JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Utgangspunktet er at all jobb utover avtalt arbeidstid skal unngås. Og det er ikke lov til å avtale fast overtid. (Illustrasjonsfoto)

Utgangspunktet er at all jobb utover avtalt arbeidstid skal unngås. Og det er ikke lov til å avtale fast overtid. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Lønn

Hvor mye skal jeg få i overtidsbetaling?

Må du si ja til å jobbe overtid? Og hvor mye overtid kan du egentlig jobbe? Her er reglene.31.12.2023
08:00
08.02.2024 14:18

ina@lomedia.no

Alt du jobber utover alminnelig arbeidstid, er overtidsarbeid. Alminnelig arbeidstid i Norge skal ikke være over ni timer i løpet av et døgn, eller over 40 timer i løpet av en uke.

Det vil si at hvis man jobber mer enn ni timer på en dag, skal man få overtidsbetalt for de ekstra timene. Og hvis man jobber mer enn 40 timer på en uke, skal man ha overtidsbetalt for de ekstra timene.

Tariffavtale og turnus

Mange har også kortere arbeidstid gjennom tariffavtale på arbeidsplassen. Man kan for eksempel ha en avtale som gjør at arbeidstiden er 7,5 timer i døgnet, og 37,5 timer i uka.

Da vil det telles som overtid med en gang du jobber mer enn 7,5 timer på en dag, eller mer enn 37,5 timer i uka – selv om loven sier at man først får overtidsbetalt etter 40 timer. Så det er lurt å sjekke hva som gjelder for din arbeidsplass.

Hvis man jobber skiftarbeid, turnusarbeid, nattarbeid eller jobber på søndager, skal man ha kortere arbeidstid. Da skal man ikke jobbe mer enn ni timer på et døgn, eller 38 timer i løpet av en uke. I denne type jobber skal man ha overtidsbetalt om man jobber mer enn det.

Loven sier at du først har krav på overtidsbetaling om man jobber utover den alminnelige avtalte arbeidstiden. Vanligvis er dette maks åtte timer om dagen, eller over 40 timer i uka. Det er mulig å ha andre arbeidsplaner for dette, enten ved en skiftplan eller ved at arbeidstida gjennomsnittsberegnes over en lengre tidsperioder.

Når kan jeg jobbe overtid?

Utgangspunktet er at all jobb utover avtalt arbeidstid skal unngås. Og det er ikke lov til å avtale fast overtid.

Arbeidsmiljøloven sier at: «Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det».

Det kan for eksempel være hvis det er fravær på arbeidsplassen som gjør at den daglige driften ikke går som den skal. Eller hvis det er fare for at maskiner eller produkter blir ødelagt hvis arbeidet ikke blir gjort med en gang.

Hvis det er mulig, skal arbeidsgiver drøfte om overtidsarbeidet er nødvendig med tillitsvalgt, før overtidsarbeidet begynner.

Hvor mye skal jeg få overtidsbetalt?

Hvis man jobber overtid har man krav på et tillegg som er minst 40 prosent av timelønna, i tillegg til den vanlige lønna.

Det vil si at hvis du har en timelønn på 200 kroner, skal du ha et tillegg på 80 kroner for de timene du jobber overtid. Pluss din vanlige lønn, altså 280 kroner per overtidstime.

Noen har mulighet til å avspasere de timene man har jobbet overtid, som vil si at man tar tilsvarende timer fri en annen dag. Men overtidstillegget på minst 40 prosent skal man få uansett.

Så med en lønn på 200 kroner i timen, skal man uansett få utbetalt tillegget på 80 kroner, selv om man velger å ta overtiden som avspasering.

I noen bedrifter har man tariffavtaler som gjør at man får et høyere overtidstillegg enn 40 prosent. Noen tariffavtaler gjør også at man får høyere overtidsbetalt i helga eller på helligdager. Så det kan være lurt å sjekke hva slags avtaler som gjelder for din arbeidsplass.

Hvor mye overtid kan jeg jobbe?

