JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ARBEIDSUTVALGET: Fra venstre nestleder Liv Christiansen (LO), faglærer Ellen Möller og leder Tone Kjersti Belsby (NHO) − som utgjør arbeidsutvalget i faglig råd for Tip. Her på møte i Udir denne uka.

ARBEIDSUTVALGET: Fra venstre nestleder Liv Christiansen (LO), faglærer Ellen Möller og leder Tone Kjersti Belsby (NHO) − som utgjør arbeidsutvalget i faglig råd for Tip. Her på møte i Udir denne uka.

Leif Martin Kirknes

Faglige råd i tidsskvis med læreplanene:

LO og NHO satte foten ned for fagfornyelsen på yrkesfag. Her forklarer de hvorfor

De ti faglige rådene som skal gi råd til utdanningsmyndighetene om yrkesfagene – og som skal ha avgjørende innflytelse på læreplanene – håper konflikten med Udir løses denne uka.07.01.2020
15:20
07.01.2020 15:48

sidsel@lomedia.no

– Tidsplanen vi fikk fra Udir før jul var helt hårreisende. Faglig råd for Tip (Teknikk og industriell produksjon) har hele tiden vært opptatt av at vi har fått for liten tid. Vi sendte et eget brev til Udir i god tid før jul, hvor vi ba om å få utsatt fristen for å sende læreplanene for Vg2 og Vg3 på høring, for å få tid til å kvalitetssikre innholdet i dem, sier Tone Kjersti Belsby fra Norsk Industri, som på vegne av NHO er leder for det faglige rådet for Tip.

p

Det er noe av bakgrunnen for at LO og NHO i et felles brev datert 7. november 2019 varslet Utdanningsdirektoratet (Udir), på vegne av SRY (Samarbeidsrådet for yrkesopplæring), om at deres medlemmer i faglige råd la arbeidet med læreplanene for Vg2 og Vg3 på yrkesfag – i forbindelse med fagfornyelsen – på is.

Initiativet kom ikke – som man kanskje kunne tro – fra LO, men fra NHO.

NHO: – Har aldri før gått så drastisk til verks

– Vi avlyste vårt møte i faglig råd for Tip som vi skulle hatt i desember. Det er første gang så lenge jeg har vært med at vi har gått så drastisk til verks, sier Belsby.

FriFagbevegelse møter arbeidsutvalget (AU) til faglig råd for Tip mandag denne uka i lokalene til Udir, hvor det er samlet for å planlegge et todagers rådsmøte i slutten av måneden, som i hovedsak skal handle om læreplanene, et rådsmøte de håper vil være mulig å gjennomføre, forutsatt at konflikten med Udir er løst innen da.

AU består av Tone Kjersti Belsby, fra Norsk Industri, som er leder og representant for NHO og arbeidsgiverne, nestleder Liv Christiansen fra Fellesforbundet, som er representant for LO og arbeidstakerne, og faglærer og avdelingsleder for Tip ved Etterstad videregående skole i Oslo, Ellen Møller, som er representant for lærerne og Skolenes landsforbund (SL) i faglig råd for Tip.

I slutten av denne uka, fredag 10. januar, møter LO og NHO Udir på nytt om saken. Partene kom ikke fram til enighet på et møte 19. desember, hvor de imidlertid nærmet seg en enighet om ny tidsfrist, som vil gi de faglige rådene et halvt år mer til å jobbe med læreplanene.

Håper LO, NHO og Udir blir enige på møtet fredag

Læreplangruppene som er nedsatt av Udir for hvert av fagene på yrkesfag, leverte innen 1. november sine forslag til de nye læreplanene for Vg2 og Vg3, som skal tas i bruk når det innføres ny struktur på yrkesfagene fra høsten 2020, i forbindelse med Fagfornyelsen. Læreplanene for Vg2 skal tas i bruk høsten 2021 og læreplanene for Vg3 tas i bruk høsten 2022.

