JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er mange ulike yrkesgrupper som jobber natt. – Innenfor helse og omsorg er det veldig ofte lett å se at det er samfunnsmessig behov for nattarbeid, sier Anette Østmo Farstad, som er fungerende leder for seksjon for arbeidstid i Arbeidstilsynet. (Illustrasjonsfoto)

Det er mange ulike yrkesgrupper som jobber natt. – Innenfor helse og omsorg er det veldig ofte lett å se at det er samfunnsmessig behov for nattarbeid, sier Anette Østmo Farstad, som er fungerende leder for seksjon for arbeidstid i Arbeidstilsynet. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Turnus, skift- og nattarbeid:

Hva er lovlig nattarbeid? Og hvorfor er reglene så strenge?

Nattarbeid er forbudt hvis det ikke er nødvendig. Ofte får søknader om arbeidstidsordninger med nattarbeid avslag av Arbeidstilsynet.07.12.2020
13:28
23.09.2022 14:13

aurora@lomedia.no

Menneskekroppen har sin egen naturlige rytme, eller kroppsklokke, som er innstilt på å være aktiv om dagen og å sove om natta. Døgnrytmen påvirker alt fra kroppstemperatur, til hormoner, stoffskifte og læringsevne.

Når du jobber natt, påfører du deg en form for jetlag – slik du får når du reiser mellom ulike tidssoner – hver gang du endrer døgnrytmen, forklarer arbeidsmedisiner Tor Erik Danielsen.

– Vi mennesker trenger å sove om natta. Når vi ikke sover om natta, er det en belastning for kroppen, og det er knyttet til hvordan vår biologiske klokke virker. Dette har vi vært klar over lenge, og derfor har vi hatt restriksjoner for nattarbeid lenge, sier Danielsen, som er overlege i Arbeidstilsynet, til FriFagbevegelse.

Og selv om arbeidslivet og verden for øvrig er i stor endring, er behovet vårt for søvn det samme.

– Det er mange ting som skjer med levevilkår for mennesker i den moderne tid, men vi klarer ikke å påvirke det faktum at vi bør sove om natta. Det er hormonelle systemer og andre biologiske systemer som driver oss i den retning, sier Danielsen og fortsetter:

– Nattarbeid både bryter med vår normale fysiologi, og som for alt skiftarbeid, kan nattarbeid også ha sosiale konsekvenser, ettersom man jobber når folk flest har fri.

Nattarbeid er forbudt – dersom det ikke er nødvendig

Fordi det er så krevende å jobbe om natta, er reglene for hvem som kan jobbe på nattetid strenge.

– Det er viktig for arbeidslivet og samfunnet hvordan folk jobber. På grunn av den helsemessige risikoen ved å jobbe om natta, er nattarbeid forbudt, dersom det ikke er nødvendig, sier Anette Østmo Farstad, som er fungerende leder for seksjon for arbeidstid i Arbeidstilsynet, til FriFagbevegelse.

Hennes avdeling jobber med å godkjenne søknader om ulike arbeidstidsordninger. Nattarbeid er ikke i seg selv søknadspliktig, men hvis en søknad om en arbeidstidsordning inneholder nattarbeid, må Arbeidstilsynet ta stilling til om nattarbeidet er lovlig. I tillegg til at det skal være nødvendig, må nattarbeidet også være forsvarlig.

– Vi er ganske strenge når vi får søknader som inkluderer nattarbeid. Veldig ofte ender det med avslag, sier Farstad.

Avdelingslederen forklarer at de ikke behandler veldig mange saker som inkluderer nattarbeid.

– Gjennom søknadsbehandlingen ser vi nok kun en liten andel av forekomsten av nattarbeid i arbeidslivet.

De fleste søknadene kommer fra bransjene helse og omsorg og bygg og anlegg.

I helse og omsorg er de fleste søknadene knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA), men det er også søknader fra sykehjem og bofellesskap. Innenfor bygg og anlegg er det ofte søknader knyttet til større veiprosjekter, som vedlikehold av tunneler, forklarer hun.

