JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rettigheter i arbeidslivet

Hva er en arbeidsavtale? Dette trenger du å vite

Du skal ha en skriftlig kontrakt med arbeidsgiveren din.
Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for en arbeidsavtale er på plass.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for en arbeidsavtale er på plass.

Colourbox

aslak@lomedia.no

En arbeidsavtale er det samme som en arbeidskontrakt.

I alle arbeidsforhold skal det inngås en slik avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det slår arbeidsmiljøloven fast.

Dette gjelder alle ansettelser – uavhengig om stillingen er fast eller midlertidig. Det finnes ingen unntak fra denne regelen.

Ansvaret for å sørge for en slik avtale, hviler fullt og helt på arbeidsgiver.

Vær tidlig ute!

Det er lurt å inngå en tydelig arbeidsavtale så tidlig som mulig. Da vil det være lettere å unngå en konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Oppstår det en uenighet, har arbeidstaker rett til å få hjelp fra en tillitsvalgt eller en annen arbeidstakerrepresentant. Dette gjelder både ved endringer i avtalen og under arbeidet med å få i stand en slik avtale, ifølge Arbeidstilsynet.

Fra 1. juli 2024 er det nye krav til hvilke opplysninger en arbeidsavtale skal inneholde. Hensikten med disse endringene er å gi arbeidstakeren mer kunnskap om hva en slik avtale er.

Nye krav skal bidra til «tydeligere og mer forutsigbare arbeidsforhold».

Før og etter 1. juli

Det er et minimum at en arbeidsavtale skal inneholde følgende:

• Navn på arbeidsgiver og arbeidssted

• Beskrivelse av arbeidet

• Oppstart, arbeidstid og arbeidsperioder

• Retten til ferie og feriepenger

• Lønn og godtgjørelse

• Oppsigelse

• Eventuelle tariffavtaler

Fra 1. juli skal disse ti opplysningene være med i alle nye arbeidsavtaler:

• Arbeidssted. Dersom arbeidstaker ikke har et fast arbeidssted, skal det stå i kontrakten at arbeidstaker jobber på forskjellige steder eller selv kan velge arbeidssted.

• Eventuell prøvetid. Dersom det gjelder en midlertidig ansettelse, kan lengden på prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet, og maksimalt seks måneder.

• Rett til ferie, feriepenger og eventuelt annet fravær betalt av arbeidsgiver. Det kan for eksempel være permisjoner eller betalt trening i arbeidstiden.

• Fremgangsmåte ved oppsigelse og avskjed. Oppsigelsestiden henger sammen med hvor lenge arbeidstakeren har vært ansatt og arbeidstakerens alder. En lovlig oppsigelse må være saklig begrunnet.

• Ulike lønnselementer. Her skal tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i grunnlønna, spesifiseres.

• Varierende og periodevis arbeidstid. Dersom den daglige eller ukentlige arbeidstiden varierer, skal det opplyses om det.

• Ordninger for vaktendringer og arbeid ut over vanlig arbeidstid. Det skal for eksempel stå hva du skal ha betalt ved overtid.

• Identitet til innleier dersom arbeidstaker leies ut fra et bemanningsbyrå.

• Eventuell rett til kompetanseutvikling

• Ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver betaler for. Det kan for eksempel være pensjons- og forsikringsordninger, eller dersom arbeidsgiver forskutterer sykepenger eller foreldrepenger.

Færre misforståelser

Sindre Hornnes er ungdomsrådgiver i LO og leder for organisasjonens årlige sommerpatrulje. Endringene fra 1. juli er til fordel for arbeidstakere så vel som arbeidsgivere, mener han.

– Disse lovendringene skaper mer forutsigbarhet og sørger for å beskytte både arbeidstakere og arbeidsgivere mot misforståelser, sier Hornnes til FriFagbevegelse.

Han synes det er veldig bra at lovverket tydeliggjør hvilke rettigheter og plikter man har som arbeidstaker og følger opp det seriøse bedrifter praktiserer i arbeidslivet.

Strammer inn frist

En av endringene er fristen for når de skriftlige arbeidsavtalene skal være på plass. Fra 1. juli er det senest sju dager etter første arbeidsdag. Tidligere var fristen én måned.

Den nye endringen gjelder dersom arbeidsforholdet ditt har en varighet på mer enn én måned. Dersom det er mulig å få arbeidsavtalen klar tidligere enn én måned, skal arbeidsgiver sørge for det.

– Denne fristen har vært for raus og hadde behov for en innstramming. Det har vært for lenge å vente 30 dager på å vite hva man har avtalt, påpeker Hornnes.

Gjelder nye avtaler

De nye kravene gjelder for avtaler som blir inngått fra 1. juli 2024. Det er ikke krav om å oppdatere avtaler som kom på plass før dette tidspunktet.

Dersom arbeidstaker likevel ber om få inn nye opplysninger i den eksisterende arbeidsavtalen, skal arbeidsgiver gjøre det. Fristen for arbeidsgiver er i så fall to måneder.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter. De har informert sine medlemsbedrifter om de nye kravene fra 1. juli.

Anbefalingen fra ledelsen er at bedriftene begynner arbeidet med å oppdatere arbeidsavtalene i god tid før denne datoen.

Aktuelt: Les mer om oppdaterte maler for arbeidsavtaler her!

Warning
Annonse
Annonse