Det som satte de faglige rådene i en skikkelig tidsskvis, og som førte til et regelrett opprør mot Udir, var direktoratets opprinnelige plan om at alle læreplaner for Vg2 og Vg3 skulle være ferdige og sendes på høring allerede 1. februar i år.

– Vi håper det fredag blir en endelig avklaring på utsettelse fra 1. februar til 1. august på å sende læreplanene på høring, slik at vi kan planlegge framover. Hvis departementet velger å sende dem ut på høring nå, så blir det uten vår godkjenning. Uansett kommer det til å bli en stor jobb framover. Vi har mista et par måneder, men vi får litt igjen i den andre enden hvis utsettelsen kommer. Det vi har sagt og som vi har vært tydelige på, er at hvis det blir enighet om utsatt frist til 1. august, så må ikke de faglige rådene bare avspises med noen få uker av den tida, men vi må få brukt den til å kvalitetssikre innholdet slik at vi kan stille oss bak læreplanene når de skal sendes på høring, sier Belsby.

Nær 60 læreplaner på Tip

Faglig råd for Tip er det faglige rådet som har flest læreplaner på sitt bord å ta stilling til. Bare dette ene faglige rådet skal behandle forslag til læreplaner i yrkesfaglige løp som leder fram til hele 56 ulike fagbrev, i spennet fra fagbrev for yrkessjåfører til fagbrev for fagoperatører i kjemisk prosessindustri. De til sammen ti faglige rådene for hvert av programmene på yrkesfag, skal gjøre sin innflytelse gjeldende på læreplaner som skal styre lærlinger fram til å fullføre nær to hundre ulike yrkesutdanninger, med et fagbrev eller svennebrev i hånda til slutt som endelig bevis på fullført yrkesutdanning.

LO: – Udir har ikke lyttet til faglige råd

Nestleder Liv Christiansen understreker at faglig råd for Tip har hatt et utmerket samarbeid med de ansatte i Udir som er satt som ansvarlige i utarbeidelsen av forslag til læreplaner.

– Dette gjelder samarbeidet og koordineringen med læreplangruppene. I denne prosessen har vi vært involvert hele tiden og de ansatte i Udir har gjort en utmerket jobb i så henseende, forteller hun.

Samtidig mener hun at hele prosessen med læreplanarbeidet har vært preget av at Udir ikke har lyttet til deres meninger.

– Vår oppfatning er at i denne prosessen burde vi begynt i den andre enden, med læreplanene for Vg3, i stedet for slik det ble lagt opp til, med læreplanene for Vg1. Da vi hadde laget sluttkompetansen i fagene burde vi begynt med læreplanene på Vg3 og gått den andre veien, sier hun.

Men det ville ikke Udir gå med på. Faglærer Ellen Møller sier seg helt enig med Christiansen og forklarer hvorfor.

– I motsetning til elever som går på studiespesialisering og som kan lage sin egen vifte av fag med for eksempel litt psykologi og litt samfunnsøkonomi, forskjellige språk og sånt, så skal en fagarbeider faktisk fram til en definert sluttkompetanse. Yrkesfag blir ikke sett på som en sjølstendig måte å tenke utdanning og pedagogikk på. Men yrkesutdanning er ikke en forberedende utdanning, det er en sluttutdanning. Det er veldig stor forskjell. Vi burde derfor begynt med Vg3 og sett på hva som er minste felles multiplum for disse nær 60 fagene i stedet for å begynne med Vg1-læreplanene. Men, det er låst. Det er likevel viktig å få sagt det, sier Ellen Møller.

Hun forteller også at hun som faglærer gjennom prosessen har revet seg i håret over mange av formuleringene og føringene som har vært lagt i hele læreplanarbeidet.

p

– Det handler om slikt som hvilke verb og formuleringer vi skal bruke. Vi vred oss fordi vi skulle tilpasse et studiespesialiserende språk til våre fag. Men yrkespedagogikken er et helt eget fag, en egen gren av pedagogikken. Mye av læringa går via praksis. Man har en praksis-teori-transformasjon, som det heter på yrkespedagogspråket, sier hun.

