Anne Myklebust Odland " />
Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Nadia Frantsen

Arbeidstid:

Langturnusen avvikles. Nå frykter Jonas bråk om natta, og at de ikke kan lete etter ungdom som forsvinner

Langturnus avvikles mot ansattes vilje. Verneombud hevder ungdommene vil tape mest.24.06.2021
08:55
24.06.2021 10:01

anne@lomedia.no

Langturnus kan være en gunstig avtale: Den gir sammenhengende fri i en uke, lønnstillegg til en ansatt som er på jobb to til tre døgn i strekk, og mulighet til å reise bort med ungdommene. Nå avvikles den ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Ved Buskerud/Telemark/Vestfold (BTV) Behandling, avdeling Geithus og Ilaug ved Vikersund, er motstanden formidabel.

På den ene avdelingen har hittil seks av åtte ansatte sluttet. Flere vurderer å si opp. Hovedårsaken er turnusbytte, forteller verneombudene.

– Ny turnus betyr endring i livsstil som ikke passer for alle. Institusjonene ligger jo også avsides til, sier Kamilla Berger Andersen, verneombud ved Ilaug.

Flere ansatte har minst 50 minutters reisevei. Ny turnus med flere oppmøter vil bety langt mer kjøretid. Dessuten vil ansatte merke det på lønnsslippen. De vil kunne gå glipp av tillegg på 75.000-95.000 kroner i året.

Turnusendringer i andre regioner: Langturnus er en særavtale som Bufetat kan velge å bruke

– Ungdommene taper mest

Jonas Ween, verneombud på Geithus, mener likevel det er ungdommene som taper på at langturnusen blir borte. Med den nye todelte turnusen som nå drøftes, vil det blant annet være tre til fire ansatte på jobb fra 7.30 til 22.20, som avløses av to nattevakter. Dagen etter vil nye folk komme på jobb.

– Ungdommene får mer personal å forholde seg til i løpet av en uke. Jeg frykter mer uro. Vi er en atferd-høy-institusjon og vet at bråk gjerne brygger seg opp på kveldene, og da legges det opp til vaktskifte, sier verneombudet. Ny arbeidstid skal være på plass fra september, men det er ennå usikkert hvordan turnusen blir. Forslaget ligger til godkjenning hos regiondirektøren.

Verneombudene Jonas Ween og Kamilla Berger Andersen har allerede mistet kollegaer som har valgt å slutte ved barnevernsinstitusjonene. – Noen får for lang reisevei til å fortsette når turnusen legges om, forteller de.

Verneombudene Jonas Ween og Kamilla Berger Andersen har allerede mistet kollegaer som har valgt å slutte ved barnevernsinstitusjonene. – Noen får for lang reisevei til å fortsette når turnusen legges om, forteller de.

Nadia Frantsen

– Vi er flere som vurderer å slutte. For min del vil det ha faglige grunner. Jeg tror det kan bli mer slitasje på alle når langturnusen forsvinner, sier Ween.

Beredskapshjem: Barn bor for lenge før de flyttes videre

Forberedt på at folk slutter

Regiondirektør Ellen Ølness Nadim er ikke bekymret for å miste arbeidskraft når arbeidstiden legges om. At noen slutter er hun forberedt på.

– Selvfølgelig er det synd å miste medarbeidere, men rekruttering bekymrer meg ikke. Det er flere som ønsker seg vanlig turnus enn langturnus. Også på mindre sentrale steder har det gått greit å få tak i gode søkere, sier hun.

Da hun i januar 2019 orienterte om at langturnusen ville bli borte, var det for å gi ansatte tid til å finne noe annet hvis de var avhengige av denne turnusen.

– Derfor varslet jeg i god tid at turnusen ville bli avviklet, sier hun.

Regiondirektør Ellen Nadim er forberedt på at ansatte slutter når turnusen legges om: – Langturnus er ikke for alle, sier hun.

Regiondirektør Ellen Nadim er forberedt på at ansatte slutter når turnusen legges om: – Langturnus er ikke for alle, sier hun.

Fotograf Bureauet

Noen institusjoner var ifølge Nadim raske med å legge om. Avdelingene Geithus og Ilaug ved BVT Behandling, blir de siste til å innføre ny turnus etter nye prinsipper som er vedtatt.

– Der har vi latt det gå tid, siden motstanden har vært stor, sier Nadim.

Region sør er den eneste regionen som har sagt opp særavtalen om langturnus. Kilder forteller at ansatte er fortvilet, det gjelder ikke bare ved Geithus og Ilaug.

