JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.


NORLANDIA: Velferdskonsernet Norlandia har drevet Skoggata bo- og servicesenter i Moss siden det åpnet i 2013.

NORLANDIA: Velferdskonsernet Norlandia har drevet Skoggata bo- og servicesenter i Moss siden det åpnet i 2013.

Øystein Windstad

Norlandia sender Åge-saken til Helsetilsynet

Nesten ett år etter at Åge Villi Kristiansen fikk larver i såret mens han bodde på et Norlandia-drevet bo- og servicesenter sier selskapet at de ber Helsetilsynet se på saken.24.08.2017
09:47
24.08.2017 12:35

yngvil@lomedia.no

Åge Villi Kristiansen bodde på et bo- og servicesenter fordi han trengte nøye stell av sårene sine. Han fikk fluelarver i et av sårene.

FriFagbevegelse kontakter landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge og ber om opplysninger om det som skjedde med Kristiansen. Det første direktør Riikka Aubert gjør er å spørre hvem som har tipset oss om saken.

Norlandia ønsker ikke å svare på noen av våre spørsmål om at en av deres pasienter fikk larver i såret sitt, og viser til at de har taushetsplikt.

FORSIKRER DE PÅRØRENDE: Norlandia ønsker «å forsikre Reidun Johannessen om at omsorg for og stell av våre beboere, inklusive hennes bror da han bodde her, selvfølgelig har aller høyeste prioritet», skriver Riikka Aubert, landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge i en epost til FriFagbevegelse.

FORSIKRER DE PÅRØRENDE: Norlandia ønsker «å forsikre Reidun Johannessen om at omsorg for og stell av våre beboere, inklusive hennes bror da han bodde her, selvfølgelig har aller høyeste prioritet», skriver Riikka Aubert, landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge i en epost til FriFagbevegelse.

Norlandia

Norlandia fant ingen kritikkverdige forhold

Norlandia opplyser at selskapet har gått gjennom saken til Kristiansen tidligere. Riikka Aubert forteller at de ikke fant kritikkverdige forhold eller mangelfull pleie som skulle tilsi at saken skulle ha blitt sendt til Helsetilsynet.

Etter at FriFagbevegelse og Fagbladet begynte å undersøke saken, har Norlandia nå gått gjennom den på nytt med personalet som var involvert.

«Sett i lys av pårørendes innspill nå vurderer vi at det er hensiktsmessig å få en vurdering av saken allikevel», skriver Aubert.

Norlandia-direktøren sier de skal sende saken til Helsetilsynet i løpet av denne uka.

Åge fikk levende larver i såret

Dette spurte vi Norlandia om uten å få svar:

• Hvem har ansvaret for at Åge Villi Kristiansen fikk fluelarver i sårene sine?

• Hva har dere gjort etterpå for at dette ikke skal skje igjen?

• Hvorfor fulgte ikke de ansatte sårprosedyren fra Kristiansens hudlege?

• Pleiere meldte skriftlig larvene som avvik til ledelsen på Norlandia Skoggata. Hva har Norlandia gjort for å følge opp avviket?

–Omsorg og stell av beboerne har høyeste prioritet

«Vi beklager at pårørende til pasienten opplevde at han ikke fikk god pleie og omsorg på Skoggata», skriver Riikka Aubert i en epost til FriFagbevegelse. Hun forteller at Norlandia ikke hadde kjennskap til det før FriFagbevegelse tok kontakt.

«Vi hadde selvfølgelig ønsket å komme i dialog med pårørende umiddelbart», skriver Aubert.

Reidun Johannessen, Åge Villi Kristiansens søster, forteller på sin side at hun og andre pårørende hadde møter med ulike ledere på Skoggata om dette.

Norlandia-direktøren bemerker at Skoggata bo- og servicesenter tilbød en oppfølgingssamtale til de pårørende etter dødsfallet i oktober 2016, men at de takket nei til. Det bekrefter søsteren, Reidun Johannessen, men de pårørende orket ikke. De hadde mistet tilliten til Norlandia.

