JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Dette året har vært prega av tomme vannmagasiner og høye strømpriser. Det vil Alternativ energikommisjon gjøre noe med.

Dette året har vært prega av tomme vannmagasiner og høye strømpriser. Det vil Alternativ energikommisjon gjøre noe med.

Ørn E. Borgen / NTB / Alternativ energikommisjon

Foreslår å legge ned strømselskapene. Sånn vil Alternativ energikommisjon gjøre strømmen billigere

Hvordan skal vi få ned strømprisene? Hvordan skal Norge produsere nok grønn kraft? Det er spørsmålene Alternativ energikommisjon prøver å besvare.07.11.2022
11:36
07.11.2022 14:50

herman@lomedia.no

Norge skal ha full statlig styring av salget av strøm i Norge.

Det foreslår Alternativ energikommisjon (AEK) i sin nye rapport.

De vil legge ned alle strømsalgselskapene. Det vil si selskaper som Fortum, Fjordkraft og NorgesEnergi.

Tirsdag skal kommisjonen presentere rapporten på en konferanse organisert av Industriaksjonen.

Se lista med forslag nederst i saken.

Sterk statlig kontroll

Gjennomgående for forslaga kommisjonen stiller er sterkere statlig kontroll, i tillegg til norsk egenrådighet.

De vil at forvaltninga av strømproduksjonen, -overføringa og -salget skal være mer uavhengig fra det europeiske strømmarkedet.

Kommisjonen foreslår at staten går i forhandlinger med EU om å finne løsninger der EØS-avtalen og andre energiavtaler med EU setter en stopper for Norge.

I samme ånd vil kommisjonen også at staten skal reforhandle avtalen om strømkabelen mellom Storbritannia og Norge.

De stiller en rekke forhandlingskrav. Blant annet at Norske strømpriser ikke skal være avhengige av europeiske priser, og at Norge fritt kan opprette et eget prisregime.

Kommisjonen foreslår et kostnadsbasert prisregime, altså at strømprisen tilsvarer kostnaden av å produsere strømmen og flytte den til kunden.

Verdiløst

Internasjonale kommersielle aktører har tatt over kraftbørsen i Norge, altså markedet for kjøp og salg av strøm mellom kraftprodusentene og de som selger deg strømmen.

Dette er selskaper som Nord Pool og Nasdaq.

«Dette har igjen skapt et detaljmarked for strøm som et unødvendig ledd i verdikjeden, strømsalgselskapene, som ikke tilfører noen verdi», skriver kommisjonen i rapporten.

De mener det enten kan skje gjennom tilbakekjøp av kraftbørsene eller andre økonomiske tiltak, eller gjennom lovbestemte tiltak.

Økonom og administrerende direktør i Norfund, Kjell Roland, har også tatt til orde for å fjerne strømselskapene. Han sitter i den regjeringsnedsatte Energikommisjonen, som Alternativ energikommisjon er et motsvar til.

Vil se på kjernekraft

NVE og Statnetts analyser fra 2021 antar at strømforbruket i Norge kommer til å øke med 25–30 prosent fram mot 2040.

Kommisjonen kommer derfor med en rekke forslag til hvordan Norge kan dekke strømbehovet med lave CO₂-utslipp framover.

I denne debatten er kjernekraft et omstridt tema. Her tar kommisjonen et tydelig standpunkt.

De vil ha en økt satsing på norsk kompetanse på 4.-generasjons kjernekraft.

«Det bør klarlegges om produksjon av små, modulære og serieproduserte kjernereaktorer kan bli et framtidig industrielt produkt i Norge, beregna både for innenlands bruk og for eksportmarkedet», heter det i rapporten.

Mange vannkraftverk i Norge er også gamle, og de regulerte vassdragene er i stor grad bygd ut. Det er med andre ord ikke rom for å bygge nye kraftverk.

Derfor mener kommisjonen det må investeres i å oppgradere eksiterende vannkraftverk, for å best mulig kunne utnytte energien i Norske vassdrag.

De foreslår også en økt satsing på solenergi i Norge, og foreslår blant annet at det skal være krav om solenergi på alle nybygg. w

Dette foreslår kommisjonen:

Del A – Hvordan kan Norge gjenskape den historisk norske konkurransefordelen det var å ha lavere strømpriser enn i landene vi konkurrerer med? 

• Norge må bruke handlingsrommet som ligger i EØS/ACER-avtalene. Om nødvendig må myndighetene ta initiativ til forhandlinger med EU om å finne omforente løsninger der EØS-avtalen stopper staten.

• Norge må ta initiativ til å reforhandle avtalen med Storbritannia om vilkårene for bruken av kabelen til England.

AEK stiller flere forslag til forhandlingskrav, blant annet:

• Norske strømpriser frikobles fra europeiske priser.

• Norge skal ha full kontroll over kraftflyten i utenlandsforbindelsene.

• Norge skal ha full statlig styring over innenlands kraftomsetning. Dette innebærer at staten tar over salget av kraft i Norge.

• Norge skal fritt kunne etablere et prisregime for norsk strøm brukt i Norge.

• Vannet i norske kraftmagasiner må forvaltes slik at det sikrer norsk forsyningssikkerhet og lave strømpriser for norske kunder.

Del B – Hvordan vil energibehovet i Norge utvikle seg, og hvordan kan nødvendige mengder strøm med lave CO₂-utslipp best framskaffes?

