JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Korona-krisa: Dette er rettighetene dine dersom du blir permittert

De negative følgene av virusutbruddet kan gi arbeidsgiver en saklig grunn til å permittere deg.
Permitteringsreglene er en økonomisk byrdefordeling mellom tre parter – staten, arbeidsgiver og arbeidstaker.

Permitteringsreglene er en økonomisk byrdefordeling mellom tre parter – staten, arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ole Palmstrøm

aslak@lomedia.no

Oppdatering 16.03: Regjeringen la i dag frem ny krisepakke for permitterte.

Koronafrykten får store konsekvenser for mange arbeidstakere – først og fremst i reiseliv og flybransjen. Petter Stordalens Choice-konsern permitterer blant annet hundrevis av ansatte i Norge, og Norwegian har varslet permitteringer etter at 3.000 flyginger blir kansellert de neste månedene.

11 spørsmål og svar om koronaviruset og arbeidslivet

Regjeringens varslede tiltak skal hjelpe bedrifter som er berørt av utbruddet av koronaviruset. At staten skal dekke utgifter til permittering er blant ordningene.

NB! Etter at denne saken ble skrevet, har regjeringen kommet med nye permitteringsregler. Les mer om det her!

Rett til dagpenger

Bekymringen for permitteringer utløser spørsmål om hvilke rettigheter du har som arbeidstaker.

– Permittering er et spleiselag mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten. Når varselfristen er ute og permitteringen starter, må arbeidsgiver betale lønn i 15 arbeidsdager. Deretter bidrar arbeidstaker med en lønnsreduksjon på 40 prosent samtidig som staten betaler dagpenger inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, sier Atle Sønsteli Johansen, leder av LOs juridiske avdeling, til FriFagbevegelse.

Dersom du blir permittert som en konsekvens av koronavirusets økonomiske skadevirkninger, kan du ha altså ha rett til dagpenger fra Nav dersom vilkårene for dagpenger ved permittering for øvrig er oppfylt.

Varselfrist på 14 dager

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne før en permittering. Som regel, og i de aller fleste tilfeller, er denne varselfristen 14 dager, ifølge hovedavtalen mellom LO og NHO, også kalt «arbeidslivets grunnlov». Denne avtalen regulerer de tillitsvalgtes rettigheter og arbeidsforhold.

p

Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser, er varselfristen kun på to dager. Det er imidlertid vanskelig å tenke seg situasjoner som tilsier at varsel kan gis med denne korte fristen, skriver LO-advokatene i et innlegg om rettigheter ved permittering på sine Facebook-sider.

I varslingsperioden skal man arbeide og motta lønn som vanlig. Varslingsperioden vil følges av en lønnspliktperiode på 15 dager. Etter denne perioden vil arbeidstaker vanligvis ha krav på dagpenger fra Nav.

Bortfall av oppdrag

Permittering kan brukes som virkemiddel ved forbigående bortfall av oppdrag – for eksempel manglende underleveranser fra utlandet eller redusert etterspørsel.

– Slike forhold kan gi saklig grunn for permittering, skriver LO-advokatene i sitt innlegg.

p

Koronaviruset gir ikke adgang til et betinget permitteringsvarsel. Dette kan kun brukes ved en streik eller konflikt i en bedrift hvor det permitteres. Dette er den eneste situasjonen der hovedavtalen mellom LO og NHO aksepterer bruk av betinget permitteringsvarsel.

Lønningsloven for permittering har unntak fra arbeidsgiverperioden dersom permitteringen skyldes brann, ulykker eller naturomstendigheter. Utbruddet av koronaviruset ikke er ikke en naturomstendighet i lovens forstand, understreker LO-advokatene.

Sykepenger

– Den alminnelige arbeidsgiverperioden på 15 dager vil gjelde for permittering som følge av virusutbruddet. Når regjeringen nå skal endre permitteringsreglene, vil det forhåpentligvis skje uten at de økonomiske byrdene veltes over på arbeidstakerne, sier LO-advokaten.

ph

For å få sykepenger, må man bruke egenmelding eller ha sykemelding fra lege. Dersom en person isolerer seg av frykt for koronaviruset uten at dette er vurdert nødvendig av lege, vil det ikke oppstå sykepengerettigheter.

Alle situasjoner hvor man er pålagt isolasjon i karantene eller legen nedlegger forbud mot at arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare, vil i praksis gi rett på sykepenger, opplyser LO-advokatene.

Dersom barnet eller andre i husstanden er i karantene uten selv å være syk, og dette gjør at du må være borte fra arbeid, har du derimot ikke rett til sykmelding.

Annonse

Flere saker

Annonse