JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nokre får ei gullklokke frå sjefen når dei har jobba lenge i bedrifta. Er den dyr nok, må du skatte av den.

Nokre får ei gullklokke frå sjefen når dei har jobba lenge i bedrifta. Er den dyr nok, må du skatte av den.

Colourbox

Må eg skatte av gåver eg får i jobben? Her er reglane

Har du fått ei julegåve, bursdagsgåve eller kanskje ei gullklokke etter lang og tru teneste i jobben? Sjekk skattereglane her.01.08.2019
08:26
12.08.2019 08:40

tormod@lomedia.no

Frå 1. januar trådde ei rekke nye skattereglar i kraft for gåver du får frå arbeidsgivaren din.

Hovudregelen i skattelova er framleis at du skal betale skatt av gåver frå arbeidsgivar.

– Det vil i praksis seie at alle fordelar der årsaka er arbeidsforholdet, skal skattleggast som lønn, skriv advokat og rådgivar Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeininga i ein e-post til FriFagbevegelse.

p

Det same gjeld gåver til barna eller ektefellen din. Verdien som ligg til grunn for skattlegginga, er det varen eller tenesta ville kosta deg på tidspunktet du fekk gåva.

– Denne hovudregelen er både viktig og riktig. Det ville vore sterkt urimeleg om arbeidstakarar kunne velje å motta varar eller tenester i bytte mot arbeidsinnsatsen sin i staden for lønn, og på den måten unngå å betale skatt.

Skattefrie unntak

Det finst likevel ei rekke unntak der gåvene er skattefrie.

FriFagbevegelse har gått gjennom reglane lengre ned i saka.

– Desse unntaksreglane er primært innført for at regelverket ikkje skal bli for finmaska og komplisert, forklarer Hegdahl.

Han peikar på at det ville bli dyrt dersom ein måtte skatte av ei notisblokk ein får av arbeidsgivar og bruker privat, ikkje fordi prisen er vanskeleg å finne eller varen spesielt dyr, men fordi arbeidet med å trekke skatt ville vore langt større enn fordelen arbeidstakaren får.

Saka held fram under bildet.

Per-Ole Hegdahl er advokat og rådgivar i Skattebetalerforeininga.

Per-Ole Hegdahl er advokat og rådgivar i Skattebetalerforeininga.

Skattebetalerforeningen

– Regelverket for gåver i samband med arbeidsforhold er detaljert og omfattande. Her gjeld det å ikkje tråkke feil. Vårt råd til arbeidsgivarar, er å ha klare rutiner for kva ein kan ta imot i gåver og når, opplyser Hegdahl.

– Skal ein gi gåver til tilsette utover det som regelverket opnar for at ein gir skattefritt, må ein også tenke på skatten som gåva vil utløyse. I motsett fall, kan gåva bli dyr å motta ved at den både utløysar skatt og i verste fall også tilleggsskatt populært kalla straffeskatt, åtvarar skatterådgivaren.

p

Endringar frå i fjor

Nytt av året er blant anna at arbeidsgivar har ansvar for å trekke skatt av gåver frå tredjepartar. I tillegg er det fleire endringar for tidspunkta for når ein får skattefrie gåver.

I fjor kunne du få ei skattefri gåve etter 25 år i bedrifta og ei gullklokke til ein verdi av 12.000 kroner. No er regelen 20 år, og den skattefrie verdien er lik for alle typar gåver.

Du kan ikkje lenger få skattefrie gåver under bedriftsjubileum som kan delast på 50, men du kan derimot få 1000 kroner meir under bedriftsjubileum som kan delast på 25.

For skattefrie gåver i samband med giftemål, er også grensa heva med 1000 kroner. Det same er den skattefrie grensa for gåver i samband med bursdag. Du kan derimot ikkje lenger få ei skattefri gåve når du fyller 75 år.

Også gåver du får når du går av med pensjon eller sluttar etter minst ti år i bedrifta, kan koste 1000 kroner meir. Du kan derimot ikkje lenger få ei skattefri gåve for gode forslag i jobben, slik ein kunne tidlegare.

Desse gåvene og tilskota du får i jobben er skattefrie:

Gåve ved lang tenestetid

Dersom du får ei gåve for minst 20 års arbeid i bedrifta, er den skattefri dersom den kostar inntil 8000 kroner. Deretter må det gå periodar på ti år før denne typen gåver er skattefrie opp til same verdi.

Dersom gåva er verdt meir, må du skatte av det overskytande beløpet som lønn. Eit vilkår er dessutan at ordninga er generell og gjeld alle i bedrifta.

