JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon i folketrygden

Dette må du tjene hvis du vil gå av med pensjon som 62-åring

Viser hvor viktig AFP er, mener pensjonsekspert i LO.
Det er politikerne, og ikke Nav, som bestemmer reglene for pensjonssystemet vårt.

Det er politikerne, og ikke Nav, som bestemmer reglene for pensjonssystemet vårt.

Colourbox

Yngvil@lomedia.no

Ane.borrud@lomedia.no

frode.ronning@lomedia.no

Langt fra alle kan gå av med pensjon når de fyller 62 år.

Hvis du ikke har ekstrapensjonen AFP må du ha tjent 633.000 kroner årlig i 40 år for å få lov til å gå av når du er 62 år.

Selv med en slik lønn blir du minstepensjonist resten av livet om du går av så tidlig.

Det viser eksemplene som Navs pensjonsekspert Ole Christian Lien har regnet ut.

– Først og fremst viser disse eksemplene hvor viktig avtalefestet pensjon (AFP) er, sier en av LOs pensjonseksperter, Ragnar Bøe Elgsaas.

Han sier dette om eksempelet på 633.000 kroner for å gå av ved 62 år når man ikke har AFP:

 – Det er høyere enn en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Tidligpensjon ved 62 år

Sjekk eksemplene i tabellene lenger ned i saken, for hvor mye folk i årskullet 1962 må ha i årslønn for å gå av med pensjon når de fyller 62, 63, 64, 65 og 66 år.

Årskullet 1962 er valgt fordi de fyller 62 år i år.

62 år er fortsatt den laveste alderen for når vi kan gå av med alderspensjon i Norge.

Denne aldersgrensa vil stige med om lag en måned for hvert årskull. Det vedtok Stortinget i «pensjonsforliket» tidligere i år.

Ekstra-pensjonen AFP er en joker

AFP, som er kort for «avtalefestet pensjon», betyr veldig mye for når du kan gå av, viser utregningen til Navs kunnskapsavdeling.

Hvis du ikke har tariffavtale med AFP på arbeidsplassen din, må du ha flere hundre tusen kroner mer i årsinntekt for å kunne gå av med pensjon som 62-åring.

AFP hjelper veldig

Navs utregninger viser at kravet til årlig arbeidsinntekt er mye lavere for personer med rett til AFP.

Kravet til årlig inntekt synker mye dersom man venter noen år med å ta ut alderspensjon. 

Det er politikerne, og ikke Nav, som bestemmer reglene for pensjonssystemet vårt.

Utregningene fra Nav er gjort for Arbeidsmanden, fagbladet til medlemmene i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Forbundet organiserer mange arbeidere som kunne tenke seg å gå av tidlig, men ikke alle har tjent nok til å gjøre det.

Nye tall: Dette er den vanligste lønna i Norge

Sjekk eksempelet her

Nav har satt opp eksempler som viser hvor mye du må ha i årsinntekt for å kunne gå av tidlig med alderspensjon ved 62 år. (Beløpene er omregnet til kroneverdien i 2023.)

Eksempelet er en person som er født i 1962, som vil ta ut 100 prosent alderspensjon fra hen er 62 år gammel, og som har jobbet i 40 år.

Det betyr folk som begynte å jobbe som 22-åringer.

• 62-åring uten avtalefestet pensjon: Må ha hatt en gjennomsnittslønn på minst 633.000 kroner i året i alle årene du jobbet for å gå av som 62-åring.

• 62-åring med avtalefestet pensjon: Må ha hatt en gjennomsnittslønn på minst 332.000 kroner i året i alle årene du jobbet for å gå av som 62-åring.

Inntekt som kreves for å ta ut alderspensjon for folk som startet å jobbe da de var 22 år.

Hvis du «bare» har jobbet i 35 år

Det kreves mye høyere årslønn for folk som har hatt et kortere arbeidsliv, for å kunne bli tidlig-pensjonist.

Hvis du begynte å jobbe da du var 27 år og trenger å gå av med pensjon når du fyller 62 år, er inntektskravet enda høyere sammenlignet med dem med lenger ansiennitet.

