JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
 Danas Ermolavicius og Rolandas Taraskevicius (t.h.) jobbet for luselønn i det litauiske selskapet Euronordas som var underentreprenør for Eik Bygg.

Danas Ermolavicius og Rolandas Taraskevicius (t.h.) jobbet for luselønn i det litauiske selskapet Euronordas som var underentreprenør for Eik Bygg.

Håvard Sæbø

Malte skole for 20 kroner timen

Rune Tønnesen i avdeling 8 i Skien fikk tips om litauere som jobbet for 20 kroner timen i Telemark. Derfor reiste han til Litauen for å få tak i dokumentasjon som bekreftet grov underbetaling. Her fant han doble arbeidskontrakter, ulovlige timelister og en forfalsket underskrift.22.11.2013
12:00
25.11.2013 13:14

has@lomedia.no

På et hotell i sentrum av hovedstaden Vilnius møter Rune maleren Danas Ermolavicus og kollegaen Rolandas Taraskevicius, som begge forteller den samme historien om lange arbeidsdager for liten betaling i det litauiske bemanningsselskapet Euronordas UAB. De var leid inn i Norge av hovedentreprenøren, Eik Entreprenør i Skien.

60-timers uker

Rune kikker på timelistene som forteller at de over måneder jobbet 10 timer om dagen, seks dager i uka.

– Vi ble fortalt at jo flere timer vi jobbet, desto mer ville vi tjene, sier Rolandas og viser fram timelistene som er summert med timer og nettolønn for hver uke. I den norske kontrakten står det at de skal jobbe 40 timer i uka.

Uke 25 i fjor jobbet han 65 timer for en avtalt nettolønn på 80 kroner timen, som han har summert i et regneark på PC-en til 5.200 kroner. Hadde det bare vært så vel: I hele 2012 jobbet han 1.130 timer på Klyve skole. Lønns- og trekkoppgaven viser at han fikk 21.057 kroner brutto for disse timene.

Dagslønn under norsk timelønn

– Dette gir en timelønn på rundt 18 kroner. Eller sagt på en annen måte: På en hel dag tjente han under minstelønna på 158,40 kroner timen for ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring, sier Rune Tønnesen.

Dette på tross av at begge litauerne har signert en norsk kontrakt på 156 kroner timen som senere ble oppjustert til 170 kroner.

– Hvorfor reagerte dere ikke når lønna ikke var i samsvar med kontrakten?

– Det tok lang tid før vi skjønte systemet med skattefri diett på 470 kroner dagen i tillegg til lønn. Da vi skjønte at noe ikke stemte, ringte jeg til daglig leder i Euronordas UAB, Dainius Vinkelis. Jeg ringte nesten hver uke for å få betalt for timene vi jobbet. Svaret var alltid at pengene var forsinket, men de ville komme, sier Danas.

Han ringte også Inge Trovatn i Eik Entreprenør og ba han kontakte Vinkelis for å purre på pengene, uten at det hjalp.

Da gikk Danas til Fellesforbundet, som tipset Telemarksavisa om det grove tilfellet av sosial dumping. Dagen saken sto på trykk, uttalte daglig leder Morten Gjeruldsen i Eik Entreprenør at han var sjokkert over at litauerne fikk en lønn på 20 kroner timen før skatt:

– Dette er graverende og meget alvorlig, og ikke i tråd med avtalen med Euronordas UAB om 170 kroner i timelønn, sa Gjeruldsen.

Hovedentreprenør: Ingen kommentar

Magasinet mailet fem spørsmål til Morten Gjeruldsen. Etter tre purringer og flere ubesvarte telefoner, svarer han i en mail: Vi har ingen flere kommentarer til dette en det vi har meldt tidligere. Viser her blant annet til artikkel i TA.

Som hovedentreprenrør har Eik Entreprenør påseplikt for at underleverandørene arbeider i henhold til regelverket. Det innebærer plikt til å føre tilsyn med blant annet ansettelsesforhold, timelister og lønnsslipper. Daglig leder Morten Gjeruldsen sier til TA at de har avtalt en kontraktspris på 265 kroner eks. moms som de betaler Euronordas UAB. Dette skal dekke lønn, reiser, diett, losji, feriepenger, arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader.

Taper 40 kroner per time

– Det sier seg selv at dette regnestykket ikke går opp, sier Rune Tønnesen.

