JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ENGASJERT: 40 helger i året har eit innslag av tillitsvald arbeid. Det er slik Harald Langstad meiner det skal vere.

ENGASJERT: 40 helger i året har eit innslag av tillitsvald arbeid. Det er slik Harald Langstad meiner det skal vere.

Ole Palmstrøm

Levemannen

Harald Langstad meiner ein lærer meir av å leve enn å lese. Som å få hjerneslag, sitte i fengsel eller vere tillitsvald i NTL NAV.24.04.2014
12:00
29.04.2014 10:33

anders.hauge.eltvik@lomedia.no

Som leiar av NTL NAV Akershus, er kvardagen til Harald Langstad nærmare golvet enn parketten hos direktørane. Bursdagen no nyleg vart feira med kake klokka 8, og lesing av dokument fram til halv tre på natta. Slik er tillitsvaldlivet for han, og han kjenner seg privilegert.

Til for medlemmene

Langstad har gjort mange ting i livet. Ein oppvekst i Sogndal har ført til ei tatovering til ære for fotballaget i bygda, og ein livslang identitet til bygda.

Han var også innom studentlivet. Faren var prest, så han prøvde seg på teologistudiet før han hoppa av. Så vart det litt jus-studiar, før finanskrisa på 80-talet gjorde at han heller ville jobbe. Då blei det transportbransjen, men tillitsmannsoppgåvene har følgt Harald Langstad heile vegen.

Også etter at han vart rådgjevar for inkluderande arbeidsliv (IA) i NAV.

– Eg har slutta å gå på årsmøter. For om du opnar kjeften, blir du valt, fastslår han.

Og Langstad opnar kjeften. Han er ikkje redd for å seie i frå, eller fortelje. Når han står utanfor kontorbygget til NAV Akershus i Oslo og røykjer, får dei fleste som passerer ei helsing eller melding. Alltid med eit smil på kjøpet. Men han trur ikkje det er dét som gjer at han blir valt.

– Det er mogleg eg blir valt fordi eg er oppteken av at folk skal få uttrykke det dei står for, og bli høyrt. Eg er grunnleggjande oppteken av rettferd og anstendigheit. Eg er villeg til å strekke meg langt for folk som er ærlege og reielege. Og veldig lite villig til å strekke meg for dei som ikkje er det. Eg trur desse haldningane skin igjennom, seier han.

Langstad engasjerer seg for medlemmene i Akershus. Han åtvarar mot å gløyme at det er medlemmene sine «kvardagsproblem» som er viktigast.

– I periodar er det tøffe kvardagar for kollegane mine i NAV. Det eg fryktar litt med fagrørsla i offentleg sektor, er at vi blir meir opptekne av politikk enn av medlemsvilkår. Vi har ei rekkje medlemmer som slit med sitt. Dei er meir opptekne av eigen kvardag enn av høyringar, seier Langstad.

Utanfor A4

NAV blir kritisert frå alle hald nesten heile tida. Tillitsmannen Langstad skulle ønske at leiinga i etaten var flinkare til å plassere skulda der den høyrer heime.

– Vi hadde ei sak for litt sida der NAV vart kritisert for å krevje inn eit skjema kvart anna år frå ein med amputerte bein og ein gut med Downs syndrom. Eg har enno t il gode å møte ein NAV-tilsett som gjer utrykk for at Downs er noko som «går over». Der er ikkje NAV flinke nok som organisasjon t il å plassere ansvaret der det høyrer heime. Vi gjer det politikarane og departementet har sagt vi skal gjere.

IA-rådgjevaren meiner også at NAV gjer for lite for å oppfylle IA-målet om rekruttering blant eigne rekkjer. Han er redd det blir for mykje høgskulekrav og for lite «livskompetanse».

– Eg skulle ønskje eg såg ein utlysningstekst frå NAV som sa: «NAV søkjer tørrlagt alkoholikar som rettleiar» eller «Hjelpemiddelsentralen søkjer tilsett med amputerte bein». Vi er i ferd med å miste samfunnsmangfaldet. Det er forskjell på å lese noko og leve noko, minner han om.

Opp igjennom livet har han også møtt menneske som har lært han at kjensler er til for å levast ut.

– Svogeren min frå fyrste ekteskap fekk ein skade kort etter fødselen og vart utviklingshemma. Eg hadde også ein onkel som var utanfor A4-formatet. Fellesnemnaren deira er at dei har noko ekte, uforbeholdent og ukomplisert

ved seg. Dei lever ut glede og sorg på ein heilt annan måte. Eg er bekymra over eit samfunn som har fått veldig mange psykiske diagnosar. Vi blir mindre og mindre robuste.

