JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
 Danas Ermolavicius og Rolandas Taraskevicius (t.h.) jobbet for luselønn i det litauiske selskapet Euronordas som var underentreprenør for Eik Bygg.

Danas Ermolavicius og Rolandas Taraskevicius (t.h.) jobbet for luselønn i det litauiske selskapet Euronordas som var underentreprenør for Eik Bygg.

Håvard Sæbø

Malte skole for 20 kroner timen

Rune Tønnesen i avdeling 8 i Skien fikk tips om litauere som jobbet for 20 kroner timen i Telemark. Derfor reiste han til Litauen for å få tak i dokumentasjon som bekreftet grov underbetaling. Her fant han doble arbeidskontrakter, ulovlige timelister og en forfalsket underskrift.22.11.2013
12:00
25.11.2013 13:14

has@lomedia.no

På et hotell i sentrum av hovedstaden Vilnius møter Rune maleren Danas Ermolavicus og kollegaen Rolandas Taraskevicius, som begge forteller den samme historien om lange arbeidsdager for liten betaling i det litauiske bemanningsselskapet Euronordas UAB. De var leid inn i Norge av hovedentreprenøren, Eik Entreprenør i Skien.

60-timers uker

Rune kikker på timelistene som forteller at de over måneder jobbet 10 timer om dagen, seks dager i uka.

– Vi ble fortalt at jo flere timer vi jobbet, desto mer ville vi tjene, sier Rolandas og viser fram timelistene som er summert med timer og nettolønn for hver uke. I den norske kontrakten står det at de skal jobbe 40 timer i uka.

Uke 25 i fjor jobbet han 65 timer for en avtalt nettolønn på 80 kroner timen, som han har summert i et regneark på PC-en til 5.200 kroner. Hadde det bare vært så vel: I hele 2012 jobbet han 1.130 timer på Klyve skole. Lønns- og trekkoppgaven viser at han fikk 21.057 kroner brutto for disse timene.

Dagslønn under norsk timelønn

– Dette gir en timelønn på rundt 18 kroner. Eller sagt på en annen måte: På en hel dag tjente han under minstelønna på 158,40 kroner timen for ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring, sier Rune Tønnesen.

Dette på tross av at begge litauerne har signert en norsk kontrakt på 156 kroner timen som senere ble oppjustert til 170 kroner.

– Hvorfor reagerte dere ikke når lønna ikke var i samsvar med kontrakten?

– Det tok lang tid før vi skjønte systemet med skattefri diett på 470 kroner dagen i tillegg til lønn. Da vi skjønte at noe ikke stemte, ringte jeg til daglig leder i Euronordas UAB, Dainius Vinkelis. Jeg ringte nesten hver uke for å få betalt for timene vi jobbet. Svaret var alltid at pengene var forsinket, men de ville komme, sier Danas.

Han ringte også Inge Trovatn i Eik Entreprenør og ba han kontakte Vinkelis for å purre på pengene, uten at det hjalp.

Da gikk Danas til Fellesforbundet, som tipset Telemarksavisa om det grove tilfellet av sosial dumping. Dagen saken sto på trykk, uttalte daglig leder Morten Gjeruldsen i Eik Entreprenør at han var sjokkert over at litauerne fikk en lønn på 20 kroner timen før skatt:

– Dette er graverende og meget alvorlig, og ikke i tråd med avtalen med Euronordas UAB om 170 kroner i timelønn, sa Gjeruldsen.

Hovedentreprenør: Ingen kommentar

Magasinet mailet fem spørsmål til Morten Gjeruldsen. Etter tre purringer og flere ubesvarte telefoner, svarer han i en mail: Vi har ingen flere kommentarer til dette en det vi har meldt tidligere. Viser her blant annet til artikkel i TA.

Som hovedentreprenrør har Eik Entreprenør påseplikt for at underleverandørene arbeider i henhold til regelverket. Det innebærer plikt til å føre tilsyn med blant annet ansettelsesforhold, timelister og lønnsslipper. Daglig leder Morten Gjeruldsen sier til TA at de har avtalt en kontraktspris på 265 kroner eks. moms som de betaler Euronordas UAB. Dette skal dekke lønn, reiser, diett, losji, feriepenger, arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader.

Taper 40 kroner per time

– Det sier seg selv at dette regnestykket ikke går opp, sier Rune Tønnesen.

– Innleieprisen må være på 350-400 kroner timen. Adecco har for eksempel en fakturert timepris på 360 kroner timen, sier han og viser et regnestykke som viser at Euronordas UAB går 40 kroner timen i minus hvis arbeiderne følger arbeidskontrakten med å jobbe 8 timer dagen fem dager i uka. (Se egen boks).

