JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Colourbox

Hva skjer når Nav-pengene blir satt på pause?

Når Nav-pengene blir satt på pause

Tre år med arbeidsavklaringspenger setter deg i en «karensperiode». Nav-ansatte Lajla Berget har studert hva som skjer med dem som må klare seg ett år uten Nav-penger.12.08.2021
13:07
15.09.2021 12:41

yngvil@lomedia.no

Kortere varighet på arbeidsavklaringspenger, fra fire til tre år, var en av endringene regjeringa innførte i ordningen for arbeidsavklaringspenger i 2018. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade, har behov for hjelp fra Nav for å komme i arbeid. Stønaden utgjør 66 prosent av tidligere inntekt.

Kortere tid på arbeidsavklaringen for syke og skadde «vil legge et press på både mottaker og Arbeids- og velferdsetaten om å benytte stønadsperioden mer effektivt», het det fra regjeringa. Syke og skadde som ikke får unntak fra denne regelen, blir kastet ut av ordningen i ett år, den såkalte karensperioden.

Det er selv om de ikke er ferdig utredet i helsevesenet, ferdig behandlet eller avklart av Nav. Først etter ett år kan de søke om arbeidsavklaringspenger på nytt.

For første gang

Lajla Berget, som er jobbspesialist i Nav og ansatt der gjennom elleve år, ville studere effektene av karensperioden på menneskene som opplevde dette. Hun er fra før utdannet sosionom og er medlem i Fellesorganisasjonen.

Det er første gang det er undersøkt hvordan karensperioden på 52 uker oppleves for dem som mister retten til arbeidsavklaringspenger, opplyser Nav-direktør Hans Christian Holte til FriFagbevegelse.

Mye lest: Verneplepleier Gry fikk 50.000 i lønnstillegg for å bli i jobben

FRYKT: Da de ble fratatt arbeidsavklaringspengene sine i ett helt år, trigget det frykt og skam, viser funn fra studien til sosionom, Nav-ansatt og masterstudent Lajla Berget. – Det skapte resignasjon og demobilisering og gjorde at de som Nav skulle hjelpe, fikk det enda vanskeligere, sier Lajla Berget.

FRYKT: Da de ble fratatt arbeidsavklaringspengene sine i ett helt år, trigget det frykt og skam, viser funn fra studien til sosionom, Nav-ansatt og masterstudent Lajla Berget. – Det skapte resignasjon og demobilisering og gjorde at de som Nav skulle hjelpe, fikk det enda vanskeligere, sier Lajla Berget.

Privat

Kastet ut i fattigdom

«Å bli kastet ut i fattigdom». «Tryggheten forsvant». «Ekstremt stress». Dette er beskrivelser fra sykdomsrammede kvinner som opplevde at Nav stanset arbeidsavklaringspengene deres, og de ble stående igjen uten inntekt.

Fortellingene er gjengitt i en ny masteroppgave fra Høgskulen på Vestlandet, skrevet av Lajla Berget.

«Du kommer deg ikke i jobb for å si det sånn, når du føler deg så utrygg og stressa», forteller en av kvinnene. «Du blir bare så sliten av å ikke ha penger, spesielt hvis du er syk, som du jo er».

«Jeg er redd for at hvis jeg kommer i en ny karenstid, da vil jeg knekke sammen», forteller en annen kvinne, som venter på en operasjon. Hun forteller at hun tenker på å ta sitt eget liv. «Jeg kommer til å avslutte alt hvis jeg havner i en ny karens. Jeg klarer det ikke en gang til», forteller kvinnen.

Koronapandemien: Tone brøt sammen i gråt da hun ble permittert. Nå kan oppsigelsen være rett rundt hjørnet

Jobber selv i Nav

I studien Hvilken effekt kan 52 uker karenstid fra aap ordningen ha på enkeltindividet, kan man lese utdrag fra Bergets dybdeintervjuer med åtte kvinner. Alle kvinnene har utdanning og arbeidserfaring som gir dem veldig gode muligheter til å få jobb, og de har vært yrkesaktive og økonomisk uavhengige hele sitt voksne liv. Det er åpenbart ut fra det de forteller at sykdom er grunnen til at de ikke klarer å delta i arbeidslivet, skriver Berget i oppgaven.

