JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ansatte i Sauda kommune som har gått fra deltid til heltidsjobb Fra venstre hjelpepleier Heidi Espevik, miljøarbeider Synne Melby, hjelpepleier Janna Aabø, sykepleier Guro Notshe

Ansatte i Sauda kommune som har gått fra deltid til heltidsjobb Fra venstre hjelpepleier Heidi Espevik, miljøarbeider Synne Melby, hjelpepleier Janna Aabø, sykepleier Guro Notshe

Marie von Krogh

Fra deltid til heltid:

Nå har halvparten av ansatte i helse og omsorg hel stilling: Slik fikk disse fire kvinnene full jobb

Andelen ansatte på heltid i helse og omsorg har økt fra 24 til 50 prosent i løpet av tre år. I denne kommunen er politikerne, lederne og de tillitsvalgte helt enige om målet.12.06.2020
12:08
12.06.2020 12:08

sidsel.hjelme@fagbladet.no

Da Heidi Espevik etter tolv år gikk fra deltid til heltid som hjelpepleier, skjedde det noe: Endelig hadde hun full kontroll i jobben sin.

Hun jobber på Sauda distriktsmedisinsk senter (DMS), en arbeidsplass der mye kan endre seg fra den ene arbeidsdagen til den neste.

– Når du jobber deltid og er borte i dagevis, detter du helt av, sier Espevik.

Da kommunen sparket i gang sin heltidssatsing, var hun en av de første som fikk nyte godt av det. Forbedringen var umiddelbar, forteller hjelpepleieren, som hadde ønsket seg full stilling i mange år.

– Nå er jeg på jobb hver dag, og det er en rød tråd i arbeidet mitt.

Også lederne har lagt merke til endringen:

– Du har full kontroll, du, sier sjefen. Og det føler jeg også selv at jeg har.

• Les denne? Norske helsefagarbeidere jobber mest deltid. I Finland har nesten alle heltidsstilling

Likestillingskamp

I Sauda kommune er politikere, ledere og tillitsvalgte samstemte om målet: Flere ansatte må over i hele stillinger. Resultatene taler for seg: Andel ansatte på heltid i helse og omsorg har økt fra 24 til 50 prosent i løpet av tre år.

– Kampen for hele stillinger er den viktigste likestillingskampen vi har, sier personalsjef Ann-Helen Eik-Nes, en av drivkreftene bak satsingen i Sauda.

– Kampen for hele stillinger er den viktigste likestillingskampen vi har, sier personalsjef Ann-Helen Eik-Nes, en av drivkreftene bak satsingen i Sauda.

– Kampen for hele stillinger er den viktigste likestillingskampen vi har, sier personalsjef Ann-Helen Eik-Nes, en av drivkreftene bak satsingen i Sauda.

Marie von Krogh

Diskusjonene mellom partene har gått høyt. Helgeturnusen er noe av det som har skapt strid underveis.

– Vi har måttet svelge noen kameler, innrømmer hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Siv Jørgensen.

• Les også: Trine om veien til å bli forbundssekretær: – Jeg pleier å si at i fagbevegelsen, der blir du kasta utpå det djupeste vannet som finnes

Helg er nøkkelen

– Fagforbundets standpunkt var at vi skulle jobbe hver tredje helg. Men på et tidspunkt ble det klart at valget sto mellom jobb hver tredje helg eller heltidsjobb for mange flere. Vi landet på det siste, og ble ganske upopulære, men det har gått over for lengst, sier Siv Jørgensen.

Helgeturnusen har skapt store diskusjoner underveis. – Vi har måttet svelge noen kameler, innrømmer hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Siv Jørgensen.

Helgeturnusen har skapt store diskusjoner underveis. – Vi har måttet svelge noen kameler, innrømmer hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Siv Jørgensen.

Marie von Krogh

Ansatte som jobber turnus i helse og omsorg, jobber cirka 80 helgetimer og kan komme med ønsker: Vil de jobbe fem av tolv helger med vanlige vakter, eller vil de jobbe færre helger og gå langvakter opp til 12,5 timer?

Forskning viser at det skaper mer ro på en avdeling når de ansatte går like lange skift og kan legge opp arbeidsoppgavene etter brukernes døgnrytme. Sauda vil nå prøve ut dette på det distriktsmedisinske senteret, ved å la de i første etasje jobber langvakter, mens de i andre etasje jobber kortvakter i helgene.

Slik vil Oslos ferske helsebyråd få flere sykehjemsansatte over på hele stillinger

Må modnes

«Metoden» for å løse heltids- og helgekabalen har vært å gi folk tid, både til å forstå satsingen og å venne seg til tanken på å jobbe mer, forteller Fagforbundets hovedtillitsvalgte.

– I starten var noen negative fordi de trodde de skulle tvinges til å jobbe større stilling. Jeg har ofte sagt at om ikke du ønsker større stilling, så vær så snill å ikke snakke det ned. Vi må jobbe for at våre barn skal ha ei lønn å leve av. Vi trenger å rekruttere, og det gjør vi ikke med å tilby 13 prosent stilling, sier Siv Jørgensen.

