JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Likestilling:

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken

Etter at barne- og ungdomsarbeideren ble nektet foreldrepermisjon med lønn fordi hun ikke hadde begynt å jobbe igjen etter den forrige permisjonen, tok forbundsadvokat Børge Benum saken til arbeidsretten.
Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

per.flakstad@fagbladet.no

Den kvinnelige barne- og ungdomsarbeideren var ansatt på en skole i tidligere Ski kommune i Follo. Hun hadde foreldrepermisjon fra mars 2017 til januar året etter, og deretter ferie ut mars.

Mens hun var i foreldrepermisjon, ble hun gravid på nytt, og legen hennes betegnet svangerskapet som høyrisiko. Hun var derfor sykmeldt resten av 2018. Sykefraværet var knyttet til diagnoser som helt eller delvis hadde med graviditeten å gjøre.

Da hun søkte om ny foreldrepermisjon med lønn, sa kommunen nei siden hun ikke fysisk hadde gjeninntrådt i stillingen sin etter forrige permisjon.

Les også: Høyesterett avviste anken fra Stendi. Nå kan Gry juble for millionutbetaling

Fagforbundet: Diskriminerende

Kommunen begrunnet avslaget i en formulering i tariffavtalen der det står at arbeidstaker som har hatt permisjon med lønn, må ha gjeninntrådt i stillingen for å få ny permisjon.

Fagforbundet og LO tok saken hennes til arbeidsretten og mente at tariffbestemmelsen ikke betyr at den ansatte fysisk må ha begynt å jobbe igjen, og at den gravide kvinnen i juridisk forstand var tilbake i jobb, selv om hun først hadde ferie og siden ble sykmeldt på grunn av nytt svangerskap.

I tillegg påpekte de at graviditet og permisjon ved fødsel har et særskilt diskrimineringsvern og at kommunen og KS' tolkning av tariffbestemmelsen var i strid med likestillings- og diskrimineringsloven.

Fikk medhold

Kommunenes interesseorganisasjon KS var uenig og mente at en ansatt må møte opp fysisk og være i stand til å gjøre jobben sin for å få ny permisjon med lønn.

Da tok forbundsadvokat Børge Benum kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet, og der ble det besluttet å komme med et skriftlig innlegg til arbeidsretten.

Der heter det at fravær på grunn av graviditet har et særskilt vern og kan ikke uten videre behandles likt som andre typer fravær. Ifølge ombudet betyr det at det å legge vekt på fravær som skyldes graviditet, kan regnes som diskriminerende selv om årsaken er en nøytral bestemmelse som gjelder for alle.

Konklusjonen fra ombudet var at manglende unntak for fravær som skyldtes svangerskap mest sannsynlig vil innebære ulovlig forskjellsbehandling på grunn av graviditet i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven.

Enige om permisjon med lønn

Etter dette revurderte KS sitt standpunkt og var enig med Fagforbundet og LO i at kravet om fysisk gjeninntreden mest sannsynlig vil være en ulovlig forskjellsbehandling når det ikke gjøres unntak for fravær som skyldes graviditet.

Dermed løste partene saken ved å skrive en enighetsprotokoll i slutten av november der de er enige om at kvinnen oppfyller kravet til lønnet permisjon.

Hun skal dermed få etterbetaling fra Nordre Follo kommune, som består av de tidligere kommunene Ski og Oppegård.

Likestillingsseier

I et notat skriver forbundsadvokat Benum at saken reiste et prinsipielt spørsmål om forståelsen av en tariffbestemmelse i et stort tariffområde som KS er, og der mer enn to tredeler av arbeidstakerne er kvinner.

Derfor konkluderer han med at dette er en viktig likestillingsseier.

Les også: Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

Warning
Annonse
Annonse