Daglig leder Morten Gjeruldsen skriver i et innlegg i TA at det er fullt mulig for Euronordas UAB å tjene penger med 265 kroner timen så lenge Eik Entreprenør har stått for prosjektledelse, byggeplassadministrasjon, verktøy, brakker, rigg og verneutstyr.

Ingen av de litauiske arbeiderne fikk lønnsslipper, og uansett hvor mange timer de jobbet, fikk de ikke betalt for overtid. I alt jobbet det 22 litauere i Euronordas UAB under Eik Entreprenør.

Både Danas og Rolandas var fornøyde med jobben i Norge. Arbeidsgiver dekte bolig, og selv om lønn og diett på rundt 15.000 i måneden er lav etter norsk målestokk, var begge fornøyde med å tjene nesten tre ganger så mye som de ville gjort hjemme i Litauen.

Kommunen sviktet

Begge er nå medlemmer i Fellesforbundet, men ingen av Litauerne var medlemmer før de kom til avdelingen med sine problemer. Normalt tar de ikke saker for ikke-medlemmer, men i denne saken har avdelingen gjort et unntak.

– Grunnen til at vi forfølger denne saken, er at det her er snakk om innleide som har blitt utnyttet mens de jobbet på offentlige bygg. Her har både kommunen og Eik entreprenør unnlatt å drive pålagt innsyn i arbeidernes lønns- og arbeidsbetingelser, sier Rune Tønnesen.

Forfalsket underskrift

I november 2012 fikk Danas beskjed om at det ikke var mer jobb i Norge, så da dro han hjem til Litauen for å vente på nytt oppdrag. Månedene gikk, og i februar 2013 skadet han fingeren. Han dro til det lokale sykehuset for å få behandling. Da fikk han beskjed om at han ikke hadde forsikring, fordi han ikke var ansatt i Euronordas UAB. I Litauen er det slik at arbeidsgiver betaler inn 6 prosent av bruttolønna for å dekke helseforsikring.

– Jeg hadde ikke sagt opp jobben! Da jeg så oppsigelsen, så jeg at underskriften min måtte være forfalsket, sier Danas.

Danas har engasjert advokat for å erklære oppsigelsen ugyldig, og krever etterbetalt lønn for perioden fra november 2012 til dom faller. Euronordas UAB svarte med å kreve etterbetalt 9.000 kroner som de mente han hadde fått for mye i lønn mens han var i Norge. De første rettsforhandlingene i Litauen ble gjennomført 15.oktober, men det vil ta mange måneder før dom faller i saken. I mellomtiden livnærer han seg ved å kjøpe gamle biler i Litauen som han selger videre i Ukraina.

Slik er regnestykket

Den litauiske maleren Danas Ermolavicius fikk brutto 47.075 kroner for 2.300 timers jobb med å pusse opp skolebygg i Bamble og Skien i 2012. I tillegg fikk han diett på rundt 100.000 kroner for 236 døgn i Norge.

Dette koster en Litauer per time i Norge

Euronordas UAB fakturerer Eik Bygg for 265 kroner timen eks. moms per time. Hvis arbeiderne jobber vanlig arbeidsuke på 40 timer, går ikke regnestykket opp.

Timelønn (Minstelønn med 1 års erfaring) 158,40

Feriepenger 16,15

Diett 7 dager/470kr. pr. dag. Per time 82,25

Bolig 3.000,- pr. måned. Per time 16,30-

Reise t/r Litauen en gang pr. mnd. 1.500,- 8,15-

Arb.giveravg. av timelønn/feriepenger 24,60

Sum utgifter per time: 305,85

Minus fakturert pris -265,-

Tap per time for Euronordas UAB: 40,85 per time.

I tillegg til dette skal firma betale for sosiale utgifter og arbeidstøy.

– «Alle» driver ulovlig

Daglig leder Dainius Vinkelis i Euronordas UAB sier han har avsluttet all aktivitet i Norge etter saken med Eik Entreprenør.

– Det er for vanskelig å drive i Norge. Her er det helt annet system enn i Litauen, og ingen vet hvordan de skal gjøre det lovlig. Jeg tror at 99 prosent av alle polske og litauiske firmaer jobber ulovlig i Norge, sier han.

– Hvis jeg skal betale allmengjort lønn, diett, bolig og alt det andre, har jeg en utgift på 300 kroner per time. Det er ikke vits i å jobbe i Norge da.

– Kan dere ikke bare øke prisen, til for eksempel Eik Entreprenør?

– Det er ikke så lett. Ingen vil betale mye penger til litauiske firmaer. Sånn er det.

Euronordas UAB startet sin virksomhet i Norge i 2008, og tok da kontakt med revisjonsfirmaet Ernst & Young for å få råd.