Hvordan påvirker nattarbeid oss på kort og lang sikt?

Nattarbeid kan allerede etter første skift føre til at man sover dårligere og mindre, fordi man sover på dagtid som er et uvant tidspunkt.

Søvn har mange funksjoner. Det er blant annet viktig for hukommelsen, for å bearbeide følelser, sannsynligvis for å fjerne avfallsstoffer fra hjernen og for at vi skal føle oss uthvilt. Får vi for lite søvn påvirker det oss allerede neste dag.

– Man kan også bli trøtt og sliten og mindre konsentrert, når man jobber på natta, sier Danielsen.

Det kan igjen føre til at man er mer utsatt for å gjøre feil på jobben. I verste fall kan ulykker skje når man ikke er i stand til å tenke like klart som vanlig, forklarer overlegen.

– Noen opplever også episoder av det som kalles mikrosøvn, altså at de sovner i noen sekunder uten at de merker det. Det er ikke bra hvis man håndterer farlige ting på jobb, sier han.

Det er også mer langsiktig risiko knyttet til nattarbeid.

En rekke studier har funnet at nattarbeid på lang sikt kan gi høyere risiko for kroniske sykdommer og tilstander som høyt blodtrykk, diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, psykiske plager og sannsynligvis kreft.

– Men dette er vanskelig forskning, fordi nattarbeid griper inn på så mange områder og får betydning for hvordan vi lever og spiser for eksempel, sier Danielsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Overlege Tor Erik Danielsen i Arbeidstilsynet.

Overlege Tor Erik Danielsen i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet

Hvorfor bør man ikke jobbe mange netter i strekk?

Når Arbeidstilsynet behandler søknader, godkjenner de normalt ikke mer enn to til tre nattevakter på rad før det må gis minimum to normale netter med søvn.

Men når man snur døgnet kjennes det jo som det blir lettere etter hvert som dagene går. Hvorfor er det ikke bedre med en lengre periode av gangen?

– På dette området prøver vi som arbeidsmedisinere å gi råd ut ifra det vi vet gjennom forskning og risikovurdering. Den viktigste grunnen til denne anbefalingen, er at vi sannsynligvis får dårligere konsentrasjon, reaksjonsevne og beslutningskapasitet ved å jobbe flere netter på rad. Det kom nylig en skandinavisk rapport som støtter tidligere funn på dette, svarer Danielsen.

– Selv om du selv føler at den første natta er verst, og at du deretter tilpasser deg nattarbeid, ser de som måler reaksjonstiden til folk som jobber natt, at den blir lengre i takt med antall netter med nattarbeid på rad. Derfor er en friperiode etter maks tre netter den grunnleggende anbefalingen, fortsetter han.

Hvorfor går grensen for nattarbeid allerede klokka 21?

I Arbeidsmiljølovens kapittel 10, som omhandler arbeidstid, er nattarbeid definert som arbeid mellom 21.00 og 06.00.

– Når vi i vårt regelverk sier at nattarbeid starter klokka 21, er det strengere enn en del andre land. Forskere kan også bruke andre definisjoner. Men forklaringen er at vi vet at de første timene på natta er viktig for å få god kvalitet på søvnen. Og hvis du jobber til 21 får du ikke lagt deg før en stund senere, sier Danielsen.

– Fritid vekk fra jobb er ikke det samme som hviletid. Hvis du slutter klokka 21 må du kanskje skifte, reise hjem, spise og slappe av før du kan legge deg og sove, fortsetter han.

