JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Deltid i arbeidslivet

Går mot storseier for fagbevegelsen: Nå kan retten til heltid bli lovfestet

Jobber du ufrivillig deltid? Snart blir det svært vanskelig for arbeidsgiverne å spekulere i små stillingsbrøker, fastslår Trine Lise Sundnes (Ap).
RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

Jan-Erik Østlie

yngvil@lomedia.no

– Det er på høy tid å rydde opp der deltidsarbeid er et problem: I helse- og omsorg, i varehandelen, for hotell- og restaurantansatte og i utdanningssektoren, sier Trine Lise Sundnes til FriFagbevegelse.

Mangeårig leder i Handel og Kontor og nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Trine Lise Sundnes, er sikker i sin sak. Dette er det flertall for. Endelig er arbeiderbevegelsen snart i mål med en årelang kamp.

Nå skal det lovfestes at heltidsjobber skal være regelen i norsk arbeidsliv.

Jobber du deltid, får du gjerne mindre penger inn på konto når lønna di kommer enn det heltidsansatte får. Det igjen gir deg mindre penger når du trenger stønader som velferdsstaten tilbyr, fordi mange stønader beregnes ut fra lønna di.

Mange velger å jobbe deltid. Årsakene er forskjellige, alt fra at jobben er for tung til å jobbe fullt, til at folk må ta seg av barn eller gamle foreldre, og noen har god nok økonomi til å gå i skogen i stedet for å jobbe fullt.

Men svært mange deltidsansatte i flere yrker vil ikke jobbe deltid.

Halvparten vil ikke jobbe deltid

Halvparten av de spurte deltidsansatte ville heller ha full jobb eller større stillingsprosent, viser en undersøkelse for Fagforbundet.

Like ille er det i varehandelen, viser en fersk undersøkelse for Handel og Kontor. Nær halvparten av de spurte deltidsansatte svarte at de ikke har valgt det selv. Fire av fem av disse er kvinner. Samme andel svarer at de har prøvd å ta opp med arbeidsgiver at de vil ha en større stilling.

Deltidsarbeid = mindre penger

Konsekvensene av deltidsarbeid er mange og uønskede for deg som egentlig vil jobbe fullt.

• Fordi lønna er for lav, sliter mange med å få stort nok lån til å kjøpe egen bolig.

• Du får mindre dagpenger, hvis du mister jobben.

• Hvis du får barn, får du mindre i fødselspenger.

• Du får også mindre utbetalt, hvis du blir syk og trenger sykepenger.

• Er du uheldig og er syk over ett år, får du mindre i arbeidsavklaringspenger.

• Blir du ufør, får du mindre utbetalt.

• Og ikke minst, når du blir alderspensjonist, er det stor risiko for at du får en svært mager pensjon.

Les også: Joker søker etter deltidsansatte, men de kan ikke ha andre jobber

Nå blir det lovfestet

Daværende arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) startet prosessen med å få lovfestet en lang rekke konkrete tiltak for å bidra til en slutt på det Trine Lise Sundnes kaller deltidsspekulasjon, og hjelpe deltidsansatte til å få kontrakter på faktisk arbeidstid og heltid. I høst skal Stortinget ta stilling.

– Høyresida har lenge sagt at faste jobber og heltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Nå får vi lovfestet at heltid skal være normen og hovedregelen. Sånn er det ikke i dag, understreker Trine Lise Sundnes.

Hun mener det er avgjørende at arbeidsgiverne vil få plikt til å dokumentere skriftlig sitt behov for deltid:

– Arbeidsgiverne må med de nye reglene dokumentere behovet for deltid i lys av en heltidsnorm. Det betyr at de må tilstrebe å ansette folk på heltid. Det vil bli svært vanskelig for arbeidsgiver å spekulere i små stillingsbrøker, mener Sundnes.

Hun påpeker at mangelen på arbeidskraft øker.

– Hvis ikke arbeidsgiverne sørger for jobber det går an å leve av, så kommer de til å tape. Før arbeidsgiver rekker å blunke, har noen andre stukket av med arbeidskrafta.

Les også: Kiwi-butikk søker etter ti ansatte i 20-prosentstillinger. Bare fire er ansatt på heltid.

Høyre tviler på effekten

 «Jeg tror ikke flere heltidsstillinger dukker opp bare fordi man vedtar en større rett til heltid», skriver Høyres Henrik Asheim på epost til FriFagbevegelse.

Høyre er helt enig i at heltid skal være normen, at partiet gikk til valg på det, og at ufrivillig deltid må bekjempes, forteller Asheim.

«Men det krever mer enn noen presiseringer i arbeidsmiljøloven – ofte handler det om organisering. En slik presisering må, dersom den skal ha noen reell effekt, kombineres med andre tiltak som ser på årsakene til ufrivillig deltid», mener Asheim som representerer Høyre i arbeids- og sosialkomiteen. 