– Mange opplever at nye ordninger tres ned over hodet på dem, sier en leder som ønsker å være anonym.

Hør ukas podkast: Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Kan tape mye penger

Ansatte i langturnus kan i løpet av et år få opp mot 95.000 kroner i tillegg. Vi spør regiondirektør Ellen Nadim om det er derfor tillitsvalgte kjemper for den.

– Det vet jeg ikke, det regnestykket har jeg ikke sett på, sier hun.

– Hva tror du engasjementet skyldes?

– At de ikke ønsker forandring. De synes de har en god avtale og vil fortsette. Men det er få som synes dette er komplisert, sier Nadim.

Regiondirektøren gjør det klart at omlegging av arbeidstid ikke har økonomiske motiver. Hun vil ha turnuser som gir stabile voksne som er hyppigere til stede.

– Dette er et kvalitetsprosjekt, der vi baserer oss på å organisere arbeidet døgnet rundt med blant annet våkne nattevakter. Tilsyn har avdekket svakheter og at brukerne ikke var fornøyd. Dette måtte vi ta tak i, sier hun.

Vil ha bedre institusjoner

Nadim hadde en besøksrunde til institusjoner i 2018 der hun lyttet til ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Turnusordningene avdekket ulike arbeidsbelastninger. Etter dette ble det utarbeidet fem prinsipper for nye turnuser i samråd med tillitsvalgte.

– Vi ønsker å få organisert arbeidet i hele stillinger hvor vi også kan legge inn jevnlig veiledning og opplæring i arbeidstiden, sier Nadim.

For ansatte som bor langt unna arbeidsstedet betyr ny turnus flere oppmøter og langt mer kjøretid til og fra jobb.

For ansatte som bor langt unna arbeidsstedet betyr ny turnus flere oppmøter og langt mer kjøretid til og fra jobb.

Nadia Frantsen

– Hva sparer dere på at langturnus blir borte?

– Ingenting. Mest sannsynlig vil nye turnuser bli dyrere, fordi det blir flere hele stillinger, våkne nattevakter og etterspørsel etter mer kompetanse. Når noen velger å slutte og stillinger lyses ut, vil vi kreve høyere utdanning, sier Nadim.

Hun blander seg ikke i dager og tidspunkt for nye turnuser. Skissen som enhetsledere og tillitsvalgte er blitt enige om går til regionkontoret som sjekker lovligheten i det partene har avtalt, forteller hun.

Vold på institusjon: – Hadde vi vært et vanlig hjem, ville vi blitt meldt til barnevernet

Bekymret for natta

Den nye turnusen skal ha samme antall årsverk som før. I langturnus hviler tre på natt, mens en er våken. Disse skal nå veksles inn til to våkne nattevakter.

– Er ikke det bra?

Trond Rekdal Henriksen, tillitsvalgt for FO og vara regiontillitsvalgt, mener nei.

Tillitsvalgt Trond Rekdal Henriksen sier de ansatte er imot omleggingen. Institusjonen Geihus er i bakgrunnen hvor han jobber.

Tillitsvalgt Trond Rekdal Henriksen sier de ansatte er imot omleggingen. Institusjonen Geihus er i bakgrunnen hvor han jobber.

Nadia Frantsen

– Det blir et dårligere tilbud for ungdommen. Det kreves to for å kjøre ut å hente eller lete etter en ungdom. Det kan vi ikke lenger gjøre. Det er uttalt fra ledelsen at vi da skal drøye til dagen etter, sier han.

Verneombudene påpeker at hendelser som krever flere voksne skjer brått. De ser for seg at ungdom kan bli utsatt for vold, overgrep og overdoser utenfor institusjonen uten at ansatte kan hente dem hjem.

– Skal man leie inn ekstravakter på natta om det skjer noe? I dag kan de hvilende vaktene vekkes, sier verneombudene.

De er også urolige for hva de skal gjøre om det blir slåsskamp på kvelden.

Verneombud Kamilla Berger Andersen er instruktør i trygghet og sikkerhet og sier det må være tre voksne for å ta et godkjent grep på en ungdom i basketak.

Kamilla Berger Andersen er verneombud og instruktør i trygghet og sikkerhet.

Kamilla Berger Andersen er verneombud og instruktør i trygghet og sikkerhet.

Nadia Frantsen

– Det vil ikke være nok personal på natt til å håndtere det. Skal nattevaktene ringe til ansatte som bor en time unna og be dem komme på overtid? spør hun.

– Jeg er ikke engstelig for natta

Regiondirektør Ellen Nadim holder fast på at langturnusen skal vekk.

