JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Høyesterett avviste anken fra Stendi:

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

Etter en mer enn tre år lang rettstvist er veien nå ryddet for flere søksmål i omsorgsbransjen. Saken koster Stendi mer enn 40 millioner kroner så langt.
PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

ola.tommeras@fagbladet.no

22 medlemmer av Fagforbundet har stått i en mer enn tre år lang rettstvist. For snart fire år siden oppsøkte noen av dem Fagforbundet med oppsiktsvekkende kontrakter og urovekkende historier om arbeidsforhold.

I august 2018 tok Fagforbundets advokater ut stevning mot omsorgsgiganten som den gangen var Aleris Ungplan & BOI, men som underveis er kjøpt opp av svenske Ambea og fått navnet Stendi.

Koster titalls millioner

I Oslo tingrett fikk saksøkerne en sprikende dom med kun delvis medhold på enkelte punkter. I Borgarting lagmannsrett fikk de derimot fullt medhold. Stendi ble dømt til å betale samlet mer enn 24 millioner kroner til de 22, i tillegg til 17,5 millioner i saksomkostninger.

Saken koster dermed omsorgsgiganten mer enn 40 millioner kroner i tillegg til egne saksomkostninger.

Les også: Omsorgsabeidere får millionerstatning etter avvisning i Høyesterett

Jublende glad

– Endelig!

– Jeg har nesten ikke ord nå som saken er avsluttet, sier Gry Eriksen. Hun ble tilkjent rundt en million kroner i etterbetalinger og erstatning etter det retten mener er usaklig oppsigelse.

– Det har vært en tøff kamp som har tatt mye tid og krefter, sier hun.

Hennes historie begynte med innkalling til et møte 10. oktober 2017. Der ble hun anklaget for å ha ført tre vakter ledelsen mente hun ikke hadde jobbet, og oppsagt på dagen. At hennes egne timelister viste noe annet, telte ikke.

I Borgarting lagmannsrett fikk hun medhold på alle punkter, både i at hun skulle vært å anse som ansatt og få full etterbetaling og erstatning. Nå står dommen fast etter at Høyesterett avvist anken.

Mye lest: Gry (46) ble beskyldt av arbeidsgiveren for underslag: – De opererte slik når de ville kvitte seg med folk

Jobbet uten beskyttelse

Hovedspørsmålet var om omsorgsarbeiderne skulle vært å anse som fast ansatte. Saksøkernes advokat Kjetil Edvardsen har hevdet at omsorgskonsernet har spart store beløp på å tilknytte seg arbeidere som konsulenter. Disse har vært utenfor all den beskyttelse som fast ansatt har – de har hatt opptil 24 timers vakter uten overtid og har ikke hatt rett på sykepenger eller feriepenger.

Men uenigheten har også vært stor når det gjelder beregning av etterbetaling. Konsulenthonorarene har vært høyere enn timesatsen for fast ansatte. Det var dette Stendi anket inn for Høyesterett med krav om å beregne etterbetaling annerledes.

Saksøkerne mener differansen heller gikk i deres favør, da konsulentsatsene var langt fra nok til å dekke forsikring, feriepenger, sykepenger eller pensjon.

Stendi og arbeidsmiljøloven: Etter Stendi-dommen er det på tide å endre arbeidsmiljøloven, mener Arbeiderpartiet (juli 2021)

Ropte høyt

– Jeg ropte høyt da jeg åpnet e-posten og så at saken er avgjort, at Høyesterett har forkastet anken, sier Kim Pilgaard. Han var helt uforberedt da han tilfeldig åpnet innboksen fredag kveld. Gjennom snart fire år med forberedelser til søksmål og rettsprosesser, sier han:

– Det har vært en bevisstgjøringsprosess både for oss saksøkere og samfunnet. Vi har en arbeidsmiljølov med veldig god beskyttelse av ansatte, men folk er ikke bevisst på hvor god den er. Samtidig har enkeltpersonforetak som er helt uregulert og uten beskyttelse av arbeideren, og folk forstår det ofte ikke. Det er et strukturelt problem, sier Pilgaard.

Føltes som en hån

Som konsulent hadde Pilgaard 235 kroner i timen. I retten fikk han vite at dette var langt over timesatsene for fast ansatte i medleverturnus.