– De fortalte meg bare om norske skatteregler. Det med allmengjort minstelønn ble jeg ikke klar over før denne saken dukket opp med Fellesforbundet, sier Vinkelis.

Spørsmål som går på om han betalte overtid, eller om den påståtte lønna på 161,20 i timen var inkludert diett, vil han ikke svare på.

– Det er historie. Nå er jeg bare i Litauen. Det er bare saken med den oppsagte arbeideren Danas Ermolavicus som er uavklart. Vi får se hva retten kommer fram til med hensyn til den påstått forfalskede underskriften, sier Vinkelis.

Euronordas har sparket halve staben, og sitter nå igjen med 14 ansatte i Litauen.

– Det er en helt sprø situasjon. Jeg skulle gjerne fortsatt i Norge. Jeg skjønner ikke at det skal være galt å gjøre det på denne måten. Netto sitter mine arbeidere igjen med mer enn en nordmann, siden jeg betaler diett og losji. Hvis det ikke var slik, ville vel mine folk gått til Eik Entreprenør med en gang?

Vinkelis utelukker ikke at han kommer tilbake til Norge, men at han da vil gjøre alt riktig.

– Vi har blitt kontrollert av Arbeidstilsynet flere ganger, men de har ikke hatt noe å utsette på oss. Jeg tok også kontakt med Fellesforbundet for et møte, men de ville ikke snakke med oss. Det er rart. Hva kan jeg gjøre da?

Arbeidstilsynet vurderer politianmeldelse

Arbeidstilsynet har flere ganger hatt tilsyn på byggeplassene til Eik Entreprenør og spurt de litauiske Euronordas-arbeiderne hva de tjener. Tilsynet får mange tips om dumping av lønn, men det er vanskelig å avdekke.

– Når vi er ute på byggeplassene, sier alle utlendingene at de tjener 110 kroner netto per time og at de jobber 10 timer med 1 time pause fem dager i uka. Når vi innhenter dokumentasjon fra arbeidsgiver, er dette helt i tråd med det arbeiderne sier. Da er det ikke mye vi får gjort, sier seniorinspektør Gunn Berit Gjevestad ved arbeidstilsynet i Skien.

– Daglig leder i Euronordas sier han har sendt dere de litauiske arbeidskontraktene som viser en lønn på 1.570 Litas (3.600kr.) pluss diett?

– Den ligger i hvert fall ikke i saken. Så hvor han har sendt den, vet ikke jeg. Hvis han har kontrakt hvor det står 1.570 Litas i måneden (3.400 kr.), så er det ikke bra at han skriver kr. 170 i timen i ansettelsesbeviset til UDI som han har sendt til oss. Da opererer han med doble kontrakter.

Timelistene ført av de ansatte selv, viser arbeidsuker på gjennomsnitt 60 timer. Dette krever søknad om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, men en slik søknad har ikke Arbeidstilsynet fått fra Euronordas UAB.

Gjevestad sier at hvis de oppdager uregelmessigheter ved en eller flere arbeidere, hender det ofte at de blir sendt til hjemlandet for å bli «kvitt» problemet. Hvis en arbeider sier opp jobben, har ikke arbeidstilsynet en sak de kan forfølge. De jobber forebyggende framover i tid – ikke på det som har vært.

– Hva gjør Arbeidstilsynet når de oppdager at påseplikten ikke er fulgt?

– Da får vi ikke gjort annet enn å pålegge entreprenøren å innføre bedre rutiner for påseplikt. Hvis vi ved neste tilsyn oppdager at rutinene ikke er fulgt, kan vi bare utstede et nytt pålegg om at det skal innføres rutiner. Brudd på påseplikten er ikke straffbart, sier Gjevestad.

– Hvor ofte ender et tilsyn i politianmeldelse?

Det er ikke ofte. Når det gjelder lønn, skal det svært mye til. I denne saken anser vi at underbetalingen har vært så grov at vi vurderer å anmelde Euronordas UAB, sier Gjevestad.

Spørsmålene daglig leder i Eik Entreprenør, Morten Gjeruldsen ikke ville svare på:

Dere betaler Euronordas UAB 265 kroner per time eks. mva. Mener du at det er mulig for Euronordas UAB å betale allmengjort timelønn, diett, bolig, feriepenger, arbeidsgiveravgift, reiser, arbeidsklær og sosiale utgifter - og likevel gå i pluss?

Hvor mange timer per dag/uke har Euronordas UAB fakturert dere per arbeider?

Du tar kritikk på at Eik Entreprenør skulle ha håndhevet påseplikten strengere og bedre tidligere. Dere har nå innført bedre rutiner. Hva innebærer dette?

