JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ENGASJERT: 40 helger i året har eit innslag av tillitsvald arbeid. Det er slik Harald Langstad meiner det skal vere.

ENGASJERT: 40 helger i året har eit innslag av tillitsvald arbeid. Det er slik Harald Langstad meiner det skal vere.

Ole Palmstrøm

Levemannen

Harald Langstad meiner ein lærer meir av å leve enn å lese. Som å få hjerneslag, sitte i fengsel eller vere tillitsvald i NTL NAV.24.04.2014
12:00
29.04.2014 10:33

anders.hauge.eltvik@lomedia.no

Som leiar av NTL NAV Akershus, er kvardagen til Harald Langstad nærmare golvet enn parketten hos direktørane. Bursdagen no nyleg vart feira med kake klokka 8, og lesing av dokument fram til halv tre på natta. Slik er tillitsvaldlivet for han, og han kjenner seg privilegert.

Til for medlemmene

Langstad har gjort mange ting i livet. Ein oppvekst i Sogndal har ført til ei tatovering til ære for fotballaget i bygda, og ein livslang identitet til bygda.

Han var også innom studentlivet. Faren var prest, så han prøvde seg på teologistudiet før han hoppa av. Så vart det litt jus-studiar, før finanskrisa på 80-talet gjorde at han heller ville jobbe. Då blei det transportbransjen, men tillitsmannsoppgåvene har følgt Harald Langstad heile vegen.

Også etter at han vart rådgjevar for inkluderande arbeidsliv (IA) i NAV.

– Eg har slutta å gå på årsmøter. For om du opnar kjeften, blir du valt, fastslår han.

Og Langstad opnar kjeften. Han er ikkje redd for å seie i frå, eller fortelje. Når han står utanfor kontorbygget til NAV Akershus i Oslo og røykjer, får dei fleste som passerer ei helsing eller melding. Alltid med eit smil på kjøpet. Men han trur ikkje det er dét som gjer at han blir valt.

– Det er mogleg eg blir valt fordi eg er oppteken av at folk skal få uttrykke det dei står for, og bli høyrt. Eg er grunnleggjande oppteken av rettferd og anstendigheit. Eg er villeg til å strekke meg langt for folk som er ærlege og reielege. Og veldig lite villig til å strekke meg for dei som ikkje er det. Eg trur desse haldningane skin igjennom, seier han.

Langstad engasjerer seg for medlemmene i Akershus. Han åtvarar mot å gløyme at det er medlemmene sine «kvardagsproblem» som er viktigast.

– I periodar er det tøffe kvardagar for kollegane mine i NAV. Det eg fryktar litt med fagrørsla i offentleg sektor, er at vi blir meir opptekne av politikk enn av medlemsvilkår. Vi har ei rekkje medlemmer som slit med sitt. Dei er meir opptekne av eigen kvardag enn av høyringar, seier Langstad.

Utanfor A4

NAV blir kritisert frå alle hald nesten heile tida. Tillitsmannen Langstad skulle ønske at leiinga i etaten var flinkare til å plassere skulda der den høyrer heime.

– Vi hadde ei sak for litt sida der NAV vart kritisert for å krevje inn eit skjema kvart anna år frå ein med amputerte bein og ein gut med Downs syndrom. Eg har enno t il gode å møte ein NAV-tilsett som gjer utrykk for at Downs er noko som «går over». Der er ikkje NAV flinke nok som organisasjon t il å plassere ansvaret der det høyrer heime. Vi gjer det politikarane og departementet har sagt vi skal gjere.

IA-rådgjevaren meiner også at NAV gjer for lite for å oppfylle IA-målet om rekruttering blant eigne rekkjer. Han er redd det blir for mykje høgskulekrav og for lite «livskompetanse».

– Eg skulle ønskje eg såg ein utlysningstekst frå NAV som sa: «NAV søkjer tørrlagt alkoholikar som rettleiar» eller «Hjelpemiddelsentralen søkjer tilsett med amputerte bein». Vi er i ferd med å miste samfunnsmangfaldet. Det er forskjell på å lese noko og leve noko, minner han om.

Opp igjennom livet har han også møtt menneske som har lært han at kjensler er til for å levast ut.

– Svogeren min frå fyrste ekteskap fekk ein skade kort etter fødselen og vart utviklingshemma. Eg hadde også ein onkel som var utanfor A4-formatet. Fellesnemnaren deira er at dei har noko ekte, uforbeholdent og ukomplisert

ved seg. Dei lever ut glede og sorg på ein heilt annan måte. Eg er bekymra over eit samfunn som har fått veldig mange psykiske diagnosar. Vi blir mindre og mindre robuste.

Dette er noko Langstad diskuterte med far sin, presten som vekte folk i bygdene med dødsbodskap om nettene.

– Folk var i større grad robuste og meir heilstøypte før. Livskrisa går på om du har ein ny eller gamal iPhone, og vi har eit kroppsideal som er feil. Då må eg seie at den impulsive og ekte gleda ein møter hos menneske som er annleis,

det genuine, er ei veldig spesiell oppleving, seier han.

