JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LO-sekretær Trude Tinnlund  støtter regjeringens forslag til utvidet arbeidstakerbegrep. (Arkivbilde)

LO-sekretær Trude Tinnlund støtter regjeringens forslag til utvidet arbeidstakerbegrep. (Arkivbilde)

Bjørn A. Grimstad

Arbeidsmiljøloven

LO støtter lovforslag som kan gjøre det vanskeligere å unndra seg arbeidsgiveransvaret

Regjeringen vil gjøre det tydeligere hvem som skal regnes som arbeidstaker og utvide arbeidsgiveransvaret ved nedbemanning i konsern. NHO mener det siste gjør omstilling svært vanskelig.


05.01.2023
16:21
06.01.2023 10:00

helge@lomedia.no

1,5 millioner norske arbeidstakere opplever at avgjørelser av betydning tas i et annet selskap enn det som er den formelle arbeidsgiveren – virksomheter som er knyttet sammen i konsernlignende konstellasjoner.

– En konsekvens er at avgjørelser av betydning for de ansatte tas i et annet selskap enn det som er den formelle arbeidsgiveren. Det er på tide å gjøre noe med det, mener LO-sekretær Trude Tinnlund.

Hver sin mening

Onsdag møtte hun i en åpen høring om endringer i arbeidsmiljøloven med fokus på arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern. Lovforslaget fra regjeringen innebærer flere endringer som skal styrke arbeidstakernes rettigheter. Blant annet foreslår regjeringen:

• En presisering av arbeidstakerbegrepet i loven for å tydeliggjøre skillet mellom arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende.

• At konsern skal få økt arbeidsgiveransvar. Forslaget innebærer blant annet at selskap som er en del av et konsern, får plikt til å tilby passende arbeid og fortrinnsrett til ny stilling ved en nedbemanning i andre deler av konsernet.

En presisering av arbeidstakerbegrepet skal gi et klarere og mer brukervennlig regelverk for arbeidstakere og arbeidsgivere.

LO: – En bevisst strategi

Først ute i høringen var de to store i norsk arbeidsliv: LO og NHO.

Trude Tinnlund viser til at spesielt feilklassifisering av arbeidstakere som selvstendig næringsdrivende er et stort og voksende samfunnsproblem. Det er blitt vanligere at en person engasjeres som oppdragstaker, men i realiteten skulle vært ansatt som arbeidstaker og omfattet av arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Det har alvorlige konsekvenser for arbeidstakerne som rammes, fordi selvstendig næringsdrivende selv må sørge for blant annet pensjon og inntekt ved sykdom de første 16 dagene av sykefraværet.

– Det er en bevisst strategi for å kutte kostnader og frarøve arbeidstakerne rettigheter og muligheter til å organisere seg. De mister trygderettigheter, står uten yrkesskadeforsikring, vernelovgivningen gjelder ikke, ei heller tariffavtaler, ingen pensjonsopptjening og verken feriepenger eller feriefritid – for og nevne noe, var budskapet til Tinnlund.

Hun mener lovforslaget vil gjøre dette langt vanskeligere.

Forsterker problemet

Ny teknologi og nye formidlingskanaler forsterker problemstillingen. Nye plattformselskaper, som taxitjenesten Uber eller matleveringstjenesten Wolt, har utfordret den tradisjonelle måten å organisere et selskap på ved å knytte til seg arbeidsfolk som selvstendig næringsdrivende i stedet for å ansette.

– Oppdragsforhold som bærer preg av underordning, avhengighet og skjevhet i styrkeforhold er arbeidstakerforhold uavhengig av om arbeidet formidles via en digital plattform eller i mer tradisjonelle former, poengterte hun.

Hun viste blant annet til Foodora og Wolt, som tilbyr like typer tjenester, men konkurrerer på helt ulike vilkår. Foodora har arbeidstakere – Wolt har selvstendige.

En klargjøring av arbeidstakerbegrepet vil ha stor betydning i mange andre bransjer. Flere saker for domstolene vitner om behovet for en klargjøring av arbeidstakerbegrepet, mener Tinnlund.

Hun viste blant annet til Aleris/Stendi-saken der Fagforbundet gikk til massesøksmål mot det kommersielle velferdsselskapet Aleris, som senere skiftet navn til Stendi. Fagforbundet mente at omsorgsarbeidere som var tilknyttet selskapet som konsulenter, reelt sett var arbeidstakere og skulle vært ansatt i selskapet.

Bruken av selvstendig næringsdrivende er utbredt innenfor transportbransjen, spesielt bud og varelevering og innenfor kultursektoren, påpekte hun.

Støtter en klargjøring

LO støtter derfor en klargjøring av arbeidstakerbegrepet.

– Den som kjøper arbeidskraften, definerer forholdets rammer og skal bære ansvaret for at det er samsvar mellom det formelle og det reelle. Der ligger svikten, mener Tinnlund.

