JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LOs andre nestleiar, Roger Haga Heimli, avfeiar forslaget kontant.

LOs andre nestleiar, Roger Haga Heimli, avfeiar forslaget kontant.

Werner Juvik

Inkludering av innvandrarar i arbeidslivet:

Innvandrarar bør få lågare lønn, meiner forskarar. Uaktuelt, svarer LO og NHO

I ein rapport bestilt av Nordisk ministerråd, foreslår forskarar lønn lågare enn minstelønn for å få innvandrarar ut i arbeid. LO og NHO avviser forslaget.18.07.2019
13:03
21.07.2019 23:13

tormod@lomedia.no

– Dette er ein dårleg idé, som bryt med den norske modellen både når det gjeld samfunnsorganisering og likebehandling, slår andre nestleiar i LO, Roger Heimli, fast og får støtte frå arbeidsgivarane:

– Eit sånn skille vil truleg føre til større forskjellar i det norske samfunnet, svarer direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

p

Problem for velferdsstaten

Fleire utanlandskfødde innvandrarar står utanfor arbeidslivet samanlikna med norskfødde. Dette er «eit alvorleg problem for dei generøse velferdsordningane våre» fordi dei er avhengig av at folk flest er i arbeid.

Det skriv generalsekretær Paula Lehtomäki i Nordisk ministerråd i forordet til den nye rapporten «Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets». Nordisk ministerråd er det offisielle samarbeidsorganet til dei nordiske regjeringane.

Rapporten peikar på at utanlandsfødde innvandrarar utgjer 21 prosent av personar i arbeidsdyktig alder i Norge, ifølge tal frå Eurostat.

Samtidig er forskjellen i sysselsetting 15 prosentpoeng mellom norskfødde og innvandrarar, der berre 65 prosent av sistnemnde er i arbeid. Delen er lågare for dei med låg utdanning, på berre 51 prosent.

Vil skape eit todelt arbeidsliv

Det kanskje mest kontroversielle forslaget i rapporten, er å gi lønn lågare enn minstelønn til utanlandskfødde innvandrarar med låg utdanning. Dette meiner forskarane vil skape ein inngang til arbeidslivet og eit springbrett til betre betalte jobbar.

Forslaget fell derimot ikkje i god jord hos dei norske arbeidstakar- og arbeidsgivarorganisasjonane.

– Låglønnssporet kan i teorien virke enklare, men er vanskelegare å utforme i praksis og vil på sikt gi uheldige utslag med eit todelt arbeidsliv. Dit ønsker vi ikkje å komme i Norge, slår LO-nestleiar Roger Heimli fast i ein e-post til FriFagbevegelse.

– Når vi samanliknar erfaringar blant ulike land, ser ein at fleire enkle låglønnsjobbar ikkje gir fleire jobbar samla sett og samtidig medverkar til ein større lågproduktiv del og skeivare fordeling av lønn og anna inntekt. Å unngå låglønnssporet er avgjerande for å unngå store inntektsforskjellar, meiner Heimli.

Fleire på trygd

Arbeidsgivarorganisasjonen NHO peikar på at Cappelen-utvalet i 2016 behandla nettopp dette spørsmålet og at dette er noko det regjeringsoppnemnde sysselsettingsutvalet no skal diskutere.

– Ein eigen og lågare lønn for grupper med lite formell kompetanse, er ikkje vegen å gå i Norge. Dette konkluderte Cappelen-utvalet med, og den konklusjonen deler sysselsettingsutvalet, opplyser NHOs Nina Melsom i ein e-post til FriFagbevegelse.

– Cappelen-utvalet viser også til at lågare lønningar vil redusere avstanden mellom lønns- og trygdenivået, og det vil bli mindre lønnsamt å arbeide samanlikna med å motta trygd. Det kan auke risikoen for at fleire varig blir ståande utanfor arbeidslivet, meiner Melsom.

Saka held fram under bildet.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, meiner forslaget vil føre til større forskjellar det norske samfunnet.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, meiner forslaget vil føre til større forskjellar det norske samfunnet.

Ole Palmstrøm

Bak forslaget om lågare lønn, står dei svenske forskarane Simon Ek og Per Skedinger ved ved Institutet för näringslivsforskning.