Engasjementet for denne gruppa er sterkt. Så sterk at han heldt på å melde seg ut av Ap, som han meldte seg inn i ei valnatt i gledesrus:

– Eg har vurdert å melde meg ut ein gong, og det var på grunn av Jens Stoltenberg sin usedvanleg arrogante opptreden mot den jenta med Downs syndrom som møtte på Stortinget med t-skjorta «Utrydningstrua». Manglande aksept

for enkeltindividets menneskeverd er det som prøver meg veldig i forhold til min politiske ståstad.

Ikkje tungsindig

Langstad har stilt opp tidleg og seint for kollegaer og medlemmer i mange år. Den dagen dette intervjuet skjer, skal han fyrst på eit medlemsmøte i ei NAV-avdeling på ettermiddagen, før han om kvelden skal vere ordstyrar i årsmøtet i Oslo og Omegn Bussarbeiderforening, sjølv om han ikkje har jobba der på mange år.

For fire år sidan fekk han hjerneslag. Det verste med det, var å møte omgjevnadane sin reaksjon.

– Eg er genuint oppteken av ikkje å ha tungsinn. Livet består av ein del ting som ikkje er så enkelt, og det må ein ta som det kjem. Eg prøver å seie til medlemmene at alt er lærdom.

– Hjerneslaget uroar deg ikkje?

– Eg trur eg er for dum i hovudet til det. Nei, eg vart ikkje redd. Eg sa til legen at han kan gje meg det han vil, men eg skal ikkje ha rottegift og eg må ha noko eg kan drikke til. Går ikkje det, får det heller vere utan medisin. Det er noko

med det at du skal leve etterpå.

Han overlevde også eit fengselsopphald på 90-talet. Han var totalnektar til militæret, og vart den fyrste som vart dømd etter at det kom ei ny lov. Telefonen vart avlytta, og Langstad måtte til slutt sone.

– Eg brukte å løfte av røyret på telefonen på julaftan og ønskje dei som sat og lytta «God jul». I rettssaken var far min innkalla som vitne, og skulle bekrefte at eg verkeleg meinte det eg sa. Det bekrefta han, men då sorenskrivaren spurte om nokon hadde noko å legge til, rakk han opp handa og sa: «Sett han i fengsel, når han har så dumme standpunkt fortener han det», flirer Langstad.

Småbruk og traktor

Eit liv som tillitsvald krev mykje av personane og dei rundt. Langstad seier det aldri hadde gått for hans del om ikkje kona, eller «kjerringa», hadde akseptert det.

– Eg kan ikkje alltid sette min dagsorden sjølv. Dette kunne eg ikkje har drive med utan aksept heimanfrå. Eg har høyrt mykje klaging opp igjennom åra om at ein har for lite frikjøp. Eg jobbar nok med tillitsvaldarbeid 40 helger i

året, alt frå eit par timar til 12 timar. Om folk ikkje vil ta på seg meirarbeidet som tillitsvald, må dei takke nei, seier han, og legg til at han syns dei t illitsvalde i landsforeininga hadde gjort lurt i å halde på ein prosentdel «vanleg

jobb» lik han sjølv.

No er Harleyen bytta ut med traktor og småbruk utafor Gjøvik. Harald Langstad trivast med det han gjer, og takkar medlemmene for oppgåvene han får inntil dei kastar han «på huet og ræva ut».

Og så gjer han seg nokre tankar om livet til no.

– Fordelen med å byrje å bli gamal, skrukkete, halvfeit og nedsigen er at verdivurderinga blir litt annleis. Du ser kven du har eit naturlig forhold til etter ikkje å ha snakka med dei på tre år. Du har ein omgangskrets som ikkje er definert

som medgangssupporterar. Det er dei du har ein relasjon til og som er sparringpartnarar på haldningar, løysingar og verdiar gjennom eit heilt liv.

Harald Langstad (51):

HVEM: Leiar og fylkestillitsvald i NTL NAV Akershus, 80 prosent frikjøpt frå jobben som IA-rådgjevar.

HVORFOR: Tillitsvalde har ein spesiell kvardag.

CV:

Harald Langstad, (f. 26. mars 1963)

Gift med Linda, ei stedotter

Oppvaksen i Oslo, Sogndal og Østre Toten

Bur på Gjøvik

Utdanning

Har tatt delar av teologiog jusstudia.

Yrkeserfaring / verv

Jobba 25 år i transportbransjen, med lager, transport, buss og drosje.

Har vore tillitsvald i Transportarbeiderforbundet, og leiar i bussbedrift.

Var sosialtillitsvald, konserntillitsvald og styrerepresentant i Hakon-gruppa.

Dreiv hotellet han overtok etter foreldra på Sjursjøen eit år.

Har også drive butikk på Gjøvik og vore ekstrabetjent i fengsel.

Starta i Arbeidslivssenteret i NAV Akershus som IA-rådgjevar i 2008.

Vart fyrst vara fylkestillitsvald og seinare leiar i NTL NAV Akershus.

Har vore «listefyll» for Arbeidarpartiet.

Eg skulle ønskje eg såg ein utlysningstekst frå NAV som sa: «NAV søkjer tørrlagt alkoholikar som rettleiar» eller «Hjelpemiddelsentralen søkjer tilsett med amputerte bein».

Harald Langstad

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.04.2014
12:00
29.04.2014 10:33Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner


Flere saker