JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Laksemilliardær Gustav Witzøe truer med å forlate landet på grunn av formuesskatten. Samtidig benytter Witzøe-selskapet SalMar AS flere transportselskaper som gir sjåførene ulovlig lave lønninger når de frakter fisk i Norge.

Laksemilliardær Gustav Witzøe truer med å forlate landet på grunn av formuesskatten. Samtidig benytter Witzøe-selskapet SalMar AS flere transportselskaper som gir sjåførene ulovlig lave lønninger når de frakter fisk i Norge.

Stein Inge Stølen, SalMar ASA

Seks av ti transportoppdragsgivere bryter reglene:

Gustav Witzøe-selskap brøt loven i fem år, men slipper straff

I SalMar-konsernet har laksetransporten foregått med selskaper som i mange tilfeller har blitt avslørt i å underbetale sine sjåfører. De dokumenterte lovbruddene har ikke fått noen konsekvenser.16.08.2021
12:39
15.09.2021 12:43

stein.inge.stolen@lomedia.no

Arbeidstilsynet avdekket ikke bare at laksegiganten hadde brutt reglene og misligholdt sitt ansvar. Det fremkom også at SalMar Farming AS aldri hadde skrevet avtaler eller kontrakter med sine transportører.

– Dette er jo i realiteten en fallitterklæring. Dersom man avdekker brudd uten at dette får konsekvenser for de som bryter reglene, så spiller det jo ingen rolle hvor mange regler man har, sier forbundssekretær i Fellesforbundet, Dag-Einar Sivertsen til FriFagbevegelse.

Han reagerer sterkt på at Arbeidstilsynet ikke straffer transportkjøpere som legger til rette for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet – ved å misligholde sitt lovpålagte ansvar.

– En kan spørre seg om reglene bare er der for å vaske hendene. Dette viser hvor håpløst arbeidet mot sosial dumping i transporten er.

Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen er svært kritisk til at Arbeidstilsynet avdekker så mange brudd hos transportoppdragsgivere uten at de får tydelige straffereaksjoner.

Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen er svært kritisk til at Arbeidstilsynet avdekker så mange brudd hos transportoppdragsgivere uten at de får tydelige straffereaksjoner.

Stein Inge Stølen

Stor etterspørsel, lav oppdagelsesrisiko

Deler av transportbransjen har de senere årene vært preget av store forskjeller mellom norske og utenlandske sjåfører. Selv om alle som kjører transportoppdrag innenlands i Norge har krav på norsk minstelønn, er det vanligere at ansatte i østeuropeiske selskaper har ulovlige lønninger enn at de får den lønna de har krav på.

Både blant tilsynsetatene og transportorganisasjonene er det bred enighet om at problemstillingen har oppstått fordi etterspørselen etter billig transport er stor, og sjansen for å bli tatt for lovbrudd, er lav.

– Enkelte transportselskaper har fått bøter og gebyr som følge av overtredelser. Men så langt er det gjort lite eller ingenting for å straffe dem som til syvende og sist har ansvaret. Det er oppdragsgiverne, altså transportkjøperne, som dikterer rammevilkårene som transportørene må operere innenfor. Men de går fri, selv når de innrømmer til kontrolletatene at de har brutt reglene, forteller Sivertsen i Fellesforbundet.

I rapporten fra tilsynet mot SalMar Farming AS fremgår det at selskapet ikke har hatt kontrakt med noen av transportørene som utførte frakten. De ante derfor ikke hva sjåførene fikk i lønn. i tillegg reagerer Arbeidstilsynet på at de har blitt motarbeidet i tilsynsprosessen ved å ha mottatt store mengder dokumentasjon som ikke er relevant for tilsynet.

I rapporten fra tilsynet mot SalMar Farming AS fremgår det at selskapet ikke har hatt kontrakt med noen av transportørene som utførte frakten. De ante derfor ikke hva sjåførene fikk i lønn. i tillegg reagerer Arbeidstilsynet på at de har blitt motarbeidet i tilsynsprosessen ved å ha mottatt store mengder dokumentasjon som ikke er relevant for tilsynet.

Arbeidstilsynet, FriFagbevegelses uthevelser

Hadde ingen kontrakter eller avtaler

Da Arbeidstilsynet utførte et postalt tilsyn mot SalMar Farming AS våren 2020, var hensikten å kontrollere hvordan selskapet har ivaretatt sine plikter som bestiller av transporttjenester.

– Vi ser at vi ikke har hatt gode nok rutiner vedrørende transporttjenester, men vi skal iverksette tiltak som gir grunnlag for å kunne lukke vedtaket innen tidsfristen, fortalte konserndirektør for oppdrett, Roger Bekken, til nettstedet iLaks tidligere i år, etter å ha mottatt varsel om tvangsmulkt i etterkant av tilsynet.

Ifølge lovverket skal alle som bestiller transporttjenester sørge for at sjåførene som kjøre for dem har riktige lønns- og arbeidsvilkår. Det innebærer at de i forkant skal informere om og i etterkant undersøke at reglene for lønns- og arbeidsvilkår er i tråd med allmenngjøringsforskriften, som ble innført i godstransportsektoren 1. juli 2015. Men for å kunne gjøre noen av delene, må det som et minstekrav foreligge et formelt avtaleverk mellom oppdragsgiveren og transportøren.