Ny type jobbar

Dei meiner høge nordiske minstelønningar gjer at det ikkje er nok profitt å hente for arbeidsgivarane dersom dei tilset lågutdanna innvandrarar. Forskarane peikar på at eksisterande lønnstilskot og tilbod om utdanning ikkje fungerer i tilstrekkeleg grad. Derfor må lønna ned.

Forskarane foreslår derfor ein ny type jobbar for dei med låg utdanning, der lønna er lågare enn minstelønn. Desse kan innehalde delar av oppgåvene som vaktmeistrar, resepsjonistar, lagerarbeidarar, byggearbeidarar, omsorgsarbeidarar og handverkarar har i dag.

Store delar av forskinga på feltet konkluderer med at minstelønnsnivået påverkar lønnsnivået i øvrige delar av arbeidslivet. Dei to svenske forskarane hevdar likevel at lønna til dei faglærte arbeidstakarane kan bli høgare. Det er fordi dei slepp dei enkle arbeidsoppgåvene og dermed blir meir produktive arbeidstakarar.

Arbeidstakarane som har dei nye låglønnsjobbane bør også betale mindre i skatt, meiner forskarane, sånn at dei er sikra inntekt og lønnsforskjellane etter skatt blir mindre. Målet er at desse jobbane skal bli ein veg inn i arbeidslivet og fungere som eit springbrett for betre betalte jobbar.

Men det er arbeidstakar- og arbeidsgivarorganisasjonane som må forhandle fram løysinga, slår forskarane fast, i tråd med den nordiske modellen for å fastsette lønn.

Utdanning og lønnstilskot

Det kjem neppe til å skje. LO og NHO står nemleg på at denne løysinga ikkje er riktig svar på utfordringa.

– Det er ingen tvil om at det er nødvendig å integrere fleire med innvandrarbakgrunn i arbeidslivet, men løysinga er ikkje å skape nye låglønnsjobbar. Oppskrifta på å inkludere fleire, anten vi snakkar om flyktningar eller allereie etablert befolkning, er å satse på kompetanse og ikkje på låglønnssporet, meiner nestleiar Roger Heimli i LO.

– For å styrke sysselsettinga må meir midlar rettast inn mot kompetanseheving for arbeidstakarar med innvandrarbakgrunn. Det dreier seg om etter- og vidareutdanning, kompetanseheving i arbeidslivet, men også å få fleire gjennom vidaregåande.

p

NHO trekker fram statleg støtte til å lønne arbeidstakarar som ei løysing dei har tru på.

– Då får arbeidstakaren same lønn som andre grupper, men risikoen for arbeidsgivar er lågare fordi staten er med og deler kostnadene ei periode. Nøkkelen til inkludering av fleire i arbeidslivet, er kompetanse, språk og riktig kopling av kandidatar sånn at bedriftene får den typen arbeidskraft dei treng, meiner direktør Nina Melsom.

Rapporten bestilt av Nordisk ministerråd fremmar fleire forslag på bakgrunn av nordisk forsking om inkludering av innvandrarar i arbeidslivet og fremmar forslag basert på denne. Blant dei øvrige mest kontroversielle forslaga i rapporten, er strengare vilkår for å få sosialstøtte.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.07.2019
13:03
21.07.2019 23:13Mest lest

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

Roy Ervin Solstad

Solid lønnshopp for lager- og havnearbeidere

Iselin Nybø

Iselin Nybø

NFD / Øyvinn Myge

Staten selger Ambita for nesten 1 milliard kroner

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Jan-Erik Østlie

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

Stortinget

Så mange Ap-velgere ønsker regjering uten SV

Fagforbundet-leder Mette Nord

Fagforbundet-leder Mette Nord

Jan-Erik Østlie

Fagforbundet-leder varsler «opprør» hvis det ikke blir lønnsvekst

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time.  – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time. – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

Alf Ragnar Olsen

Lagerarbeiderne tjente 60.000 mindre enn kollegaene i Posten. Nå har de blitt hørt

– Vi må gå fra å jakte deltid til å jakte heltid, mener leder i Nordland Ap, Mona Nilsen.

– Vi må gå fra å jakte deltid til å jakte heltid, mener leder i Nordland Ap, Mona Nilsen.

Helge Rønning Birkelund

– For 70 år siden sto bestefar med lua i hånda og ventet på jobb. I dag sitter flere av mine venninner med mobilen i hånda og venter på ekstravakter


Flere saker