Slike gåver kan også vere skattefrie dersom du har jobba innanfor same konsern med same arbeidsoppgåver.

Jubileums- eller merksemdsgåver

Såkalla jubileums- eller merksemdsgåver, som ikkje er pengebeløp, er skattefrie dersom dei har ein verdi inntil 4000 kroner per år. Denne beløpsgrensa gjeld samla for både gåver frå arbeidsgivar og tredjepartar som for eksempel kundar. Dersom ein har fleire arbeidsforhold, gjeld beløpsgrensa for kvart arbeidsforhold.

Ein kan få slike gåver når: bedrifta har eksistert i 25 år eller eit tal år som kan delast med 25; du giftar deg; du fyller 50 år og deretter kvart tiande år; eller når du går av med pensjon eller sluttar av ein annan grunn etter minst ti år i bedrifta.

Gåvene må vere ein del av ei generell ordning i bedrifta dersom du får dei frå arbeidsgivar, men ikkje om du får dei frå ein tredjepart.

Gåver med mindre verdi

Gåver som julegåver, sommargåver og gåvekort er skattefrie dersom verdien ikkje er større enn 2000 kroner i løpet av året. Grensa gjeld samla for gåver frå arbeidsgivar og tredjepart. Overskytande beløp skal skattleggast som lønn og ordninga må vere generell.

p

Eit unntak gjeld for såkalla merksemdsgåver av bagatellmessig verdi. Dette kan for eksempel vere blomstrar, konfekt eller rimelege vinflaskar. Dei er skattefrie uansett om ein er over grensa for den årlege verdien av gåver.

Personalrabatt

Personalrabatt på varer og tenester er skattefri opp til 8000 kroner per år. Det overskytande beløpet skal skattleggast som lønn. Grensa gjeld per arbeidsforhold.

Reglane gjeld varer og tenester som blir solgt i bedrifta di eller ei bedrift i same konsern. Unntaket er rabatt på persontransport, der endringane er utsette til 2020 og heile fordelen framleis skattefri.

Får du eit rimeleg lån frå eller formidla av arbeidsgivar er fordelen skattepliktig dersom renta er lågare enn vanleg rentesats fastsett av Skattedirektoratet. Det finst likevel unntak dersom lånet er lite og tilbakebetalingstida kort.

Andre gåver

Prispengar er skattepliktig dersom du har vunne dei som eit resultat av jobben din, men det finst ei rekke unntak.

Dersom du får billege eller gratis aksjar frå arbeidsgivar, er dei skattepliktige. Unntaket er om du får dei som gåve etter reglane ovanfor.

Ein kan få såkalla takknemlegheitsgåver opp til ein verdi av 500 kroner for såkalla arbeidsprestasjonar, dersom du får dei frå andre enn eigen arbeidsgivar. Dette kan for eksempel gjelde sjølvstendig næringsdrivande.

Dersom du får gåver som er indirekte knytta til arbeidsforholdet ditt, frå for eksempel ein kunde, er dette skattepliktig. Ein kan derimot motta såkalla merksemdsgåver av mindre verdi skattefritt.

Tipsen blant anna servitørar og drosjesjåførar får i jobben, er skattepliktig inntekt etter dei nye reglane. Arbeidsgivar må innrapportere, trekke skatt og betale arbeidsgivaravgift av tipsen.

Dersom du gjennom frivilleg arbeid får gåver, som naturalytingar eller pengar, i staden for lønn, reknast det likevel som skattepliktig lønn. Unntaket er når du får gåver eller pengar frå nær familie.

Frå fagforeininga

Bidrag under streik eller lockout er skattefritt. Utbetaling av streikefondsmidlar til medlemmer som går av med pensjon er også skattefrie så lenge dei ikkje er større enn medlemmet sine innbetalingar.

p

Dersom fagforeininga di dekker tapt arbeidsforteneste når du driv med organisasjonsarbeid, skal du skatte av dette som lønn.

Dersom arbeidsgivar dekkar utgifter til fagforeiningsarbeid, er dette derimot skattefritt. Dette kan vere kontor, reiser og opphald i samband med kurs og møte.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.08.2019
08:26
12.08.2019 08:40Mest lest

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

Har du fått dagpenger store deler av 2020, men er i jobb igjen til våren, kan du se langt etter feriepenger

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

Jan-Erik Østlie

Vekterne fortsetter streiken etter mislykket mekling. Nå kan det bli opptrapping

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

Morten Hansen

Dette ble partene i statsoppgjøret enige om


Flere saker