JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønn

Flyteknikerne krevde lønnsøkning på 29 kroner i timen. Se den nye lønna

Arbeidsgivernes lockout stoppet streiken blant flyteknikerne og gjorde at de fikk samme tillegget som frontfaget.
Lockouten omfattet også 20 flyteknikere i Babcock som driver flyambulansen i Nord-Norge.

Lockouten omfattet også 20 flyteknikere i Babcock som driver flyambulansen i Nord-Norge.

Sissel M. Rasmussen

torgny@lomedia.no

18. juni gikk 144 flyteknikere i streik. 26. juni varslet arbeidsgiverne i NHO Luftfart lockout for de resterende 277 medlemmene i Norsk Flytekniker Organisasjon.

Lockouten omfattet også 20 flyteknikere i Babcock som driver flyambulansen i Nord-Norge.

Her er en kort forklaring på hva lockout er.

Lockout

Da Babcock søkte om dispensasjon fra lockouten for sine flyteknikere, avslo arbeidsgiverforeningen denne søknaden.

På bakgrunn av dette bestemte regjeringen seg 28. juni for å bruke tvungen lønnsnemnd for å stoppe konflikten.

Når regjeringen bestemmer seg for å bruke tvungen lønnsnemnd er det opp til Rikslønnsnemnda å fastsette den nye tariffavtalen.

I nemnda sitter tre nøytrale jurister, en representant fra LO og én fra NHO. I tillegg har de partene som konflikten gjelder krav på hvert et medlem hver i tillegg til hver sine observatører.

Bakgrunn: 31 flyteknikere går ut i streik

Dette krevde de

I behandlingen i nemnda sto Norsk Flytekniker Organisasjon fast på sitt krav om at timelønna skal økes med 29 kroner timen.

Dette tilsvarer en lønnsvekst på i overkant av ni prosent.

De mente at det var urimelig at de som organiserer de fleste flyteknikere i Norge skulle underlegge seg frontfaget. I frontfaget er det LO som bestemmer den økonomiske rammen.

Flyteknikerne mener at «retten til en balansert arbeidskamp er viktig for å sikre gode lønnsforhandlinger. Dersom denne balansen forrykkes, vil lønnsforhandlinger bli redusert til kollektiv tigging fra fagforeningene. Det vil lede til en svært farlig utvikling som kan skade lønnsdannelsen framover.»

Dette fikk de

NHO svarte med å vise til frontfaget, og at det er viktig for landet med et organisert arbeidsliv med en koordinert lønnsdannelse.

De mener derfor at det er viktig å følge den økonomiske rammen til frontfaget på 3,7 prosent.

Det var også dette resultatet flertallet i nemnda kom fram til. Flertallet i nemnda mente at frontfagsrammen for lønnsoppgjøret i 2022 må følges. «Disse medlemmene kan ikke se at det foreligger spesielle hensyn som taler for at det gjøres unntak for Norsk Flytekniker Organisasjon», heter det i kjennelsen.

Dermed endte flyteknikerne med et lønnsoppgjør på fire prosent i 2022.

LO og NHOs representanter i nemnda sluttet seg til denne konklusjonen.

Warning
Annonse
Annonse