JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav

Mange jobber seg syke for å få en levelig pensjon

Folk som allerede har helseproblemer, jobber seg enda sykere. De holder ut for å få AFP, mener forbundsleder.
Rundt 40 prosent av medlemmene til Norsk Arbeidsmandsforbund som jobber i AFP-bedrifter får likevel ikke avtalefestet pensjon.

Rundt 40 prosent av medlemmene til Norsk Arbeidsmandsforbund som jobber i AFP-bedrifter får likevel ikke avtalefestet pensjon.

Colourbox

yngvil@lomedia.no

– Vi har sett mange eksempler på folk som står i det, og jobber seg enda sjukere hvis de allerede har en helseutfordring. Særlig gjelder det folk som holder ut for å få AFP. Det er alt eller ingenting, sier Brede Edvardsen, leder i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Edvardsen forteller at mange av deres medlemmer i Arbeidsmandsforbundet sliter med å jobbe helt til 62 år.

– For mange av våre medlemmer er det vanskelig å jobbe helt til 62 år. Hvis helsa ikke holder, blir de uføre.

– Hvis det skal være slik at vi må jobbe lenger for å få en levelig pensjon, må vi endre på arbeidslivet sånn at folk klarer det, sier han.

FriFagbevegelse skrev nylig om hvor høy inntekt man må ha for å kunne gå av med pensjon tidlig.

Folk som fyller 62 år i år må ha en snittlønn på 633.000 kroner gjennom hele arbeidslivet sitt for å kunne gå av med alderspensjon når de fyller 62 år. Dette gjelder dem uten avtalefestet pensjon (AFP). Det viser utregninger Navs pensjonsekspert har gjort. Da får de minstepensjon.

Kravet til inntekt for å gå av tidlig blir nesten halvert for dem som har avtalefestet pensjon (AFP). Dette er både en tilleggspensjon og en tidligpensjon.

Men ikke alle klarer å stå i jobben til de er 62. Og klarer de ikke det, mister de også retten til avtalefestet pensjon.

Mye lest: Dette må du tjene for å kunne gå av med pensjon som 62-åring

Bare et fåtall tjener nok til tidligpensjon

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) organiserer mange arbeidere med tøffe yrker som kunne trenge å gå av tidlig, men ikke alle har tjent nok til å gjøre det.

– I noen av bransjene vi organiserer i, som anlegg og bergverk, har de relativt høy lønn. En del der vil komme over de høye inntektskravene og klare å gå av tidlig uten AFP, forteller Brede Edvardsen.

I de andre bransjene NAF organiserer er det et fåtall som har så høy snittlønn, forteller han.

– For mange av våre medlemmer er det vanskelig å jobbe helt til 62 år. Hvis helsa ikke holder, blir de uføre, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

– For mange av våre medlemmer er det vanskelig å jobbe helt til 62 år. Hvis helsa ikke holder, blir de uføre, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Jan-Erik Østlie

Rundt 40 prosent får ikke AFP likevel

Brede Edvardsen forteller at de fleste av medlemmene i NAF jobber i tariffbundne bedrifter, og har AFP.

– Men om du vil få det når du fyller 62, er ikke sikkert da heller, sier han.

Forbundet undersøker for tida hvor mange som mister AFP før de fyller 62 år. Det er ved fylte 62 år man kan begynne å ta ut AFP.

– Det ser ut til å være rundt 40 prosent av medlemmene i AFP-bedrifter som likevel ikke får AFP. Mange av dem mister den fordi de blir uføre. Uføre har ikke rett til AFP. Typisk er det renholdere, sier han.

NAF-lederen forteller at også i anleggsfagene, som maskinførere, er det en høy andel som faller ut av ordningen. Mellom 10-20 prosent av dem blir uføre eller mister AFP av andre grunner før de fyller 62 år, viser undersøkelsene forbundet har gjort.

Edvardsen understreker at folk har krav på tjenestepensjon fra arbeidsgiver i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden. Nå skal en sliter-ordning i folketrygden på plass for dem som går av tidlig.

Aktuelt: Så mye kan pensjonen øke etter årets trygdeoppgjør

Hva skjer med AFP framover?

Arbeidsmands-lederen kaller bortfall av AFP «en katastrofe for mange». Derfor mener forbundet det er avgjørende å endre på AFP-ordningen.

– Vi har ikke til hensikt å ødelegge for dem som får AFP i dag, understreker Edvardsen.

– Men det kan ikke fortsette å være like mange som faller ut av ordningen. Flere må kunne omfattes av den.

Mye lest: Samboerne Rita og Morten mister begge tilleggspensjonen AFP

Sjekk eksempelet her

Nav har satt opp eksempler som viser hvor mye du må ha i årsinntekt for å kunne gå av tidlig med alderspensjon ved 62 år. (Beløpene er omregnet til kroneverdien i 2023.)

Eksempelet er en person som er født i 1962, som vil ta ut 100 prosent alderspensjon fra hen er 62 år gammel, og som har jobbet i 40 år.

Det betyr folk som begynte å jobbe som 22-åringer.

• 62-åring uten avtalefestet pensjon: Må ha hatt en gjennomsnittslønn på minst 633.000 kroner i året i alle årene du jobbet for å gå av som 62-åring.

• 62-åring med avtalefestet pensjon: Må ha hatt en gjennomsnittslønn på minst 332.000 kroner i året i alle årene du jobbet for å gå av som 62-åring.

Inntekt for å ta ut alderspensjon (22 år)

Hvis du «bare» har jobbet i 35 år

Det kreves mye høyere årslønn for folk som har hatt et kortere arbeidsliv, for å kunne bli tidlig-pensjonist.

Hvis du begynte å jobbe da du var 27 år og trenger å gå av med pensjon når du fyller 62 år, er inntektskravet enda høyere sammenlignet med dem med lenger ansiennitet.

Inntekt for å ta ut alderspensjon (27 år)

Warning
Annonse
Annonse