JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lina Winge

Betaling for reisetid:

Mange renholdere har fortsatt krav på betaling for reisetiden mellom ulike kunder

En dom i Arbeidsretten har slått fast at renholdere ikke har krav på betaling for reisetid mellom ulike kunder. Men dette gjelder ikke renholder som jobber på patruljetjeneste. De skal ha betalt for reisetiden uansett hvem som er kunde.11.12.2019
15:04
11.12.2019 15:05

ane.borrud@lomedia.no

En dom i Arbeidsretten slo i august fast at en renholder ansatt i en privat renholdsbedrift som jobber flere steder for samme kunde, har krav på betalt reisetid mellom oppdrag. Men er det reisetid mellom forskjellige kunder, da har ikke renholderen krav på å få betalt for reisetiden.

p

For eksempel: Hvis en renholder gjør rent i flere Kiwi-butikker etter hverandre, skal renholderen ha betalt for reisen mellom butikkene. Men – hvis renholderen først gjør rent i en Kiwi-butikk, og deretter på et postkontor, da har han ikke krav på å få betalt for reisetiden mellom oppdragene.

Her kan du lese mer om dommen

Reisetiden for patruljetjeneste skal betales

Første setning i § 4.3 i renholdsoverenskomsten lyder: «Renholdere som blir pålagt arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder for samme bedrift skal ha beregnet arbeidstid og lønn for løpende tid mellom oppdragene». Arbeidsretten tolket ordet bedrift som kunde eller oppdragsgiver.

Men hva med den andre setningen i paragrafen, som lyder: «Dette gjelder også patruljetjeneste»?

Her er juristene i både LO og NHO Service og Handel enige: Renholdere som jobber på patruljetjeneste skal ha betalt for reisetiden mellom oppdrag, uansett om det er for samme kunde eller forskjellige kunder.

LO-advokat Katrine Hellum-Lilleengen viser til at Arbeidsretten foretok en underliggende fortolkning av bestemmelsen om patruljetjeneste i dommen.

– Vi mener det er mest nærliggende å forstå som at renholderne på patruljetjeneste skal ha betaling for reisetid uansett om det er oppdrag for samme eller forskjellige kunder, skriver hun i en e-post til Arbeidsmanden.

Også advokat i NHO Service og Handel, Sigbjørn Sigurdsson Mygland, er enig i denne tolkningen.

– I utgangspunktet skal man ha betaling mellom oppdragene når man er på patruljetjeneste. Det er det ikke noe særlig tvil om. Arbeidsretten tok stilling til reisetid mellom oppdrag utenfor patruljetjeneste, sier han.

Renholdere fortviler: «Vi skal helst ikke synes på arbeidsplassen lenger»

Men hva er patruljetjeneste?

Men hva er patruljetjeneste? Det sier ikke tariffavtalen noe om. Sånn grovt sett er det patruljetjeneste når en renholder reiser mellom forskjellige renholdsoppdrag. Men hvor mange oppdrag? Og hvor langt skal det være mellom oppdragene? Og hvordan skal renholderne komme seg mellom oppdragene for at det skal være patruljetjeneste?

– Jeg tror at patruljetjeneste en gang var tjeneste i bil, der renholderne reiste rundt med utstyr i bilen. I dag er det større variasjon, det går for eksempel an å gå mellom oppdrag, eller komme seg rundt på andre måter. En klar definisjon på hva patruljetjeneste er, finnes ikke. Da blir det litt opp til selskapene i samråd med oss å definere hva som er patruljetjeneste, sier advokat Mygland.

Så langt han kjenner til, har det aldri vært noen tvist om hva patruljetjeneste er.

– Det burde bety at ute i bedriftene er det relativt lik oppfatning av hva patruljetjeneste er, avslutter han.

Ingen klar definisjon

– Jeg håper nå at NHO Handel og Service har tenkt å ta med oss på å definere hva som er patruljetjeneste, sier forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Trine W. Hagen med et skjevt smil.

Hun er helt enig i at det ikke finnes noen klar definisjon av når det er patrulje, og når det ikke er patrulje.

– Det er et defineringsproblem. Alle i bransjen vet hva en patrulje er, men å beskrive det helt presist er håpløst!

– Men kan ikke Arbeidsmandsforbundet bli enige med NHO Service og Handel om en definisjon på hva patruljetjeneste er?

– Hvis patruljetjeneste defineres for snevert, vil det få voldsomme konsekvenser for mange. Hvis vi skal gå god for en definisjon må den være så bred at alle renholdere som forflytter seg i løpet av en arbeidsdag er på patruljetjeneste!