Tilsynet avdekket at SalMar Farming AS aldri hadde skrevet avtaler eller kontrakter med sine transportører.

Selskapet fikk derfor strykkarakter av Arbeidstilsynet, som varslet tvangsmulkt dersom de ikke kunne vise til endringer som tilfredsstilte lovverket.

En av transportørene SalMar AS benytter, er Intercargo Scandinavia. FriFagbevegelse har snakket med flere sjåfører i selskapet som forteller at de tjener rundt 25 kroner timen. De får heller ikke noe tillegg for å kjøre innenriks i Norge, selv om dette er et lovpålagt krav.

En av transportørene SalMar AS benytter, er Intercargo Scandinavia. FriFagbevegelse har snakket med flere sjåfører i selskapet som forteller at de tjener rundt 25 kroner timen. De får heller ikke noe tillegg for å kjøre innenriks i Norge, selv om dette er et lovpålagt krav.

Stein Inge Stølen

Bruker politianmeldte transportører

Gustav Witzøe er styreleder i SalMar Farming AS og direktør i moderselskapet SalMar AS. Han forteller at det var sistnevnte selskap som overtok dialogen med Arbeidstilsynet og etter hvert fikk lukket vedtaket.

I et oppfølgingstilsyn mot SalMar AS ble det oversendt dokumentasjon som Arbeidstilsynet var tilfreds med. Samtidig ble det sendt inn en liste over transportører som selskapet benytter, hvor hovedtyngden har østeuropeisk opphav. Ved nærmere undersøkelser viser det seg at flere av disse er politianmeldt og har gjentatte ganger brutt bestemmelsene for lønns- og arbeidsvilkår i tilsyn utført av kontrolletatene. Ett av selskapene som kjører for SalMar AS er Intercargo Scandinavia, hvor ansatte nylig fortalte at de får rundt 25 kroner timen mens de frakter fisk i Norge.

Witzøe mener på sin side at SalMar ikke gjør noe galt.

– SalMar er en ansvarlig samfunnsaktør og følger opp våre leverandører i henhold til regelverket om informasjons- og påseplikten gjennom kontrakter og/eller egenerklæringer fra alle transportører, samt å gjøre leverandørrevisjoner og stikkprøvekontroller der sjåførers lønns- og arbeidsvilkår kontrolleres, forteller han til FriFagbevegelse.

Flertallet av oppdragsgiverne vet ikke hva sjåførene tjener

SalMar er slett ikke det eneste selskapet som er tatt for brudd på informasjons- og påseplikten. I tidsrommet 2016–2020 har Arbeidstilsynet gjennomført over 600 tilsyn mot bestillere av transport. Funnene er nedslående: Et klart flertall bryter reglene. Selv om utviklingen går i riktig retning, vet fortsatt seks av ti oppdragsgivere lite eller ingenting om sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår.

– Våre erfaringer fra tilsyn de siste årene, har vært at både bestillere og hovedleverandører har hatt lav kunnskap om informasjons- og påseplikt. Vi har prioritert å gi veiledning i hva regelverket krever, og gi nødvendige pålegg, slik at de kan få systemene på plass, forteller avdelingsdirektør for tilsyn i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås.

Avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet forteller at straffereaksjoner som overtredelsesgebyr forbeholdes grove brudd.

Avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet forteller at straffereaksjoner som overtredelsesgebyr forbeholdes grove brudd.

Stein Inge Stølen/Arbeidstilsynet

Har aldri ilagt overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynets hovedoppgave er å sørge for at flest mulig følger reglene. Ved alvorlige og gjentakende brudd har de anledning til å straffe de som bryter bestemmelsene, enten gjennom overtredelsesgebyr eller ved politianmeldelse.

Tall fra etaten viser imidlertid at denne typen reaksjoner aldri er benyttet mot bestillere av transporttjenester, selv etter flere hundre avdekkede brudd og en rekke tilfeller hvor bedrifter innrømmer at de har misligholdt sitt ansvar over lang tid.

– Hvorvidt vi i større grad skal ilegge overtredelsesgebyr til bestillere for å få større etterlevelse av regelverket, er noe vi må vurdere dersom vi ikke ser tilstrekkelig effekt av tilsynene våre. Resultatene og erfaringene fra tilsyn vil være viktige i en gjennomgang av våre føringer for bruk av overtredelsesgebyr på dette området. Dette arbeidet er ikke gjennomført, da vi har måttet gjøre andre prioriteringer under koronapandemien, sier Løvås.

Forventer kraftigere reaksjoner

SalMar Farming leverte i 2020 et overskudd på skyhøye 2,8 milliarder. Eierne tok ut et solid utbytte på 2,2 milliarder, hvorav i overkant av en milliard ble sluset til Gustav Witzøes sønn gjennom eierselskapet Kvarv AS. Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet mener at kontrolletatenes reaksjoner bør stå i forhold til økonomien i selskapene som bryter reglene.

– Dersom en bedrift med milliardoverskudd ikke ser seg brydd med å ivareta de mest sårbare arbeidstakerne i sin egen verdikjede, da bør det merkes på lommeboka. Vi forventer at Arbeidstilsynet i fremtiden benytter seg av hele verktøykassa si når de finner denne typen brudd, avslutter forbundssekretæren.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.08.2021
12:39
15.09.2021 12:43Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner


Flere saker