Den vanlige regelen er at man ikke skal jobbe mer overtid enn:

• 10 timer i løpet av en uke

• 24 timer i løpet av en måned (fire sammenhengende uker)

• 200 timer i løpet av et år

Samlet arbeidstid (vanlig arbeidstid og overtid) skal ikke være på mer enn 13 timer i løpet av et døgn eller mer enn 48 timer i løpet av en uke.

Avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt

I bedrifter med tariffavtale, og avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt, kan grensa for overtid økes. Da kan man ha en skriftlig avtale som gjør at man kan jobbe:

• 20 timer overtid i løpet av en uke

• 50 timer overtid i løpet av en måned (fire sammenhengende uker)

• 300 timer overtid i løpet av et år

Med denne avtalen skal samlet arbeidstid (vanlig arbeidstid og overtid) ikke være på mer enn 16 timer i løpet av et døgn.

Denne avtalen om overtidsarbeid kan ikke pålegges arbeidstakeren, med mindre man i det enkelte tilfellet har sagt at det er greit.

Avtale med Arbeidstilsynet

I noen tilfeller kan man sende en søknad til Arbeidstilsynet, hvor de kan velge å godkjenne mer overtidsarbeid. Med en slik avtale med Arbeidstilsynet, kan man jobbe:

• 25 timer overtid i løpet av en uke

• 200 timer overtid i løpet av 26 uker

I disse tilfellene legger Arbeidstilsynet særlig vekt på arbeidstakerens helse og velferd.

Og heller ikke denne avtalen kan pålegges arbeidstakeren, uten at man i det enkelte tilfellet har sagt at det er greit.

Må jeg jobbe overtid?

Som arbeidstaker har man rett til å slippe overtidsarbeid hvis man av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det.

Arbeidsgiveren plikter også å frita arbeidstakere som ber om å slippe overtidsarbeid, hvis arbeidet uten skade kan utsettes eller gjøres av noen andre.

Hva om jeg har flere arbeidsgivere?

Arbeidsmiljøloven sine regler for overtid gjelder i utgangspunktet bare forholdet til én arbeidsgiver. Hvis man jobber for to forskjellige arbeidsgivere, kan man som arbeidstaker jobbe mer enn loven sier.

Hvis man har flere arbeidsavtaler hos samme arbeidsgiver, så skal det sees på som ett arbeidsforhold.

Hva om jeg jobber deltid?

Som deltidsansatt er det ikke sikkert at man jobber fulle arbeidsdager. Og som tidligere nevnt, blir overtid definert som å jobbe mer enn ni timer på et døgn, eller mer enn 40 timer på en uke.

Hvis man som deltidsansatt jobber mer enn det som er avtalt, men mindre enn alminnelig arbeidstid, blir det sett på som merarbeid.

Da skal man få lønn for merarbeidet, men vanligvis får man ikke overtidsbetalt for merarbeid.

Hvis man som deltidsansatt ender med å jobbe mer enn ni timer på en dag, eller mer enn 40 timer på en uke, skal man ha overtidsbetalt for de ekstra timene på lik linje med en fulltidsansatt.

Hva om jeg er ansatt via et bemanningsbyrå?

Hvis man er ansatt gjennom et bemanningsbyrå, og blir leid ut til en bedrift, skal man ha samme vilkår som de som er ansatt hos bedriften. Det vil si at de samme reglene for overtidsarbeid også gjelder om man er innleid.

Overtid hvis man bruker gjennomsnittsberegning

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale å bruke en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Da kan man i perioder jobbe mer enn alminnelig arbeidstid, og i andre perioder mindre. Men i snitt skal ikke arbeidstiden overstige grensene i loven.

Man har krav på overtid selv om man har gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, men man får ikke automatisk overtidsbetalt om man har jobbet mer enn 40 timer i løpet av en uke.

Ifølge Arbeidsmiljøloven kan man ha tre ulike typer avtaler om gjennomsnittsberegning:

Avtale med arbeidsgiver:

Denne avtalen om gjennomsnittsberegning kan vare i maks ett år, og da kan alminnelig arbeidstid ikke overstige:

• 10 timer i løpet av et døgn

• 48 timer i løpet av en uke

Grensen på 48 timer i løpet av en uke kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker. Men arbeidstiden skal ikke overstige 50 timer på en enkelt uke.

