JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ny regjering

Mimmi Kvisvik ønsket seg en sosialminister, men nå forsvinner «sosial» fra statsrådstittelen

Ordet «sosial» går ut, nå heter det arbeids- og inkluderingsminister. FO-leder Mimmi Kvisvik er spent på hvilken plass sosialpolitikken får.
Mimmi Kvisvik var på slottsplassen i dag for å gi blomster til nye statsråder.

Mimmi Kvisvik var på slottsplassen i dag for å gi blomster til nye statsråder.

Charles Hextall/FO

anne@lomedia.no

Hadia Tajik (Ap) blir arbeids- og inkluderingsminister. Departementet skal inntil videre fortsette å hete Arbeids- og sosialdepartementet. Tajik får i tillegg ansvar for Integreringsavdelingen som har ligget under Kunnskapsdepartementet.

FO-lederen drømte om en sosialminister. I den nye regjeringen får ingen statsråder «sosial» i navnet.

– Skuffende, sier Kvisvik.

Når Fontene snakker med henne er hun på vei til Slottsplassen hvor alle statsrådene blir presentert i formiddag etter statsråd hos kongen.

Hun sier hun i alle fall er glad for at begrepet inkludering blir brukt i stedet for integrering.

– Inkludering er et viktig sosialt begrep. Vi vil finne ut om de sosiale perspektivene tas inn i politikken som ligger til departementet, sier Kvisvik.

Hun tilføyer at FO ganske raskt ber om møte med statsråden og vil ha svar på om regjeringen bare tenker inkludering knyttet til arbeid, eller om de ser bredere på det, slik FO mener er nødvendig.

Hurdalsplattformen

Hurdalsplattformen har et eget avsnitt om et inkluderende arbeidsliv. Det står blant annet at regjeringen legger arbeidslinja til grunn i arbeidsog velferdspolitikken og at fellesskapet må stille mer opp med aktive tiltak for å hjelpe folk i arbeid.

Hadia Tajik får blant annet i oppgave å bygge styringen av Nav på tillit til de ansattes kompetanse, og delegere mer myndighet til førstelinja, ifølge regjeringserklæringen.

Hadia Tajik (Ap) blir arbeids- og inkluderingsminister i Arbeids- og sosialdepartementet.

Hadia Tajik (Ap) blir arbeids- og inkluderingsminister i Arbeids- og sosialdepartementet.

Charles Hextall/FO

– Hva mener du om regjeringserklæringens avsnitt om Nav?

– Det står ikke eksplisitt at det skal tas en helhetlig gjennomgang av Nav slik FO mener er nødvendig, men det er mange gode elementer i erklæringen, som blant annet handler om kompetansesammensetning og styringssystemer, sier Kvisvik.

Overvekt av kvinner

– Hva synes du er mest oppløftende med regjeringen Støre presenterte?

– Det er overvekt av kvinner og det er en god balanse mellom erfarne politikere på nasjonalt nivå, til de som har kommunalpolitisk erfaring. Og så er det mange statsråder vi kjenner godt til og det er en fordel i seg selv, sier Kvisvik.

FOs plan er å få til møtepunkter med statsrådene som er viktigst for dem. Da vil de ha med seg den sosialpolitiske visjonen og utfordre ministrene på tvers av fagfelt og politikkområder.

– Det er klart at arbeids- og inkluderingsministeren blir viktig for oss. Vi skal kvikt følge Hadia Tajik og insistere på en helhetlig gjennomgang av Nav. Vi trenger også god oppfølging av arbeidsmiljølovens innsatspunkter om vold og trusler i arbeidslivet, sier Kvisvik.

Dette er noe av det statsråd Hadia Tajik skal gjøre:

• Styrke arbeidsmarkedstiltakene betydelig slik at en større andel av de som står utenfor arbeidslivet får kvalifisering og bistand til å komme i jobb, blant annet ved økt brukt av lønnstilskudd og opplæring. Bemanningen i Nav må også varig styrkes.

• Gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid.

• Styrke ordninger som kvalifiseringsprogrammet, arbeidsforberedende trening (AFT), praksisplasser og varig tilrettelagt arbeid (VTA).

• Sørge for at Nav i samarbeid med oppfølgingstjenesten oppsøker ungdom under 30 år som står utenfor jobb, utdanning eller arbeidstrening.

• Sikre at unge under 30 år som står utenfor arbeid, raskest mulig får tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring. Det skal utarbeides en ny og forbedret ungdomsgaranti.

• Innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Nav skal ha et overordnet ansvar for å sikre jobber tilpasset denne gruppen, samtidig som kommunene får en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Ordningen skal fases inn gradvis og starte med de unge. Kommunenes merkostnader skal dekkes.

• Bygge styringen av Nav på tillit til de ansattes kompetanse og delegere mer myndighet til førstelinja.

• Støtte at kommuner som ønsker å gjenåpne NAV-kontor, kan gjøre det.

• Sikre at NAV-kontorenes åpningstider sikrer god tilgjengelighet for alle brukere.

• Styrke NAVS rolle som arbeidsformidler.

• Legge til rette for at også mindre tiltaksarrangører kan levere tilbud til Nav.

• Sikre rammevilkårene for de kommunalt eide og de ideelle attføringsbedriftene og unngå

anbudsregimer som sentraliserer og bygger ned tilbud.

• Forplikte offentlige arbeidsgivere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne.

Arbeids- og sosialdepartementet

Departementet skal inntil videre hete Arbeids- og sosialdepartementet, mens statsråden får tittelen arbeids- og inkluderingsminister.

Hadia Tajik overtar styret av departementet. I tillegg overtar hun Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet og ansvaret for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Kilde: Kommunikasjonsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet

Flere av ministrene er viktige for FO:

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)

Kjersti Toppe (Sp)

Kjersti Toppe (Sp)

Eivind Senneset

– Finansiering av barnevernsreformen som starter opp i 2022 er underfinansiert, og vi kommer til å ha mye med barneministeren å gjøre, varsler Kvisvik.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)

Anette Trettebergstuen (Ap)

Anette Trettebergstuen (Ap)

Jan-Erik Østlie

– Hun blir en viktig minister for oss. Hun må jobbe for å inkorporere CRPD og menneskerettigheter i norsk lov. Ikke minst må det tas politiske grep for likestilling og likelønn, som ikke kan tas tariffpolitisk. Trettebergstuen har vist at hun har kunnskap om dette, og har vært tett på likestillingsutvalget i LO, sier Kvisvik.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)

Ingvild Kjerkol (Ap)

Ingvild Kjerkol (Ap)

Jan-Erik Østlie

– Hun får i oppgave å sørge for velferd for alle, og det gjelder også utviklingshemmede. FO har påpekt manglende kompetanse i tjenestene, og vi vil jobbe tett på Kjerkhol for å få flere vernepleiere i tjenestene, sier Kvisvik.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)

Tonje Brenna (Ap)

Tonje Brenna (Ap)

Jan-Erik Østlie

– Regjeringserklæringen gir uttrykk for at laget rundt elevene i skolen skal styrkes, og vi vil trykke på for å få flere miljøterapeuter i skolen, sier Kvisvik.

Warning
Annonse
Annonse

Arbeids- og sosialdepartementet

Departementet skal inntil videre hete Arbeids- og sosialdepartementet, mens statsråden får tittelen arbeids- og inkluderingsminister.

Hadia Tajik overtar styret av departementet. I tillegg overtar hun Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet og ansvaret for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Kilde: Kommunikasjonsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet