JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PROVOSERT: Lederstøtte for flere titalls millioner kroner, samt en organisasjonsundersøkelse som tillitsvalgte mener ikke er tilpasset NAVs rolle i det hele tatt, provoserer leder Hanne Nordhaug i NTL NAV.

PROVOSERT: Lederstøtte for flere titalls millioner kroner, samt en organisasjonsundersøkelse som tillitsvalgte mener ikke er tilpasset NAVs rolle i det hele tatt, provoserer leder Hanne Nordhaug i NTL NAV.

Ole Palmstrøm

NTL advarer mot konsulentinntog i NAV

Konsulent-giganten McKinsey har fått en fot innenfor NAV. Det er en fare for hele offentlig sektor, mener NTL NAV.09.12.2014
12:00
17.12.2014 14:43

anders@lomedia.no

NAVs bruk av konsulentselskapet McKinsey skaper stor bekymring i NTL NAV. Lederstøtte for flere titalls millioner kroner, samt en organisasjonsundersøkelse som tillitsvalgte mener ikke er tilpasset NAVs rolle i det hele tatt, provoserer leder Hanne Nordhaug i NTL NAV.

Hun frykter disse avtalene bare er starten på en innmarsj fra det omstridte selskapet i hele offentlig sektor.

Bruke de ansatte

– NAV er kanskje det første stedet McKinsey har fått en fot innenfor. Men det er en fare for hele offentlig sektor, sier Nordhaug, og peker på at McKinsey har blitt kritisert for å både være en premissleverandør og iverksetter av politikk, men uten deltagelse i samfunnsdebatten.

Nordhaug er ikke i tvil om at McKinseys råd vil være i tråd med New Public Management, med en mindre offentlig sektor og mer konkurranseutsetting.

– Denne tenkningen vil nødvendigvis både prege spørsmålene, analysen og forslag til tiltak, mener Nordhaug.

At ledelsen i NAV skal få råd fra dette konsulentfirmaet, i stedet for fra egne ansatte, misliker Nordhaug sterkt.

– NAV er et politisk redskap for forvaltning av velferdspolitikken. Da mener vi det er et problem at de som er ansatt for å lede NAV velger å støtte seg til eksterne konsulenter framfor å utøve ledelse ved hjelp av egne medarbeidere og intern faglig støtte, samt at de unngår å bruke tillitsvalgte som representanter for de ansatte, mener Nordhaug.

Medbestemmelse

Nordhaug er bekymret for hvordan medbestemmelsen i NAV vil utvikle seg, med McKinsey i kulissene.

– Vi tar opp problemstillinger, men blir veldig lite lytta til. Hva som er årsaken til det, om det ikke er et ønske fra ledelsen om å lytte til oss eller om det står konsulenter bak og styrer retningen, vet jeg ikke. McKinsey, og sikkert andre konsulentbyråer, kommer inn og tilbyr standardløsninger. Jeg er bekymra for at man bruker disse standardløsningene framfor fagkompetansen til de ansatte, sier hun.

Kostnader

Kostnadene ved bruken av McKinsey er også noe som vekker harme blant de tillitsvalgte. Over fire år har McKinsey nå en avtale på arbeid for mellom 55 og 80 millioner kroner til lederstøtte, og den omtalte organisasjonsundersøkelsen.

– Det har vært gjennomført en undersøkelse på NAV-kontorene, som viser at det er for lite ressurser til å gjennomføre god brukeroppfølging. I lys av dette, mener vi det ikke kan forsvares å bruke så mye av etatens samlede ressurser til konsulentbasert lederstøtte, sier Nordhaug.

– Irrelevant og rådyr

Rasmus Rydland (nestleder i NTL NAV Rogaland) og Aasmund Aasland (lokal tillitsvalgt på NAV Madla) er to av flere tusen NAV-ansatte som har svart på McKinseys organisasjonsundersøkelse.

Basert på egne og kollegaers erfaringer, tror de denne undersøkelsen, som har kostet flere millioner kroner, vil gi få matnyttige svar.

Vilkårlig

– Det er mange av våre medlemmer som har reagert på spørsmålene. De forsto ikke hva de betydde. Jeg vet om flere som svarte «vet ikke» eller «ikke relevant » på flesteparten av spørsmålene, sier Rydland.