Trine W. Hagen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Trine W. Hagen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Ole Palmstrøm

Kan bli tvister

Heller ikke Hagen har hørt om tvister mellom partene på hva patruljetjeneste er.

– Men det kan jo bli det nå, slår hun fast.

p

For når renholdere på patruljetjeneste skal ha betalt for all reisetid, mens renholdere som ikke jobber på patrulje men som reiser mellom ulike kunder ikke har krav på betalt for reisetid, kan definisjonen av patrulje fort få økonomisk betydning.

– Jeg vil oppfordre alle tillitsvalgte som er uenige med bedriften om hvorvidt en renholder er på patrulje eller ikke, om å skrive uenighetsprotokoll, sånn at vi får en sak på det, sier hun.

Tas i tariff-forhandlingene

Trine W. Hagen er glad for at reisetiden for renholdere patruljetjeneste skal betales.

– Dette er tross alt en god nyhet for dem som jobber på patrulje, slår hun fast.

Hagen forteller at det var mye som var uklart da dommen fra Arbeidsretten kom i august, og at klarheten om at renholdere på patruljetjeneste skal ha betalt for reisetiden uansett, kom etter hvert.

Men Arbeidsmandsforbundet mener fortsatt at absolutt all reisetid mellom renholdsoppdrag skal betales. Derfor kommer renholderne ifølge Hagen til å kreve en tekstendring i den omstridte § 4.3 under tariff-forhandlingene til våren.

– Løsningen på denne floken er en endring av teksten i paragrafen, sånn at all arbeidstid blir betalt for alle renholdere.

For renholdere som ikke jobber på patrulje og som har oppdrag hos ulike kunder kan risikere å gå ned i lønn med teksten som står i overenskomsten i dag.

– Hvis renholdsbedriftene velger å følge dommen fra Arbeidsretten, vil disse renholderne opprettholde antall timer på jobb, men gå ned i lønn fordi reisetiden mellom ulike kunder ikke blir betalt.

Hagen viser til et eksempel:

– Hvis en renholder i full stilling med 37,5 timers uke bruker en time på å reise mellom ulike kunder hver dag, så vil han i verste fall, hvis bedriftene velger å tolke dommen bokstavelig, risikere å få betalt for bare 32,5 timer per uke.

Det vil si en lønn som tilsvarer 87 prosents stilling, og en reallønnsnedgang på 13 prosent.

– Vi kan ikke ha det sånn at noen renholdere ikke får betalt for all arbeidstid. Dette må vi få orden på, avslutter Arbeidsmandsforbundets forbundssekretær.

Om dommen i Arbeidsretten

I tariffavtalen for renholdere som jobber i private renholdsbedrifter, står det i § 4.3: «Renholdere som blir pålagt arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder for samme bedrift skal ha beregnet arbeidstid og lønn for løpende tid mellom oppdragene. Dette gjelder også patruljetjeneste.»

For Arbeidsmandsforbundet har tolkningen vært klar. Renholdere som gjør rent på flere steder skal ha betalt for tiden de bruker på å reise mellom forskjellige renholdsoppdrag, så lenge det er for samme arbeidsgiver. Bedrift er med andre ord lik arbeidsgiver.

Men denne tolkningen har ikke NHO og NHO Service og Handel vært enig i. Arbeidsgiversiden mener ut fra paragrafens historikk og kontekst, at ordet «bedrift» betyr samme kunde eller oppdragsgiver. Og dermed at renholdere kun har krav på betalt arbeidstid for reise mellom samme kunde. For eksempel fra Coop-butikk til Coop-butikk.

Arbeidsmandsforbundet tok saken til Arbeidsretten, den domstolen som behandler uenigheter om tolkning av tariffavtaler. Der tapte forbundet.

Arbeidsrettens flertall på fem personer kom fram til at formuleringen «samme bedrift» i § 4.3 ikke kan tolkes som at det gjelder arbeidsoppdrag for samme arbeidsgiver, men for samme kunde eller oppdragsgiver.

Mindretallet på to konkluderte med at det ikke grunnlag for å anta at bedrift i den nevnte paragrafen sikter til noe annet enn arbeidsgiveren. «Dette er i samsvar med den alminnelige forståelsen av begrepet bedrift og med bruken av begrepet bedrift i overenskomsten ellers», mener mindretallet.

Arbeidsrettens dom er endelig, og kan ikke ankes.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
11.12.2019
15:04
11.12.2019 15:05Mest lest

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

Roy Ervin Solstad

– Det er jo litt rart å kalle det lønnsforhandlinger, når vi aldri forhandler om lønn

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

Håvard Sæbø

Magnus (20) er bussjåfør. Han håper det blir ny streik


Flere saker