JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Enighet med KS om lærernes arbeidstidsavtale:

Lærernes arbeidstidsavtale forblir uendret i to år til

KS er enige med Skolenes landsforbund (SL), Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet om å forlenge den gjeldende arbeidstidsavtalen for lærerne i to år, fram til 31. desember 2021.
ARBEIDSTIDSAVTALEN I HAVN: Forbundsleder Anne Finborud og første nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund (SL) mener det var bedre å prolongere gjeldende arbeidstidsavtale for lærerne i to år, enn at forhandlingene om den skulle gå inn i vårens hovedtariffoppgjør.

ARBEIDSTIDSAVTALEN I HAVN: Forbundsleder Anne Finborud og første nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund (SL) mener det var bedre å prolongere gjeldende arbeidstidsavtale for lærerne i to år, enn at forhandlingene om den skulle gå inn i vårens hovedtariffoppgjør.

Nanna Aanes Wolden

sidsel@lomedia.no

Lærernes arbeistidsavtale forblir uendret i to år til. Det ble resultatet av forhandlingene mellom KS, SL, Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet.

Forhandlingene gjelder skoler i alle kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo, som er eget tariffområde. Alle parter har sagt opp den gjeldende avtalen, som utløper 31. desember. Nå blir den altså videreført til 31. desember 2021.

Så prolongering som beste utvei

SL stilte krav om at det settes av tid til å sette seg inn i nye læreplaner. Det kravet var SL alene om.

De fire LO-forbundene SL, Creo – forbundet for kunst og kultur, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO) leverte også et felles krav til KS.

Blant annet ville LO-forbundene ha inn en formulering i arbeidstidsavtalen som gir pedagogisk personale vern mot å bli detaljstyrt i det pedagogiske arbeidet. Videre står det i kravet at «det må ryddes plass innenfor någjeldende årsverk til den enkelte lærer for å iverksette statlige reformer».

SL, Creo, FO og Fagforbundet krevde også at årsrammene for undervisning for lærerne reduseres med 38 årstimer per årsverk i innkjøringsperioden for Fagfornyelsen, som er anslått til å være tre år.

Videre krevde LO-forbundene at årsrammene for undervisning reduseres med 72 årstimer per årsverk for lærerne som inngår avtale om å veilede nyansatte lærere det skoleåret dette arbeidet finner sted.

SL er fornøyde

Selv om SL ikke har fått gjennomslag for et eneste av sine krav, så mener SL at utfallet av dagens sluttforhandling kunne vært verre.

p

– Vi er fornøyd med at forhandlingene ikke endte med at arbeidstidsavtalen blir en del av vårens hovedtariffoppgjør, da trenger vi reint bord til å kjempe for et lønnsløft for lærerne, sier forbundsleder Anne Finborud i SL til FriFagbevegelse.

Skolenes landsforbund (SL) har forhandlet på vegne av disse fire LO-forbundene: SL, Creo – forbundet for kunst og kultur, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO), som har et selvstendig partsforhold i avtalen. Forbundsleder Anne Finborud har vært forhandlingsleder på vegne av LO-forbundene, og har deltatt i forhandlingene sammen med første nestleder Terje Moen i SL.

Anne Finborud konstaterer at KS ikke har vært villig til å komme i møte noen av kravene fra organisasjonene som ville utløse mer bruk av penger.

– Det KS kom med av tilbud, som for eksempel mer til nyansatte, ville ha medført svekkelse for andre grupper av lærerne, som vi ikke kunne akseptere, sier Finborud.

SL, Creo – forbundet for kunst og kultur, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO) ble til slutt enige om å be om at den gjeldende avtalen prolongeres i to år.

Vil ha statsråden på banen om Fagfornyelsen

SL har blant annet stilt krav om at det settes av tid innen lærernes gjeldende årsverk til å sette seg inn i titalls nye læreplaner gjennom Fagfornyelsen, som de skal undervise etter fra høsten 2020. Selv om KS ikke har kommet kravene i møte, har ikke SL gitt opp håpet om å få sine krav igjennom.

– Etter at vi er ferdige med forhandlingene om arbeidstidsavtalen, kommer SL til å be om at partene, det vil si KS og alle organisasjonene som har deltatt i forhandlingene, går sammen om å be statsråden om å sette av ressurser til Fagfornyelsen, sier Anne Finborud.

p

SL mener det er helt urimelig at det innføres en så stor reform som Fagfornyelsen uten at det settes av penger til at lærerne får satt seg inn i nye læreplaner, og at det ikke kan kreves at lærerne gjør dette gratis på sin egen fritid.

Lærernes arbeidstidsavtale

• SFS 2213 – Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring.

• Den gjeldende avtalen utløper 31. desember 2019 og er sagt opp av alle partene.

• Skolenes landsforbund (SL) forhandler på vegne av disse fire LO-forbundene: SL, Creo – forbundet for kunst og kultur, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO), som har et selvstendig partsforhold i avtalen.

• Tirsdag 12. november leverte LO-forbundene felles krav til KS.

• Uenighet om avtalen utløste lærerkonflikten i 2014, da lærerne streiket fra 10. juni til 1. september.

Warning
Annonse
Annonse

Lærernes arbeidstidsavtale

• SFS 2213 – Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring.

• Den gjeldende avtalen utløper 31. desember 2019 og er sagt opp av alle partene.

• Skolenes landsforbund (SL) forhandler på vegne av disse fire LO-forbundene: SL, Creo – forbundet for kunst og kultur, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO), som har et selvstendig partsforhold i avtalen.

• Tirsdag 12. november leverte LO-forbundene felles krav til KS.

• Uenighet om avtalen utløste lærerkonflikten i 2014, da lærerne streiket fra 10. juni til 1. september.