Kvinnene har vært gjennom flere år med utredning, stått i behandlingskø og ventet på Nav. Noen har forsøkt å jobbe deltid mens de var syke, og de har alle prøvd ulike Nav-tiltak. Men de ble ikke ferdig avklart innen fristen på tre år, og Nav mente sykdommen ikke var alvorlig nok til å forlenge arbeidsavklaringspengene. Da ble de pålagt ett helt år uten denne stønaden, og ble avhengige av enten ektefelle eller sosialkontoret.

Alle måtte velge bort behandling fordi de ikke lenger hadde råd til å betale egenandelen.

Skulle motivere folk til å jobbe

Arbeids- og sosialdepartementet forklarte før endringene ble vedtatt at de som dermed ble fratatt inntekten sin, arbeidsavklaringspengene, i stedet kunne få hjelp av familien sin, låne penger, søke om sosialhjelp eller prøve å bli med i Navs kvalifiseringsprogram for å ha noe å leve av.

Målet med innstrammingene var å øke syke og skaddes motivasjon til å jobbe eller være i annen aktivitet, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

Ett helt år uten inntekt virker ikke slik som regjeringa hadde sett for seg, ifølge studien til Lajla Berget. Kvinnene hun intervjuet ble ikke mer motivert til å jobbe.

– Å miste inntekten virket motsatt på kvinnene jeg intervjuet. De opplevde i stedet å resignere. De skammet seg og fikk angst. Det motiverte dem ikke til arbeid, sier Berget til FriFagbevegelse.

Nav må spørre brukerne

I arbeidet med masteroppgaven fant Berget ut at Nav ikke har publisert tall på hvor mange som må i karensperiode siden 2018, og Nav har selv ikke undersøkt hvordan karensperioden påvirker enkeltindivider. Berget ville finne ut mer om dette.

– Når vi skal organisere og lede en menneskebehandlende organisasjon som Nav, må vi ha kunnskap om hvordan reglene vi lager påvirker menneskene vi skal hjelpe, mener Berget.

– Nav skal møte mennesker med respekt og bidra til økonomisk og sosial trygghet og fremme overgang til arbeid. For den som skal organisere og lede Nav, er det avgjørende å høre med brukerne om de opplever respekt, økonomisk og sosial trygghet og overgang til arbeid, både som følge av regelproduksjonen, som er Stortingets ansvar, men også som følge av regelanvendelsen, som er Navs ansvar, sier Berget til FriFagbevegelse..

Debatt: Drosjesjåførene er blant Norges dårligst betalte arbeidstakere, skriver Roald Arentz

«En passe dose frykt og skam»

Da Berget studerte bakgrunnen for å innføre 52 uker karenstid fra AAP-ordningen, satt hun igjen med inntrykk av at regjeringa antok at «en passe dose» frykt og skam skulle kunne mobilisere folk til arbeid.

Berget sier det heller ikke er helt feil sett i lys av kunnskap om følelser. Den viser at frykt for å stå uten inntekt for noen kan mobilisere krefter man ikke visste at man hadde. Det kan føre til at en del finner veien tilbake til arbeid. Det samme gjelder skammen over ikke å bidra med arbeid slik fellesskapet forventer, mener hun. En passe dose skam kan motivere til å gjøre det som er forventet av oss, nemlig å arbeide.

Samtidig forteller hun:

– Frykt og skam har både en mobiliserende og en demobiliserende side ved seg. Min undersøkelse viste at i stedet for å motivere og mobilisere til arbeid, trigget karensperioden frykt og skam med motsatt virkning.

– Det skapte resignasjon og gjorde at de som Nav skulle hjelpe, fikk det enda vanskeligere, sier Berget.

Hun tror ikke det var hensikten fra regjeringspartienes side.

– Problemet nå er at det kan se ut som at regjeringspartiene synes det er en skam å snu, noe vi alle vet at det ikke er, sier Lajla Berget.