Er du ferdig klokka 21, legger du deg kanskje først 23-23.30, som er innafor normal leggetid for mange voksne mennesker. Men er du ferdig klokka 23, er du kanskje først klar for sengen 01-01.30. Og slik forskyver det seg, forklarer overlegen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Den viktigste grunnen til at Arbeidstilsynet ikke vil anbefale å jobbe mer enn tre netter i strekk, er at vi sannsynligvis får dårligere konsentrasjon, reaksjonsevne og beslutningskapasitet ved å jobbe flere netter på rad. Det kan i verste fall føre til ulykker. (Illustrasjonsfoto)

Den viktigste grunnen til at Arbeidstilsynet ikke vil anbefale å jobbe mer enn tre netter i strekk, er at vi sannsynligvis får dårligere konsentrasjon, reaksjonsevne og beslutningskapasitet ved å jobbe flere netter på rad. Det kan i verste fall føre til ulykker. (Illustrasjonsfoto)

Ole Palmstrøm

Oppmykning av regelverket

Det er stadig diskusjoner om hvorvidt det er behov for å myke opp de strenge reglene for nattarbeid. Og Stortinget vedtok i 2017 endringer i arbeidsmiljøloven som utvider muligheten til å arbeide på kvelden.

På arbeidstakers initiativ, kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om at arbeidstaker kan utføre arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00. Men det er for de fleste fortsatt et krav om 11 timers hviletid, noe som betyr at man ikke skal begynne på igjen før klokka 10.00 neste dag.

– Er det lurt selv å gå inn for å jobbe på denne måten?

– Det er sikkert noen som har praktiske grunner for å ønske å dele opp arbeidsdagen slik. Men jeg minner om hvorfor nattarbeid er regulert strengt – det er for å verne arbeidstakerne, svarer Danielsen.

Mens det er fort gjort for den enkelte bare å tenke på hva som er best her og nå, prøver lovverket å ta hensyn både til den dagen det gjelder og til konsekvensene over en lengre tidshorisont, forklarer han.

– Dersom man skal inngå en slik avtale, bør det gjennomføres en vurdering av forsvarligheten. Kan man for eksempel forskyve arbeidet neste dag, slik at man får 11 timers hviletid? Vi vet at det å gå fra kveldsvakt til dagvakt, med kort tid imellom, er en påkjenning for mange.

– I tillegg er det også viktig å huske på at en trøtt arbeidstaker gjør flere feil, så slike løsninger har også betydning for arbeidsgiver.

Det er også viktig å tenke på hva slags arbeid som skal utføres.

– Hvis det er noe som krever høy konsentrasjon og nøyaktighet, er kanskje ikke nattarbeid noe å anbefale verken for arbeidstaker eller arbeidsgiver, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det er viktig å huske på at en trøtt arbeidstaker gjør flere feil, så hvis arbeidet krever høy konsentrasjon og nøyaktighet, er nattarbeid kanskje ikke å anbefale verken for arbeidstaker eller arbeidsgiver, sier overlege Danielsen. (Illustrasjonsfoto)

Det er viktig å huske på at en trøtt arbeidstaker gjør flere feil, så hvis arbeidet krever høy konsentrasjon og nøyaktighet, er nattarbeid kanskje ikke å anbefale verken for arbeidstaker eller arbeidsgiver, sier overlege Danielsen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Stabile tall – men kanskje i endring likevel

Til tross for at nattarbeid reguleres strengt i Norge, er det flere hundre tusen av oss som jobber på nattetid, fordi det er nødvendig.

– Man kan ikke styre det slik at folk skal bli syke bare mellom 08-16, så i helsevesenet må mange jobbe natt. Og vi må ha beredskap på andre områder også hele døgnet. Vi kommer derfor ikke unna at noe arbeid må foregå på natta, sier Danielsen.

Han forteller at tall fra SSBs levekårsundersøkelser og arbeidskraftsundersøkelser, tyder på at det ikke er flere som jobber natt nå enn før.

– Tallene indikerer at antallet som jobber natt, har vært relativt stabilt i 10–15 år.

– Men det kan likevel være noen endringer når det gjelder hvem som jobber natt. Hvis det er slik at færre jobber skift i industrien, som følge av automatisering, så vil det bety at det er noen andre bransjer som jobber mer natt.

