JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.


NORLANDIA: Velferdskonsernet Norlandia har drevet Skoggata bo- og servicesenter i Moss siden det åpnet i 2013.

NORLANDIA: Velferdskonsernet Norlandia har drevet Skoggata bo- og servicesenter i Moss siden det åpnet i 2013.

Øystein Windstad

Norlandia sender Åge-saken til Helsetilsynet

Nesten ett år etter at Åge Villi Kristiansen fikk larver i såret mens han bodde på et Norlandia-drevet bo- og servicesenter sier selskapet at de ber Helsetilsynet se på saken.24.08.2017
09:47
21.08.2023 17:14

yngvil@lomedia.no

Åge Villi Kristiansen bodde på et bo- og servicesenter fordi han trengte nøye stell av sårene sine. Han fikk fluelarver i et av sårene.

FriFagbevegelse kontakter landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge og ber om opplysninger om det som skjedde med Kristiansen. Det første direktør Riikka Aubert gjør er å spørre hvem som har tipset oss om saken.

Norlandia ønsker ikke å svare på noen av våre spørsmål om at en av deres pasienter fikk larver i såret sitt, og viser til at de har taushetsplikt.

FORSIKRER DE PÅRØRENDE: Norlandia ønsker «å forsikre Reidun Johannessen om at omsorg for og stell av våre beboere, inklusive hennes bror da han bodde her, selvfølgelig har aller høyeste prioritet», skriver Riikka Aubert, landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge i en epost til FriFagbevegelse.

FORSIKRER DE PÅRØRENDE: Norlandia ønsker «å forsikre Reidun Johannessen om at omsorg for og stell av våre beboere, inklusive hennes bror da han bodde her, selvfølgelig har aller høyeste prioritet», skriver Riikka Aubert, landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge i en epost til FriFagbevegelse.

Norlandia

Norlandia fant ingen kritikkverdige forhold

Norlandia opplyser at selskapet har gått gjennom saken til Kristiansen tidligere. Riikka Aubert forteller at de ikke fant kritikkverdige forhold eller mangelfull pleie som skulle tilsi at saken skulle ha blitt sendt til Helsetilsynet.

Etter at FriFagbevegelse og Fagbladet begynte å undersøke saken, har Norlandia nå gått gjennom den på nytt med personalet som var involvert.

«Sett i lys av pårørendes innspill nå vurderer vi at det er hensiktsmessig å få en vurdering av saken allikevel», skriver Aubert.

Norlandia-direktøren sier de skal sende saken til Helsetilsynet i løpet av denne uka.

Åge fikk levende larver i såret

Dette spurte vi Norlandia om uten å få svar:

• Hvem har ansvaret for at Åge Villi Kristiansen fikk fluelarver i sårene sine?

• Hva har dere gjort etterpå for at dette ikke skal skje igjen?

• Hvorfor fulgte ikke de ansatte sårprosedyren fra Kristiansens hudlege?

• Pleiere meldte skriftlig larvene som avvik til ledelsen på Norlandia Skoggata. Hva har Norlandia gjort for å følge opp avviket?

–Omsorg og stell av beboerne har høyeste prioritet

«Vi beklager at pårørende til pasienten opplevde at han ikke fikk god pleie og omsorg på Skoggata», skriver Riikka Aubert i en epost til FriFagbevegelse. Hun forteller at Norlandia ikke hadde kjennskap til det før FriFagbevegelse tok kontakt.

«Vi hadde selvfølgelig ønsket å komme i dialog med pårørende umiddelbart», skriver Aubert.

Reidun Johannessen, Åge Villi Kristiansens søster, forteller på sin side at hun og andre pårørende hadde møter med ulike ledere på Skoggata om dette.

Norlandia-direktøren bemerker at Skoggata bo- og servicesenter tilbød en oppfølgingssamtale til de pårørende etter dødsfallet i oktober 2016, men at de takket nei til. Det bekrefter søsteren, Reidun Johannessen, men de pårørende orket ikke. De hadde mistet tilliten til Norlandia.

«Vi beklager også at vi ikke har klart å fange opp pårørendes tilbakemelding før nesten ett år har gått siden pasienten døde. Som følge av dette går vi grundig gjennom våre rutiner for pårørendedialog», forklarer Aubert.

Aubert skriver videre at Norlandia ønsker «å forsikre Reidun Johannessen om at omsorg for og stell av våre beboere, inklusive hennes bror da han bodde her, selvfølgelig har aller høyeste prioritet. Det at hver og én har det best mulig, også når situasjonen er krevende, har vært og vil alltid være det viktigste for oss», erklærer Norlandia-direktøren.

FriFagbevegelse spør om andre ansatte enn sykepleiere stelte Kristiansens vanskelige sår. Aubert svarer at det bare var sykepleiere som tok seg av sårpleien. Hun sier også at ingen andre pasienter på Skoggata har opplevd å få larver i sår.

«Feilaktig vurdering av situasjonen»

Norlandia-direktøren er mer åpen når det gjelder omstendighetene rundt Kristiansens hjertestans.

«Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral ble ringt umiddelbart, og to sykepleiere utførte hjerte-lunge-redning på pasienten. Etter en stund vurderte sykepleiere i felleskap at pasienten var død og at livet ikke sto til å redde. De avsluttet hjerte-lunge-redning med bakgrunn i felles vurdering at det ville være uetisk å fortsette», skriver Norlandia-sjefen i en epost.

