JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Fagarbeider Charlotte Skare Borsheim synes det er godt å ha fått bedre tid til barna etter at bemanningen har økt i Knapløkka barnehage i Tønsberg.

Fagarbeider Charlotte Skare Borsheim synes det er godt å ha fått bedre tid til barna etter at bemanningen har økt i Knapløkka barnehage i Tønsberg.

Ole Palmstrøm

Kommunepolitikerne testet ut ekstra bemanning i barnehagene. Slik har det gått

I Tønsberg har kommunestyret sørget for økt bemanning i flere barnehager, utover det loven krever. Fagarbeider Charlotte Skare Borsheim merker at barna blir tryggere.09.09.2023
12:00
19.09.2023 15:26

merete.jansen@lomedia.no

I de fleste norske kommuner ligger grunnbemanningen i barnehagene på akkurat det nivå som staten krever, ikke mer.

Men noen kommunestyrer har bevilget penger til ekstra ansatte, slik at det blir færre barn pr. voksen. Tønsberg er ett av stedene.

– Dette gir mye mindre stress, både for oss og for barna, sier Charlotte Skare Borsheim til FriFagbevegelse.

Hun har i mange år jobbet i Knapløkka barnehage like ved jernbanestasjonen i Tønsberg.

Det er høy stemning blant barna hun har tatt med seg bort på lekeområdet. De krabber over og under henne med høye hyl og store smil.

Både Borsheim og styrer Vibeke Fossmo sier at det to stillingene, som senere er blitt til fire, gjør en stor forskjell.

– Det gir ikke bare økt bemanning, men også bedre kvalitet i arbeidet, sier Fossmo, og Borsheim føyer til:

– Vi kommer tettere på barna over tid. Det hjelper mye å kunne dele opp en avdeling i mindre grupper i forbindelse med ulike aktiviteter.

Fra prosjekt til permanent

Knapløkka var en tre barnehager i Tønsberg som etter sommeren 2021 kunne starte opp med to flere stillinger enn det som er lovpålagt. Kommunestyret ønsket i første omgang å teste ut om dette hadde noe for seg.

Prisen på 3,8 millioner, ble gitt over budsjettet i kommunen der Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti styrer gjennom en felles plattform.

Siden har ordningen både blitt utvidet og prøveprosjektet gjort blitt permanent.

I budsjettet for 2022 kom det en økning på 7,7 millioner som gikk til ekstra bemanning i seks barnehager, og i 2023 ytterligere 2 millioner til to enheter. Til sammen 11,7 millioner. Både SV og Rødt har støttet budsjettene.

Flere steder i landet

Tønsberg har vært tidlig ute med å teste ut økt bemanning, men er langt fra alene. Trondheim var trolig først av alle, og siden har blant annet Skien, Moss, Stavanger, Sandnes og Ørland fulgt etter.

I Stavanger laget det rødgrønne, politiske flertallet et budsjett for årene 2023–2026 der de styrker barnehagene med 18 millioner hvert år. Pengene skal først og fremst brukes til å øke bemanningen. Planen forutsetter at dagens flertall blir gjenvalgt.

I Moss, som styres av rødgrønne partier med støtte fra KrF, er det i år bevilget penger til økt bemanning i flere sektorer, blant annet 2,5 millioner til økt grunnbemanning i barnehager.

Etter at Ørland kommune økte grunnbemanningen i sine barnehager, registrerte de en nedgang i sykefraværet på 32 prosent i løpet av et år.

– Vi merker jo også her at det er mindre stress nå. Det er godt kjent at stress fører til mer sykefravær, sier Charlotte Skare Borsheim i Knapløkka barnehage i Tønsberg.

Samtidig i Drammen: Politikerne lovet May Linn og kollegaene full bemanning i barnehagene. Slik har det gått

Medvirkning fra fagforeningene

I denne kommunen startet det hele med at lokale tillitsvalgte i Utdanningsforbundet kontaktet Aps gruppe i kommunestyret med et forslag om å prøve ut økt bemanning.