Som eksempel, bruker han en av påstandene de ansatte skulle vurdere: «NAV tilbyr attraktive incentiver til de som leverer godt».

– Tja, mener de lønn? I privat sektor vil det være bonusordninger. Vi har ikke noe slikt. NAV er en veldig stor organisasjon å forholde seg til som enkeltperson. Da blir det veldig lite presisjon i slike spørsmål, sier Rydland.

Det samme mener han om spørsmål om ledelsen, som det ifølge ham var mange av.

– Hvilken leder da? Nærmeste leder på lokalkontoret, eller direktøren? Da styrer man mot midten av skalaen, eller vurderer påstanden ut i fra hvor godt man trives på jobb. Dette burde vært to ulike spørsmål, sier Rydland.

Lite relevant

Aasland mener det var veldig mange spørsmål som han oppfattet som lite relevante for en som er ansatt på et lokalkontor.

– Det var en del spørsmål om drift og økonomi vi ikke har noe forhold til. Jeg vil anslå at 20 prosent av spørsmålene var relevante for meg, som jobber på et lokalkontor, sier Aasland.

Etter hvert som han kom lenger i undersøkelsen, mener han at spørsmålene dreide mot temaer man er opptatt av i privat sektor. For eksempel mål- og resultatstyring på individnivå, og påstander som «NAV ansetter personer utenfra for å fylle ledige stillinger» eller «NAV innhenter erfaringer fra andre land med tilsvarende tjenester når de tar beslutninger».

– Jo, det kan godt være det. Men hvorfor skal jeg mene noe om at NAV henter inn erfaringer fra andre land? Jeg tror folk kom halvveis i undersøkelsen, og så at dette ikke var relevant for dem. Da blir denne undersøkelsen en tidstyv, sier Aasland, som anslår at han brukte mellom 30 minutter og 1 time på undersøkelsen.

Ressurser

De er begge sterkt kritiske til kostnadene ved denne undersøkelsen, som kommer i tillegg til en allerede innarbeidet undersøkelse kalt HKI.

– Det er bare å regne på det. Om 4000 personer brukte en halvtime på dette, ganget med timelønna, blir dét den reelle summen i tillegg til det McKinsey skal ha, sier Rydland.

Så langt har de to ikke blitt presentert resultater som de tror vil være noe nytt for NAV. Og de er tydelige på at ansatte og tillitsvalgte i NAV har sendt minst like gode råd for utvikling oppover i systemet.

– Jeg har vondt for å se at denne undersøkelsen ikke gjenspeiler de signalene ledelsen har fått helt tydelig tidligere. Helt gratis, sier Rydland.

Konsulentbruk i NAV:

NAV har inngått en rammeavtale for konsulenttjenester innen HR, ledelse og organisasjonsutvikling for 300 millioner kroner over fire år.

Konsulentselskapet McKinsey har en rammeavtale med NAV for lederstøtte på 55-80 millioner kroner, der en organisasjonsundersøkelse er inkludert.

Kilde: NTL NAV

Denne tenkningen vil nødvendigvis både prege spørsmålene, analysen og
forslag til tiltak.

Hanne Nordhaug, leder NTL NAV

McKinsey avviser kritikken

McKinsey-direktør Ole Jørgen Vetvik forsikrer om at hans konsulenter ikke har noen agenda, og avviser at de vil være en pådriver for konkurranseutsetting.

ANDERS HAUGE-ELTVIK

anders@lomedia.no

Administsrerende direktør Ole Jørgen Vetvik i McKinsey Norge svarer NTL-magasinet at de ikke diskuterer sine oppdrag med andre enn oppdragsgiver. Men han vil avvise at McKinsey har egne agendaer i oppdragene de utfører.

– McKinsey er ikke en politisk aktør, og vi har ingen politiske agendaer eller slagside i vårt arbeid. For oss er profesjonalitet og integritet, som er rene motsatser til en slik slagside, to av våre viktigste verdier, skriver han i en epost, og legger til at han tror dette gjelder alle konsulentselskaper som deltar i offentlige anbudskonkurranser.

Han avviser også at offentlig ansatte må gå ut ifra at det blir en markedsretting etter at McKinsey har gitt etaten råd.