– Vi styrker natten med to våkne vakter, mens vi tidligere hadde tre hvilende og en våken. Det er en risiko at to ikke er tilstrekkelig. Da skal det periodevis settes inn ekstra vakter. Slik har flere av enhetene våre hatt det i mange år, og det er det erfaring for. Jeg er ikke engstelig for natta, sier Nadim.

– Verneombudene mener ungdommene får et dårligere tilbud med ny turnus.

– Nei. Barn på institusjon har i undersøkelser sagt at de ønsker seg stabile og trygge voksne. Våre prinsipper som skal legges til grunn for ny turnus søker å ivareta nettopp dette, sier hun.

Mye lest: Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Ikke entydig hva ungdommene vil

Enhetsleder ved BVT Behandling, Barbro Akerheim har drøftet turnus med tillitsvalgte. Hun har ikke latt seg intervjue, men har svart skriftlig på Fontenes spørsmål. Hun ba også om at intervjuet med verneombudene og tillitsvalgte måtte skje utenom arbeidstid og ikke på institusjonen, da dette kunne forstyrre ungdommenes behandling.

Intervjuet med tillitsvalgt Trond Rekdal Henriksen ble gjort utenom arbeidstid og utenfor institusjonen etter anmodning fra enhetsleder. Begrunnelsen var at intervjuet kunne forstyrre ungdommene på institusjonen.

Intervjuet med tillitsvalgt Trond Rekdal Henriksen ble gjort utenom arbeidstid og utenfor institusjonen etter anmodning fra enhetsleder. Begrunnelsen var at intervjuet kunne forstyrre ungdommene på institusjonen.

Nadia Frantsen

– Hva slags turnus ønsker ungdommene?

«Det er i liten grad entydig hva de foretrekker. Min erfaring som leder er at ansatte med faglig dyktighet og engasjement er det viktigste for dem, og i liten grad hvilken turnus de ansatte har. Det kan være bra for ungdom å ha ansatte som er på jobb i flere døgn, men samtidig er savnet stort når det er lenge til de kommer tilbake. Det er også slik at ungdom opplever å ikke gå så godt sammen med enkelte ansatte (kjemi). Det kan utløse unødige konflikter når den ansatte er på arbeid i flere dager. Siden vår kartlegging til nå viser at ansatte vil fortsette med ny foreslått turnus, vurderes det at todelt turnus også er god for ansatte».

– For stor belastning på ansatte

– Hva er egentlig begrunnelsen for å legge om turnus?

«Det har vært en for stor belastning på ansatte med de uttrykk ungdom som bor hos oss har. Behovet for veiledning ivaretas svært mye bedre i todelte turnuser enn i langturnus», skriver Akerheim.

Tillitsvalgt Trond Rekdal Henriksen mener det fremdeles er uforståelig hvorfor langturnusen absolutt skal vekk.

Tillitsvalgt Trond Rekdal Henriksen har forhandlet forslag til ny turnus med sin enhetsleder. Forslaget ligger til godkjenning hos avdelingsdirektør på regionkontoret.

Tillitsvalgt Trond Rekdal Henriksen har forhandlet forslag til ny turnus med sin enhetsleder. Forslaget ligger til godkjenning hos avdelingsdirektør på regionkontoret.

Nadia Frantsen

– Hva var det som ikke fungerte? Den eneste ulempen jeg ser er at ansatte er borte en uke av gangen. Til gjengjeld er man veldig til stede når man er på jobb, sier han.

Han la også fram en løsning der todelt turnus og langturnus kunne kombineres, men sier at dette ble avvist fra arbeidsgiver.

– Langturnus er en «gullturnus» med gode lønnstillegg. Kan det være grunnen?

– Gullturnus? Det uttrykket har jeg ikke hørt. Det er de samme tilleggene som må betales ut også i todelt turnus, men da fordeles de på flere, sier Henriksen.

– Bør ikke bruke medlever

– Hva slags turnus er faktisk best?

– Der kan du sikkert få flere svar, både av ansatte og av ungdom, sier han.

Men, dersom regionledelsen mener at det er faglig best for ungdommene at ansatte kommer oftere på jobb, må det være en konsekvens at de ikke lenger kjøper plasser i private institusjoner med medlever-turnus, påpeker han.

– Noe annet vil slå beina under argumentasjonen. Hvis langturnus ikke er bra, bør ingen av ungdommene våre bo på sånne institusjoner, sier han.

Til dette svarer Ellen Nadim at det er Bufdir som eier og forhandler kontrakter.

