JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ny regjering:

HK-leder Beckham jubler over regjeringens løft for hele stillinger

– Dette er kanskje det viktigste grepet for å bekjempe ulikhet, sier Christopher Beckham.
VIKTIG: HK-leder Christopher Becham er glad for at regjeringen vil gjøre det lettere å få hele stillinger.

VIKTIG: HK-leder Christopher Becham er glad for at regjeringen vil gjøre det lettere å få hele stillinger.

Brian Cliff Olguin

lene.svenning@lomedia.no

Han har ikke lest Ap og Sps regjeringserklæring fra perm til perm, innrømmer HK-leder Christopher Beckham. Til det er han for travel – Handel og Kontors landsmøte starter opp igjen fredag morgen, etter ti måneders koronapause. Men det han har lest er han stort sett svært fornøyd med.

Beckham peker spesielt på Hurdalserklæringens punkt om heltid. Her lover regjeringen blant annet å «styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstilling».

Det er en del av det regjeringen kaller et heltidsløft. Det innebærer også å stimulere til lokalt partssamarbeid om heltidskultur, spre kunnskap om vellykkede lokale løsninger, og sette av penger på statsbudsjettet til lokale tiltak for å redusere deltidsarbeid.

– Vi har veldig mange deltidsansatte blant våre medlemmer. Dette er kanskje det viktigste grepet for å bekjempe ulikhet. Her ser de ut til å levere, og det er jeg veldig fornøyd med, sier Beckham til HK-Nytt.

Ny regjering: Her er 40 viktige punkter fra Hurdalsplattformen

På gangen i åtte år

HKs representantskap vedtok før valget at de ville jobbe fore ne Arbeiderpartistyrt regjering med et sterkt SV. Slik ble det ikke.

– Vi setter vår lit til at en Ap-ledet regjering vil jobbe for at ulikhet og utjevning skal være i sentrum, sier Christopher Beckham til FriFagbevegelse etter at det ble klart at SV trakk seg fra sonderingssamtalene om en ny regjering.

Selv om han ikke vil det som han ville, er han glad for at regjeringen ønsker å fornye og forsterke trepartssamarbeidet.

– Vi har sittet på gangen i åtte år. Nå skal vi endelig lyttes til, sier han.

– Ulovlig med fagforeningsknusing

Forbundslederen seg begeistre av flere av de andre punktene i regjeringserklæringen. Beckham er glad for at fagforeningsfradraget på skatten skal dobles etter å ha stått stille i flere år, for at regjeringen skal sørge for at partene i arbeidslivet skal være representert i alle relevante regjeringsutvalg, og ikke minst for at ILOs kjernekonvensjoner skal innlemmes i menneskerettsloven.

– Det betyr at det ikke vil være lov å forskjellsbehandle fagorganiserte eller drive med fagforeningsknusing – dette skal bli norsk lov! De leverer, nå må vi se om det blir praktisk politikk.

Mye lest: Elkjøp snur og gir alle ansatte like lønns- og bonusordninger

Viktig seier

Regjeringen skriver at de vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser – det er Beckham glad for. Det samme gjelder løftet om å gjeninnføre den kollektive søksmålsretten. Det vil være viktig så det ikke er opp til den enkelte arbeidstaker å kjempe for seg selv i saker om blant annet ulovlig innleie.

Regjeringen vil også «sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur».

– Dette vil være viktig, spesielt i luftfarten, og er en viktig seier for fagbevegelsen, sier HK-lederen.

Avtalefestet pensjon

Christopher Beckham peker også på at regjeringen vil gå i forhandling med partene i arbeidslivet med sikte på en omlegging av ordningen med avtalefestet pensjon, og om statens bidrag til det.

– De er positivt innstilt, da håper jeg vi kan få på plass en ny AFP-ordning, sier han.

Fikk du med deg denne? Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

Ikke god nok tannhelsereform

HK-lederen er ikke helt fornøyd med regjeringens planer om en tannhelsereform. Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. De vil innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år. Men det er ikke godt nok, mener Beckham.

– Vi vil jo at deltidsarbeidende kvinner og menn skal kunne smile. I dag har mange ikke råd til å gå til tannlegen. Her må vi snakke med SV og Rødt for å få en tannhelsereform for de mange, ikke for de få.

Warning
Annonse
Annonse