JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Dette året har vært prega av tomme vannmagasiner og høye strømpriser. Det vil Alternativ energikommisjon gjøre noe med.

Dette året har vært prega av tomme vannmagasiner og høye strømpriser. Det vil Alternativ energikommisjon gjøre noe med.

Ørn E. Borgen / NTB / Alternativ energikommisjon

Foreslår å legge ned strømselskapene. Sånn vil Alternativ energikommisjon gjøre strømmen billigere

Hvordan skal vi få ned strømprisene? Hvordan skal Norge produsere nok grønn kraft? Det er spørsmålene Alternativ energikommisjon prøver å besvare.07.11.2022
11:36
07.11.2022 14:50

herman@lomedia.no

Norge skal ha full statlig styring av salget av strøm i Norge.

Det foreslår Alternativ energikommisjon (AEK) i sin nye rapport.

De vil legge ned alle strømsalgselskapene. Det vil si selskaper som Fortum, Fjordkraft og NorgesEnergi.

Tirsdag skal kommisjonen presentere rapporten på en konferanse organisert av Industriaksjonen.

Se lista med forslag nederst i saken.

Sterk statlig kontroll

Gjennomgående for forslaga kommisjonen stiller er sterkere statlig kontroll, i tillegg til norsk egenrådighet.

De vil at forvaltninga av strømproduksjonen, -overføringa og -salget skal være mer uavhengig fra det europeiske strømmarkedet.

Kommisjonen foreslår at staten går i forhandlinger med EU om å finne løsninger der EØS-avtalen og andre energiavtaler med EU setter en stopper for Norge.

I samme ånd vil kommisjonen også at staten skal reforhandle avtalen om strømkabelen mellom Storbritannia og Norge.

De stiller en rekke forhandlingskrav. Blant annet at Norske strømpriser ikke skal være avhengige av europeiske priser, og at Norge fritt kan opprette et eget prisregime.

Kommisjonen foreslår et kostnadsbasert prisregime, altså at strømprisen tilsvarer kostnaden av å produsere strømmen og flytte den til kunden.

Verdiløst

Internasjonale kommersielle aktører har tatt over kraftbørsen i Norge, altså markedet for kjøp og salg av strøm mellom kraftprodusentene og de som selger deg strømmen.

Dette er selskaper som Nord Pool og Nasdaq.

«Dette har igjen skapt et detaljmarked for strøm som et unødvendig ledd i verdikjeden, strømsalgselskapene, som ikke tilfører noen verdi», skriver kommisjonen i rapporten.

De mener det enten kan skje gjennom tilbakekjøp av kraftbørsene eller andre økonomiske tiltak, eller gjennom lovbestemte tiltak.

Økonom og administrerende direktør i Norfund, Kjell Roland, har også tatt til orde for å fjerne strømselskapene. Han sitter i den regjeringsnedsatte Energikommisjonen, som Alternativ energikommisjon er et motsvar til.

Vil se på kjernekraft

NVE og Statnetts analyser fra 2021 antar at strømforbruket i Norge kommer til å øke med 25–30 prosent fram mot 2040.

Kommisjonen kommer derfor med en rekke forslag til hvordan Norge kan dekke strømbehovet med lave CO₂-utslipp framover.

I denne debatten er kjernekraft et omstridt tema. Her tar kommisjonen et tydelig standpunkt.

De vil ha en økt satsing på norsk kompetanse på 4.-generasjons kjernekraft.

«Det bør klarlegges om produksjon av små, modulære og serieproduserte kjernereaktorer kan bli et framtidig industrielt produkt i Norge, beregna både for innenlands bruk og for eksportmarkedet», heter det i rapporten.

Mange vannkraftverk i Norge er også gamle, og de regulerte vassdragene er i stor grad bygd ut. Det er med andre ord ikke rom for å bygge nye kraftverk.

Derfor mener kommisjonen det må investeres i å oppgradere eksiterende vannkraftverk, for å best mulig kunne utnytte energien i Norske vassdrag.

De foreslår også en økt satsing på solenergi i Norge, og foreslår blant annet at det skal være krav om solenergi på alle nybygg. w

Dette foreslår kommisjonen:

Del A – Hvordan kan Norge gjenskape den historisk norske konkurransefordelen det var å ha lavere strømpriser enn i landene vi konkurrerer med? 

• Norge må bruke handlingsrommet som ligger i EØS/ACER-avtalene. Om nødvendig må myndighetene ta initiativ til forhandlinger med EU om å finne omforente løsninger der EØS-avtalen stopper staten.

• Norge må ta initiativ til å reforhandle avtalen med Storbritannia om vilkårene for bruken av kabelen til England.

AEK stiller flere forslag til forhandlingskrav, blant annet:

• Norske strømpriser frikobles fra europeiske priser.

• Norge skal ha full kontroll over kraftflyten i utenlandsforbindelsene.

• Norge skal ha full statlig styring over innenlands kraftomsetning. Dette innebærer at staten tar over salget av kraft i Norge.

• Norge skal fritt kunne etablere et prisregime for norsk strøm brukt i Norge.

• Vannet i norske kraftmagasiner må forvaltes slik at det sikrer norsk forsyningssikkerhet og lave strømpriser for norske kunder.

Del B – Hvordan vil energibehovet i Norge utvikle seg, og hvordan kan nødvendige mengder strøm med lave CO₂-utslipp best framskaffes?