Dette er noko Langstad diskuterte med far sin, presten som vekte folk i bygdene med dødsbodskap om nettene.

– Folk var i større grad robuste og meir heilstøypte før. Livskrisa går på om du har ein ny eller gamal iPhone, og vi har eit kroppsideal som er feil. Då må eg seie at den impulsive og ekte gleda ein møter hos menneske som er annleis,

det genuine, er ei veldig spesiell oppleving, seier han.

Engasjementet for denne gruppa er sterkt. Så sterk at han heldt på å melde seg ut av Ap, som han meldte seg inn i ei valnatt i gledesrus:

– Eg har vurdert å melde meg ut ein gong, og det var på grunn av Jens Stoltenberg sin usedvanleg arrogante opptreden mot den jenta med Downs syndrom som møtte på Stortinget med t-skjorta «Utrydningstrua». Manglande aksept

for enkeltindividets menneskeverd er det som prøver meg veldig i forhold til min politiske ståstad.

Ikkje tungsindig

Langstad har stilt opp tidleg og seint for kollegaer og medlemmer i mange år. Den dagen dette intervjuet skjer, skal han fyrst på eit medlemsmøte i ei NAV-avdeling på ettermiddagen, før han om kvelden skal vere ordstyrar i årsmøtet i Oslo og Omegn Bussarbeiderforening, sjølv om han ikkje har jobba der på mange år.

For fire år sidan fekk han hjerneslag. Det verste med det, var å møte omgjevnadane sin reaksjon.

– Eg er genuint oppteken av ikkje å ha tungsinn. Livet består av ein del ting som ikkje er så enkelt, og det må ein ta som det kjem. Eg prøver å seie til medlemmene at alt er lærdom.

– Hjerneslaget uroar deg ikkje?

– Eg trur eg er for dum i hovudet til det. Nei, eg vart ikkje redd. Eg sa til legen at han kan gje meg det han vil, men eg skal ikkje ha rottegift og eg må ha noko eg kan drikke til. Går ikkje det, får det heller vere utan medisin. Det er noko

med det at du skal leve etterpå.

Han overlevde også eit fengselsopphald på 90-talet. Han var totalnektar til militæret, og vart den fyrste som vart dømd etter at det kom ei ny lov. Telefonen vart avlytta, og Langstad måtte til slutt sone.

– Eg brukte å løfte av røyret på telefonen på julaftan og ønskje dei som sat og lytta «God jul». I rettssaken var far min innkalla som vitne, og skulle bekrefte at eg verkeleg meinte det eg sa. Det bekrefta han, men då sorenskrivaren spurte om nokon hadde noko å legge til, rakk han opp handa og sa: «Sett han i fengsel, når han har så dumme standpunkt fortener han det», flirer Langstad.

Småbruk og traktor

Eit liv som tillitsvald krev mykje av personane og dei rundt. Langstad seier det aldri hadde gått for hans del om ikkje kona, eller «kjerringa», hadde akseptert det.

– Eg kan ikkje alltid sette min dagsorden sjølv. Dette kunne eg ikkje har drive med utan aksept heimanfrå. Eg har høyrt mykje klaging opp igjennom åra om at ein har for lite frikjøp. Eg jobbar nok med tillitsvaldarbeid 40 helger i

året, alt frå eit par timar til 12 timar. Om folk ikkje vil ta på seg meirarbeidet som tillitsvald, må dei takke nei, seier han, og legg til at han syns dei t illitsvalde i landsforeininga hadde gjort lurt i å halde på ein prosentdel «vanleg

jobb» lik han sjølv.

No er Harleyen bytta ut med traktor og småbruk utafor Gjøvik. Harald Langstad trivast med det han gjer, og takkar medlemmene for oppgåvene han får inntil dei kastar han «på huet og ræva ut».

Og så gjer han seg nokre tankar om livet til no.

– Fordelen med å byrje å bli gamal, skrukkete, halvfeit og nedsigen er at verdivurderinga blir litt annleis. Du ser kven du har eit naturlig forhold til etter ikkje å ha snakka med dei på tre år. Du har ein omgangskrets som ikkje er definert

som medgangssupporterar. Det er dei du har ein relasjon til og som er sparringpartnarar på haldningar, løysingar og verdiar gjennom eit heilt liv.

Harald Langstad (51):

HVEM: Leiar og fylkestillitsvald i NTL NAV Akershus, 80 prosent frikjøpt frå jobben som IA-rådgjevar.

HVORFOR: Tillitsvalde har ein spesiell kvardag.