Han påpeker at det ble færre som jobbet deltid etter åtte år med borgerlig regjering sammenliknet med 2013, da de tok over fra de rødgrønne.

 – Støtter du å lovfeste at heltid skal være normen og hovedregelen i norsk arbeidsliv? Hvorfor?

 Asheim svarer at Høyre ikke har tatt endelig standpunkt til de konkrete forslagene fra regjeringa, fordi partiet avventer innspill fra arbeidslivet.

«Intensjonen er vi helt med på, men virkemidlene må også avveies mot hva som er hensiktsmessig å faktisk regulere», sier Asheim.

– Begynn med 100-prosent nå

Trine Lise Sundnes har diskutert deltidsarbeid med folk i flere kommuner, om hvordan de skal komme i mål med å bryte opp fastlåste deltidsstrukturer. Hennes råd til dem er:

– Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente.

Hun mener mange små deltidsjobber gjør det vanskeligere for arbeidsgiverne å planlegge og organisere arbeidstida på en god måte. Hvor mye tid bruker ledere på arbeidstidsorganisering, når for eksempel 50 mennesker skal fylle 20 årsverk?

Hun råder også kommunene til å ta en ekstra titt på posten «uforutsette utgifter» i regnskapet. Der blir nemlig innleie av vikarer registrert, påpeker Sundnes.

– Jeg har forståelse for kommuner som sliter med trang økonomi. Men jeg har ikke forståelse for en politikk som gjør at folk ikke kan leve av arbeidet sitt, sier hun.

– Arbeiderbevegelsen har kjempa lenge for å lovfeste retten til heltid. Jeg gleder meg til den dagen klubba faller i stortingssalen.

Dette er regjeringas forslag:

• Lovfeste at hovedregelen i arbeidslivet er at folk skal ansettes på heltid. Det skal skrives inn i arbeidsmiljøloven.

• Hvis arbeidsgiveren likevel mener det er behov for deltidsansettelse, må arbeidsgiveren dokumentere det.

• Arbeidsgiver skal drøfte spørsmål om deltidsansettelse med tillitsvalgte. Tillitsvalgte kan være både fra fagforeninga, men også fra verneombud eller andre valgte representanter for de ansatte. Langt fra alle arbeidsplasser har en lokal fagforening.

• Arbeidstilsynet skal sjekke at arbeidsgiverne faktisk drøfter med tillitsvalgte og at de dokumenterer behov for deltid.

• Deltidsansatte skal få fortrinnsrett til utvidet stilling, framfor at arbeidsgiveren leier inn arbeidstakere eller bruker tilkallingsvikarer. (Når det gjelder nyansettelse, har folk med deltidsstillinger allerede fortrinnsrett.)

• Deltidsansatte skal få fortrinnsrett til ledige ekstravakter, som hen er kvalifisert til og som har de samme arbeidsoppgavene som den deltidsansatte allerede har.

Det er altså ikke slik i dag, men det kan bli sånn hvis Stortinget gir sin støtte. Regjeringa sendte forslaget sitt om lovendringer til Stortinget før sommerferien i år. 30. september samles Stortinget og da vil saken formelt tildeles arbeids- og sosialkomiteen, som skal behandle den.

Warning
Annonse
Annonse

Dette er regjeringas forslag:

• Lovfeste at hovedregelen i arbeidslivet er at folk skal ansettes på heltid. Det skal skrives inn i arbeidsmiljøloven.

• Hvis arbeidsgiveren likevel mener det er behov for deltidsansettelse, må arbeidsgiveren dokumentere det.

• Arbeidsgiver skal drøfte spørsmål om deltidsansettelse med tillitsvalgte. Tillitsvalgte kan være både fra fagforeninga, men også fra verneombud eller andre valgte representanter for de ansatte. Langt fra alle arbeidsplasser har en lokal fagforening.

• Arbeidstilsynet skal sjekke at arbeidsgiverne faktisk drøfter med tillitsvalgte og at de dokumenterer behov for deltid.

• Deltidsansatte skal få fortrinnsrett til utvidet stilling, framfor at arbeidsgiveren leier inn arbeidstakere eller bruker tilkallingsvikarer. (Når det gjelder nyansettelse, har folk med deltidsstillinger allerede fortrinnsrett.)

• Deltidsansatte skal få fortrinnsrett til ledige ekstravakter, som hen er kvalifisert til og som har de samme arbeidsoppgavene som den deltidsansatte allerede har.

Det er altså ikke slik i dag, men det kan bli sånn hvis Stortinget gir sin støtte. Regjeringa sendte forslaget sitt om lovendringer til Stortinget før sommerferien i år. 30. september samles Stortinget og da vil saken formelt tildeles arbeids- og sosialkomiteen, som skal behandle den.