Inntekt som kreves for å ta ut alderspensjon for folk som startet å jobbe da de var 27 år.

Kan du gå av tidlig?

Samtidig: Mange vil få en lav pensjon, selv om de har AFP og kan gå av tidlig.

Pensjonssystemet er rigget slik at jo lenger du står i arbeid, jo høyere blir pensjonsutbetalingene dine.

Det rammer dermed folk som ikke har helse til å jobbe lenge. Og lønner seg for dem som har helsa i behold.

TIPS! Sjekk din egen pensjon ved å gå inn på Navs pensjonskalkulator eller Norsk pensjon

Sliterordningen kommer i tillegg

Flertallet på Stortinget ble i februar enige om en ny sliterordning for dem som går av tidlig og ikke jobber etter at de tar ut alderspensjon.

Sliterordningen vil gi inntil 30.000 kroner (1/4 G) i tillegg årlig for dem som går av tidlig.

Sliterordningen skal bedre økonomien for dem som går av tidlig og ikke kan eller vil jobbe ved siden av pensjonen.

Det er ikke avklart om denne sliterordningen vil gjøre at flere kan gå av fra 62 år. Det vil bli avklart når regjeringa kommer med sitt konkrete forslag til sliterordning og Stortinget skal vedta den.

Sitter igjen med minstepensjon

Hva sitter man igjen med etter et langt arbeidsliv og kan gå av tidlig?

Navs pensjonsekspert Ole Christian Lien har regnet ut eksemplene i denne saken.

For en person som fyller 62 år i år og går av med pensjon, betyr det minstepensjon på drøye 233.000 kroner i året.

– Det gir minstepensjon fra Folketrygden, bekrefter Ole Christian Lien til FriFagbevegelse.

Se satsene for minstepensjonen for ditt årskull på Nav sine sider.

Aktuelt: Strømprisene faller – regningene blir høyere

Dette er viktig å vite!

Om du har AFP eller ikke, avhenger av hvor du jobber. Alle som har en offentlig arbeidsgiver, har krav på AFP.

Sånn er det ikke i privat sektor. Mange bedrifter har ikke AFP. Som ansatt i det private næringslivet må man ha tariffavtale om lønn og arbeidsvilkår gjennom en fagforening for å ha rett til AFP.

Men mange får ikke AFP likevel

Pensjonsekspert Ragnar Bøe Elgsaas i LO understreker hvor viktig AFP er - både for å få en god pensjon og for å gjøre det mulig å gå av tidlig for dem som trenger det.

– Dette viser også hvor problematisk det er for dem som mister AFP, sier han.

Aktuelt: Viktig dato for uføre og pensjonister nærmer seg 

Mange mister AFP med dagens regler.

Bøe Elgsaas forklarer at de fleste LO-medlemmer jobber i en AFP-bedrift i deler av livet. Likevel gjør dagens regler at hele 70 prosent av dem likevel ikke får AFP, viser tall fra SSB.

Reglene nå er slik at det er de siste åra som teller. Man må ha jobbet sju av de siste ni år før fylte 62 år i en AFP-bedrift for å få denne pensjonen.

33 prosent av dem som jobbet i en AFP-bedrift da de fylte 53 år, fikk likevel ikke AFP, ifølge tall fra Fellesordningen for AFP.

Dette bestemmer hvor tidlig du kan gå av med pensjon

Hvor høy lønn kreves for å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år?

Det avhenger av flere ting:

• Hvor høy årslønn du har hatt.

• Hvor mange år du har jobbet.

• Om du har hatt annen pensjonsopptjening - for eksempel ved omsorg for barn, ved å få trygdeytelser som sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger).

• Hvilket år du er født.

• Ved hvilken alder du vil ta ut alderspensjon.

• Om du ønsker å ta ut full alderspensjon og gradert alderspensjon.

• Og om du har rett til avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor, eller om du vil få rett til ny offentlig AFP som innføres fra 2025.

• Sjekk din egen pensjon ved å gå inn på Navs pensjonskalkulator eller Norsk pensjon.

Kilde: Kunnskapsavdelingen i Nav

Warning
Annonse
Annonse