CV:

Harald Langstad, (f. 26. mars 1963)

Gift med Linda, ei stedotter

Oppvaksen i Oslo, Sogndal og Østre Toten

Bur på Gjøvik

Utdanning

Har tatt delar av teologiog jusstudia.

Yrkeserfaring / verv

Jobba 25 år i transportbransjen, med lager, transport, buss og drosje.

Har vore tillitsvald i Transportarbeiderforbundet, og leiar i bussbedrift.

Var sosialtillitsvald, konserntillitsvald og styrerepresentant i Hakon-gruppa.

Dreiv hotellet han overtok etter foreldra på Sjursjøen eit år.

Har også drive butikk på Gjøvik og vore ekstrabetjent i fengsel.

Starta i Arbeidslivssenteret i NAV Akershus som IA-rådgjevar i 2008.

Vart fyrst vara fylkestillitsvald og seinare leiar i NTL NAV Akershus.

Har vore «listefyll» for Arbeidarpartiet.

Eg skulle ønskje eg såg ein utlysningstekst frå NAV som sa: «NAV søkjer tørrlagt alkoholikar som rettleiar» eller «Hjelpemiddelsentralen søkjer tilsett med amputerte bein».

Harald Langstad

24.04.2014
12:00
29.04.2014 10:33

Harald Langstad (51):

HVEM: Leiar og fylkestillitsvald i NTL NAV Akershus, 80 prosent frikjøpt frå jobben som IA-rådgjevar.

HVORFOR: Tillitsvalde har ein spesiell kvardag.

CV:

Harald Langstad, (f. 26. mars 1963)

Gift med Linda, ei stedotter

Oppvaksen i Oslo, Sogndal og Østre Toten

Bur på Gjøvik

Utdanning

Har tatt delar av teologiog jusstudia.

Yrkeserfaring / verv

Jobba 25 år i transportbransjen, med lager, transport, buss og drosje.

Har vore tillitsvald i Transportarbeiderforbundet, og leiar i bussbedrift.

Var sosialtillitsvald, konserntillitsvald og styrerepresentant i Hakon-gruppa.

Dreiv hotellet han overtok etter foreldra på Sjursjøen eit år.

Har også drive butikk på Gjøvik og vore ekstrabetjent i fengsel.

Starta i Arbeidslivssenteret i NAV Akershus som IA-rådgjevar i 2008.

Vart fyrst vara fylkestillitsvald og seinare leiar i NTL NAV Akershus.

Har vore «listefyll» for Arbeidarpartiet.
Mest lest

Anne Myklebust Odland

Mor ble innlagt i psykisk helsevern. Da flyttet barnevernet inn til far og babyen

Debatt

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Helena Yankovska/Unsplash

Jeg fryder meg over middelklassens økonomiske krise

Hanna Skotheim

Forsinkelser i utbetalinger

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Colourbox

Lønnshopp før sommarferien: Sjekk den nye minstelønna i ni bransjar

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

Eirik Dahl Viggen

Sykefravær: Arbeidsgivere kutter i egenmeldingsdager

Debatt

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Erlend Angelo

Regninga kommer, og den sendes rett til norske arbeidstakere og pensjonister

Brian Cliff Olguin

Kristin jobber gratis 240 timer i året for å få vaktplanen til å gå opp

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

I flere år ble «Kari» trakassert: – Helt forferdelig å være på jobb

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Håvard Sæbø

Ble syk etter én dag i ny jobb – nå må kommunen betale sykepenger

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

Torstein Bøe / NTB

Etter Nav-drapet: 25 ansatte ved kontoret har sluttet hittil i år

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Flere fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

SKADET PÅ JOBB: Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Bildet er tatt på norsk side.

SKADET PÅ JOBB: Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Bildet er tatt på norsk side.

Erlend Angelo

Arbeider ble ufør av for trange vernesko – avvist av Høyesterett

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Hanna Skotheim

Olav ble kalt kvinnehater: – Jeg er ikke redd for å stikke hodet fram

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

Leif Martin Kirknes

Sjefen sendte grove e-poster i fylla. Får kritikk fra Arbeidstilsynet

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Gorm Kallestad / NTB

Tre av fire unge på Nav-ordning har psykiske lidelser

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Sissel M. Rasmussen

Status og hierarki på jobb: Dette avslører matpausen om oss

Kommentar

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

LO-jubel med bitter bismak

Håvard Sæbø

Kimek-ansatte beholder jobben inntil videre

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Frederik Ringnes / NTB

Erna Solbergs fem beste grunner for å stemme Høyre

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Arkivfoto: Petter Pettersen

Over 3000 ansatte i kjemisk industri får ny lønn. Her er tallene


Flere saker