JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.


NORLANDIA: Velferdskonsernet Norlandia har drevet Skoggata bo- og servicesenter i Moss siden det åpnet i 2013.

NORLANDIA: Velferdskonsernet Norlandia har drevet Skoggata bo- og servicesenter i Moss siden det åpnet i 2013.

Øystein Windstad

Norlandia sender Åge-saken til Helsetilsynet

Nesten ett år etter at Åge Villi Kristiansen fikk larver i såret mens han bodde på et Norlandia-drevet bo- og servicesenter sier selskapet at de ber Helsetilsynet se på saken.24.08.2017
09:47
24.08.2017 12:35

yngvil@lomedia.no

Åge Villi Kristiansen bodde på et bo- og servicesenter fordi han trengte nøye stell av sårene sine. Han fikk fluelarver i et av sårene.

FriFagbevegelse kontakter landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge og ber om opplysninger om det som skjedde med Kristiansen. Det første direktør Riikka Aubert gjør er å spørre hvem som har tipset oss om saken.

Norlandia ønsker ikke å svare på noen av våre spørsmål om at en av deres pasienter fikk larver i såret sitt, og viser til at de har taushetsplikt.

FORSIKRER DE PÅRØRENDE: Norlandia ønsker «å forsikre Reidun Johannessen om at omsorg for og stell av våre beboere, inklusive hennes bror da han bodde her, selvfølgelig har aller høyeste prioritet», skriver Riikka Aubert, landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge i en epost til FriFagbevegelse.

FORSIKRER DE PÅRØRENDE: Norlandia ønsker «å forsikre Reidun Johannessen om at omsorg for og stell av våre beboere, inklusive hennes bror da han bodde her, selvfølgelig har aller høyeste prioritet», skriver Riikka Aubert, landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge i en epost til FriFagbevegelse.

Norlandia

Norlandia fant ingen kritikkverdige forhold

Norlandia opplyser at selskapet har gått gjennom saken til Kristiansen tidligere. Riikka Aubert forteller at de ikke fant kritikkverdige forhold eller mangelfull pleie som skulle tilsi at saken skulle ha blitt sendt til Helsetilsynet.

Etter at FriFagbevegelse og Fagbladet begynte å undersøke saken, har Norlandia nå gått gjennom den på nytt med personalet som var involvert.

«Sett i lys av pårørendes innspill nå vurderer vi at det er hensiktsmessig å få en vurdering av saken allikevel», skriver Aubert.

Norlandia-direktøren sier de skal sende saken til Helsetilsynet i løpet av denne uka.

Åge fikk levende larver i såret

Dette spurte vi Norlandia om uten å få svar:

• Hvem har ansvaret for at Åge Villi Kristiansen fikk fluelarver i sårene sine?

• Hva har dere gjort etterpå for at dette ikke skal skje igjen?

• Hvorfor fulgte ikke de ansatte sårprosedyren fra Kristiansens hudlege?

• Pleiere meldte skriftlig larvene som avvik til ledelsen på Norlandia Skoggata. Hva har Norlandia gjort for å følge opp avviket?

–Omsorg og stell av beboerne har høyeste prioritet

«Vi beklager at pårørende til pasienten opplevde at han ikke fikk god pleie og omsorg på Skoggata», skriver Riikka Aubert i en epost til FriFagbevegelse. Hun forteller at Norlandia ikke hadde kjennskap til det før FriFagbevegelse tok kontakt.

«Vi hadde selvfølgelig ønsket å komme i dialog med pårørende umiddelbart», skriver Aubert.

Reidun Johannessen, Åge Villi Kristiansens søster, forteller på sin side at hun og andre pårørende hadde møter med ulike ledere på Skoggata om dette.

Norlandia-direktøren bemerker at Skoggata bo- og servicesenter tilbød en oppfølgingssamtale til de pårørende etter dødsfallet i oktober 2016, men at de takket nei til. Det bekrefter søsteren, Reidun Johannessen, men de pårørende orket ikke. De hadde mistet tilliten til Norlandia.

«Vi beklager også at vi ikke har klart å fange opp pårørendes tilbakemelding før nesten ett år har gått siden pasienten døde. Som følge av dette går vi grundig gjennom våre rutiner for pårørendedialog», forklarer Aubert.

Aubert skriver videre at Norlandia ønsker «å forsikre Reidun Johannessen om at omsorg for og stell av våre beboere, inklusive hennes bror da han bodde her, selvfølgelig har aller høyeste prioritet. Det at hver og én har det best mulig, også når situasjonen er krevende, har vært og vil alltid være det viktigste for oss», erklærer Norlandia-direktøren.

FriFagbevegelse spør om andre ansatte enn sykepleiere stelte Kristiansens vanskelige sår. Aubert svarer at det bare var sykepleiere som tok seg av sårpleien. Hun sier også at ingen andre pasienter på Skoggata har opplevd å få larver i sår.

«Feilaktig vurdering av situasjonen»

Norlandia-direktøren er mer åpen når det gjelder omstendighetene rundt Kristiansens hjertestans.

«Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral ble ringt umiddelbart, og to sykepleiere utførte hjerte-lunge-redning på pasienten. Etter en stund vurderte sykepleiere i felleskap at pasienten var død og at livet ikke sto til å redde. De avsluttet hjerte-lunge-redning med bakgrunn i felles vurdering at det ville være uetisk å fortsette», skriver Norlandia-sjefen i en epost.