«Vi beklager også at vi ikke har klart å fange opp pårørendes tilbakemelding før nesten ett år har gått siden pasienten døde. Som følge av dette går vi grundig gjennom våre rutiner for pårørendedialog», forklarer Aubert.

Aubert skriver videre at Norlandia ønsker «å forsikre Reidun Johannessen om at omsorg for og stell av våre beboere, inklusive hennes bror da han bodde her, selvfølgelig har aller høyeste prioritet. Det at hver og én har det best mulig, også når situasjonen er krevende, har vært og vil alltid være det viktigste for oss», erklærer Norlandia-direktøren.

FriFagbevegelse spør om andre ansatte enn sykepleiere stelte Kristiansens vanskelige sår. Aubert svarer at det bare var sykepleiere som tok seg av sårpleien. Hun sier også at ingen andre pasienter på Skoggata har opplevd å få larver i sår.

«Feilaktig vurdering av situasjonen»

Norlandia-direktøren er mer åpen når det gjelder omstendighetene rundt Kristiansens hjertestans.

«Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral ble ringt umiddelbart, og to sykepleiere utførte hjerte-lunge-redning på pasienten. Etter en stund vurderte sykepleiere i felleskap at pasienten var død og at livet ikke sto til å redde. De avsluttet hjerte-lunge-redning med bakgrunn i felles vurdering at det ville være uetisk å fortsette», skriver Norlandia-sjefen i en epost.

Åge ble fratatt sjansen til vellykket gjenopplivning

Kvalitetssjefen på omsorgsboligen, Trine Guddingsmo, hadde en noe annen versjon i sin rapport om hendelsen som hun merket med «høy alvorlighetsgrad».

«Etter en samtale med ansatte fremkommer det at det er tatt en feilaktig vurdering av situasjonen», skrev hun.

FEILVURDERING: «Etter en samtale med ansatte fremkommer det at det er tatt en feilaktig vurdering av situasjonen», skrev  
kvalitetssjefen på omsorgsboligen i sin rapport om hendelsen.

FEILVURDERING: «Etter en samtale med ansatte fremkommer det at det er tatt en feilaktig vurdering av situasjonen», skrev kvalitetssjefen på omsorgsboligen i sin rapport om hendelsen.

Faksimile

Norlandia hevder at ambulansepersonellet tok feil

Ambulansepersonellet skrev i journalen fra hendelsen at pleierne hadde avsluttet hjerte-lunge-redning da de kom til Skoggata. De noterte seg videre at «ingen er rundt pasienten».

Norlandias Riikka Aubert hevder ambulansepersonellet tar feil. Hun sier sykepleiere på Skoggata var til stede da ambulansepersonellet kom fram.

«Som kjent ble det skrevet avviksmelding av AMK etter denne hendelsen, og denne ble sendt til Moss kommune. Saken er diskutert med kommunen, og har også vært gjennomgått grundig med personalet på Skoggata. Hendelsen er dokumentert i den elektroniske pasientjournalen? og dødsfall rapportert til kommunen. Kommunen har ikke fremmet kritikk i denne saken», kommenterer Aubert.

Moss kommune forlenger kontrakten med Norlandia

FAKTA om Skoggata bo- og servicesenter i Moss

Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre i Moss kommune bestemte sommeren 2012 å sette det nye bo- og servicesenteret ut på anbud. Kommunen selv fikk ikke delta i anbudskonkurransen. Arbeiderpartiet og SV stemte mot å sette senteret ut på anbud.

• Velferdskonsernet Norlandia vant anbudskonkurransen.

• Kontrakten gjelder fra 2013 til 31. januar 2018 med mulighet for to års forlengelse (ett år av gangen).

• Moss kommune bestemte i sommer å forlenge kontrakten med ett år.

• Pris ble vektet med 50 prosent, kvalitet med 40 prosent, og leveringssikkerhet med 10 prosent, i anbudet.

• Anbudet ble sendt ut i mars 2012.

• Måneden etter var det møte med interessentene. Blant de som stilte var kommersielle Attendo og Unicare som driver både hjemmetjenester og sykehjem.