Mener Udir ikke tar trepartssamarbeidet på alvor

– Fagopplæringa er det partene i arbeidslivet og myndighetene som eier og skal drive. Det har vi vært tydelige på, men vi syntes i en periode at Udir og myndighetene tok lite hensyn til hva vi som parter mente og at de ikke helt skjønte hva dette trepartssamarbeidet var, sier nestleder Liv Christiansen.

– Et eksempel er vurderingskriterier for fagene. Vi i faglige råd gikk sterkt ut og sa ifra at avleggelse av fagprøver skulle være fastsatt til eksakte dager at det ikke måtte stå «inntil … og fra …». Midtveis opplevde vi at Udir hadde gjort om på det uten å informere om det på forhånd, sier leder Tone Kjersti Belsby.

Fredag denne uka skal LO og NHO på vegne av SRY prøve å komme fram til enighet med Udir om forståelsen av det som står i mandatet til faglige råd om at de skal ha «avgjørende innflytelse» på læreplanene for Vg3 (se faktaboks under).

– Vi er helt klare på at avgjørende innflytelse for oss er på innholdet i Vg3-læreplanene. Da må det være faglige råd som står for det og det kan ikke komme noen fra direktoratet og begynne å endre på innholdet uten at det tas opp med oss. Det er snakk om språkvasking av læreplanene for at de skal se litt likere ut, men det kan ikke gå på bekostning av det faglige innholdet, sier leder for faglig råd for Tip, Tone Kjersti Belsby.

Kommentar fra Udir

FriFagbevegelse har bedt Udir om en kommentar til kritikken fra AU i faglig råd for Tip. Divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug viser i en epost til FriFagbevegelse til at det på møtet med leder og nestleder i SRY 19. desember var enighet om en ny framdriftsplan – under forutsetning av felles forståelse for hvordan faglige råds avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplanene på Vg3 skal utøves i fagfornyelsen for yrkesfag.

p

– Vi har satt opp et nytt møte 10. januar hvor formålet er å komme til en enighet om dette. Hvert utdanningsprogram skal ha sin fremdriftsplan innenfor milepælene gitt i den overordnede planen, hvor aktiviteter og stoppunkter inngår. Denne planen skal utvikles i samarbeid med de faglige rådene slik at den er tilpasset behovene til hvert enkelt utdanningsprogram. Utdanningsdirektoratet vil legge til rette for gode prosesser for involvering og kvalitetssikring av læreplanene før de blir sendt på høring august 2020, svarer divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug.

Dette er saken

• Høsten 2020 innføres nye læreplaner gjennom Fagfornyelsen og ny struktur på yrkesfagene.

• Læreplaner for Vg1 på yrkesfagene er klare på nyåret, men det gjenstår nye læreplaner for Vg2 og Vg3 (som skal tas i bruk i 2021 og 2022.)

• Representanter for LO og NHO i faglige råd mener at Utdanningsdirektoratet (Udir) ikke tar nok hensyn til deres meninger i arbeidet med læreplaner for Vg2 og Vg3 og at de faglige rådene har fått for stramme tidsfrister.

• LO og NHO varslet 7. november Udir om at de la ned alt arbeidet i faglige råd med læreplaner for Vg2 og Vg3.

• LO og NHO møtte på vegne av SRY politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet (KD) om saken 28. november. KD ba da Udir om å finne en løsning i samarbeid med partene.

• 19. desember møtte LO og NHO Udir om saken. Det ble ikke enighet om forståelsen av mandatet for faglige råd, men Udir er villig til å gi mer tid til de faglige rådene.

• 10. januar møtes LO, NHO og Udir på nytt for å drøfte mandatet for faglige råd og hva som ligger i at de skal ha «avgjørende innflytelse» på innholdet i læreplaner for Vg3.

Mandat for faglige råd

• Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de ti faglige rådene (ett for hvert programfag på yrkesfagene) er rådgivende organ for utdanningsmyndighetene.

