JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Revidert nasjonalbudsjett

LO trapper opp kritikken av Norges Banks rentepolitikk: Frykter flere arbeidsledige

LO gir ros til regjeringen for å øke bruken av oljepenger, men trapper opp kritikken av Norges Banks rentepolitikk.
LO-leder Peggy Hessen Følsvik og sjeføkonom Roger Bjørnstad synes det er riktig av regjeringen å bruker oljepenger, men er sterkt kritiske til Norges Banks rentepolitikk.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og sjeføkonom Roger Bjørnstad synes det er riktig av regjeringen å bruker oljepenger, men er sterkt kritiske til Norges Banks rentepolitikk.

Jan-Erik Østlie

torgny@lomedia.no

LO er glad for at regjeringa øker bruken av oljepenger noe i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag.

– Det er fornuftig i dagens situasjon. Når rentene er koblet til utlandet, må statsbudsjettet kobles enda mer til innenlandsøkonomien, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Hun tror at de økte satsingene vil bidra til lavere arbeidsledighet, og er en ansvarlig økonomisk politikk for landet.

Kraftig renteøkning

Samtidig med at budsjettet ble publisert, publiserte også LO en rapport om konjunkturutsiktene.

Her opprettholder organisasjonen sin krasse kritikk av Norges Banks rentepolitikk.

LO skriver i rapporten at Norges Banks rentepolitikk har gitt høyere arbeidsledighet. LO mener også at denne politikken vil føre til høyere arbeidsledighet framover, høyere enn det Norges Bank selv anslår.

Revidert budsjett: Kommune-Norge får 3,2 milliarder kroner ekstra: Se hvor pengene skal gå

Koordinert lønnsdannelse

Ifølge rapporten mener Norges Bank at vi ikke kan ha så lav arbeidsløshet som vi har i gode tider. Banken har derfor satt opp renta kraftig siden i fjor.

Her kan du lese LOs konjunkturutsikter

«Men her mener vi at Norges Bank tar feil. LO koordinerer fortsatt lønnsdannelsen med bakgrunn i industriens lønnsevne for å oppnå full sysselsetting, og full sysselsetting krever høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er en ønsket situasjon at ikke alle virksomheter til enhver tid skal få dekket sitt behov for flere ansatte», skriver LO.

En annen konklusjon

Norges Banks egne prognoser sier at rentesettingen ikke får vesentlige konsekvenser for arbeidsløsheten. Men når LO vurderer de samme prognosene, kommer de til en annen konklusjon.

Norges Bank skal fastsette renta slik at inflasjonen ikke blir høyere enn 2 prosent.

De siste inflasjonstallene er på 6,4 prosent. Dette bruker Norges Bank som begrunnelse for å sette opp renta.

Høyere rente skal gjøre at vanlige folk får mindre penger å handle for, og at det dermed blir mindre press i økonomien.

Ledigheten 2019 til 2025. Tallene for 2023, 2024 og 2025 er LOs prognoser

I LOs rapport vises det til prognosene for arbeidsledighet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). SSBs prognoser viser en betydelig høyere arbeidsledighet enn det Norges Bank anslår.

LO viser til at deres egne analyser viser det samme, at arbeidsledigheten vil øke på grunn av Norges Banks rentepolitikk.

Revidert nasjonalbudsjett: Lønnsoppgjøret blir spist opp av høy prisvekst, tror regjeringen

4,5 prosent arbeidsledighet

«Vi har vanskelig for å forstå Norges Banks relativt optimistiske prognoser for arbeidsløsheten, særlig sett i lys av at den økonomiske politikken i Norges Banks prognoser er betydelig strammere enn SSBs og våre. Det skulle tvert om tilsi høyere og ikke lavere arbeidsløshet», heter det i rapporten.

I fjor var arbeidsledigheten på 3,2 prosent. Ifølge LOs beregninger vil en økonomisk politikk basert på Norges Banks beregninger, gi en arbeidsledighet på 4,5 prosent i 2025.

LO mener at regjeringen må kompensere for Norges Banks rentepolitikk ved å bruke mer oljepenger for å oppfylle målet om full sysselsetting.

Det er derfor LO er fornøyd med at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett øker bruken av oljepenger.

Annonse
Annonse