JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LO-sekretær Trude Tinnlund  støtter regjeringens forslag til utvidet arbeidstakerbegrep. (Arkivbilde)

LO-sekretær Trude Tinnlund støtter regjeringens forslag til utvidet arbeidstakerbegrep. (Arkivbilde)

Bjørn A. Grimstad

Arbeidsmiljøloven

LO støtter lovforslag som kan gjøre det vanskeligere å unndra seg arbeidsgiveransvaret

Regjeringen vil gjøre det tydeligere hvem som skal regnes som arbeidstaker og utvide arbeidsgiveransvaret ved nedbemanning i konsern. NHO mener det siste gjør omstilling svært vanskelig.05.01.2023
16:21
06.01.2023 10:00

helge@lomedia.no

1,5 millioner norske arbeidstakere opplever at avgjørelser av betydning tas i et annet selskap enn det som er den formelle arbeidsgiveren – virksomheter som er knyttet sammen i konsernlignende konstellasjoner.

– En konsekvens er at avgjørelser av betydning for de ansatte tas i et annet selskap enn det som er den formelle arbeidsgiveren. Det er på tide å gjøre noe med det, mener LO-sekretær Trude Tinnlund.

Hver sin mening

Onsdag møtte hun i en åpen høring om endringer i arbeidsmiljøloven med fokus på arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern. Lovforslaget fra regjeringen innebærer flere endringer som skal styrke arbeidstakernes rettigheter. Blant annet foreslår regjeringen:

• En presisering av arbeidstakerbegrepet i loven for å tydeliggjøre skillet mellom arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende.

• At konsern skal få økt arbeidsgiveransvar. Forslaget innebærer blant annet at selskap som er en del av et konsern, får plikt til å tilby passende arbeid og fortrinnsrett til ny stilling ved en nedbemanning i andre deler av konsernet.

En presisering av arbeidstakerbegrepet skal gi et klarere og mer brukervennlig regelverk for arbeidstakere og arbeidsgivere.

LO: – En bevisst strategi

Først ute i høringen var de to store i norsk arbeidsliv: LO og NHO.

Trude Tinnlund viser til at spesielt feilklassifisering av arbeidstakere som selvstendig næringsdrivende er et stort og voksende samfunnsproblem. Det er blitt vanligere at en person engasjeres som oppdragstaker, men i realiteten skulle vært ansatt som arbeidstaker og omfattet av arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Det har alvorlige konsekvenser for arbeidstakerne som rammes, fordi selvstendig næringsdrivende selv må sørge for blant annet pensjon og inntekt ved sykdom de første 16 dagene av sykefraværet.

– Det er en bevisst strategi for å kutte kostnader og frarøve arbeidstakerne rettigheter og muligheter til å organisere seg. De mister trygderettigheter, står uten yrkesskadeforsikring, vernelovgivningen gjelder ikke, ei heller tariffavtaler, ingen pensjonsopptjening og verken feriepenger eller feriefritid – for og nevne noe, var budskapet til Tinnlund.

Hun mener lovforslaget vil gjøre dette langt vanskeligere.

Forsterker problemet

Ny teknologi og nye formidlingskanaler forsterker problemstillingen. Nye plattformselskaper, som taxitjenesten Uber eller matleveringstjenesten Wolt, har utfordret den tradisjonelle måten å organisere et selskap på ved å knytte til seg arbeidsfolk som selvstendig næringsdrivende i stedet for å ansette.

– Oppdragsforhold som bærer preg av underordning, avhengighet og skjevhet i styrkeforhold er arbeidstakerforhold uavhengig av om arbeidet formidles via en digital plattform eller i mer tradisjonelle former, poengterte hun.

Hun viste blant annet til Foodora og Wolt, som tilbyr like typer tjenester, men konkurrerer på helt ulike vilkår. Foodora har arbeidstakere – Wolt har selvstendige.

En klargjøring av arbeidstakerbegrepet vil ha stor betydning i mange andre bransjer. Flere saker for domstolene vitner om behovet for en klargjøring av arbeidstakerbegrepet, mener Tinnlund.

Hun viste blant annet til Aleris/Stendi-saken der Fagforbundet gikk til massesøksmål mot det kommersielle velferdsselskapet Aleris, som senere skiftet navn til Stendi. Fagforbundet mente at omsorgsarbeidere som var tilknyttet selskapet som konsulenter, reelt sett var arbeidstakere og skulle vært ansatt i selskapet.

Bruken av selvstendig næringsdrivende er utbredt innenfor transportbransjen, spesielt bud og varelevering og innenfor kultursektoren, påpekte hun.

Støtter en klargjøring

LO støtter derfor en klargjøring av arbeidstakerbegrepet.

– Den som kjøper arbeidskraften, definerer forholdets rammer og skal bære ansvaret for at det er samsvar mellom det formelle og det reelle. Der ligger svikten, mener Tinnlund.

Dersom denne regelendringen ikke fører til større etterlevelse, bør klassifisering av arbeidstakere omfattes av regelen om kollektiv søksmålsrett, mener hun – og LO.

NHO: Uroer bedriftene

Nina Melsom er direktør arbeidsliv og forhandlinger i NHO. Hun mener forslaget om økt arbeidsgiveransvar i konsern, bekymrer medlemsbedriftene. Særlig gjelder det bedrifter som kan være i fare for nedbemanninger og omstillinger, påpeker hun. Som for eksempel mediebransjen, hvor stor sett alle aktører nettopp er en del av et konsern.

Med de nye reglene skal oppsagte i en virksomhet som er del av et konsern, ha fortrinnsrett til andre stillinger i andre deler av konsernet.

– Det vil føre til at nødvendige omstillinger kan dra ut i tid. Muligheter for en rask omstilling er et konkurransefortrinn for Norge som må bevares, mener Melsom.

– Det er klare fordeler både for bedrifter og de ansatte at en plassering i et arbeidsgiveransvar er enkelt og forutsigbart. Dagens regler balanserer dette allerede, sier NHO-direktøren.

Dette er forslagene fra regjeringen

• Den som jobber, skal ha status som arbeidstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold.

• En presisering av selve arbeidstakerbegrepet i loven. I den foreslåtte lovteksten heter det at med arbeidstaker «menes enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll».

• Konserner skal få økt arbeidsgiveransvar. Selskaper som inngår i et konsern, får ved nedbemanning plikt til å tilby annet passende arbeid til ansatte i andre selskaper i samme konsern. Forslaget vil også gi fortrinnsrett ved nyansettelser i konsernet i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.

05.01.2023
16:21
06.01.2023 10:00

Dette er forslagene fra regjeringen

• Den som jobber, skal ha status som arbeidstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold.

• En presisering av selve arbeidstakerbegrepet i loven. I den foreslåtte lovteksten heter det at med arbeidstaker «menes enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll».

• Konserner skal få økt arbeidsgiveransvar. Selskaper som inngår i et konsern, får ved nedbemanning plikt til å tilby annet passende arbeid til ansatte i andre selskaper i samme konsern. Forslaget vil også gi fortrinnsrett ved nyansettelser i konsernet i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.
Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

Knut Viggen

Hovedtillitsvalgt utestengt og oppsagt: – Hadde ikke trodd at dette var mulig

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av


Flere saker