Kilde: Moss kommune

FAKTA om Norlandia Care Norge AS

• En del av Norlandia Group, et konsern eid av Adolfsen-brødrene.

• Selskapet driver omsorgssenter, sykehjem og sykehoteller.

• Skoggata i Moss er en av seks omsorgsinstitusjoner for eldre som Norlandia driver.

• Selskapet mistet driften av Madserud sykehjem i år. Oslo kommune tok tilbake driften av sykehjemmet da kontrakten utløp.

• Norlandia Care Norge AS hadde 545 millioner i inntekter i 2016.

• Selskapet gikk med et driftsoverskudd på 19,8 millioner i 2016.

• De siste fem årene har selskapet hatt et driftsoverskudd på 96 millioner.

• Siden oppstarten i 1999 har Norlandia Care Norge AS hatt et driftsoverskudd på 257 millioner kroner.

Norsk presseforbund: – Taushetsplikten skal ikke beskytte selskaper mot granskning og kritikk

Norlandia vil ikke svare på spørsmål om larvene i Åge Villi Kristiansens sår og viser til taushetsplikten.

Norlandia-direktør Riikka Aubert viser til «eksperter» og hevder at «pårørende ikke har rett til å offentliggjøre taushetsbelagte opplysninger som vedrører avdøde, ei heller frita helsepersonell fra taushetsplikten.

– Av respekt for både lovverket og avdøde kan vi ikke kommentere saken nærmere, da vi etter vår vurdering begår et lovbrudd ved å bidra til offentlighet rundt og kommentere detaljer om avdøde, skriver Riikka Aubert i en epost til FriFagbevegelse.

Juridisk rådgiver i Norsk presseforbund, Kristine Foss, mener Norlandia tolker jussen feil og at de både kan og bør gi ut opplysninger som er nødvendige for å gi et tilstrekkelig bilde av hva som skjedde. Foss sier at det må til for at man kan gjøre en skikkelig vurdering av om avdøde fikk den hjelpen han hadde krav på.

– Taushetsplikten skal ikke beskytte selskaper mot granskning og kritikk, skriver Foss i en epost til FriFagbevegelse.

– Døde personer også har rett til vern om sine private opplysninger, men taushetsplikten kan ikke strekkes så langt at det blir umulig å ettergå hva som faktisk skjedde etter et dødsfall, mener Foss.

– Man må gjøre en konkret vurdering av hva man antar ville vært avdødes ønske og interesse, der også samtykke fra nærmeste pårørende er relevant, fastslår Foss og viser til en uttalelse fra Sivilombudsmannen om dette.

24.08.2017
09:47
24.08.2017 12:35Mest lest

Colourbox.com

Nye satser for pensjon og trygd

Polske Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn til langt under den lønna hun hadde krav på. Nå får hun endelig etterbetalt.

Polske Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn til langt under den lønna hun hadde krav på. Nå får hun endelig etterbetalt.

Sondre Dalaker/NRK

Jordbærplukkere får hundretusener i erstatning

Hanna Skotheim

Nav-ordning tom for penger: – Kom som «lyn fra klar himmel»

Nora Berntzen synes «quiet quitting» fortjener en bedre diskusjon i Norge.

Nora Berntzen synes «quiet quitting» fortjener en bedre diskusjon i Norge.

Ida Bing

Nora er en «quiet quitter»: – Det har et ufortjent dårlig rykte

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hassan Adow, Siidali Omar og Abdirahman Hasan.

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hassan Adow, Siidali Omar og Abdirahman Hasan.

Hanna Skotheim

Somaliske menn vil samarbeide med barnevernet: – Vi må få vekk frykten

Magnus Hauge under en vinterøvelse.

Magnus Hauge under en vinterøvelse.

Privat

Magnus klarte ikke å løpe - fikk ikke bli ingeniør

Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.

Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.

Brian Cliff Olguin

Terskelen for opptjening av pensjon i staten senkes

Utgiftene til en eksempelfamilie har økt med over 32.000 kroner fra februar 2022 til februar 2023.

Utgiftene til en eksempelfamilie har økt med over 32.000 kroner fra februar 2022 til februar 2023.