– Innleieprisen må være på 350-400 kroner timen. Adecco har for eksempel en fakturert timepris på 360 kroner timen, sier han og viser et regnestykke som viser at Euronordas UAB går 40 kroner timen i minus hvis arbeiderne følger arbeidskontrakten med å jobbe 8 timer dagen fem dager i uka. (Se egen boks).

Daglig leder Morten Gjeruldsen skriver i et innlegg i TA at det er fullt mulig for Euronordas UAB å tjene penger med 265 kroner timen så lenge Eik Entreprenør har stått for prosjektledelse, byggeplassadministrasjon, verktøy, brakker, rigg og verneutstyr.

Ingen av de litauiske arbeiderne fikk lønnsslipper, og uansett hvor mange timer de jobbet, fikk de ikke betalt for overtid. I alt jobbet det 22 litauere i Euronordas UAB under Eik Entreprenør.

Både Danas og Rolandas var fornøyde med jobben i Norge. Arbeidsgiver dekte bolig, og selv om lønn og diett på rundt 15.000 i måneden er lav etter norsk målestokk, var begge fornøyde med å tjene nesten tre ganger så mye som de ville gjort hjemme i Litauen.

Kommunen sviktet

Begge er nå medlemmer i Fellesforbundet, men ingen av Litauerne var medlemmer før de kom til avdelingen med sine problemer. Normalt tar de ikke saker for ikke-medlemmer, men i denne saken har avdelingen gjort et unntak.

– Grunnen til at vi forfølger denne saken, er at det her er snakk om innleide som har blitt utnyttet mens de jobbet på offentlige bygg. Her har både kommunen og Eik entreprenør unnlatt å drive pålagt innsyn i arbeidernes lønns- og arbeidsbetingelser, sier Rune Tønnesen.

Forfalsket underskrift

I november 2012 fikk Danas beskjed om at det ikke var mer jobb i Norge, så da dro han hjem til Litauen for å vente på nytt oppdrag. Månedene gikk, og i februar 2013 skadet han fingeren. Han dro til det lokale sykehuset for å få behandling. Da fikk han beskjed om at han ikke hadde forsikring, fordi han ikke var ansatt i Euronordas UAB. I Litauen er det slik at arbeidsgiver betaler inn 6 prosent av bruttolønna for å dekke helseforsikring.

– Jeg hadde ikke sagt opp jobben! Da jeg så oppsigelsen, så jeg at underskriften min måtte være forfalsket, sier Danas.

Danas har engasjert advokat for å erklære oppsigelsen ugyldig, og krever etterbetalt lønn for perioden fra november 2012 til dom faller. Euronordas UAB svarte med å kreve etterbetalt 9.000 kroner som de mente han hadde fått for mye i lønn mens han var i Norge. De første rettsforhandlingene i Litauen ble gjennomført 15.oktober, men det vil ta mange måneder før dom faller i saken. I mellomtiden livnærer han seg ved å kjøpe gamle biler i Litauen som han selger videre i Ukraina.

Slik er regnestykket

Den litauiske maleren Danas Ermolavicius fikk brutto 47.075 kroner for 2.300 timers jobb med å pusse opp skolebygg i Bamble og Skien i 2012. I tillegg fikk han diett på rundt 100.000 kroner for 236 døgn i Norge.

Dette koster en Litauer per time i Norge

Euronordas UAB fakturerer Eik Bygg for 265 kroner timen eks. moms per time. Hvis arbeiderne jobber vanlig arbeidsuke på 40 timer, går ikke regnestykket opp.

Timelønn (Minstelønn med 1 års erfaring) 158,40

Feriepenger 16,15

Diett 7 dager/470kr. pr. dag. Per time 82,25

Bolig 3.000,- pr. måned. Per time 16,30-

Reise t/r Litauen en gang pr. mnd. 1.500,- 8,15-

Arb.giveravg. av timelønn/feriepenger 24,60

Sum utgifter per time: 305,85

Minus fakturert pris -265,-

Tap per time for Euronordas UAB: 40,85 per time.

I tillegg til dette skal firma betale for sosiale utgifter og arbeidstøy.

– «Alle» driver ulovlig

Daglig leder Dainius Vinkelis i Euronordas UAB sier han har avsluttet all aktivitet i Norge etter saken med Eik Entreprenør.

