JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Privatisering

Ingen skal miste ekstrapensjonen AFP når private overtar sykehjem i Oslo

Men de mister et annet pensjonstillegg på mange tusen kroner i året, påpeker Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag.

Anna Granqvist

yngvil@lomedia.no

Sykehjemsetaten i Oslo forsikrer at ingen ansatte ved fire sykehjem som skal ut på anbud, vil miste retten til avtalefestet pensjon.

En vanlig AFP er 1 million kroner gjennom pensjonsårene, avhengig av inntekten din og hvor lenge du lever.

Tidligere skjedde det at ansatte ved kommunale sykehjem mistet AFP fordi politikerne bestemte at private skulle ta over driften.

Fra 2025 gjelder nye regler for AFP-ordningen.

«Endringene gjør at ansatte beholder AFP når de går fra offentlig til privat arbeidsgiver», opplyser kommunaldirektør Svein Lyngroth i et brev til berørte arbeidstakerne datert 14. mai.

Dette innebærer at:

• Offentlig ansatte fra og med 1963-kullet, som altså fyller 62 år i 2025, skal få AFP.

• AFP utbetales hele livet, etter modell fra AFP i privat sektor.

• Fra 1963-kullet kan man ta ut AFP fra fylte 62 år, og man kan vente med å ta ut AFP helt til fylte 70 år.

Konkurransen om sykehjemsdrift skal utlyses til høsten. Planen er at private tar over våren 2025, opplyste helsebyråd i Oslo, Saliba Andreas Korkunc, på en pressekonferanse i i forrige uke.

Aktuelt: Høyre-byrådet legger disse sykehjemmene ut på anbud. – Ansatte har grua seg siden jul

– Politikerne kjører hardt

– Ja, det stemmer at de beholder AFP, bekrefter Steinar Fuglevaag, som er Fagforbundets egen pensjonsekspert.

Fagbevegelsen klarte å sikre AFP-retten ved overgang fra offentlig til privat arbeidsgiver i avtalen om endringene i offentlig tjenestepensjon fra 2018, opplyser han.

– Vi i Fagforbundet ønsker å unngå privatisering, understreker Fuglevaag.

– Men når politikerne kjører hardt, må vi sikre rettighetene til folk så godt som mulig, sier han til FriFagbevegelse.

Må jobbe tre år hos ny arbeidsgiver

Det er riktig nok en hake ved dette, påpeker pensjonseksperten.

– Ansatte som fyller 60 år i 2025, må være klar over at de må jobbe tre år sammenhengende hos den private driveren før de kan starte å ta ut AFP, sier Fuglevaag.

Hadde du planlagt å gå av ved 62, må du prøve å finne en annen jobb i kommunen. Kanskje ikke ønskedrømmen på tampen av arbeidslivet.

– Det er folk som vi må passe ekstra godt på, sier han.

Mister særaldersgrensene

Fuglevaag påpeker at de ansatte også mister særaldersgrensene for når de kan gå av med pensjon, sier Steinar Fuglevaag.

Særaldersgrensene er en form for «slitertillegg» for offentlig ansatte, som gir rett til en høyere pensjon.

– Byrådet signaliserer ikke vilje til å kompensere for tap av bortfall av særaldersgrensene, påpeker han.

En helsefagarbeider i kommunen som slutter ved 62 år får 5,8 prosent ekstra i pensjon på toppen av AFP og vanlig tjenestepensjon.

Tjener du 500.000 kroner i året, er det rundt 25.000 kroner ekstra i året, hele livet.

Og: Dårligere avtaler for tjenestepensjon

Byrådet vil ikke stille krav til nye arbeidsgivere om pensjon utover det som er gjort tidligere, opplyste helsebyråden.

De ansatte vil dermed få dårligere avtaler for tjenestepensjon enn de har nå med Oslo kommune som arbeidsgiver, skrev Dagsavisen nylig.

• For ansatte i Oslos kommunale sykehjem som er født i 1962 og tidligere, gjelder dette: Ytelsespensjon på inntil 70 prosent av lønna.

• For de som er født i 1963 og etter gjelder dette: De har fra 2020 en ordning der det tjenes opp en pensjonsbeholdning gjennom yrkeslivet, med høye sparesatser sammenlignet med privat tjenestepensjon.

• Pensjonsordningen totalt koster kommunen mellom 20-25 prosent av lønnsmassen, opplyser Steinar Fuglevaag.

• I privat sektor er det vanligst med såkalt innskuddspensjon. Mange arbeidsgivere setter bare av det loven har satt som et minimum til pensjon: 2 prosent av lønna.

Denne tjenestepensjonen garanterer ikke hva de ansatte faktisk vil få i pensjon. Man får dessuten bare denne pensjonen i ti år.

Hvem nærmer seg pensjonsalder?

Kommunen skal skaffe seg oversikt over arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalder, og «som vil kunne komme særlig uheldig ut av konkurranseutsettingen», sa helsebyråd Saliba Andreas Korkunc på pressekonferansen i forrige uke.

«Vi vil være i dialog med ansattes organisasjoner om hvordan disse ansatte eventuelt kan ivaretas, sa helsebyråden.

Merknad: FriFagbevegelse oppdaterte denne saken 28.5.24 kl. 7.46 med presiseringer om pensjonsavtalen som gjelder i Oslo kommune.

Bakgrunn: Mye lavere lønn i kommersielle sykehjem enn i kommunale, ifølge studie

Warning
Annonse
Annonse