JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Slutt på koronaordninger for permitterte og arbeidsløse:

LO mener krisetiltakene må vare så lenge krisa varer

Koronakrisa er ikke over, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Men mange ordninger for koronapermitterte og ledige ryker allerede 1. oktober.
URO: LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener det er for tidlig å si at koronakrisa er over.

URO: LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener det er for tidlig å si at koronakrisa er over.

Leif Martin Kirknes

yngvil@lomedia.no

Regjeringa har stemplet sluttdatoen 1. oktober på mange koronaordninger, som har gjort livet litt lettere for mange som er permittert fra jobben eller arbeidsløse. Blant annet har høyere sats for dagpenger betydd mye for folk. Den blir borte fra 1. oktober.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ser med stor uro på at ordninger som denne nå forsvinner.

150.000 arbeidsløse og permitterte

LO-lederen har blant annet besøkt tillitsvalgte på Trondheim lufthavn Værnes. Der er det mange ansatte som ikke har vært innom jobb siden krisa startet, og der permitteringsperioden nå går ut fra 1. oktober.

– Dette er folk som nå gradvis kommer i jobb. Vi må sikre både arbeidstakere og bedrifter i de kritiske ukene det er snakk om her, mener LO-lederen.

Kritisk for mange: Bente (57) på Værnes kan miste jobben rett før luftfarten tar seg opp igjen: – Dette er bare trist

Totalt 23.100 permitterte arbeidstakere vil bruke opp permitteringsperioden i løpet av slutten av oktober. De står i fare for å bli ordinært arbeidsledige, opplyser LOs samfunnspolitiske avdeling.

– Krisetiltakene må vare så lenge krisen varer, understreker Hessen Følsvik overfor FriFagbevegelse.

Hun minner om at vi fortsatt har rundt 150.000 permitterte og arbeidsløse i landet. Det er 5,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Nav.

– Det er for tidlig å erklære at krisa er over, fastslår LO-lederen.

Regjeringa vedgår at arbeidsløsheten fortsatt er høy, men at norsk økonomi bedres raskere enn ventet og at flere mennesker kommer tilbake i jobb enn antatt. Regjeringa sier også at det er enighet om at korona-ordningene var ment å være midlertidige ordninger.

Sluttdato: Disse korona-ordningene blir borte fra 1. oktober

Må kunne permitteres lenger

LO-lederen er særlig bekymret for konsekvensene av at permitteringsordningen ikke forlenges ytterligere.

– Våre tillitsvalgte har slått alarm. De varsler oppsigelser, dersom ikke permitteringsordningen forlenges, sier Hessen Følsvik.

– Dette handler fortsatt om flere tusen ansatte, særlig innenfor luftfarten og reiseliv. Ansatte som ble rammet først av koronakrisen, og som er de siste til å komme seg ut av den, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier regjeringa har tilpasset regelverket for permitteringer, slik at «vi stryker all permitteringsperiode før 1. juli».

Han sier regjeringa setter fullt trykk på at bedriftene skal ta tilbake de som fremdeles er permittert.

Men LO mener altså at permitteringsordningene må utvides ytterligere.

Fra 1. oktober 2021 gjelder disse ordningene for permitterte og arbeidsløse:

• Tre ventedager før folk kan få dagpenger.

Det betyr tre dager uten penger fra «lønnspliktperioden» til arbeidsgiveren er slutt, til folk får utbetalt dagpenger.

Hittil under korona har det ikke vært ventedager.

• Den høyere dagpengesatsen fjernes.

Det er tilbake til dagpenger som gir folk 62,4 prosent av hele lønna.

Hittil under korona har dagpengene vært forhøyet, og gitt folk 80 prosent av lønn inntil cirka 320.000, og 62,4 prosent av inntekt fra 320.000-rundt 638.000.

• Strengere krav til hvor mye folk må være permittert for å få rett til dagpenger.

Folk må være permittert minst 50 prosent for å få dagpenger.

Hittil under korona har kravet vært lavere. Man kunne være minst 40 prosent permittert og ha rett til dagpenger.

• Strengere krav til inntekt for å få dagpenger.

For å få dagpenger må du ha hatt inntekt på minst 160.000 kroner de siste 12 månedene eller 320.000 kroner de siste 36 månedene.

Hittil under korona er kravene til inntekt på cirka 80.000 kroner siste 12 måneder eller cirka 230.000 siste 36 måneder. (Beløpene refererer til 2021-satsene for grunnbeløpet i folketrygden.)

• Ulike regler for permittering.

Det vil gjelde ulike regler for nye permitteringer etter 1. juli, og løpende permitteringer fra før 1. juli. LOs samfunnspolitiske avdeling forklarer reglene slik:

Hva vil skje med de som ble permittert etter 1. juli?

• For nye permitteringer etter 1. juli er maksimal varighet satt til 26 uker, minus eventuelle permitteringer i perioden etter 1. juli.

• Det betyr at en permittering fra 1. oktober, der arbeidstakeren har vært permittert to uker i løpet av juli, vil ha maksimal varighet på 24 uker.

• Permitteringer før 1. juli blir ikke regnet med i de maks 26 ukene per 18 måneder.

Hva skjer med folk som har vært permittert før 1. juli 2021, til og med helt siden mars 2020?

For løpende permitteringer fra før 1. juli blir reglene annerledes.

• Om man har vært permittert i over 49 uker de siste 18 månedene, vil lønnsplikten gjeninntre fra 1. oktober. Lønnsplikt betyr at arbeidsgiveren betaler full lønn de ti første dagene av permitteringsperioden.

• De som tas tilbake i arbeid fra 1. oktober etter at maksimaltiden er brukt opp, vil kunne permitteres på nytt etter en kort periode i jobb. Da blir det en ny lønnspliktperiode på ti dager). Lønnsplikt betyr at arbeidsgiveren betaler full lønn de ti første dagene av permitteringsperioden.

• Da vil maksimal varighet på den «nye» permitteringen være på 26 uker de siste 18 månedene, med telling tilbake til 1. juli. I realiteten betyr det rundt 13 nye uker med permittering etter 1. oktober.

• Det vil derfor være mulighet for de som når maksgrensen 1. oktober til å permitteres lengre. Men det er ikke sikkert arbeidsgiver ønsker dette.

Ny permittering krever ti dager med lønnsplikt.

Annonse

Flere saker

Annonse