– Det er for vanskelig å drive i Norge. Her er det helt annet system enn i Litauen, og ingen vet hvordan de skal gjøre det lovlig. Jeg tror at 99 prosent av alle polske og litauiske firmaer jobber ulovlig i Norge, sier han.

– Hvis jeg skal betale allmengjort lønn, diett, bolig og alt det andre, har jeg en utgift på 300 kroner per time. Det er ikke vits i å jobbe i Norge da.

– Kan dere ikke bare øke prisen, til for eksempel Eik Entreprenør?

– Det er ikke så lett. Ingen vil betale mye penger til litauiske firmaer. Sånn er det.

Euronordas UAB startet sin virksomhet i Norge i 2008, og tok da kontakt med revisjonsfirmaet Ernst & Young for å få råd.

– De fortalte meg bare om norske skatteregler. Det med allmengjort minstelønn ble jeg ikke klar over før denne saken dukket opp med Fellesforbundet, sier Vinkelis.

Spørsmål som går på om han betalte overtid, eller om den påståtte lønna på 161,20 i timen var inkludert diett, vil han ikke svare på.

– Det er historie. Nå er jeg bare i Litauen. Det er bare saken med den oppsagte arbeideren Danas Ermolavicus som er uavklart. Vi får se hva retten kommer fram til med hensyn til den påstått forfalskede underskriften, sier Vinkelis.

Euronordas har sparket halve staben, og sitter nå igjen med 14 ansatte i Litauen.

– Det er en helt sprø situasjon. Jeg skulle gjerne fortsatt i Norge. Jeg skjønner ikke at det skal være galt å gjøre det på denne måten. Netto sitter mine arbeidere igjen med mer enn en nordmann, siden jeg betaler diett og losji. Hvis det ikke var slik, ville vel mine folk gått til Eik Entreprenør med en gang?

Vinkelis utelukker ikke at han kommer tilbake til Norge, men at han da vil gjøre alt riktig.

– Vi har blitt kontrollert av Arbeidstilsynet flere ganger, men de har ikke hatt noe å utsette på oss. Jeg tok også kontakt med Fellesforbundet for et møte, men de ville ikke snakke med oss. Det er rart. Hva kan jeg gjøre da?

Arbeidstilsynet vurderer politianmeldelse

Arbeidstilsynet har flere ganger hatt tilsyn på byggeplassene til Eik Entreprenør og spurt de litauiske Euronordas-arbeiderne hva de tjener. Tilsynet får mange tips om dumping av lønn, men det er vanskelig å avdekke.

– Når vi er ute på byggeplassene, sier alle utlendingene at de tjener 110 kroner netto per time og at de jobber 10 timer med 1 time pause fem dager i uka. Når vi innhenter dokumentasjon fra arbeidsgiver, er dette helt i tråd med det arbeiderne sier. Da er det ikke mye vi får gjort, sier seniorinspektør Gunn Berit Gjevestad ved arbeidstilsynet i Skien.

– Daglig leder i Euronordas sier han har sendt dere de litauiske arbeidskontraktene som viser en lønn på 1.570 Litas (3.600kr.) pluss diett?

– Den ligger i hvert fall ikke i saken. Så hvor han har sendt den, vet ikke jeg. Hvis han har kontrakt hvor det står 1.570 Litas i måneden (3.400 kr.), så er det ikke bra at han skriver kr. 170 i timen i ansettelsesbeviset til UDI som han har sendt til oss. Da opererer han med doble kontrakter.

Timelistene ført av de ansatte selv, viser arbeidsuker på gjennomsnitt 60 timer. Dette krever søknad om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, men en slik søknad har ikke Arbeidstilsynet fått fra Euronordas UAB.

Gjevestad sier at hvis de oppdager uregelmessigheter ved en eller flere arbeidere, hender det ofte at de blir sendt til hjemlandet for å bli «kvitt» problemet. Hvis en arbeider sier opp jobben, har ikke arbeidstilsynet en sak de kan forfølge. De jobber forebyggende framover i tid – ikke på det som har vært.

– Hva gjør Arbeidstilsynet når de oppdager at påseplikten ikke er fulgt?

– Da får vi ikke gjort annet enn å pålegge entreprenøren å innføre bedre rutiner for påseplikt. Hvis vi ved neste tilsyn oppdager at rutinene ikke er fulgt, kan vi bare utstede et nytt pålegg om at det skal innføres rutiner. Brudd på påseplikten er ikke straffbart, sier Gjevestad.

