JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO og NHO går sammen om hydrogen-strategi

Tirsdag ble strategien lansert og overrakt olje- og energiminister Terje Aasland.
Olje- og energiminister Terje Aasland, NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Olje- og energiminister Terje Aasland, NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

helge@lomedia.no

NHO og LO tar til orde for en offensiv satsing på hydrogen.

Bedrifter og organisasjoner fra ulike deler av hydrogen-verdikjeden har også vært med å bidra til det omfattende dokumentet.

Ifølge administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, anbefaler de hydrogensatsingen fordi det kreves av oss for å kutte utslipp, og fordi han mener Norge har de beste forutsetninger for å få det til.

– Vi har samlet oss om en strategi som både vil kutte utslipp og skape jobber, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Lykkes Norge kan det ifølge Menon Economics bety en nasjonal omsetning på opp mot 83 milliarder kroner årlig fra 2030.

Sikre omstillingen

Peggy Hessen Følsvik mener hydrogen er en forutsetning for å sikre omstillingen i eksisterende industri og transport til lands og til vanns.

Det vil være viktig for å kutte utslipp i Norge. Og helt avgjørende for at EU skal kunne redusere utslipp, legger hun til.

EUs mål er å produsere 10 millioner tonn fornybart hydrogen, og importere 10 millioner tonn fornybart hydrogen innen 2030.

– Det vil være et stort marked for norsk hydrogenproduksjon og norske utstyrsleverandører. Europa trenger norske løsninger. Vi har både verdens beste fagarbeidere og leverandørindustri. Vi må tenke stort. Vi må komme raskt i gang og vi må gjøre det som er mest effektivt. Men investeringene som trengs er ikke gratis. Det er behov for støtte i en tidlig fase, mener LO-lederen.

Erstatte fossil energi   

Hydrogen er en energibærer som kan erstatte sluttbruk av fossil energi i sektorer som er vanskelig å elektrifisere, som industri, maritim næring og transport.

Økt produksjon og bruk av fornybar og lavkarbon hydrogen kan både bidra til å nå klimamålene og skape grønne arbeidsplasser. 

NHO og LO mener Norge bør ha som ambisjon: 

* å produsere og bruke minst 250 000 tonn fornybart og lavkarbon hydrogen i Norge i 2030. 

* at norsk hydrogeneksport på 2030-tallet utgjør 10 prosent av EUs hydrogenetterspørsel, anslagsvis 2 mill. tonn hydrogen per år, tilsvarende 10 prosent av Norges naturgasseksport. 

* at norske leverandører bør ha en markedsandel på inntil 5 prosent av det samlede globale markedet for hydrogenutstyr, og inntil 25 prosent av EUs interne etterspørsel av elektrolysører. 

Sterkt samarbeid

For å lykkes mener LO og NHO at det må til et sterkt offentlig-privat samarbeid.

LO og NHO mener myndighetene bør: 

• stimulere etterspørselen gjennom anskaffelseskrav, CO₂-avgift, støtteprogram med mer. 

• raskt innføre konkurransebaserte ordninger med differansekontrakter (CfD) for hydrogen. 

• utvikle kapitalvirkemidler som utløser investeringer i hydrogenbaserte løsninger. 

• sikre nødvendig infrastruktur som hydrogenrør, CO₂-lagring, eksportterminaler og fylleinfrastruktur.  

• vurdere hvordan investeringer i elektrolysørproduksjon kan utløses i Norge.

Fakta om hydrogen

* Hydrogen er en energibærer som er utslippsfri i bruk.

* For å produsere 1 kilo flytende hydrogen med elektrolyse trengs rundt 55 kilowattimer elektrisk kraft.

* Brennverdien av 1 kilo flytende hydrogen tilsvarer om lag 33 kWh.

* Det finnes flere former for hydrogen:

– Grått, der hydrogen utvinnes med fossil energi som gass som gir store utslipp

– Blått eller lavkarbon hydrogen, der det meste av utslippene fra produksjonen fanges gjennom karbonfangst og -lagring (CCS)

– Grønt eller fornybart hydrogen, der hydrogenet utvinnes ved å splitte vann til hydrogen og oksygen gjennom elektrolyse med fornybar energi som vann-, sol- eller vindkraft

* I 2020 la EU fram en hydrogenstrategi med mål om å produsere 10 millioner tonn grønt hydrogen og importere like mye innen 2030

* Samme år la Solberg-regjeringen fram Norges første hydrogenstrategi, med visjon om å etablere et marked for produksjon og bruk av hydrogen i Norge innen 2050.

* Støre-regjeringen har fulgt opp arbeidet i sittt Veikart for grønt industriløft. Her er ambisjonen å dekke nasjonal etterspørsel av hydrogen innen 2030. I oktober 2022 ble det satt igang en ekstern utredning av hvordan staten kan bidra med å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen.

* I januar i år ble Norge og Tyskland enige om å sikre storskala leveranser av norsk hydrogen innen 2030.

(Kilde: NTB)

Warning
Annonse
Annonse

Fakta om hydrogen

* Hydrogen er en energibærer som er utslippsfri i bruk.

* For å produsere 1 kilo flytende hydrogen med elektrolyse trengs rundt 55 kilowattimer elektrisk kraft.

* Brennverdien av 1 kilo flytende hydrogen tilsvarer om lag 33 kWh.

* Det finnes flere former for hydrogen:

– Grått, der hydrogen utvinnes med fossil energi som gass som gir store utslipp

– Blått eller lavkarbon hydrogen, der det meste av utslippene fra produksjonen fanges gjennom karbonfangst og -lagring (CCS)

– Grønt eller fornybart hydrogen, der hydrogenet utvinnes ved å splitte vann til hydrogen og oksygen gjennom elektrolyse med fornybar energi som vann-, sol- eller vindkraft

* I 2020 la EU fram en hydrogenstrategi med mål om å produsere 10 millioner tonn grønt hydrogen og importere like mye innen 2030

* Samme år la Solberg-regjeringen fram Norges første hydrogenstrategi, med visjon om å etablere et marked for produksjon og bruk av hydrogen i Norge innen 2050.

* Støre-regjeringen har fulgt opp arbeidet i sittt Veikart for grønt industriløft. Her er ambisjonen å dekke nasjonal etterspørsel av hydrogen innen 2030. I oktober 2022 ble det satt igang en ekstern utredning av hvordan staten kan bidra med å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen.

* I januar i år ble Norge og Tyskland enige om å sikre storskala leveranser av norsk hydrogen innen 2030.

(Kilde: NTB)