Alt er ikke rosenrødt

Som nyutdannet sykepleier fikk Guro Notshe 75 prosent fast stilling, men kunne ikke leve av det.

– I realiteten jobba jeg 150 prosent. Etter ett år la jeg inn krav om 100 prosent, og fikk 25 prosent på flyt. «Flyt» innebærer at jeg ikke er i en fast turnus, men tar ledige vakter der det trengs vikar, sier Notshe.

Som nyutdannet sykepleier fikk Guro Notshe 75 prosent fast stilling, men kunne ikke leve av det. – I realiteten jobba jeg 150 prosent. Etter ett år la jeg inn krav om 100 prosent, og fikk 25 prosent på flyt.

Som nyutdannet sykepleier fikk Guro Notshe 75 prosent fast stilling, men kunne ikke leve av det. – I realiteten jobba jeg 150 prosent. Etter ett år la jeg inn krav om 100 prosent, og fikk 25 prosent på flyt.

Marie von Krogh

– De 25 prosentene i flyt gjør meg veldig stressa. Delvis fordi jeg er eneste sykepleier i flyt, og ikke kan være der på fulltid for mine faste brukere. I tillegg har jeg en ettåring og kan ikke si ja til alle vakter. Jeg håper det blir mer stabilt etter hvert.

Dele byrdene

Blant ansatte i helse og omsorg er det en utbredt oppfatning at det er for slitsomt å jobbe hel stilling. Personalsjef Ann-Helen Eik-Nes mener at nettopp heltidssatsingen er beste botemiddel mot dette:

– På mange sykehjemsavdelinger har det kun vært en person i hel stilling og som dermed hadde ansvaret for alt. Med flere i 100 prosent blir det flere som deler byrden, og da er det også lettere å jobbe fullt. Du møter lederen din, og du får kontinuitet i arbeidet og i oppfølging av brukerne.

Wenche Hoftun er enhetsleder på Åbøtunet sykehjem og kan glede seg over at både brukere og ansatte er fornøyde.

– De som jobbet deltid, så belastningene selv: De gikk glipp av så mye når de ikke var på jobb hver dag. Vi får bare positive tilbakemeldinger fra dem som har fått hele stillinger, sier hun.

• Les også: Vil du jobbe fire dagers uke? Professor Nina Amble mener det kan løse deltidsfloka

Friskere ansatte

Med flere på heltid dukket også nye utfordringer opp, fordi en helsefremmende turnus ikke nødvendigvis er det samme for en heltids- som for en deltidsansatt.

– Alle turnuser var tilrettelagt for deltid, og her var for eksempel «sprengskift» populære. Det innebærer at ansatte går kveldsvakt og så på dagvakt dagen etter. Det betyr sju – åtte timers hviletid mellom vaktene. For deltidsansatte med to dager fri etter et sprengskift kan konsentrerte vakter være en fordel, sier turnusplanlegger Rune Håheimsnes.

For heltidsansatte kan det være annerledes.

– Heltidsansatte må tenke litt som toppidrettsutøvere: De trenger restitusjonstid mellom vaktene for å yte sitt beste over tid, sier han.

Parallelt med nedgangen i deltidsarbeid har også sykefraværet gått ned i helse- og omsorgssektoren. Tidligere lå det betydelig over andre ansatte i kommunen. Nå ligger det på gjennomsnittet. Sykefraværet blant deltidsansatte er høyere enn hos ansatte som jobber heltid.

At de er på rett spor mot framtida, er saudabuene vi møter helt samstemte i. Som personalsjef Ann-Helen Eik-Nes uttrykker det:

– Hva vil du si til døtrene dine når de skal velge utdanning? Skal de velge en utdanning som ikke gir 100 prosent jobb?

Janna M. Aabø jobber i rus- og psykiatriteamet, ROP-teamet, er hjelpepleier med videreutdanning i psykiatri, har jobbet 20 år i kommunen, 14 av dem på 75 prosent mens hun ønsket seg hel stilling i rus.

Janna M. Aabø jobber i rus- og psykiatriteamet, ROP-teamet, er hjelpepleier med videreutdanning i psykiatri, har jobbet 20 år i kommunen, 14 av dem på 75 prosent mens hun ønsket seg hel stilling i rus.

Marie von Krogh

Slik jobber de for heltid i Sauda

• Systematisk og målrettet satsing på heltidskultur, forankret hos politisk ledelse, enhetsledere og ansattes fagforeninger.

• Andel heltid er i perioden 2017 til 2019 økt fra 24 til 50 prosent.

• Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helse og omsorg er i perioden 2017 til 2019 økt fra 69 til 83 prosent.

Slik har de fått det til

• Kickoff for alle: Alle ansatte har vært med på to halvdagsseminarer.

• Bare heltid: Alle utlyste stillinger skal være 100 prosent.