– Jeg vet ikke hvilke krav de vil sette til turnus i private bedrifter. Men det er selvsagt av interesse for oss å følge med på kravspesifikasjonen, og hvordan de private tilbyderne klarer å levere på kvalitet, sier hun.

Eksempler på turnuser:

Medlever: 3 døgn + 1 uke fri, 4 døgn + 1 uke fri, 3 døgn + 1 uke fri

Langturnus: 2 døgn + 1 uke fri, 2 døgn + 1 uke fri, 3 døgn + 1 uke fri

Foreslått todelt turnus, kan bli innført ved BVT Behandling: mandag: 7.30-22.20, fri tirsdag, onsdag: 9.30-15.30 (møter), fri torsdag til tirsdag, onsdag: 9.30-15.30 (møter), fri torsdag, fredag: 7.30-22.20, lørdag: 9.30-22.20, søndag: 9.30-22.20. Fri mandag, tirsdag 7.30-22.20, onsdag 9.30-15.30 (møter), torsdag 7.30-22.20, fri fredag, lørdag, søndag.

– Vi er som brikker på et sjakkbrett

Miljøarbeider Jon R. Aas så seg nødt til å pensjonere seg da langturnusen ble varslet fjernet.

Han sluttet ved avdeling Ilaug i vinter da han fylte 67 år.

– Jeg kunne tenkt meg å jobbe lenger og har mer å gi, men måtte gå av i tide for å ta hensyn til pensjonistlønna, sier han.

Grunnen er at man i langturnus får utbetalt mer i tillegg enn i todelt turnus. På lønnsslippen til Aas ville det betydd om lag 100.000 kroner mindre i året om pensjonistlønnen skulle beregnes ut fra ny turnusordning.

Jon R. Aas måtte slutte som miljøarbeider da han fikk beskjed om at langturnusen ville forsvinne.

Jon R. Aas måtte slutte som miljøarbeider da han fikk beskjed om at langturnusen ville forsvinne.

Nadia Frantsen

– Dessverre ser Bufetats ledelse på oss ansatte som brikker på et sjakkbrett. Vi kan erstattes med andre, dersom arbeidstidsordningen ikke passer, sier ham.

Han har vært tillitsvalgt for Fagforbundet og er ikke nådig i kritikken.

– Det er blitt bestemt at langturnus skal bort. Det er maktoverkjøring og undergraver drøftingsretten når tillitsvalgte har så lite å si. Vi har mindre innflytelse enn det vi etter hovedavtalen skal ha, sier han.

Slik har prosessen vært

Regiondirektør Ellen Nadim viser til at de startet turnusprosjektet i desember 2019, der regionale tillitsvalgte var med i prosjektgruppen. I juni 2020 hadde de utarbeidet prinsipper for nye lokale turnuser.

– Bakgrunnen var tilsyn som pekte på varierende kvalitet i tjenestetilbudet, og nye krav til miljøpersonalet ved innføring av forløp, opplæring og trening i arbeidstiden, sier hun.

Lokale ledere fikk i oppgave å utarbeide ny turnus etter prinsippene, og skulle begrunne eventuell bruk av særavtaler.

– Disse blir forhandlet med tillitsvalgte lokalt. Bruk av særavtaler skal bare benyttes der det kan begrunnes i bedre kvalitet i tjenesten, sier hun.

Nadim opplyser at regionen fortsatt har avdelinger der det er tatt i bruk enkelte lange vakter i turnus. Skjervheimkollektivet har medleverturnus.

24.06.2021
08:55
24.06.2021 10:01Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

Alf Ragnar Olsen

Rebecca (22) er Norges yngste yrkessjåfør. Her er hennes melding til jenter som vurderer yrket

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

ERFAREN:  – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

ERFAREN: – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

Brian Cliff Olguin

Torbjørn (92) har vært fagorganisert i snart 70 år. Her er hans beste råd

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

Brian Cliff Olguin

Finansbransjen skal ikke tjene penger på ansattes pensjoner, mener store LO-forbund

Alf Ragnar Olsen

Oslo rammes først hvis det blir streik i staten

Aldri har nordmenn fått mer i bonus. Fra 2020 til 2021 økte bonusutbetalingene med 6,1 milliarder kroner.

Aldri har nordmenn fått mer i bonus. Fra 2020 til 2021 økte bonusutbetalingene med 6,1 milliarder kroner.

Brian Cliff Olguin

Ikke alle bonuser virker, advarer forsker. Her er noen tabber


Flere saker