JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sterk motstand mot forslag i Politimeldingen

LO-tillitsvalgte mot privat fangetransport: – Hva skal en vekter gjøre hvis fangen rømmer? Ringe politiet?

LO, NTL og fengsels- og friomsorgsforbundet reagerer sterkt på politimeldingens åpning for privat fangetransport.
Privat fangetransport er forkastelig, mener Terje Skaarud, leder av NTL Politiet.

Privat fangetransport er forkastelig, mener Terje Skaarud, leder av NTL Politiet.

Ole Palmstrøm

helge@lomedia.no

Leder for NTL Politiet, Terje Skaarud, synes forslaget er forkastelig.

– Det som er ekstra trist, er at dette er en gruppe ansatte i politiet som har levd i usikkerhet i så mange år nå. Vi hadde fått signaler om at dette kunne komme, men håpet at de ikke skulle gå løs på transporten nok en gang. Det er veldig trist. Og jeg er oppriktig lei meg på vegne av de som har disse oppgavene i dag, sier Terje Skaarud til FriFagbevegelse.

Han er enig i at det er bortkastede ressurser å bruke politibetjenter på disse oppgavene, men peker på at dette er et resultat av regjeringes egen politikk.

Han mener det skyldes bemanningsmålet som sier at det skal være to politibetjenter for hver 1000 innbyggere som har skylden for dette. Man har ansatt politibetjenter i stedet for arrestforvarere for å oppnå måltallet.

– Dette er uønskede konsekvenser som NTL politiet har pekt på siden bemanningsmålet ble vedtatt i Stortinget.

– Å privatisere i stedet for å rendyrke gruppen med arrestforvarere som utfører dette arbeidet i dag blir helt feil. Det er trist at regjeringen ikke ser hvilken nytteverdi arrestforvarerne har i politi- og lensmannsetaten, langt utover det en vekter kan tilby, mener Skaarud.

Forsøkt tidligere

Hovedkasserer i NTL, Carl Marius Michelsen påpeker at privat fangetransport er forsøkt tidligere, uten hell.

– Det var rett og slettet et mislykket forsøk, sier Michelsen til FriFagbevegelse.

I dag gjøres transporten av arrestforvarere eller politibetjenter selv.

Michelsen reagerer aller mest på den etiske siden ved forslaget.

– En fangetransport er per definisjon en transport mot personens vilje. Skal en slik inngripen mot norske innbyggere utføres av de som leverer det laveste anbudet? En arrestforvarer har begrenset politimyndighet. Det har ikke vektere. En arrestforvarer har mulighet til å bruke tvangsmidler. Det har ikke vektere. Det eneste vekteren egentlig kan gjøre er å ringe politiet og be om hjelp, sier Carl Marius Michelsen.

I tillegg har du den økonomiske biten, legger han til.

Felles uttalelse

– Målet til regjeringen er å skape mer politikraft. Du får ikke det med mindre penger til politiet. En arrestforvarer gjør så mye mer enn å stå for transporten. De kan blant annet sitte vakt i retten, og gjøre andre ting mens rettsmøtet pågår nettopp fordi de har begrenset politimyndighet, sier Michelsen.

– Vi har en regjering som søker privatisering av ideologiske grunner, påpeker han.

LO-sekretær Are Tomasgard, Carl Marius Michelsen og leder i Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund, Asle Aase har kommet med en felles uttalelse om privat fangetransport.

– Det er ingen av utfordringene i justissektoren som løses ved å la private aktører overta transport av varetektsfanger fra politiet. Staten har allerede andre ansatte enn politibetjenter til å gjøre denne jobben og til å frigjøre politikraft. Ansatte som har trening og godkjenning til om nødvendig å bruke maktmidler, mener de tre.

De viser blant annet til at vektere fra Hafslund sikkerhet ble brukt til fangetransport i deler av landet som et forsøksprosjekt i 2004 – 2006. Prosjektet ble deretter avsluttet. Også et annet prøveprosjekt ble avsluttet for bare ett år siden.

Ideologi viktigst

– Når regjeringen igjen vil gå ned denne stien, med de erfaringene vi har, viser det tydelig at ideologi, privatisering og «markedet» er viktigere enn kvalitet, fleksibilitet og styrking av politiet, mener de tre.

Leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase, mener fangetransport er og skal være et offentlig ansvar.

– Prinsipielt bør ikke dette gjøres av private. Vi har et bra system i dag, sier Asle Aase til FriFagbevegelse.

Den politiske uttalelsen kommer delvis etter at Høyre-representanten Peter Christian Frølich sto fram som initiativtaker til en slik privatisering.

– Det er et skrikende behov for et større antall operative politifolk, som kan drive etterforskning og gjøre samfunnet trygt. Samtidig bruker veldig mange innen politiet arbeidsdagen sin på rene administrative oppgaver eller transport av innsatte samt vakthold i rettssalen. Det er sløseri. Politiutdannede bør drive med andre ting. To alternativer til transport er ansatte i politiet, folk fra kriminalomsorgen eller private godt trente operatører, sier Peter Christian Frølich til FriFagbevegelse.

– Jeg er åpen for alle tre modeller og til å teste ut det. Jeg vil gjerne prøve alle de tre yrkesgruppene. Jeg låser meg ikke til en modell. Derfor vil jeg også ha private på banen, sier Frølich.

– Vi skal finne hensiktsmessige hjemler for private også. og jeg har forståelse at dette er omstridt. Jeg vil avdramatisere de store prinsipielle konsekvensene. Det viktigste er at politiet blir avhjulpet, poengterer han.

Annonse
Annonse