• Norge skal ha en økt satsing på energieffektivisering, med nye og sterkere virkemidler og insentiver. Herunder endra mandat til Enova, økt Enova-avgift og høyere mål for energieffektivisering i private og offentlige bygg.

• Oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

• Aktiv satsing på solenergi. Blant annet at det stilles krav om solenergi på alle nybygg og økte tilskudd for å ta i bruk solenergi.

• Stans i all bruk av strøm til produksjon av kryptovaluta.

• Havvind kan bidra til bedre kraftbalanse på land, og forsyne offshoreinstallasjoner og tilhørende ladeanlegg med strøm. Kommisjonen foreslår at oljeselskapene skal pålegges å finansiere utbygging og drift av havvind for å dekke deres behov.

• De foreslår også en samla plan for framtidig energiforsyning. Herunder økt bruk av biomasse, videre utvikling av karbonfangst- og lagringsteknologi og satsing på 4.-generasjons kjernekraft.

Om Alternativ energikommisjon

• Alternativ energikommisjon blei satt ned av Industriaksjonen som et motsvar til den regjeringsnedsatte Energikommisjonen våren 2022.

• Industriaksjonen mente mandatet til regjeringas utvalg var for snevert.

• Industriaksjonen er en aksjonsgruppe for bevaring og videreutvikling av norsk industri.

Mandatet til kommisjonen er todelt:

• Del A – Hvordan kan Norge gjenskape den historisk norske konkurransefordelen i form av lavere strømpriser enn i landene vi konkurrerer med?

• Del B – Hvordan vil energibehovet i Norge utvikle seg, og hvordan kan nødvendige mengder strøm med lave CO₂-utslipp best kunne framskaffes?

Disse sitter i kommisjonen:

• Anders Skonhoft – professor i samfunnsøkonomi NTNU

• Ann Ørjebu – tillitsvalgt Industri Energi

• Astrid Rambøl – utreder Manifest

• Boye Ullmann – styremedlem Industriaksjonen

• Einar Frogner – nestleder Nei til EU

• Eli Moen – professor BI

• Gerd-Liv Valla – LO-leder 2001–2007

• Hogne Hongset – styremedlem Industriaksjonen

• Jan Davidsen – leder Kommuneforbundet/Fagforbundet 1993–2013

• Kjell Brygfjeld – høyesterettsadvokat

• Saxe Frøshaug (Sp) – ordfører Indre Østfold

• Ståle K. Johansen – hovedtillitsvalgt Aker

• Ståle Refstie (Ap) – ordfører Sunndal

• Svein Roar Brunborg – embetsmann i Olje- og energidepartementet (OED) 1988–2003

• Tove Berit Berg – tillitsvalgt NNN Nortura

• Trygve Tamburstuen – statssekretær i Industridepartementet/OED 1978–1981

• Øystein Noreng – professor BI

07.11.2022
11:36
07.11.2022 14:50

Om Alternativ energikommisjon

• Alternativ energikommisjon blei satt ned av Industriaksjonen som et motsvar til den regjeringsnedsatte Energikommisjonen våren 2022.

• Industriaksjonen mente mandatet til regjeringas utvalg var for snevert.

• Industriaksjonen er en aksjonsgruppe for bevaring og videreutvikling av norsk industri.

Mandatet til kommisjonen er todelt:

• Del A – Hvordan kan Norge gjenskape den historisk norske konkurransefordelen i form av lavere strømpriser enn i landene vi konkurrerer med?

• Del B – Hvordan vil energibehovet i Norge utvikle seg, og hvordan kan nødvendige mengder strøm med lave CO₂-utslipp best kunne framskaffes?

Disse sitter i kommisjonen:

• Anders Skonhoft – professor i samfunnsøkonomi NTNU

• Ann Ørjebu – tillitsvalgt Industri Energi

• Astrid Rambøl – utreder Manifest

• Boye Ullmann – styremedlem Industriaksjonen

• Einar Frogner – nestleder Nei til EU

• Eli Moen – professor BI

• Gerd-Liv Valla – LO-leder 2001–2007

• Hogne Hongset – styremedlem Industriaksjonen

• Jan Davidsen – leder Kommuneforbundet/Fagforbundet 1993–2013

• Kjell Brygfjeld – høyesterettsadvokat

• Saxe Frøshaug (Sp) – ordfører Indre Østfold

• Ståle K. Johansen – hovedtillitsvalgt Aker

• Ståle Refstie (Ap) – ordfører Sunndal

• Svein Roar Brunborg – embetsmann i Olje- og energidepartementet (OED) 1988–2003

• Tove Berit Berg – tillitsvalgt NNN Nortura

• Trygve Tamburstuen – statssekretær i Industridepartementet/OED 1978–1981

• Øystein Noreng – professor BI
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

House of Commons / Pa Photos / NTB

Sparket 800 ansatte via Zoom. Nå er han kåret til verdens verste sjef

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble feilaktig utvist fra Norge etter å ha tatt noen søppelsekker

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

Sissel M. Rasmussen

Kritikken har haglet: Slik er livet på innsiden av Trandum

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Hanna Skotheim

FO-lederen vil gjøre det enklere å få sosialhjelp: – Ingen skal leve under fattigdomsgrensa

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake


Flere saker