Det politiske flertallet var positive til å bevilge penger til et prosjekt.

Gunhild Rui, Ap-representant i kommunestyret

Gunhild Rui, Ap-representant i kommunestyret

Ole Palmstrøm

Gunhild Rui, Ap-representant i kommunestyret med ansvar for oppvekst og opplæring, sørget for at også Fagforbundet, som organiserer mange av fagarbeiderne i barnehagene, ble involvert i det videre arbeidet med å planlegge innholdet i prosjektet.

– Jeg syntes det var viktig å ha med fagforeningene, vi politikere er ikke pedagoger, sier hun, til FriFagbevegelse.

Borsheim, som er plasstillitsvalgt for Fagforbundet, sier de fikk god anledning til å komme med sine meninger om hvordan dette skulle gjennomføres.

– Vi ble lyttet til og følte oss delaktige.

Ikke smøres tynt utover

Noe som har vært viktig for både fagforeningene og kommunestyret, er at pengene ikke «smøres tynt utover», ved at flere barnehager får litt hver.

– For oss var det avgjørende at dette var hele stillinger som kom på toppen av de øvrige, sier Rui.

Geir Thomas som er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Tønsberg kommune, skyter inn at dette også var et krav fra deres side da de gikk inn i drøftinger med arbeidsgiversiden.

Vibeke Fossmo, styrer i Knapløkka barnehage i Tønsberg.

Vibeke Fossmo, styrer i Knapløkka barnehage i Tønsberg.

Ole Palmstrøm

Styrer Vibeke Fossmo presiserer at disse ekstra ressursene ikke skulle tas ut av avdelingene sine og brukes som vikarer i prosjektperioden.

– Bare da kan vi se om dette gir bedre kvalitet, påpeker Fossmo.

Rui sier videre at for Ap var det avgjørende å bruke midlene der de ville treffe godt med tanke på levekårsundersøkelser gjort i Tønsberg.

Altså kunne man ikke bare satse på noen tilfeldig valgte barnehager.

For å være helt sikre på effekten av forsøket, koblet de på forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som skal evaluere prosjektet.

– For meg som politiker er det viktig å bygge kunnskap som vi kan ta med videre til statlige myndigheter. Klarer vi å vise gode effekter, vil det være lettere å få forståelse for at grunnbemanningen må opp, sier kommunerepresentant Rui.

Hva om flertallet skifter under valget?

Pr i dag er det ti barnehager i Tønsberg som har fått økt grunnbemanningen. Men hva om opposisjonen tar over styringen etter valget 11. september?

FriFagbevegelse har spurt Høyres ordførerkandidat Frank Pedersen. Han svarer at Høyre hele tiden har støttet prosjektet med økt bemanning i barnehagene i sine alternative budsjetter.

– I enkelte budsjetter har vi også funnet rom for å styrke bemanningen mer enn posisjonspartiene. Administrasjonen i kommunen skal legge fram en handlingsplan for hvordan vi kan sikre økt grunnbemanning i alle kommunens barnehager. Den saken ser vi fram til å få forelagt politisk behandling.

Minstekrav: Solberg-regjeringen sier ja til bemanningsnorm for barnehager (2018)

Pedersen svarer ikke på hvor pengene skal hentes fra. På samme spørsmål svarer Aps Gunhild Rui dette:

– Noe kommer fra økt skatteinngang fordi innbyggertallet har vokst. Vi har også hentet penger fra posten for mestring og helse, der vi har klart å organisere arbeidet smartere.

Hun himler ellers med øynene over Pedersens påstand om at de har ønsket å bruke mer penger til dette enn partiene som i dag sitter med makten i Tønsberg:

– Høyre i Tønsberg har en kjempeaktiv valgkamp der de argumenterer for veldig store midler til barnehager og skoler. Det alle lurer på, er hvordan de har tenkt å dekke dette inn. De overbyr oss i alle settinger. Vinner de, får vi se.