Sissel M. Rasmussen

Utgiftene til en vanlig familie har økt med 32.000 kroner

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Hanna Skotheim

Nav skriver vedtak det er helt umulig å forstå, mener AAP-aksjonen

– Det er mye nytt jeg må sette meg inn i. Men det er moro, sier Rolf Johan Johansen.

– Det er mye nytt jeg må sette meg inn i. Men det er moro, sier Rolf Johan Johansen.

Alf Ragnar Olsen

Rolf Johan (28) gikk fra Posten til Tesla. Han har et råd til andre på jobbjakt

Hanna Skotheim

Da Wenche fikk kreft innså hun hvor lite hun skjønte av Nav-systemet

Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Lønna var langt under det hun hadde krav på. Bo- og arbeidsforhold var kritikkverdige.

Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Lønna var langt under det hun hadde krav på. Bo- og arbeidsforhold var kritikkverdige.

Privat. Innfelt: Sondre Dalaker/NRK

Julia vant i retten, men kan gå glipp av pengene fordi hun bor i Polen

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, skjønner godt at fast ansatte er frustrerte over sommervikarenes bonuser.

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, skjønner godt at fast ansatte er frustrerte over sommervikarenes bonuser.

Hanna Skotheim

Her tjener sommervikarene mer enn de fast ansatte

– Heldigvis var det noen som tok initiativ til slutt, sier Hanna Breden (25).

– Heldigvis var det noen som tok initiativ til slutt, sier Hanna Breden (25).

Martin Guttormsen Slørdal

Hanna fryktet at drømmejobben skulle glippe. Så skrev hun en Facebook-post

Klubbleder for Fellesforbundet på verftet Kimek i Kirkenes, Rainer Ingebrigtsen, forteller om tøffe uker etter at det ble satt bom stopp for arbeid på russiske fartøy den 12. mai.

Klubbleder for Fellesforbundet på verftet Kimek i Kirkenes, Rainer Ingebrigtsen, forteller om tøffe uker etter at det ble satt bom stopp for arbeid på russiske fartøy den 12. mai.

Håvard Sæbø

Samtlige 84 på Kirkenes-verft kan bli oppsagt

Visegeneralsekretæren i ETUC, Claes-Mikael Stahl, er inspirert av at LO lyktes med å forhandle fram reallønnsvekst.

Visegeneralsekretæren i ETUC, Claes-Mikael Stahl, er inspirert av at LO lyktes med å forhandle fram reallønnsvekst.

Herman Bjørnson Hagen

Hyller den norske storstreiken: – Det LO lyktes med i Norge, har jeg ikke sett noen andre klare

USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, drevet av to atomreaktorer.

USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, drevet av to atomreaktorer.

Merete Jansen

Hva om det skjer en ulykke på et atomdrevet skip?

– Hvis Ikea vinner denne rettssaken, blir det jakt på tillitsvalgte i alle bedrifter der klubbledere hever stemmen og sier sin mening, sier HK-leder Christopher Beckham.

– Hvis Ikea vinner denne rettssaken, blir det jakt på tillitsvalgte i alle bedrifter der klubbledere hever stemmen og sier sin mening, sier HK-leder Christopher Beckham.

Leif Martin Kirknes

LO-topp: – Ikea er verst i klassen på fagforeningsknusing

Debatt

Politikere fra fjerne land har kommet til Norge for å studere modellen. Men den er en bløff, skriver Simen Tveitereid.

Politikere fra fjerne land har kommet til Norge for å studere modellen. Men den er en bløff, skriver Simen Tveitereid.

Brooks Rice / Unsplash

Vil seks timer på jobb gjøre hverdagen lettere? Ja, er svaret

Her vil Kaefer Energy leige inn frå bemanningsbyrå utan avtale med tillitsvalte for fagforeininga.

Her vil Kaefer Energy leige inn frå bemanningsbyrå utan avtale med tillitsvalte for fagforeininga.

Equinor

Selskap avtalte ikkje innleige med tillitsvalde: ­– Omgår lovendringa


Flere saker