JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kvinner på skinner mot sykefravær: – Det er lite kunnskap og mye synsing, sier hovedvernombud

Sykefraværet for ombordpersonalet i tog har vært høyt over tid, spesielt i lokaltogene i østlandsområdet. Nå skal et større samarbeidsprosjekt hindre frafall i arbeidslivet.
 koordinator: Lise-Lotte Solum, verneombud i Vy, er prosjektkoordinator for «Kvinner på skinner».

koordinator: Lise-Lotte Solum, verneombud i Vy, er prosjektkoordinator for «Kvinner på skinner».

Ole Palmstrøm

nina.hanssen@lomedia.no

Prosjektet som er et samarbeid mellom NJF, NLF, Vy og Spekter har fått navnet «Kvinner på skinner». Prosjektetkoordinator er Lise-Lotte Solum, som er sentralt hovedverneombud i Vygruppen. Hun sier «Kvinner på skinner» er et forskningsbasert prosjekt som skal skaffe mer kunnskap om sykefravær.

– I vår virksomhet har kvinner et betydelig høyere sykefravær enn menn, også sammenlignet med bransjen for øvrig. Det er lite kunnskap og mye synsing på dette feltet. Vi trenger mer faktabasert kunnskap, sier Solum.

Prosjektet er et samarbeid eksterne og interne ressurser. Både bedriftshelsetjenesten, stab, tillitsvalgte og verneombud er involvert.

Les også: Hva er lovlig nattarbeid? Og hvorfor er reglene så strenge?

Ubesvarte spørsmål

Noen av spørsmålene de ønsker å få besvart er: Hvordan man kan tilrettelegge best mulig og redusere uheldige faktorer? Hvordan kan man forsterke det som fremmer nærvær? Og hva er utslagsgivende for jobbtilfredshet?

– Frafall fra arbeidslivet på grunn av helse, koster bedriften og samfunnet mye. Men aller størst betydning har det for den enkelte. Å være i arbeid er av stor betydning både sosialt og for egen utvikling, påpeker Solum.

Hun er glad for at partene i arbeidslivet har klart å få på plass dette prosjektet, og at de på tross av forsinkelser i forbindelse med koronapandemien, er i gang med intervjuer og datafangst.

– Resultatet av prosjektene skal bidra til læring i hele bransjen. Dette er spennende og viktig nybrottsarbeid som vi håper og tror kommer arbeidsmiljøet og de ansatte til gode.

Ekstra utfordringer

Forbundsleder Jane B. Sæthre i NJF har stor tro på dette prosjektet. Hun forteller at det fram til nå ikke har vært ressurser til å systematisere kunnskapen og sette inn tiltak for hjelpe.

– Kvinner på skinner-prosjektet er nå konkretisert. Vi har fått prosjektmidler og tror at arbeidet vil bidra til å løfte problemstillinger som vi kan ta tak i, sier Sæthre.

Hun håper prosjektet vil gi resultater. Forbundslederen påpeker at på tross av at arbeidslivet er likestilt, har kvinner ekstra utfordringer, for eksempel turnusarbeid i årene med små barn.

– Skole og barnehage er tilpasset ordinær arbeidstid på dagtid. Jeg er sikker på at vi kan gjøre grep både internt og eksternt for å bøte på dette, sier Sæthre.

Aktuelt: Renholder Thongla fikk etterbetalt 377.000 kroner: – Jeg er lettet og glad!

Bransjeprogrammet

I forbindelse med fornyelse av IA-avtalen for ­perioden 2019–2022 ble Bransjeprogram i rutebuss og persontrafikk (buss, persontog, trikk, T-bane, bybane) opprettet, som ett av sju program, med potensial for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Bransjeprogrammets sentrale styringsgruppe består av representanter fra NJF, NLF, Delta, YTF, Fellesforbundet, Fagforbundet, LO, YS, NHO ­Transport, Spekter og Arbeidstilsynet.

Warning
Annonse
Annonse

Bransjeprogrammet

I forbindelse med fornyelse av IA-avtalen for ­perioden 2019–2022 ble Bransjeprogram i rutebuss og persontrafikk (buss, persontog, trikk, T-bane, bybane) opprettet, som ett av sju program, med potensial for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Bransjeprogrammets sentrale styringsgruppe består av representanter fra NJF, NLF, Delta, YTF, Fellesforbundet, Fagforbundet, LO, YS, NHO ­Transport, Spekter og Arbeidstilsynet.