– Framfor å være byrdeletter for mennesker i vanskelige livssituasjoner, legger Nav stein til byrden på mennesker som fra før strever og har meget tungt å bære. Da lever ikke Nav opp til sin visjon om å gi mennesker muligheter, og det er et alvorlig problem, mener Berget.

– For mange var passive AAP-mottakere

FriFagbevegelse ba statssekretær Saida Begum (Høyre) i Arbeids- og sosialdepartementet kommentere uttalelsene til Berget.

«En viktig intensjon bak endringene i regelverket i 2018 var tettere oppfølging og raskere avklaring av dem som mottar AAP. AAP er ikke ment å være en ytelse som strekker seg over mange år, og erfaring tilsa at for mange ble gående for lenge som passive mottakere av ytelsen», skriver Begum i et e-postsvar.

Begum har stor forståelse for at det er krevende og belastende for den enkelte å være i langvarige prosesser for tilbakevending til arbeidslivet.

«Det er imidlertid åpenbart at regjeringens intensjon aldri har vært å påføre frykt eller skam. Vi er opptatt av å sikre gode velferdsordninger som bidrar til å inkludere flest mulig i arbeids- og samfunnsliv», forklarer Saida Begum.

Stortingsvalget 2021: Ap og Sp nær rent flertall. Nå kan Vedum få sin drømmeregjering

– Det tar den tiden det tar

Lajla Berget stiller mange spørsmålstegn ved kommentarene til statssekretær Begum.

– Hva har karensperioden å gjøre med «tettere oppfølging og avklaring av dem som mottar arbeidsavklaringspenger»? Karensperioden skaper ikke tettere oppfølging og avklaring, og er heller ikke en nødvendig forutsetning for å skape tettere oppfølging. De som kommer i karens, vil ha samme behov og samme rettigheter til oppfølging som de som er i AAP-ordningen. Dette må vi forutsette at både Begum, departementet, statsråden og regjeringen vet, kommenterer Berget.

– Jeg er enig i at det kan være et problem at enkelte blir gående passive, men det løses ikke med karens. Karensperioden skaper ikke mer aktivitet, sier Lajla Berget.

– Jeg har lest nøye igjennom det regjeringen brukte som kunnskapsgrunnlag for å stramme inn AAP-ordningen. Det er virkelig ikke mulig å finne ut hvilken erfaring det var som sa at «for mange ble gående for lenge» på ordningen, sier Berget.

Fra hennes egen erfaring i Nav, forteller Berget:

– Hvis kandidaten jeg følger opp mister inntekt, virker det svært forstyrrende og forsinkende på prosessene vi er i – med å finne en løsning som vil føre til arbeid eller annen meningsfull aktivitet.

Kvinnene Berget intervjuet hadde uavklart arbeidsevne og en dårlig helsesituasjon da de gikk inn i karensperioden. Karensperioden gjorde dem bare dårligere, forteller de.

Nav-direktøren: «Det er opp til politikerne»

Direktøren i Nav, Hans Christian Holte, har lest masteroppgaven til Lajla Berget.

– Inneholdt oppgaven for deg ny kunnskap om konsekvensene av karensperioden?

«Ja. Så vidt vi vet er det ikke gjort en tilsvarende undersøkelse om AAP-mottakeres erfaringer med karensperioden før», skriver Nav-direktøren i et e-postsvar.

Holte forteller han har hatt samtaler med lederen for AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen, AAP-mottakere og brukerrepresentanter om AAP-regelverket og endringene som ble gjort i 2018.

«Ut fra disse samtalene vet jeg at mange AAP-mottakere er i en svært krevende situasjon, men det er første gang det er undersøkt hvordan karensperioden på 52 uker oppleves for dem som mister retten til AAP», forteller Holte.

NAV-SJEF: «Det er opp til politikerne om de vil gjøre noe med bestemmelsen om karensperioden, ikke oss i Nav», svarer Nav-direktør Hans Kristian Holte.

NAV-SJEF: «Det er opp til politikerne om de vil gjøre noe med bestemmelsen om karensperioden, ikke oss i Nav», svarer Nav-direktør Hans Kristian Holte.

Werner Juvik

– Skal Nav bruke Bergets funn til noe konkret?