– Det føltes som en hån å sitte månedsvis i retten og få høre fra en høyt gasjert advokat at vi hadde så grassat høye timesatser, sier Pilgaard.

Saksøkerne har vist til at de i motsetning til ansatte i medleverturnus, ikke hadde rett på pauser og flere timer hvile i døgnet, i tillegg til at de var uten beskyttelse og feriepenger.

– Nå må dere rydde opp

Fagforbundets leder, Mette Nord, mener beslutningen fra Høyesteretts ankeutvalg vil og må få store konsekvenser:

– Under rettssaken kom det fram at Stendi opererte i tråd med såkalt «bransjestandard». Nå forventer vi at både Stendi, NHO og norske myndigheter tar denne dommen inn over seg og rydder opp i hele den private velferdsbransjen. Vi kan ikke ha lovløse tilstander i norsk arbeidsliv, der grådige arbeidsgivere tjener store penger på å slite ut helsa til vanlige arbeidstakere, sier hun i en pressemelding.

Får betydning for arbeidslivet

Advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer, mener at beslutningen om etterbetaling av mer enn 24 millioner kroner vil få betydning for norsk arbeidsliv.

– Det er viktig at det også for arbeidsgivere får økonomiske konsekvenser å bryte loven. Nå må arbeidsgiverne forstå at det både er ulovlig og veldig dårlig bedriftsøkonomi å ikke følge loven

Edvardsen ber også myndighetene merke seg den rettskraftige dommen i Stendi-saken.

– Avgjørelsen må føre til en radikal omlegging i den private omsorgsbransjen. Den må få tilsynsorganer og offentlige aktører til å gå i seg selv og reflektere over hvordan dette kan ha pågått i en årrekke uten at det er grepet inn.

Slik svarer Stendi:

Stendi opplyser i en pressemelding at de ikke vil uttale seg om saken på nåværende tidspunkt, utover en uttalelse fra deres advokat Eirik Edvardsen i SANDS.

– Vi mener saken reiser prinsipielle spørsmål knyttet til beregningen av og forutsetningene for krav om etterbetaling, lønn og feriepenger ved omklassifisering fra oppdragstaker til arbeidstaker. Vi mener blant annet et etteroppgjør må baseres på de vilkår som den enkelte ankemotpart ville hatt som ansatt i Stendi og hvor det høyere konsulenthonoraret som er utbetalt for de samme timene, må hensyntas ved beregningen av slik krav. Disse poengene ble hensyntatt i tingretten, men ikke i lagmannsretten. Det ville vært av prinsipiell betydning å få disse spørsmålene inn for Høyesterett» sier advokat Eirik Edvardsen på vegne av Stendi.

Dette er Stendi-saken

• I august 2018 tok Fagforbundet ut stevning mot Aleris Ungplan & BOI på vegne av 24 medlemmer. Samme år ble Aleris Ungplan & BOI kjøpt opp av svenske Ambea og fikk nytt navn, Stendi.

• Medlemmene jobbet som omsorgsarbeidere, men var tilknyttet som selvstendig næringsdrivende. Hovedspørsmålet var om de etter lov, skulle vært å anse som ansatte.

• En knusende dom ga saksøkerne medhold på alle punkter i Borgarting lagmannsrett. Stendi ble dømt til å etterbetale tilsammen 24 millioner kroner i feriepenger, overtid og noen tilfeller, erstatning for usaklige oppsigelser.

• Stendi anket til Høyesterett, men har nå fått avvist anken.

Annonse

Flere saker

Annonse

Dette er Stendi-saken

• I august 2018 tok Fagforbundet ut stevning mot Aleris Ungplan & BOI på vegne av 24 medlemmer. Samme år ble Aleris Ungplan & BOI kjøpt opp av svenske Ambea og fikk nytt navn, Stendi.

• Medlemmene jobbet som omsorgsarbeidere, men var tilknyttet som selvstendig næringsdrivende. Hovedspørsmålet var om de etter lov, skulle vært å anse som ansatte.

• En knusende dom ga saksøkerne medhold på alle punkter i Borgarting lagmannsrett. Stendi ble dømt til å etterbetale tilsammen 24 millioner kroner i feriepenger, overtid og noen tilfeller, erstatning for usaklige oppsigelser.

• Stendi anket til Høyesterett, men har nå fått avvist anken.