JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Leif Martin Kirknes

Ny undersøkelse fra Sentio:

Nå vil «alle» ha faste og hele stillinger

8 av 10 mener koronapandemien har vist hvor viktig faste ansettelser i hele stillinger er, og 7 av 10 mener retten til heltid må lovfestes.24.08.2021
09:49
24.08.2021 09:49

helge@lomedia.no

Det er nå en allmenn holdning i befolkningen – uansett hvilket parti man stemmer på – at det er faste og hele stillinger som må gjelde i arbeidslivet. Det kommer fram av en ny undersøkelse utført av Sentio for Fagforbundet.

Fagforbundets forbundsleder, Mette Nord, har følt at stemningen er i ferd med å snu ute blant folk. Hun synes også at det er bra at de som stemmer på Høyre mener det er viktig med faste hele stillinger.

Faste, hele stillinger

I undersøkelsen er folk spurt om koronapandemien har vist at det er viktig med faste ansatte i hele stillinger i helse- og omsorgssektoren.

Bare fire prosent svarer at de er helt uenig i at det er faste og hele stillinger som må gjelde. 66 prosent sier seg helt enig, og 15 prosent sier seg litt enig.

Også blant Høyres velgere er det nå et flertall for at det er faste og hele stillinger som gjelder innenfor helse- og omsorgssektoren.

Blant Aps velgere mener åtte av ti dette, mens hele 93 prosent av de som sier de stemmer på Rødt sier ja til hele og faste stillinger.

Tar man vekk kategorien vet ikke – og regner kun de som mener det ene eller andre – er det knapt å oppdrive Rødt-velgere som sier nei til hele og faste stillinger.

Da er det også ni av ti Ap-velgere som gjør det samme. Og åtte av ti Høyre-velgere som har en mening om saken, sier ja til faste og hele stillinger.

Viktig i valgkampen

Fagforbundets leder Mette Nord ønsker fortgang i arbeidet for hele stilinger.

– Nå har de borgerlige sittet med makta i åtte år uten å gjøre noe nevneverdig for å få det til. Det er på høy tid at det nå settes trøkk i prosessen og at man gjør de lovvedtakene som trengs for at man ikke skal kunne organisere seg vekk fra dette, sier Mette Nord til FriFagbevegelse.

Viktig valgkampsak

For Ap-leder Jonas Gahr Støre er dette en viktig valgkampsak. Han ser resultatet av undersøkelsen som et stemningsskifte i befolkningen: Når han er ute og snakker med folk, merker han at flere og flere får øynene opp for viktigheten av å kunne tilby heltidsstillinger i Norge.

Det bekreftes også av undersøkelser Arbeiderpartiet selv har foretatt seg, samt undersøkelser som Fagforbundet har utarbeidet. Flere enn før ser viktigheten av faste, hele stillinger.

– Jeg er ikke overrasket. Den samme holdningen møter jeg ute i arbeidslivet. En hel og fast stilling betyr trygghet i livet gjennom forutsigbarhet, trygg inntekt og muligheten til å få lån. Undersøkelsen viser at mange nå forstår dette og ser at veldig mange arbeidsfolk mangler denne grunnleggende tryggheten. Utfordringen er stor i helse- og omsorgssektoren, som har vært den sektoren hvor deltid har vært mest utbredd. Men nå ser vi det også i store deler av privat sektor. For eksempel i hotell- og restaurantbransjen. Det er en uro, sier Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

Lovfeste rett til heltid

Han mener det må til en politisk endring.

– Alle våre kommune- og fylkestingsrepresentanter må jobbe med dette. Så må vi fra nasjonalt hold endre regelverket og gjøre heltid om til normen. Skal det være deltid må bevisbyrden snus. Den som skal argumentere for deltid må bevise det – ikke motsatt, mener Støre.

– Hvordan skal dette konkret følges opp?

– Dette må vi gjøre på god norsk maner. Sette oss ned med partene i arbeidslivet, som kan arbeidslivet, og de ulike bransjene. Og lage et relevant regelverk. Så må vi ha gode tilsynsmyndigheter som gir arbeidsfolk trygghet for at rettigheten kan bli ivaretatt.

– Bør retten til heltid lovfestes?

– Ja, svarer Jonas Gahr Støre.

– Ja, sier også Mette Nord.

Og legger til:

– Det skal lyses ut hel stilling med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke er arbeid mer enn en definert deltidsstilling, sier Mette Nord.

Verstingkommuner

En oversikt VG presenterte tirsdag, viser at på verstinglista over de 20 kommunene med mest bruk av deltid, har Arbeiderpartiet elleve og Senterpartiet sju kommuner.

Mette Nord synes ikke det er oppsiktsvekkende.

– Nå er det 300 kommuner som styres av rødgrønne i Norge. At de er på topp og bunn i denne statistikken er ikke unaturlig. Det viktigste nå er at det er politisk vilje til å gjøre noe med dette, sier Mette Nord.