Det er også godt mulig at nattarbeid er mer utbredt enn det SSB klarer å kartlegge gjennom disse undersøkelsene, mener Danielsen.

– Kanskje man ikke fanger opp spesifikke endringer i arbeidslivet. For eksempel er det tenkelig at renholdere som kommer fra andre land, og jobber med renhold før 6 om morgenen, ikke fanges opp. Vi har også fått organisering gjennom plattformøkonomi (delingsøkonomi), hvor det ikke er så lett å følge opp hvordan arbeid utføres.

Han mener det blir interessant å se hvordan arbeidslivet utvikler seg på dette området.

– Fra mitt ståsted er det ikke bra hvis vi begynner å flytte mye arbeid til natta. Noe arbeid må foregå om natta, og de som må jobbe slik må beskyttes. Det bør gjennomføres gode risiko- og forsvarlighetsvurderinger av deres arbeidsplaner. Det fortjener de som jobber om natta.

Fakta om nattarbeid

Kan man få fritak fra nattarbeid?

Noen av oss bør helst ikke jobbe natt i det hele tatt.

For gravide kan nattarbeid gi økt risiko for spontanabort. Den nordiske anbefalingen er at gravide skal jobbe maksimalt en natt per uke, og helst ikke i det hele tatt.

Folk som allerede har søvnproblemer, kan forverre disse ved å jobbe natt. Det samme gjelder mennesker med ulike psykiske lidelser, som ofte anbefales å holde en stabil døgnrytme.

Ifølge arbeidsmiljøloven kan ansatte som regelmessig arbeider natt, av ulike grunner få rett til fritak fra nattarbeid når dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Muligheten til å få tilrettelegging og fritak vil variere ut fra type virksomhet og antall ansatte.

Selv om det også kan være forskjeller mellom ung og gammel, kvinner og menn, A-mennesker og B-mennesker når det kommer til hvordan man takler å jobbe om natten, er det jevnt over en betydelig påkjenning. Derfor er det viktig å regulere nattarbeid relativt strengt, mener overlege Tor Erik Danielsen.

Hva er lovlig nattarbeid?

Hovedregelen er at nattarbeid ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. For at dette vilkåret skal være oppfylt, må nattarbeidet være nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov.

Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte før iverksettelse. Det kan også avtales bruk av nattarbeid i tariffavtaler dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

Selv om nattarbeidet er lovlig etter arbeidsmiljøloven § 10-11, må arbeidstiden i tillegg være forsvarlig etter arbeidsmiljøloven § 10–2 første ledd. Arbeidsgiver må derfor alltid foreta en forsvarlighetsvurdering av alt arbeid før arbeidstakerne settes til arbeid.

Som arbeidstaker har du som hovedregel, rett på 11 timer arbeidsfri mellom to arbeidsøkter.

I virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan det avtales at den arbeidsfrie perioden skal være kortere, men hvileperioden kan ikke være mindre enn 8 timer.

Hvordan kan man redusere risikoen ved nattarbeid?

Arbeidstilsynet anbefaler disse risikoreduserende tiltakene ved organisering av nattarbeid:

• Maks tre nattskift på rad, og lang arbeidsfri periode

• Tilstrekkelige arbeidsfrie dager etter nattskift (jo flere netter på rad, jo flere trengs til restitusjon)

• Så korte nattskift som mulig.

• Skiftrotasjon med klokken

• Barrierer mot ulykker på grunn av mikrosøvn (eks. unngå alenearbeid)

• Mulighet for «power nap» (høneblund)

• Selvstyrt tempo og pauser (vi har forskjellig utholdenhet)

• Nattskift skal ikke vare mer enn 8 timer dersom arbeidet innebærer en særlig risiko eller betydelige fysiske eller psykiske belastninger

• Organisert transport til og fra nattarbeid («søvnmangelpromille»)

• Organiser arbeidstidsordningen slik at arbeidstakerne får nok søvn

• God innkvartering (søvn på dagtid)

• Ved nattskift må det hviles før vakten og legges til rette for hvilepauser

• Egenkontroll i arbeidet og gode bakvaktordninger

• Den arbeidsfrie perioden bør være lengre hvis den legges utenom den tiden en normalt sover (minst 11 timer arbeidsfri om natten eller 16 timer på dagen)

• Ikke kombiner nattskift med høye jobbkrav, så langt det er mulig

• Ta hensyn til individuelle variasjoner

• Bremse de ivrigste (overvurderer seg selv). Bedre fastlønn framfor høye tillegg.