• Norge skal ha en økt satsing på energieffektivisering, med nye og sterkere virkemidler og insentiver. Herunder endra mandat til Enova, økt Enova-avgift og høyere mål for energieffektivisering i private og offentlige bygg.

• Oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

• Aktiv satsing på solenergi. Blant annet at det stilles krav om solenergi på alle nybygg og økte tilskudd for å ta i bruk solenergi.

• Stans i all bruk av strøm til produksjon av kryptovaluta.

• Havvind kan bidra til bedre kraftbalanse på land, og forsyne offshoreinstallasjoner og tilhørende ladeanlegg med strøm. Kommisjonen foreslår at oljeselskapene skal pålegges å finansiere utbygging og drift av havvind for å dekke deres behov.

• De foreslår også en samla plan for framtidig energiforsyning. Herunder økt bruk av biomasse, videre utvikling av karbonfangst- og lagringsteknologi og satsing på 4.-generasjons kjernekraft.

Om Alternativ energikommisjon

• Alternativ energikommisjon blei satt ned av Industriaksjonen som et motsvar til den regjeringsnedsatte Energikommisjonen våren 2022.

• Industriaksjonen mente mandatet til regjeringas utvalg var for snevert.

• Industriaksjonen er en aksjonsgruppe for bevaring og videreutvikling av norsk industri.

Mandatet til kommisjonen er todelt:

• Del A – Hvordan kan Norge gjenskape den historisk norske konkurransefordelen i form av lavere strømpriser enn i landene vi konkurrerer med?

• Del B – Hvordan vil energibehovet i Norge utvikle seg, og hvordan kan nødvendige mengder strøm med lave CO₂-utslipp best kunne framskaffes?

Disse sitter i kommisjonen:

• Anders Skonhoft – professor i samfunnsøkonomi NTNU

• Ann Ørjebu – tillitsvalgt Industri Energi

• Astrid Rambøl – utreder Manifest

• Boye Ullmann – styremedlem Industriaksjonen

• Einar Frogner – nestleder Nei til EU

• Eli Moen – professor BI

• Gerd-Liv Valla – LO-leder 2001–2007

• Hogne Hongset – styremedlem Industriaksjonen

• Jan Davidsen – leder Kommuneforbundet/Fagforbundet 1993–2013

• Kjell Brygfjeld – høyesterettsadvokat

• Saxe Frøshaug (Sp) – ordfører Indre Østfold

• Ståle K. Johansen – hovedtillitsvalgt Aker

• Ståle Refstie (Ap) – ordfører Sunndal

• Svein Roar Brunborg – embetsmann i Olje- og energidepartementet (OED) 1988–2003

• Tove Berit Berg – tillitsvalgt NNN Nortura

• Trygve Tamburstuen – statssekretær i Industridepartementet/OED 1978–1981

• Øystein Noreng – professor BI

07.11.2022
11:36
07.11.2022 14:50

Om Alternativ energikommisjon

• Alternativ energikommisjon blei satt ned av Industriaksjonen som et motsvar til den regjeringsnedsatte Energikommisjonen våren 2022.

• Industriaksjonen mente mandatet til regjeringas utvalg var for snevert.

• Industriaksjonen er en aksjonsgruppe for bevaring og videreutvikling av norsk industri.

Mandatet til kommisjonen er todelt:

• Del A – Hvordan kan Norge gjenskape den historisk norske konkurransefordelen i form av lavere strømpriser enn i landene vi konkurrerer med?

• Del B – Hvordan vil energibehovet i Norge utvikle seg, og hvordan kan nødvendige mengder strøm med lave CO₂-utslipp best kunne framskaffes?

Disse sitter i kommisjonen:

• Anders Skonhoft – professor i samfunnsøkonomi NTNU

• Ann Ørjebu – tillitsvalgt Industri Energi

• Astrid Rambøl – utreder Manifest

• Boye Ullmann – styremedlem Industriaksjonen

• Einar Frogner – nestleder Nei til EU

• Eli Moen – professor BI

• Gerd-Liv Valla – LO-leder 2001–2007

• Hogne Hongset – styremedlem Industriaksjonen

• Jan Davidsen – leder Kommuneforbundet/Fagforbundet 1993–2013

• Kjell Brygfjeld – høyesterettsadvokat

• Saxe Frøshaug (Sp) – ordfører Indre Østfold

• Ståle K. Johansen – hovedtillitsvalgt Aker

• Ståle Refstie (Ap) – ordfører Sunndal

• Svein Roar Brunborg – embetsmann i Olje- og energidepartementet (OED) 1988–2003

• Tove Berit Berg – tillitsvalgt NNN Nortura

• Trygve Tamburstuen – statssekretær i Industridepartementet/OED 1978–1981

• Øystein Noreng – professor BI
Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

Brian Cliff Olguin

Uføre må kunne beholde mer av arbeidsinntekten, mener stortingsflertall

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Debatt

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Håvard Sæbø

Tesla-streiken er en kamp vi ikke kan tape

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

Berit Baumberger

Her er Skitbyen-Berits ti råd til Nav: – Det er ingenting som forbauser meg

Under Datatilsynets tilsyn hos Nav ble det avdekket tolv lovbrudd.

Under Datatilsynets tilsyn hos Nav ble det avdekket tolv lovbrudd.

Hanna Skotheim

Nav får gebyr på 20 millioner kroner: – Saken er svært alvorlig

Debatt

Alf Ragnar Olsen

Full støtte til kampen for tariffavtale på Tesla i Sverige


Flere saker