• De faglige rådene har et særskilt ansvar for å fremme forslag til endringer i læreplaner og tilbudsstruktur på Vg1, Vg2 og Vg3, står det i mandatet for faglige råd.

• Faglige råd skal ifølge mandatet ha «avgjørende innflytelse» på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3.

• I mandatet står det: «Dette innebærer at myndighetene skal legge til rette for å iverksette forslag til endringer i læreplaner på Vg3 dersom de ikke er i strid med opplæringslov eller forskrift, de ikke har større økonomiske konsekvenser og ikke har vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 og Vg2.»

Faglig råd for Tip

• Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) jobber for å utvikle kvaliteten i de industrielle og tekniske fagene på videregående nivå.

• Består av 18 medlemmer fra lærerorganisasjonene (Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund), arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og Elevorganisasjonen.

IL0-konvensjon nr. 142

Konvensjon om yrkesrettledning og yrkesopplæring.

• Ratifisert av Norge i 1976.

• Forplikter statene til å utforme og gjennomføre politikk, retningslinjer og tiltak på yrkesveiledning og yrkesopplæring i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner.

07.01.2020
15:20
07.01.2020 15:48

Dette er saken

• Høsten 2020 innføres nye læreplaner gjennom Fagfornyelsen og ny struktur på yrkesfagene.

• Læreplaner for Vg1 på yrkesfagene er klare på nyåret, men det gjenstår nye læreplaner for Vg2 og Vg3 (som skal tas i bruk i 2021 og 2022.)

• Representanter for LO og NHO i faglige råd mener at Utdanningsdirektoratet (Udir) ikke tar nok hensyn til deres meninger i arbeidet med læreplaner for Vg2 og Vg3 og at de faglige rådene har fått for stramme tidsfrister.

• LO og NHO varslet 7. november Udir om at de la ned alt arbeidet i faglige råd med læreplaner for Vg2 og Vg3.

• LO og NHO møtte på vegne av SRY politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet (KD) om saken 28. november. KD ba da Udir om å finne en løsning i samarbeid med partene.

• 19. desember møtte LO og NHO Udir om saken. Det ble ikke enighet om forståelsen av mandatet for faglige råd, men Udir er villig til å gi mer tid til de faglige rådene.

• 10. januar møtes LO, NHO og Udir på nytt for å drøfte mandatet for faglige råd og hva som ligger i at de skal ha «avgjørende innflytelse» på innholdet i læreplaner for Vg3.

Mandat for faglige råd

• Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de ti faglige rådene (ett for hvert programfag på yrkesfagene) er rådgivende organ for utdanningsmyndighetene.

• De faglige rådene har et særskilt ansvar for å fremme forslag til endringer i læreplaner og tilbudsstruktur på Vg1, Vg2 og Vg3, står det i mandatet for faglige råd.

• Faglige råd skal ifølge mandatet ha «avgjørende innflytelse» på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3.

• I mandatet står det: «Dette innebærer at myndighetene skal legge til rette for å iverksette forslag til endringer i læreplaner på Vg3 dersom de ikke er i strid med opplæringslov eller forskrift, de ikke har større økonomiske konsekvenser og ikke har vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 og Vg2.»

Faglig råd for Tip

• Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) jobber for å utvikle kvaliteten i de industrielle og tekniske fagene på videregående nivå.

• Består av 18 medlemmer fra lærerorganisasjonene (Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund), arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og Elevorganisasjonen.

IL0-konvensjon nr. 142

Konvensjon om yrkesrettledning og yrkesopplæring.

• Ratifisert av Norge i 1976.

• Forplikter statene til å utforme og gjennomføre politikk, retningslinjer og tiltak på yrkesveiledning og yrkesopplæring i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner.
Mest lest

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting,  administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting, administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

www.dfat.gov.au /House of Commons (Pa Photos / NTB)/ Wikimedia Commons

Dette er verdens verste sjef. Se kåringen

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble utvist av landet etter han tok en søppelsekk. Så vant han i Høyesterett

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Kommentar

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

«Frp tar fra framtidige pensjonister»


Flere saker