JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ferieavvikling under koronakrisa:

Kan arbeidsgiver nekte meg å ta ut ferie? Dette er rettighetene dine

Ferieavviklingen i år blir nok annerledes for mange. Ferieloven åpner for at arbeidsgiver kan skyve på ferien din.

Illustrasjonsbilde: Audun Braastad / NTB scanpix

ida.bing@lomedia.no

Koronasituasjonen har ført til at både arbeidstakere og arbeidsgivere må se over ferieplanene på nytt.

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO har tatt til orde for at ferieloven bør endres, og gjøres mer fleksibel på grunn av den spesielle situasjonen i samfunnet. De har ytret både et ønske om kortere varslingstid for ferieavvikling, i tillegg til muligheter for å skyve på når og hvor hovedferien skal legges i sommer.

Arbeids- og sosialdepartementet har inntil videre konkludert med at dagens ferielov er fleksibel nok, og åpner opp for at arbeidsgiver kan påvirke tidspunktet for når ferien avvikles.

Mange lurer derfor på hvilke rettigheter de har i en jobbhverdag som stadig forandres. Så, hva blir rettighetene dine fram mot feriedagen denne våren, og sommerferien som venter?

FriFagbevegelse har laget en oversikt med fem sentrale spørsmål.

1. Kan jeg endre planlagt ferie nå, på grunn av koronasituasjonen?

Du har ikke krav på å få flyttet en fastsatt ferie. Det skriver LO-advokatene i LOs juridiske avdeling, som har jobbet med spørsmål og svar rundt koronasituasjonen og arbeidstakeres rettigheter.

Avtalt ferie er i utgangspunktet forpliktende både for arbeidsgiver og for deg. De skriver likevel at arbeidsgiveren bør strekke seg langt for at den ansatte kan få endret sine ferieplaner. Særlig nå, i den spesielle situasjonen vi er i, med kansellerte fly, avbookinger og reiserestriksjoner.

Det betyr med andre ord at det er opp til arbeidsgiver å akseptere ditt ønske om å få endret på planene. Så det går an å gjøre en avtale, men du har ikke krav på det.

Arbeidstilsynet har også fått inn mange spørsmål om planlagt ferie under koronakrisa. De skriver at man ikke har rett til å flytte på ferien dersom man ikke kan reise som planlagt på grunn av kansellerte fly eller lignende.

2. Kan arbeidsgiver avlyse feriedager jeg har planlagt?

Arbeidsgiver kan endre avtalt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, ifølge ferieloven. Hvis din ferieavvikling vil skape vesentlige driftsproblemer på grunn av uforutsette hendelser, og arbeidsgiveren din ikke klarer å finne en stedsfortreder, ja, da kan arbeidsgiver endre på allerede avtalte ferieplaner, selv om dette er noe du ikke ønsker.

Koronasituasjonen er en slik uforutsett hendelse, men kun hvis det innebærer at det er vesentlig for videre drift at arbeidstakeren står i arbeid.

For eksempel hvis det er mange ansatte som er syke på grunn av koronasmitte, kan det føre til at det er nødvendig for driften at du er på jobb i perioden.

LO-advokatene understreker at arbeidsgiveren i så fall må drøfte dette med arbeidstakeren, og at du har rett til å ha med tillitsvalgt på dette. Terskelen for at arbeidsgiver trekker tilbake en avtalt ferie, er imidlertid høy.

Korona-krisa: Dette er rettighetene dine dersom du blir permittert

Vilkåret om at den planlagte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer og at det ikke er mulig å skaffe vikar, må som nevnt være til stede.

Hvis arbeidsgiver likevel endrer tidspunktet for ferie, vil du ha rett til erstatning hvis utsettelsen fører til merkostnader for deg.

3. Så arbeidsgiver kan bestemme når jeg skal ta ut ferie?

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferie med de ansatte eller deres tillitsvalgte i god tid før selve ferien. Det vil si at du har rett til å komme med ønsker for tidspunkt, og at arbeidsgiver skal ta hensyn til dem så langt det er praktisk mulig.

Arbeidstakere har rett til å få svar om fastsetting av ferie tidligst mulig, og senest 2 måneder før ferien starter, ifølge ferieloven.

Det er på en annen side ikke muligheter for å endre planer langt frem i tid: Delen av ferieloven som omhandler uforutsette hendelser kan ikke brukes som grunn til å endre på fremtidige ferieplaner.

Får jeg ny ferie hvis jeg blir syk? Her får du svar

Det vil si at arbeidsgiver ikke kan pålegge deg å ta ut ferie nå, i stedet for senere, poengterer LO-advokatene. De understreker at å kreve at all ferie tas ut umiddelbart, i håp om å for eksempel unngå permitteringer, ikke er tillatt.

4. Hva med sommerferien, kan arbeisgiver nekte meg ferie i sommer?

Hovedregelen er at alle arbeidstakere har rett til å avvikle tre sammenhengende uker ferie i perioden mellom 1. juni til 30. september. Disse ukene kalles hovedferieperioden.

Men bestemmelsen kan fravikes hvis det allerede er avtalt spesielt i en tariffavtale eller annen avtale.

Tariffavtalene kan ha ulike reguleringer, som for eksempel en tariffavtale med ekstra feriedager. LO-advokatene oppfordrer til å sjekke den enkelte tariffavtalen nøye.

Ekstra ferie kan også være regulert ulikt i forskjellige arbeidskontrakter. Her kan det også stå noe om hvordan arbeidsgiver pålegger å legge den ekstra ferien til. Se derfor på din egen avtale om det står noe om ekstra ferie, eller om fravik fra hovedregelen.

Du kan bli pålagt ferie mens du er permittert

5. Gjelder ferieloven når jeg er permittert?

Ja, ferieloven gjelder også for arbeidstakere som er permittert. det vil si at du kan bli pålagt å avvikle planlagt ferie selv om du er permittert. Det vil da ikke telle som permitteringstid, ifølge Arbeidstilsynet. Du tjener heller ikke opp feriepenger i perioden du er permittert. Det medfører en lavere utbetaling av feriepenger til neste år.

Hvis du avvikler ferie når du er permittert, får du ikke dagpenger. Du er også pliktig til å informere Nav om når du har feriedager. Men du har imdilertid krav på feriepenger i perioden. Dette er penger du tjente opp i fjor, og de skal betales ut uten skattetrekk.

Hovedregelen etter ferieloven sier at du har krav på å få utbetalt feriepenger i stedet for lønn når du har ferie.

Det vil si at du har krav på å få utbetalt det som blir forholdsmessig andel av feriepengene, ifølge LO-advokatene. For eksempel: Tar du to uker ferie mens du er permittert, har du krav på å få utbetalt 40 prosent av feriepengene dersom du har rett til fem ukers ferie totalt. Alle har rett på fire uker ferie hvert år etter ferien, og fem uker ferie dersom du har tariffavtale.

Warning
Annonse
Annonse