– Hvor ofte ender et tilsyn i politianmeldelse?

Det er ikke ofte. Når det gjelder lønn, skal det svært mye til. I denne saken anser vi at underbetalingen har vært så grov at vi vurderer å anmelde Euronordas UAB, sier Gjevestad.

Spørsmålene daglig leder i Eik Entreprenør, Morten Gjeruldsen ikke ville svare på:

Dere betaler Euronordas UAB 265 kroner per time eks. mva. Mener du at det er mulig for Euronordas UAB å betale allmengjort timelønn, diett, bolig, feriepenger, arbeidsgiveravgift, reiser, arbeidsklær og sosiale utgifter - og likevel gå i pluss?

Hvor mange timer per dag/uke har Euronordas UAB fakturert dere per arbeider?

Du tar kritikk på at Eik Entreprenør skulle ha håndhevet påseplikten strengere og bedre tidligere. Dere har nå innført bedre rutiner. Hva innebærer dette?

En av arbeiderne sier at han ringte til Inge Trovatn i Eik Entreprenør og ba han ringe Vinkelis for å purre på manglende utbetaling av lønn. Stemmer det? Og i så tilfelle, hva ble gjort?

Lønns- og trekkoppgaver fra 2011 og 2012 viser at litauerne fikk lav lønn mens de jobbet for Euronordas UAB på deres prosjekter. Vil dere etterbetale den manglende lønna?

Lei av å løpe etter

Ordfører Hedda Foss Five (Ap) i Skien, sier at kommunen er i forbedringsmodus, og vil gjøre det de kan for at det skal være ryddige forhold på byggeplassene.

– Vi har hatt mange møter med Arne Hagen, Fellesforbundet og NHO for å ordne opp på byggeplassene. Målet er å slippe å løpe etter hele tiden, sier ordføreren som erkjenner at de ikke er gode nok til å følge opp anbudene.

– Hvorfor har dere bedt om at lavest pris skal telle 100 prosent på anbudet på Menstad skole?

– Det stemmer ikke!

I anbudsutlysningen står det at lavest pris er et kriterium.

– Det er ikke i tråd med de politiske føringene. Det må jeg se nærmere på. Mail meg spørsmålene, så tar jeg kontakt, svarte ordføreren.

Etter dette korte intervjuet ble det vanskelig å få ordføreren i tale. Magasinet sendte tre mail, en SMS, la igjen beskjed på telefonsvareren og prøvde å få tak i ordføreren mange ganger via sentralbordet. Hun ble først forelagt én svarfrist, og da denne ikke ble overholdt, fikk hun en ny frist dagen etter. En time etter denne fristen, meldte hun at hun kunne svare på spørsmål neste dag.

– Hvorfor har dere i anbudet bedt om at laveste pris skal telle 100 prosent på Menstad skole?

– Det er ikke noe vi ønsker. Vi må selvsagt vurdere pris som ett kriterium, men som alle vet er det en klar sammenheng mellom pris og kvalitet. Vi ønsker å samarbeide med seriøse aktører som har fast ansatte, aktiv lærlingeordning og fagarbeidere.

– Har dere etterspurt dokumentasjon om lønns- og arbeidsforhold fra Eik Entreprenør under arbeidet ved Menstad skole?

– Eik Entreprenør har sendt oss det vi har bedt om. Det er ikke noe i disse dokumentene som tilsier at det Fellesforbundet sier om den lave lønna stemmer. Men da har ikke vi bedt om dokumentasjon helt ned på lønnslipp-nivå. Hvis det stemmer at de har tjent 20 kroner timen, vil jeg karakterisere det som svindel og et tillitsbrudd, sier ordføreren.

Hvordan vil kommunen sikre seg at dette ikke skjer flere ganger?

Vi har stor byggeaktivitet, og det er ikke første gangen vi opplever dette. Ofte ser vi at det er de samme aktørene som går igjen, men vi kan ikke lage en svarteliste. Vi må ha like konkurransevilkår, men må klare å sile bort de useriøse gjennom kvalitetskravene i anbudene. Slik det har utviklet seg, vil de useriøse fortrenge seriøse aktører. Vi trenger en nasjonal satsning for å få bukt med problemene i denne sektoren, sier Foss Five.

Sender regninga til Skien kommune

Fellesforbundet Telemark troppet opp på rådhuset i Skien med lønnskrav for to av de Litauiske arbeiderne som jobbet med å pusse opp kommunens skoler.