Charlotte Skare Borsheim sier at det som har skjedd så langt, i hvert fall er en god start.

– Vi skal fortsette å mobilisere overfor politikerne. Vi har ofte følt at vi ikke strekker til i jobben, og det er ingen god følelse, slår hun fast.

SAMARBEID: Fagforeningene, her representert ved Charlotte Skare Borsheim (t.v.) og Geir Thomas i Fagforbundet, har samarbeidet med Aps kommunestyrerepresentant om å få på plass ekstra bemanning i flere barnehager i Tønsberg. Blant annet i Knapløkka der Borsheim jobber.

SAMARBEID: Fagforeningene, her representert ved Charlotte Skare Borsheim (t.v.) og Geir Thomas i Fagforbundet, har samarbeidet med Aps kommunestyrerepresentant om å få på plass ekstra bemanning i flere barnehager i Tønsberg. Blant annet i Knapløkka der Borsheim jobber.

Ole Palmstrøm

Grunnbemanning i barnehager

Barnehageloven stiller krav til at bemanningen må være «tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet».

Minimumsnormen som ble innført i 2018, er en ansatt per tre små barn eller seks store.

Grunnbemanningen skal omfatte årsverk bukes på det ordinære og direkte arbeidet med barna i barnehagen. Ekstra bemanning som spesialpedagoger og lærlinger, kommer i tillegg.

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til minimumsnorm for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det.

Kilde: lovdata.no

09.09.2023
12:00
19.09.2023 15:26

Grunnbemanning i barnehager

Barnehageloven stiller krav til at bemanningen må være «tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet».

Minimumsnormen som ble innført i 2018, er en ansatt per tre små barn eller seks store.

Grunnbemanningen skal omfatte årsverk bukes på det ordinære og direkte arbeidet med barna i barnehagen. Ekstra bemanning som spesialpedagoger og lærlinger, kommer i tillegg.

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til minimumsnorm for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det.

Kilde: lovdata.no
Mest lest

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Arkivfoto: Tord Paulsen, Khrono

Alexander ble satt ut av kommentar på pauserommet: – Ser ikke ut som du er fra Bodø

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

Martin Guttormsen Slørdal

Erlend ble utestengt fra jobb i fire år. Tillitsvalgt forteller om fryktkultur

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

Brian Cliff Olguin

Forvirret av pensjon? Her er en oversikt

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

Martin Guttormsen Slørdal

Etter 13 år får Rune millionerstatning: – Tårene triller her nå

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Jonas Fagereng Jacobsen

Jarle og Vendela tar Equinor til retten for å få fast jobb

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Anita Arntzen

Skulle ønske hun fikk spørsmål om sexlivet da mannen flyttet på sykehjem

Kokk Vebjørn Furuseth og verftsarbeiderne Steinar Skomedal Rasmussen og Odd Magne Sjursen Skogland er alle delegater på Fellesforbundets landsmøte. Debatten om framtidas AFP blir het.

Kokk Vebjørn Furuseth og verftsarbeiderne Steinar Skomedal Rasmussen og Odd Magne Sjursen Skogland er alle delegater på Fellesforbundets landsmøte. Debatten om framtidas AFP blir het.

Full strid om pensjon før landsmøtet. Nå blir det kamp om AFP

Kommentar

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Problemet er at den nye kakseskatten gjør vondt verre

Debatt

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Jan-Erik Østlie

Erna Solberg er raus med dei mektige og hard mot dei med minst

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Sykepleiere og lærere kan bli pålagt å anmelde papirløse mennesker

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Ole Palmstrøm

Lite LO kan gjøre for å presse Sparebank1 på renter, mener Jørn Eggum

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Kai Hovden

Stadig nærmere et nytt LO-forbund: Vil få 80.000 medlemmer

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

Debatt

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

En skam for velferdsstaten at det fremdeles finnes fattigdom i Norge


Flere saker