Dersom denne regelendringen ikke fører til større etterlevelse, bør klassifisering av arbeidstakere omfattes av regelen om kollektiv søksmålsrett, mener hun – og LO.

NHO: Uroer bedriftene

Nina Melsom er direktør arbeidsliv og forhandlinger i NHO. Hun mener forslaget om økt arbeidsgiveransvar i konsern, bekymrer medlemsbedriftene. Særlig gjelder det bedrifter som kan være i fare for nedbemanninger og omstillinger, påpeker hun. Som for eksempel mediebransjen, hvor stor sett alle aktører nettopp er en del av et konsern.

Med de nye reglene skal oppsagte i en virksomhet som er del av et konsern, ha fortrinnsrett til andre stillinger i andre deler av konsernet.

– Det vil føre til at nødvendige omstillinger kan dra ut i tid. Muligheter for en rask omstilling er et konkurransefortrinn for Norge som må bevares, mener Melsom.

– Det er klare fordeler både for bedrifter og de ansatte at en plassering i et arbeidsgiveransvar er enkelt og forutsigbart. Dagens regler balanserer dette allerede, sier NHO-direktøren.

Dette er forslagene fra regjeringen

• Den som jobber, skal ha status som arbeidstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold.

• En presisering av selve arbeidstakerbegrepet i loven. I den foreslåtte lovteksten heter det at med arbeidstaker «menes enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll».

• Konserner skal få økt arbeidsgiveransvar. Selskaper som inngår i et konsern, får ved nedbemanning plikt til å tilby annet passende arbeid til ansatte i andre selskaper i samme konsern. Forslaget vil også gi fortrinnsrett ved nyansettelser i konsernet i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.

05.01.2023
16:21
06.01.2023 10:00

Dette er forslagene fra regjeringen

• Den som jobber, skal ha status som arbeidstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold.

• En presisering av selve arbeidstakerbegrepet i loven. I den foreslåtte lovteksten heter det at med arbeidstaker «menes enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll».

• Konserner skal få økt arbeidsgiveransvar. Selskaper som inngår i et konsern, får ved nedbemanning plikt til å tilby annet passende arbeid til ansatte i andre selskaper i samme konsern. Forslaget vil også gi fortrinnsrett ved nyansettelser i konsernet i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.
Mest lest

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

Anna Granqvist

Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Erlend Tro Klette

Bedrifta går så det susar, men det vises ikkje på løna til Kjell og Joachim

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Nå har Gro og 49 kolleger jobbet hjemmefra i nesten fire år

Hvor lenge må jeg jobbe? Hva er sliterordningen? Her er ti spørsmål og svar om pensjonsendringene.

Hvor lenge må jeg jobbe? Hva er sliterordningen? Her er ti spørsmål og svar om pensjonsendringene.

Frank May / NTB

Pensjonen endres: Ti spørsmål og svar

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Politiet stoppet ulovlig søndagshandel

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

Eirik Dahl Viggen

Aldersgrensen for statsansatte heves. Slik reagerer NTL

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Jan-Erik Østlie

De streiket i nesten ett år. Nå får de tariffavtale og går opp i lønn

Knut E. Sunde i Norsk Industri skal nå sørge for at lønningene ikke øker for mye.

Knut E. Sunde i Norsk Industri skal nå sørge for at lønningene ikke øker for mye.

Torgny Hasås

Industri-topp maner til nøkterne lønnskrav, selv om industrien tjener rekordmye

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

– Frustrasjonen hos budene er stor, så vi blir godt mottatt

Frank Aamo er hovedtillitsvalgt for vekterne i Avarn Security Aviation.

Frank Aamo er hovedtillitsvalgt for vekterne i Avarn Security Aviation.

Martin Guttormsen Slørdal

Flyplassvektere får ikke betalt: – Riv ruskende gærent

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

Brian Cliff Olguin / Sissel M. Rasmussen

LO støtter pensjonistenes uføre-krav. Regjeringa vil ikke svare

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

Herman Bjørnson Hagen

Isak (20) er sjokkert over hvor lite folk vet om rettighetene sine

Debatt

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Colourbox

Unødvendig og uklokt med økt pensjonsalder

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst

Ansatte i IA-bedrifter har tidligere kunnet levere egenmelding på inntil åtte kalenderdager sammenhengende totalt 25 dager i året, etter forhandlinger. Dagens IA-avtale har ikke samme ordning.

Ansatte i IA-bedrifter har tidligere kunnet levere egenmelding på inntil åtte kalenderdager sammenhengende totalt 25 dager i året, etter forhandlinger. Dagens IA-avtale har ikke samme ordning.

Colourbox.com

Ansatte må få flere egenmeldingsdager, krever LO


Flere saker