«Det er opp til politikerne om de vil gjøre noe med bestemmelsen om karensperioden, ikke oss i Nav», svarer Nav-direktøren.

«Når det er sagt, er jeg glad for all forskning og ny kunnskap om Navs ordninger. Jeg ønsker at Nav hele tiden øker innsikten i hvordan ulike ordninger fungerer i praksis. Det er viktig, ikke bare for dem som vurderer endringer i regelverket, men også for at vi i Nav skal gjøre jobben vår best mulig», svarer Holte.

– Helt konkret, hva har Nav gjort for å finne ut hvilke konsekvenser karensperioden har på folk?

«Når det gjelder karensperioden er det begrenset hva vi kan finne ut. I statistikken er det for eksempel ikke mulig å skille de som er i en karensperiode fra dem som utredes for andre forhold», forklarer Holte.

Hans Christian Holte viser til Navs egne analyser som viser at mange fikk tilbake arbeidsavklaringspengene i løpet av få måneder i 2019, før karensperioden var utløpt. Han skriver videre at «Nav undersøker, og vil fortsette å undersøke, ulike virkninger av regelverksendringene fra 1.1.2018 på AAP-området. Funnene så langt er sammenfattet i en oversiktsrapport.»

FAKTA om arbeidsavklaringspenger (AAP)

• Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra Nav for å komme i arbeid.

• Stønaden utgjør 66 prosent av tidligere inntekt.

• Den borgerlige regjeringa innførte fra 2018 innstramminger i ordningen, for raskere avklaring og for å få flere i jobb.

• For å få til dette, kortet regjeringa ned maksperioden for arbeidsavklaringspenger fra fire til tre år, stilte strengere krav til å komme inn i ordningen og til å forlenge maksperioden.

• Regjeringa innførte også stans i arbeidsavklaringspenger på ett år, «karensperioden». Det betyr at også syke og skadde som ikke er ferdig med sin avklaring i Nav eller helsevesenet, kan fratas arbeidsavklaringspengene i ett helt år før de kan søke om det på nytt.

• Man kan få innvilget forlengelse av arbeidsavklaringspengene utover tre år, i ytterligere to år, dersom man har alvorlig sykdom, slik det er definert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Kilde: FriFagbevegelse, Arbeids- og sosialdepartementet

12.08.2021
13:07
15.09.2021 12:41

FAKTA om arbeidsavklaringspenger (AAP)

• Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra Nav for å komme i arbeid.

• Stønaden utgjør 66 prosent av tidligere inntekt.

• Den borgerlige regjeringa innførte fra 2018 innstramminger i ordningen, for raskere avklaring og for å få flere i jobb.

• For å få til dette, kortet regjeringa ned maksperioden for arbeidsavklaringspenger fra fire til tre år, stilte strengere krav til å komme inn i ordningen og til å forlenge maksperioden.

• Regjeringa innførte også stans i arbeidsavklaringspenger på ett år, «karensperioden». Det betyr at også syke og skadde som ikke er ferdig med sin avklaring i Nav eller helsevesenet, kan fratas arbeidsavklaringspengene i ett helt år før de kan søke om det på nytt.

• Man kan få innvilget forlengelse av arbeidsavklaringspengene utover tre år, i ytterligere to år, dersom man har alvorlig sykdom, slik det er definert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Kilde: FriFagbevegelse, Arbeids- og sosialdepartementet
Mest lest

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 nordmenn venter på erstatning: – Vi mister hus og hjem om det ikke skjer noe

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter lavere lønn for samme jobb

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

Erik J. Birkeland/Norsk Teknisk Museum

Denne bilen startet Norges eldste bilrute. Nå går det 18 avganger om dagen her

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nordmenn dropper måltider på grunn av pengemangel

Kronikk

Det som virkelig kjennetegner en god tillitsvalgt, er evnen til å gjøre andre gode, skriver Ole Roger Berg.

Det som virkelig kjennetegner en god tillitsvalgt, er evnen til å gjøre andre gode, skriver Ole Roger Berg.

Leif Martin Kirknes

Etter å ha vært tillitsvalgt i 35 år har jeg gjort meg noen tanker


Flere saker