Åge ble fratatt sjansen til vellykket gjenopplivning

Kvalitetssjefen på omsorgsboligen, Trine Guddingsmo, hadde en noe annen versjon i sin rapport om hendelsen som hun merket med «høy alvorlighetsgrad».

«Etter en samtale med ansatte fremkommer det at det er tatt en feilaktig vurdering av situasjonen», skrev hun.

FEILVURDERING: «Etter en samtale med ansatte fremkommer det at det er tatt en feilaktig vurdering av situasjonen», skrev  
kvalitetssjefen på omsorgsboligen i sin rapport om hendelsen.

FEILVURDERING: «Etter en samtale med ansatte fremkommer det at det er tatt en feilaktig vurdering av situasjonen», skrev kvalitetssjefen på omsorgsboligen i sin rapport om hendelsen.

Faksimile

Norlandia hevder at ambulansepersonellet tok feil

Ambulansepersonellet skrev i journalen fra hendelsen at pleierne hadde avsluttet hjerte-lunge-redning da de kom til Skoggata. De noterte seg videre at «ingen er rundt pasienten».

Norlandias Riikka Aubert hevder ambulansepersonellet tar feil. Hun sier sykepleiere på Skoggata var til stede da ambulansepersonellet kom fram.

«Som kjent ble det skrevet avviksmelding av AMK etter denne hendelsen, og denne ble sendt til Moss kommune. Saken er diskutert med kommunen, og har også vært gjennomgått grundig med personalet på Skoggata. Hendelsen er dokumentert i den elektroniske pasientjournalen? og dødsfall rapportert til kommunen. Kommunen har ikke fremmet kritikk i denne saken», kommenterer Aubert.

Moss kommune forlenger kontrakten med Norlandia

FAKTA om Skoggata bo- og servicesenter i Moss

Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre i Moss kommune bestemte sommeren 2012 å sette det nye bo- og servicesenteret ut på anbud. Kommunen selv fikk ikke delta i anbudskonkurransen. Arbeiderpartiet og SV stemte mot å sette senteret ut på anbud.

• Velferdskonsernet Norlandia vant anbudskonkurransen.

• Kontrakten gjelder fra 2013 til 31. januar 2018 med mulighet for to års forlengelse (ett år av gangen).

• Moss kommune bestemte i sommer å forlenge kontrakten med ett år.

• Pris ble vektet med 50 prosent, kvalitet med 40 prosent, og leveringssikkerhet med 10 prosent, i anbudet.

• Anbudet ble sendt ut i mars 2012.

• Måneden etter var det møte med interessentene. Blant de som stilte var kommersielle Attendo og Unicare som driver både hjemmetjenester og sykehjem.

Kilde: Moss kommune

FAKTA om Norlandia Care Norge AS

• En del av Norlandia Group, et konsern eid av Adolfsen-brødrene.

• Selskapet driver omsorgssenter, sykehjem og sykehoteller.

• Skoggata i Moss er en av seks omsorgsinstitusjoner for eldre som Norlandia driver.

• Selskapet mistet driften av Madserud sykehjem i år. Oslo kommune tok tilbake driften av sykehjemmet da kontrakten utløp.

• Norlandia Care Norge AS hadde 545 millioner i inntekter i 2016.

• Selskapet gikk med et driftsoverskudd på 19,8 millioner i 2016.

• De siste fem årene har selskapet hatt et driftsoverskudd på 96 millioner.

• Siden oppstarten i 1999 har Norlandia Care Norge AS hatt et driftsoverskudd på 257 millioner kroner.

Norsk presseforbund: – Taushetsplikten skal ikke beskytte selskaper mot granskning og kritikk

Norlandia vil ikke svare på spørsmål om larvene i Åge Villi Kristiansens sår og viser til taushetsplikten.

Norlandia-direktør Riikka Aubert viser til «eksperter» og hevder at «pårørende ikke har rett til å offentliggjøre taushetsbelagte opplysninger som vedrører avdøde, ei heller frita helsepersonell fra taushetsplikten.

– Av respekt for både lovverket og avdøde kan vi ikke kommentere saken nærmere, da vi etter vår vurdering begår et lovbrudd ved å bidra til offentlighet rundt og kommentere detaljer om avdøde, skriver Riikka Aubert i en epost til FriFagbevegelse.

Juridisk rådgiver i Norsk presseforbund, Kristine Foss, mener Norlandia tolker jussen feil og at de både kan og bør gi ut opplysninger som er nødvendige for å gi et tilstrekkelig bilde av hva som skjedde. Foss sier at det må til for at man kan gjøre en skikkelig vurdering av om avdøde fikk den hjelpen han hadde krav på.

– Taushetsplikten skal ikke beskytte selskaper mot granskning og kritikk, skriver Foss i en epost til FriFagbevegelse.

– Døde personer også har rett til vern om sine private opplysninger, men taushetsplikten kan ikke strekkes så langt at det blir umulig å ettergå hva som faktisk skjedde etter et dødsfall, mener Foss.

– Man må gjøre en konkret vurdering av hva man antar ville vært avdødes ønske og interesse, der også samtykke fra nærmeste pårørende er relevant, fastslår Foss og viser til en uttalelse fra Sivilombudsmannen om dette.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.08.2017
09:47
24.08.2017 12:35Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa har vært fattig i verdens rikeste land: – Det er stigmatiserende å stå fram som fattig i Norge

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Støre vil ikke ha samarbeidsavtale med Rødt

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

Helge Rønning Birkelund

Dette viser bakgrunnstallene om framgangen til Ap i valginnspurten


Flere saker