekket tilfeller hvor det ifølge slakterapporten er slaktet flere fisk enn det antallet som i utgangspunktet var satt ut i merdene. Ulovlig omsetning eller ulovlig eksport av overprodusert fisk fører til at noen lurer seg unna skatt, avgifter og toll.

Transportkriminalitet

I oppdraget til NTAES ble det beskrevet at en skulle se på kriminalitet i hele verdikjeden. Det siste leddet i verdikjeden er transporten ut av landet. FriFagbevegelse har tidligere påvist hvordan Norges største firma innen havbruk SalMar bevisst har underbetalt sjåførene sine.

Men transportkriminalitet knyttet til laksetransport er ikke med i rapporten.

NTAES-sjefen skriver til FriFagbevegelse at for å gjøre oppdraget håndterbart, var det nødvendig å avgrense det.

– I forståelse med styringsgruppen ble oppdraget avgrenset til produksjon av laksefisk i havbruksnæringen og til villfisk fangstet eller landet i Norge i fiskerinæringen. Skalldyr er ikke inkludert. Grensekryssende fiskerikriminalitet er også utenfor avgrensningene i rapporten.

Hun skriver videre at NTAES heller ikke har noen konkrete planer om å undersøke dette feltet. Det er opp til styringsgruppa å komme med et slikt oppdrag til NTAES.

Tverretatlig rapport

Hun peker på at fiskeri og havbruk er to komplekse næringer med store verdier, ulik begrepsbruk og fragmentert ansvarsforhold. Rapporten skal brukes i tverretatlig samarbeid for å forebygge og bekjempe kriminalitet.

– Det er blitt en veldig god rapport, som jeg vil anbefale alle som har et forvaltningsansvar eller interesse for næringene å lese, avslutter hun.

08.07.2022
13:59
08.07.2022 13:59Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Nav-tillitsvalgt ber om mer penger: – En 55-åring som har vært ti år uten jobb, står ikke først i køen

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige


Flere saker