• Færre nattskift i turnusen (få orker fast nattevakt)

Kilde: Arbeidstilsynet

Les mer om nattarbeid på Arbeidstilsynets temasider

Slik vurderer Arbeidstilsynet søknader om nattarbeid:

Må arbeidet gjøres på natta?

Når Arbeidstilsynet skal vurdere en søknad som inkluderer nattarbeid, er det første de ser på om det er nødvendig med nattarbeid i det aktuelle tilfellet, forklarer Anette Østmo Farstad, som er fungerende leder for seksjon for arbeidstid i Arbeidstilsynet.

– Innenfor helse og omsorg er det veldig ofte lett å se at det er samfunnsmessig behov for nattarbeid. For eksempel er det en samfunnsplikt å passe på en bruker, dermed vil kriteriet om nødvendighet ofte være oppfylt, sier Farstad.

– Innenfor bygg og anlegg er det ikke gitt at vi vurderer dette kriteriet for å være oppfylt. For eksempel kan vi konkludere med at det ved vedlikehold av eksisterende tunnel, der andre adkomstveier er begrenset, er nødvendig med nattarbeid. Men for eksempel ved utbygging ny tunnel, kan arbeidet like gjerne gjøres på dagtid, forklarer hun.

Hvor mange netter på rad?

Det neste saksbehandlerne ser på, er hvor mange netter de har lagt opp til at arbeiderne skal jobbe på rad.

– Her følger vi strengt de anbefalingene som har kommet på bakgrunn av forskning, som sier at arbeidstakere ikke bør jobbe flere enn tre netter på rad, før de får minst to netter med normal søvn, sier Farstad.

– Bygg og anlegg får ofte avslag på sine søknader fordi de ønsker flere netter på rad enn tre.

Ofte får Arbeidstilsynet søknader om ordninger som innebærer at folk skal veksle mellom en uke natt og en uke dag, forklarer hun.

– Da må vi vurdere forsvarligheten ved å jobbe om natta. Det er ikke et klart ja/nei-svar, så vi må gjøre en vurdering i hvert tilfelle, sier Farstad.

Mange avtaler om arbeidstid, som også inneholder nattarbeid, kommer aldri innom hennes avdeling.

– Ved for eksempel større veiprosjekter er hovedentreprenøren gjerne tariffbundet. Når fagforeninger har over 10.000 medlemmer, er det åpning for å gjøre avtaler som blant annet fraviker mange av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 om arbeidstid. Det er nok mange slike avtaler som blir inngått, og derfor aldri kommer innom oss.

– Hvis det er snakk om nattarbeid innenfor alminnelig arbeidstid, trenger arbeidsgiver verken avtale med fagforening eller å søke til oss. Da er det arbeidsgiver som skal vurdere om det er nødvendig og forsvarlig med nattarbeid, sier avdelingslederen.

07.12.2020
13:28
23.09.2022 14:13

Fakta om nattarbeid

Kan man få fritak fra nattarbeid?

Noen av oss bør helst ikke jobbe natt i det hele tatt.

For gravide kan nattarbeid gi økt risiko for spontanabort. Den nordiske anbefalingen er at gravide skal jobbe maksimalt en natt per uke, og helst ikke i det hele tatt.

Folk som allerede har søvnproblemer, kan forverre disse ved å jobbe natt. Det samme gjelder mennesker med ulike psykiske lidelser, som ofte anbefales å holde en stabil døgnrytme.