– Vi er helt fremmede for en rolle som pådriver for markedsorientering og konkurranseutsetting av sentrale velferdstjenester. Derimot har vi omfattende erfaring med analyse, kartlegging og forbedring av organisatorisk effektivitet for offentlige og private virksomheter samt ideelle organisasjoner, skriver han.

Vetvik oppgir at deres oppdragsgivere i Norge og internasjonalt spenner fra regjeringer til offentlige etater, private virksomheter, ideelle organisasjoner – og arbeidstakerorganisasjoner.

– Et fellestrekk for våre oppdragsgiveres formål for disse studiene synes å være en ambisjon om å skape så gode og effektive tilbud til sine brukere og kunder som mulig ut fra de ressursene man har til rådighet. Det er også vår erfaring at arbeidstakerorganisasjonene hos våre oppdragsgivere i høy grad deler disse ambisjonene og ønsker å bidra til utviklingen av organisasjonenes tilbud i konstruktivt samspill med ledelsen, skriver han.

Vetvik sier at det kun er ett felt der McKinsey lar verdibasert engasjement spille inn i sitt arbeid:

– Det er når vi arbeider vederlagsfritt (Pro bono) for det vi opplever som gode formål. Dette omfatter for eksempel pågående støtte til og deltagelse i prosjekter som bekjemper Ebola i Afrika, hjelp til Haiti etter jordskjelvet i 2010 og tidligere års arbeid for Norsk Folkehjelps mineryddingsgruppe.

NAV-direktøren: – Ingen grunn til bekymring

NAV-direktør Joakim Lystad sier NAV selv bestemmer hvordan etaten skal utvikles.

ANDERS HAUGE-ELTVIK

anders@lomedia.no

Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad avviser NTL NAVs bekymring for McKinseys innflytelse på NAVs utvikling.

– Jeg mener det ikke er grunnlag for denne bekymringen. Jeg er opptatt av hvordan vi sammen kan bidra til å hjelpe NAVs brukere på best mulig måte. I noen tilfeller vil det være aktuelt med samarbeid med andre etater, andre ganger med private aktører. Hvordan dette skal håndteres fremover, er det vi i NAV som beslutter, etter gode prosesser som også inkluderer organisasjonene, svarer Lystad i en epost.

Han mener også at NAV i stor grad benytter intern kompetanse og de ressursene medarbeiderne representerer i utviklingen av NAV. Men også at det på enkelte områder er nødvendig med ekstern kompetanse og andre perspektiver.

– En kombinasjon av eksterne og interne krefter kan utfylle hverandre på en god måte. Det er et mål for meg at vi reduserer konsulentbruken i NAV, uten at vi blir redde for å ta inn konsulenter der det er lurt, sier han.

NTL NAVs frykt for at medbestemmelsen svekkes med McKinsey inne i korridorene, tror han heller ikke på. Lystad mener han og resten av ledelsen i NAV har et godt og konstruktivt samarbeid med organisasjonene.

– Jeg tror ikke påstanden om at graden av medbestemmelsen er blitt lavere og at organisasjonene blir lite lyttet til, er gjeldende for flertallet av organisasjonene. McKinsey gir oss perspektiver og råd på noen felter der de har ekspertise, sier Lystad, og legger til at beslutningene først skjer etter gode drøftinger og forhandlinger med organisasjonene.

Når det gjelder prisen for McKinseys tjenester, sier Lystad det selvsagt skal kontinuerlig vurderes om kontrakten gir en verdi som står i forhold til det de betaler. Han mener organisasjonsundersøkelsen så langt har utpekt verdifulle tema. Den sier blant annet at NAV er en endringsvillig og homogen organisasjon, som samlet sett er over snittet for offentlig sektor internasjonalt.

– Som organisasjon kan vi bli mer utadrettede og i enda større grad fokusere på brukerne og våre omgivelser. Vi kan bli bedre til å lære av andre og vi kan utvikle vår egen evne til innovasjon og læring, ved å få tak i og bygge videre på gode ideer fra hele organisasjonen. Lederskap er også et viktig område der det er potensial for forbedring, skriver Lystad.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.12.2014
12:00
17.12.2014 14:43Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Sissel M. Rasmussen

Vekter Knut-Johannes er provosert: Om NHO får gjennomslag, vil han henge enda mer etter på lønn

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Ragnhild Lied

Ragnhild Lied

Ole Palmstrøm

Unio vil kreve mer i lønnsvekst


Flere saker