Med denne avtalen skal man få overtidsbetalt dersom man jobber mer enn 50 timer i en enkelt uke og mer enn 48 timer i snitt per uke, i løpet av 8 uker.

Man skal også få overtidsbetalt dersom man jobber mer enn 10 timer i løpet av et døgn.

Avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt:

Denne avtalen om gjennomsnittsberegning kan vare i maks ett år, og da kan alminnelig arbeidstid ikke overstige:

• 12,5 timer i løpet av et døgn

• 48 timer i løpet av en uke

Grensen på 48 timer i løpet av en uke kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker. Men arbeidstiden skal ikke overstige 54 timer på en enkelt uke.

Med denne avtalen skal man få overtidsbetalt dersom man jobber mer enn 54 timer i en enkelt uke, eller mer enn 48 timer i snitt per uke, i løpet av 8 uker.

Man skal også få overtidsbetalt dersom man jobber mer enn 12,5 timer i løpet av et døgn.

Avtale med Arbeidstilsynet:

Denne avtalen om gjennomsnittsberegning kan vare i maks 26 uker, og da kan alminnelig arbeidstid ikke overstige:

• 13 timer i løpet av et døgn

• 48 timer i løpet av en uke

Grensen på 48 timer i løpet av en uke kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker.

Med denne avtalen skal man få overtidsbetalt dersom man jobber mer enn 48 timer i snitt per uke, i løpet av 8 uker.

Man skal også få overtidsbetalt dersom man jobber mer enn 13 timer i løpet av et døgn.

Hvor lang pause skal jeg ha hvis jeg jobber overtid?

Hvis man jobber mer enn fem og en halv time, har man rett til en pause. Hvis man jobber åtte timer eller mer, skal pausene man har til sammen være på minst en halvtime.

Hvis man jobber mer enn to timer overtid, har man krav på en ny pause på minst en halvtime. Denne pausen skal være overtidsbetalt.

Man skal minst skal ha 11 timer sammenhengende fri i løpet av et døgn.

Hvis man har gjort avtaler om overtidsarbeid med arbeidsgiver, tillitsvalgt eller Arbeidstilsynet som gjør at det ikke går, skal man få kompenserende hvileperioder. Hvis det ikke er mulig, skal man få annet passende vern.

Hva gjør man hvis man ikke får betalt for overtid?

Hvis du ikke har fått betalt for overtiden du har jobbet bør du først spørre arbeidsgiveren din om hvorfor. Da får man oppklart om det var en misforståelse eller feil som arbeidsgiver kan rette opp i.

Hvis arbeidsgiver ikke vil eller kan betale lønna du skulle hatt, bør du ta saken videre.

Dette kan du gjøre hvis du er organisert:

Hvis du er organisert, kan du kontakte fagforeningen din for å få hjelp. Det er også mulig for uorganiserte å henvende seg til fagforeninger, men da har de ikke plikt til å hjelpe deg.

Har du en tillitsvalgt på arbeidsplassen, bør du først kontakte vedkommende. Da kan du forklare situasjonen, og få hjelp til å finne ut hva du bør gjøre.

Om arbeidsplassen din ikke har en tillitsvalgt, kan du ta direkte kontakt med din lokale fagforening.

Dette kan du gjøre hvis du ikke er organisert:

Hvis du ikke er medlem av en fagforening, kan Arbeidstilsynet kan gi deg råd om hvordan du kan gå fram.

Det er lurt å melde fra fort, ellers kan du risikere at kravet om å få lønn kan bli for gammelt.

Organisasjoner som Fair Play Bygg, Uropatruljen, Caritas, Jussbuss eller Frelsesarmeen kan også hjelpe eller gi råd.

Fra 1. januar 2022 ble det innført en lov om lønnstyveri. Om ingen andre ting har hjulpet kan du politianmelde arbeidsgiveren for lønnstyveri. Da bør man gå til privat advokat å få hjelp.

Kilder: Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet, Advokatfirmaet Lippestad

31.12.2023
08:00
08.02.2024 14:18Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

Håvard Sæbø

Hva var det blennende lyset Emil så? Hittil har ingen kunnet forklare


Flere saker