Ifølge arbeidsmiljøloven kan ansatte som regelmessig arbeider natt, av ulike grunner få rett til fritak fra nattarbeid når dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Muligheten til å få tilrettelegging og fritak vil variere ut fra type virksomhet og antall ansatte.

Selv om det også kan være forskjeller mellom ung og gammel, kvinner og menn, A-mennesker og B-mennesker når det kommer til hvordan man takler å jobbe om natten, er det jevnt over en betydelig påkjenning. Derfor er det viktig å regulere nattarbeid relativt strengt, mener overlege Tor Erik Danielsen.

Hva er lovlig nattarbeid?

Hovedregelen er at nattarbeid ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. For at dette vilkåret skal være oppfylt, må nattarbeidet være nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov.

Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte før iverksettelse. Det kan også avtales bruk av nattarbeid i tariffavtaler dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

Selv om nattarbeidet er lovlig etter arbeidsmiljøloven § 10-11, må arbeidstiden i tillegg være forsvarlig etter arbeidsmiljøloven § 10–2 første ledd. Arbeidsgiver må derfor alltid foreta en forsvarlighetsvurdering av alt arbeid før arbeidstakerne settes til arbeid.

Som arbeidstaker har du som hovedregel, rett på 11 timer arbeidsfri mellom to arbeidsøkter.

I virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan det avtales at den arbeidsfrie perioden skal være kortere, men hvileperioden kan ikke være mindre enn 8 timer.

Hvordan kan man redusere risikoen ved nattarbeid?

Arbeidstilsynet anbefaler disse risikoreduserende tiltakene ved organisering av nattarbeid:

• Maks tre nattskift på rad, og lang arbeidsfri periode

• Tilstrekkelige arbeidsfrie dager etter nattskift (jo flere netter på rad, jo flere trengs til restitusjon)

• Så korte nattskift som mulig.

• Skiftrotasjon med klokken

• Barrierer mot ulykker på grunn av mikrosøvn (eks. unngå alenearbeid)

• Mulighet for «power nap» (høneblund)

• Selvstyrt tempo og pauser (vi har forskjellig utholdenhet)

• Nattskift skal ikke vare mer enn 8 timer dersom arbeidet innebærer en særlig risiko eller betydelige fysiske eller psykiske belastninger

• Organisert transport til og fra nattarbeid («søvnmangelpromille»)

• Organiser arbeidstidsordningen slik at arbeidstakerne får nok søvn

• God innkvartering (søvn på dagtid)

• Ved nattskift må det hviles før vakten og legges til rette for hvilepauser

• Egenkontroll i arbeidet og gode bakvaktordninger

• Den arbeidsfrie perioden bør være lengre hvis den legges utenom den tiden en normalt sover (minst 11 timer arbeidsfri om natten eller 16 timer på dagen)

• Ikke kombiner nattskift med høye jobbkrav, så langt det er mulig

• Ta hensyn til individuelle variasjoner

• Bremse de ivrigste (overvurderer seg selv). Bedre fastlønn framfor høye tillegg.

• Færre nattskift i turnusen (få orker fast nattevakt)

Kilde: Arbeidstilsynet

Les mer om nattarbeid på Arbeidstilsynets temasider
Mest lest

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Hanna Skotheim

Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Michael Ulriksen

Ramona sov med ulv i soveposen. Nå betaler turister over en årslønn for å overnatte her

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Colourbox

Hvilke grupper merker egentlig renta mest? Her er tallene

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser: – Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Martin Næss Kristiansen/Dagsavisen

Lilly (74) tvinges til å handle mindre: – Tar ikke en liten sjokolade engang

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn»

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Erlend Angelo

Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktørene har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Jan-Erik Østlie

Flottere kantine finnes neppe: Freia-sjefen engasjerte Edvard Munch

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

Sissel M. Rasmussen

LO-lederen advarer topplederne om årets lønnsoppgjør


Flere saker