– Noen kommuner har også overtatt etter borgerlig styrte kommuner for bare to år siden. Mange av disse kommunene er på Robek-lista eller har akkurat unngått det. Da er det vanskelig å øke bemanningen og gjøre de grepene som skal til, poengterer hun.

– Det handler om kommuneøkonomi. At kommunene er i stand til å gjøre det som skal til for å klare dette. Over tid er heltid også et godt økonomisk grep, mener Jonas Gahr Støre.

Deltidskrise

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener LO har gjort en kjempejobb i debatten om heltid. Tiltaksmessig mener han regjeringen har gjort lite, men konstaterer at det i alle fall er slutt med å snakke om ufrivillig og frivillig deltid.

– Når man har fått til mer heltid, vil det være lønnsomt. Du får opp produktiviteten og kunnskapsbygging på arbeidsplassen. Du får mer trygge ansatte, som kan leve av jobben og som har en forutsigbarhet. Alt det negative blir snudd til det positive. Men må også se på en reell bemanning som gjør at ikke belastningen blir for stor, mener Støre.

Deltidskrise

Mette Nord mener det har vært en deltidskrise i lang tid og at Erna Solberg ikke har klart å løse dette.

– Heltid har ikke vært en politisk prioritet. Det trengs regjeringsskifte. Vanlige folk sliter med å få endene til å møtes og hverdagen er usikker på grunn av deltidskrisen. Nå må det være nok, sier Mette Nord.

Lovfestet rett til deltid?

Sentio har også spurt om ansatte i eldreomsorgen som jobber i deltidsstillinger, bør ha en lovfestet rett til heltidsstilling hvis de ønsker det. Her er «folket» nesten like klare: 54 prosent er enig i denne påstanden, og 17 prosent er litt enig.

Bare 10 prosent er enten helt eller uenig i en lovfesting. Høyre vil likevel ikke lovfeste retten til heltid. Partiets arbeidspolitiske talsperson, Heidi Nordby Lunde, mener det kan virke kontraproduktivt gjennom at arbeidsgivere da vil vegre seg for å ansette flere når arbeidsmengden øker, men kanskje ikke nok til å fylle en hel stilling i første omgang.

– Det vil gå utover både de ansatte men også virksomheters mulighet for vekst, sier hun til FriFagbevegelse.

– Høyre har alltid ment at hovedregelen i arbeidslivet er og skal være hele faste stillinger. Vi sier jo også at flere må jobbe mer og stå lenger i arbeid dersom vi skal bevare velferdsstatens bærekraft. Det betyr også å få flere fra deltid til heltid, sier hun.

Færre på deltid

Til tross for en radikal nedgang i deltid blant kvinner, fra 41 prosent i 2013 til 35 prosent i dag, er det fortsatt for mange som er i ufrivillig deltid, særlig innen helse- og omsorg, mener Lunde.

– Dette er et problem både for de det gjelder, men også for samfunnet som sådan. Vi har ikke råd til å sløse med kompetanse og arbeidskraft, poengterer hun.

– Derfor har Høyre innført fortrinnsrett til økt stilling, stilt krav til helseforetakene om å etablere en heltidskultur, sørget for alternative turnusordninger som gir fleksibilitet, og økt mulighet for langvakter så turnuser går opp. Vi ser at det gir flere hele stillinger, mindre deltid, lavere sykefravær og færre vikarer, sier hun.

Helseforetakene

Høyre vil i neste oppdrag til Helseregionene instruere dem til å intensivere arbeidet med å øke deltidsstillinger til heltid. I tillegg vil Høyre foreslå å nedsette et partssammensatt utvalg som skal legge fram løsninger for å få en heltidskultur i helse- og omsorgstjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Undersøkelsen Sentio har utført for Fagforbundet:

Koronapandemien har vist at det er viktig med faste ansatte i hele stillinger i helse- og omsorgstjenestene.

Helt uenig 4 %

Litt uenig 3 %

Verken enig eller uenig 7 %

Litt enig 15 %

Helt enig 66 %

Vet ikke 6 %

Ansatte i eldreomsorgen som jobber i deltidsstillinger, bør ha en lovfestet rett til heltidsstilling hvis de ønsker det.

1 Helt uenig 5 %

2 Litt uenig 5 %

3 Verken enig eller uenig 12 %

4 Litt enig 17 %

5 Helt enig 54 %

Vet ikke 7 %

Undersøkelsen ble gjennomført på telefon blant et representativt utvalg på 1000 personer over 15 år i Norge. Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi, slik at utvalget på best mulig måte skal gjenspeile befolkningen.

24.08.2021
09:49
24.08.2021 09:49Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Martin Guttormsen Slørdal

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

Nå streiker de for første gang på 52 år

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Strømstøtten har blitt godt mottatt: Bare to av ti er misfornøyd

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Aslak Bodahl

LO-økonom skal hjelpe Støre med å stanse velferdsprofitørene


Flere saker