En av arbeiderne sier at han ringte til Inge Trovatn i Eik Entreprenør og ba han ringe Vinkelis for å purre på manglende utbetaling av lønn. Stemmer det? Og i så tilfelle, hva ble gjort?

Lønns- og trekkoppgaver fra 2011 og 2012 viser at litauerne fikk lav lønn mens de jobbet for Euronordas UAB på deres prosjekter. Vil dere etterbetale den manglende lønna?

Lei av å løpe etter

Ordfører Hedda Foss Five (Ap) i Skien, sier at kommunen er i forbedringsmodus, og vil gjøre det de kan for at det skal være ryddige forhold på byggeplassene.

– Vi har hatt mange møter med Arne Hagen, Fellesforbundet og NHO for å ordne opp på byggeplassene. Målet er å slippe å løpe etter hele tiden, sier ordføreren som erkjenner at de ikke er gode nok til å følge opp anbudene.

– Hvorfor har dere bedt om at lavest pris skal telle 100 prosent på anbudet på Menstad skole?

– Det stemmer ikke!

I anbudsutlysningen står det at lavest pris er et kriterium.

– Det er ikke i tråd med de politiske føringene. Det må jeg se nærmere på. Mail meg spørsmålene, så tar jeg kontakt, svarte ordføreren.

Etter dette korte intervjuet ble det vanskelig å få ordføreren i tale. Magasinet sendte tre mail, en SMS, la igjen beskjed på telefonsvareren og prøvde å få tak i ordføreren mange ganger via sentralbordet. Hun ble først forelagt én svarfrist, og da denne ikke ble overholdt, fikk hun en ny frist dagen etter. En time etter denne fristen, meldte hun at hun kunne svare på spørsmål neste dag.

– Hvorfor har dere i anbudet bedt om at laveste pris skal telle 100 prosent på Menstad skole?

– Det er ikke noe vi ønsker. Vi må selvsagt vurdere pris som ett kriterium, men som alle vet er det en klar sammenheng mellom pris og kvalitet. Vi ønsker å samarbeide med seriøse aktører som har fast ansatte, aktiv lærlingeordning og fagarbeidere.

– Har dere etterspurt dokumentasjon om lønns- og arbeidsforhold fra Eik Entreprenør under arbeidet ved Menstad skole?

– Eik Entreprenør har sendt oss det vi har bedt om. Det er ikke noe i disse dokumentene som tilsier at det Fellesforbundet sier om den lave lønna stemmer. Men da har ikke vi bedt om dokumentasjon helt ned på lønnslipp-nivå. Hvis det stemmer at de har tjent 20 kroner timen, vil jeg karakterisere det som svindel og et tillitsbrudd, sier ordføreren.

Hvordan vil kommunen sikre seg at dette ikke skjer flere ganger?

Vi har stor byggeaktivitet, og det er ikke første gangen vi opplever dette. Ofte ser vi at det er de samme aktørene som går igjen, men vi kan ikke lage en svarteliste. Vi må ha like konkurransevilkår, men må klare å sile bort de useriøse gjennom kvalitetskravene i anbudene. Slik det har utviklet seg, vil de useriøse fortrenge seriøse aktører. Vi trenger en nasjonal satsning for å få bukt med problemene i denne sektoren, sier Foss Five.

Sender regninga til Skien kommune

Fellesforbundet Telemark troppet opp på rådhuset i Skien med lønnskrav for to av de Litauiske arbeiderne som jobbet med å pusse opp kommunens skoler.

For Danas utgjør kravet 309.118 kroner, mens kravet for Rolandas som jobbet noe kortere, er på 195.707 kroner. Feriepenger og 40 prosent overtid for lørdagsjobbing er inkludert, men ikke lønn mellom oppdrag.

– Kommunen har ikke annet enn moralsk ansvar for å ordne opp i dette. Som stor og seriøs oppdragsgiver forventer vi at de gjør det som er nødvendig for at de som jobbet på Menstad og Klyve får sin rettmessige lønn, sier leder Arne Hagen i Fellesforbundet Telemark.

I brevet til kommunen skriver Hagen at han for framtiden håper at Skien kommune vil sørge for å bruke firma med egne ansatte fagfolk til sine prosjekter.

– La oss få anbudskontrakter som fjerner de useriøse, det er fullt mulig. Vi står gjerne til disposisjon, sier Arne Hagen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
22.11.2013
12:00
25.11.2013 13:14Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

– Syke og uføre mennesker mister all sin inntekt, ofte over natten og uten noe varsel. De orker ikke mer

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Håvard Sæbø

Ansatte i oljeservice får ny lønn. Her er resultatet

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

Roy Ervin Solstad

– Det er jo litt rart å kalle det lønnsforhandlinger, når vi aldri forhandler om lønn

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn


Flere saker