Åge ble fratatt sjansen til vellykket gjenopplivning

Kvalitetssjefen på omsorgsboligen, Trine Guddingsmo, hadde en noe annen versjon i sin rapport om hendelsen som hun merket med «høy alvorlighetsgrad».

«Etter en samtale med ansatte fremkommer det at det er tatt en feilaktig vurdering av situasjonen», skrev hun.

FEILVURDERING: «Etter en samtale med ansatte fremkommer det at det er tatt en feilaktig vurdering av situasjonen», skrev  
kvalitetssjefen på omsorgsboligen i sin rapport om hendelsen.

FEILVURDERING: «Etter en samtale med ansatte fremkommer det at det er tatt en feilaktig vurdering av situasjonen», skrev kvalitetssjefen på omsorgsboligen i sin rapport om hendelsen.

Faksimile

Norlandia hevder at ambulansepersonellet tok feil

Ambulansepersonellet skrev i journalen fra hendelsen at pleierne hadde avsluttet hjerte-lunge-redning da de kom til Skoggata. De noterte seg videre at «ingen er rundt pasienten».

Norlandias Riikka Aubert hevder ambulansepersonellet tar feil. Hun sier sykepleiere på Skoggata var til stede da ambulansepersonellet kom fram.

«Som kjent ble det skrevet avviksmelding av AMK etter denne hendelsen, og denne ble sendt til Moss kommune. Saken er diskutert med kommunen, og har også vært gjennomgått grundig med personalet på Skoggata. Hendelsen er dokumentert i den elektroniske pasientjournalen? og dødsfall rapportert til kommunen. Kommunen har ikke fremmet kritikk i denne saken», kommenterer Aubert.

Moss kommune forlenger kontrakten med Norlandia

FAKTA om Skoggata bo- og servicesenter i Moss

Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre i Moss kommune bestemte sommeren 2012 å sette det nye bo- og servicesenteret ut på anbud. Kommunen selv fikk ikke delta i anbudskonkurransen. Arbeiderpartiet og SV stemte mot å sette senteret ut på anbud.

• Velferdskonsernet Norlandia vant anbudskonkurransen.

• Kontrakten gjelder fra 2013 til 31. januar 2018 med mulighet for to års forlengelse (ett år av gangen).

• Moss kommune bestemte i sommer å forlenge kontrakten med ett år.

• Pris ble vektet med 50 prosent, kvalitet med 40 prosent, og leveringssikkerhet med 10 prosent, i anbudet.

• Anbudet ble sendt ut i mars 2012.

• Måneden etter var det møte med interessentene. Blant de som stilte var kommersielle Attendo og Unicare som driver både hjemmetjenester og sykehjem.

Kilde: Moss kommune

FAKTA om Norlandia Care Norge AS

• En del av Norlandia Group, et konsern eid av Adolfsen-brødrene.

• Selskapet driver omsorgssenter, sykehjem og sykehoteller.

• Skoggata i Moss er en av seks omsorgsinstitusjoner for eldre som Norlandia driver.

• Selskapet mistet driften av Madserud sykehjem i år. Oslo kommune tok tilbake driften av sykehjemmet da kontrakten utløp.

• Norlandia Care Norge AS hadde 545 millioner i inntekter i 2016.

• Selskapet gikk med et driftsoverskudd på 19,8 millioner i 2016.

• De siste fem årene har selskapet hatt et driftsoverskudd på 96 millioner.

• Siden oppstarten i 1999 har Norlandia Care Norge AS hatt et driftsoverskudd på 257 millioner kroner.

Norsk presseforbund: – Taushetsplikten skal ikke beskytte selskaper mot granskning og kritikk

Norlandia vil ikke svare på spørsmål om larvene i Åge Villi Kristiansens sår og viser til taushetsplikten.

Norlandia-direktør Riikka Aubert viser til «eksperter» og hevder at «pårørende ikke har rett til å offentliggjøre taushetsbelagte opplysninger som vedrører avdøde, ei heller frita helsepersonell fra taushetsplikten.

– Av respekt for både lovverket og avdøde kan vi ikke kommentere saken nærmere, da vi etter vår vurdering begår et lovbrudd ved å bidra til offentlighet rundt og kommentere detaljer om avdøde, skriver Riikka Aubert i en epost til FriFagbevegelse.

Juridisk rådgiver i Norsk presseforbund, Kristine Foss, mener Norlandia tolker jussen feil og at de både kan og bør gi ut opplysninger som er nødvendige for å gi et tilstrekkelig bilde av hva som skjedde. Foss sier at det må til for at man kan gjøre en skikkelig vurdering av om avdøde fikk den hjelpen han hadde krav på.

– Taushetsplikten skal ikke beskytte selskaper mot granskning og kritikk, skriver Foss i en epost til FriFagbevegelse.

– Døde personer også har rett til vern om sine private opplysninger, men taushetsplikten kan ikke strekkes så langt at det blir umulig å ettergå hva som faktisk skjedde etter et dødsfall, mener Foss.

– Man må gjøre en konkret vurdering av hva man antar ville vært avdødes ønske og interesse, der også samtykke fra nærmeste pårørende er relevant, fastslår Foss og viser til en uttalelse fra Sivilombudsmannen om dette.

24.08.2017
09:47
21.08.2023 17:14Mest lest

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Gro fikk valget mellom sluttpakke, fem timers pendling eller hjemmekontor for alltid

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst


Flere saker