• Helg: Ansatte som går turnus i helse og omsorg, jobber cirka 80 helgetimer. Innenfor disse rammene kan de ansatte komme med sine ønsker om de vil jobbe fem av tolv helger med vanlige vakter, eller om de vil jobbe færre helger og gå langvakter opp til 12,5 timer. Med totalt ca. 80 helgetimer i løpet av tolv uker, får de ansatte også uttelling for det nye helgetillegget som ble innført i det sentrale tariffoppgjøret i 2018. I tillegg til dette får de 8000 kroner året i lokale tillegg som kompensasjon for økt helgejobbing.

• Økt grunnbemanning: Dekker opp for kollegers kortvarige permisjoner, sykefravær og ferie. Midler til å øke grunnbemanning er tatt fra vikarbudsjettet.

• Timebank: Noen ansatte har deler av stillingen i flyt, utenfor ordinær turnus. Timene organiseres i timebank.

En ansatt koster det samme uansett

• Kommunen har ikke bevilget ekstra penger til heltidssatsingen.

• Ifølge tall fra KS koster en ansatt 60.000 kroner året i administrasjon, opplæring, lønn, IT mm. Kostnaden er den samme enten vedkommende jobber 10 eller 100 prosent. Sauda kommune har i dag 105 færre deltidsansatte enn ved oppstart i 2017, og 48 færre ansatte totalt. Basert på KS sine tall, sparer Sauda kommune 2,88 millioner årlig på å ha færre fast ansatte.

• På vikarbudsjettet har kommunen spart 1,3 millioner siden oppstart.

• Lavere sykefravær har også redusert kommunens utgifter, og i tillegg har de kuttet utgifter fordi de har mindre behov for ferievikarer.

12.06.2020
12:08
12.06.2020 12:08

Slik jobber de for heltid i Sauda

• Systematisk og målrettet satsing på heltidskultur, forankret hos politisk ledelse, enhetsledere og ansattes fagforeninger.

• Andel heltid er i perioden 2017 til 2019 økt fra 24 til 50 prosent.

• Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helse og omsorg er i perioden 2017 til 2019 økt fra 69 til 83 prosent.

Slik har de fått det til

• Kickoff for alle: Alle ansatte har vært med på to halvdagsseminarer.

• Bare heltid: Alle utlyste stillinger skal være 100 prosent.

• Helg: Ansatte som går turnus i helse og omsorg, jobber cirka 80 helgetimer. Innenfor disse rammene kan de ansatte komme med sine ønsker om de vil jobbe fem av tolv helger med vanlige vakter, eller om de vil jobbe færre helger og gå langvakter opp til 12,5 timer. Med totalt ca. 80 helgetimer i løpet av tolv uker, får de ansatte også uttelling for det nye helgetillegget som ble innført i det sentrale tariffoppgjøret i 2018. I tillegg til dette får de 8000 kroner året i lokale tillegg som kompensasjon for økt helgejobbing.

• Økt grunnbemanning: Dekker opp for kollegers kortvarige permisjoner, sykefravær og ferie. Midler til å øke grunnbemanning er tatt fra vikarbudsjettet.

• Timebank: Noen ansatte har deler av stillingen i flyt, utenfor ordinær turnus. Timene organiseres i timebank.

En ansatt koster det samme uansett

• Kommunen har ikke bevilget ekstra penger til heltidssatsingen.

• Ifølge tall fra KS koster en ansatt 60.000 kroner året i administrasjon, opplæring, lønn, IT mm. Kostnaden er den samme enten vedkommende jobber 10 eller 100 prosent. Sauda kommune har i dag 105 færre deltidsansatte enn ved oppstart i 2017, og 48 færre ansatte totalt. Basert på KS sine tall, sparer Sauda kommune 2,88 millioner årlig på å ha færre fast ansatte.

• På vikarbudsjettet har kommunen spart 1,3 millioner siden oppstart.

• Lavere sykefravær har også redusert kommunens utgifter, og i tillegg har de kuttet utgifter fordi de har mindre behov for ferievikarer.
Mest lest

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter dårligere betingelser og lavere lønn

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Det tok lang tid før Hilde Abigael Bergersen aksepterte at hun var døv, men selvtilliten blir stadig bedre. Arbeidsplassen hennes får mye av fortjenesten for det.

Det tok lang tid før Hilde Abigael Bergersen aksepterte at hun var døv, men selvtilliten blir stadig bedre. Arbeidsplassen hennes får mye av fortjenesten for det.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

Kolbjørn Rushfeldt

Fengselsbur fra Vadsø fengsel fanget 40.000 pukkellaks

Kronikk

Det som virkelig kjennetegner en god tillitsvalgt, er evnen til å gjøre andre gode, skriver Ole Roger Berg.

Det som virkelig kjennetegner en god tillitsvalgt, er evnen til å gjøre andre gode, skriver Ole Roger Berg.

Leif Martin Kirknes

Etter å ha vært tillitsvalgt i 35 år har jeg gjort meg noen tanker


Flere saker