For Danas utgjør kravet 309.118 kroner, mens kravet for Rolandas som jobbet noe kortere, er på 195.707 kroner. Feriepenger og 40 prosent overtid for lørdagsjobbing er inkludert, men ikke lønn mellom oppdrag.

– Kommunen har ikke annet enn moralsk ansvar for å ordne opp i dette. Som stor og seriøs oppdragsgiver forventer vi at de gjør det som er nødvendig for at de som jobbet på Menstad og Klyve får sin rettmessige lønn, sier leder Arne Hagen i Fellesforbundet Telemark.

I brevet til kommunen skriver Hagen at han for framtiden håper at Skien kommune vil sørge for å bruke firma med egne ansatte fagfolk til sine prosjekter.

– La oss få anbudskontrakter som fjerner de useriøse, det er fullt mulig. Vi står gjerne til disposisjon, sier Arne Hagen.

22.11.2013
12:00
25.11.2013 13:14

Slik er regnestykket

Den litauiske maleren Danas Ermolavicius fikk brutto 47.075 kroner for 2.300 timers jobb med å pusse opp skolebygg i Bamble og Skien i 2012. I tillegg fikk han diett på rundt 100.000 kroner for 236 døgn i Norge.

Dette koster en Litauer per time i Norge

Euronordas UAB fakturerer Eik Bygg for 265 kroner timen eks. moms per time. Hvis arbeiderne jobber vanlig arbeidsuke på 40 timer, går ikke regnestykket opp.

Timelønn (Minstelønn med 1 års erfaring) 158,40

Feriepenger 16,15

Diett 7 dager/470kr. pr. dag. Per time 82,25

Bolig 3.000,- pr. måned. Per time 16,30-

Reise t/r Litauen en gang pr. mnd. 1.500,- 8,15-

Arb.giveravg. av timelønn/feriepenger 24,60

Sum utgifter per time: 305,85

Minus fakturert pris -265,-

Tap per time for Euronordas UAB: 40,85 per time.

I tillegg til dette skal firma betale for sosiale utgifter og arbeidstøy.
Mest lest

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

Katharina Dale Håkonsen

Kiwi-ansatte gruet seg til å håndtere panten. Så fant Roy en løsning

Ole Martin Wold

Nav strammet inn bruken av hjemmekontor. Da byttet Elise jobb

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

Kathrine Geard

Finn (75) snudde ryggen til kona et øyeblikk. Det ble starten på en enorm leteaksjon

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Leif Martin Kirknes

LO er del av en allianse mot lærerne, påstår Handal. Se hva LOs nestleder svarer

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

By Pofka - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80178549

Busstreik i Litauen: Sjåfører truer med å reise til Norge

Sissel M. Rasmussen

Olav Rune og kollegaene jobber i kulda for å unngå permitteringer

Ingun Alette Mæhlum

Dilani (34) og familien har vært innestengt i kirka i åtte år

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

Tormod Ytrehus

– LO-leiinga høyrer ikkje på grasrota og tillitsvalde, men følger partipisken

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

Kommentar

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Håvard Sæbø

«Tajik har grunn til å smile. Pensjon fra første krone er en suksess»

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

Hanna Skotheim

Hagen til rusavhengige i Oslo kan forsvinne

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Sidsel Valum

– Tvungen lønnsnemnd er også et nederlag for meg, sier kunnskapsministeren

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

De flyr milliardærer og statsministeren. Nå krever pilotene tariffavtale

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

Colourbox

Kriminalomsorgen fikk 50 millioner sist høst. Nå går alt til strømregninga

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

Ole Palmstrøm

Dette forventer NTL av statsbudsjettet

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Håvard Sæbø

Kampen mot sosial dumping: Her er regjeringens nye tiltak

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Tonje Karenina Pettersen/NTL

Navnedebatten i NTL: Nye forslag på bordet

Kronikk

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

Lise Åserud / NTB

«Det er ikke rikfolk som betaler mest skatt i Norge»

Debatt

Laksebaronene er ikke redd for næringens fremtid, men for fremtiden til sine egne lommebøker, skriver Henrik Drivenes.

Laksebaronene er ikke redd for næringens fremtid, men for fremtiden til sine egne lommebøker, skriver Henrik Drivenes.

André Kjernsli

«Matkøene blir større, og listen over milliardærer blir lengre»


Flere saker