JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er ventet at ansatte i helsesektoren, som jevnlig tilkalles for å  gå ekstravakter, vil få særlig stor nytte av de nye reglene om deltidsansattes

Det er ventet at ansatte i helsesektoren, som jevnlig tilkalles for å gå ekstravakter, vil få særlig stor nytte av de nye reglene om deltidsansattes

Sissel M. Rasmussen

Nytt år og nye regler

Jobber du deltid byr det nye året på bedre muligheter for å krever større stilling. Går bedriften du jobber i konkurs, bør du derimot være forberedt på smalhans.07.01.2014
12:00
08.01.2014 08:59

einar.fjellvik@lomedia.no

En rekke lovregler og forskrifter som angår arbeidslivet ble endret ved årsskiftet. Her er en oversikt over de viktigste endringene:

Deltid

– Dette er en milepæl. Ansatte, spesielt i helsesektoren, slipper å kjempe for å få større stillinger, sa en tilfreds LO-leder Gerd Kristiansen da Stortinget i juni vedtok å endre Arbeidsmiljøloven slik at deltidsansatte kan kreve en stillingsprosent som tilsvarer den faktiske arbeidstiden de har hatt det siste året (§ 14-4a).

Lovendringen var en del av den rødgrønne regjeringens tiltakspakke mot uønsket deltid. Pakken inneholdt også en lovendring som pålegger arbeidsgiverne å drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte minst en gang i året. (§ 14-1a).

Også bestemmelsen om deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling når bedriften har behov for mer arbeidskraft (§ 14-3) er forsterket med en regel som pålegger arbeidsgiveren å drøfte situasjonen med arbeidstakeren.

Ammefri

Fra og med årsskiftet er også retten til ammefri forsterket. Kvinner som jobber minst sju timer om dagen har lovefestet rett til inntil én time lønnet ammefri per dag i barnets første leveår (Arbeidsmiljøloven § 12-8).

Permittering

Ny regjering etter stortingsvalget førte blant annet til at Stortinget på seinhøsten i fjor vedtok å stramme inn bedriftenes muligheter til å permittere ansatte. Fra nyttår er perioden arbeidsgiverne må betale permitteringslønn utvidet fra 15 til 20 dager og den maksimale perioden man kan gå permittering er redusert fra 30 til 26 uker.

Arbeidsdepartementet erkjenner i sin begrunnelse for endringen at den vil føre til færre permittering og flere oppsigelser. «Dette vil frigjøre arbeidskraft og dermed øke fleksibiliteten i arbeidsmarkedet», legger departementet til.

Både blant arbeidsgiverne og i fagbevegelsen har man reagert med harme på innstrammingen.

– Det er uforståelig at regjeringen kommer met slikt forslag nå som vi står overfor et svakere arbeidsmarked, sa NHOs arbeidslivsdirektør, Svein Oppegaard, da forslaget ble lagt fram i fjor høst.

Staten regner med å spare 82 millioner kroner i året på innstrammingen.

Lønnsgaranti

Går bedriften du jobber for konkurs, og du har lønn eller feriepenger til gode, har du muligheter for å få dekket deler av dette gjennom den statlige lønnsgarantiordningen. Men fra og med nyttår er mulighetene for å få ut penger via lønnsgarantiordningen kraftig redusert:

• Mens du tidligere kunne få ut inntil seks måneders lønn, er dette nå redusert til maks én måned, regnet fra konkursåpningen.

• Mens du tidligere kunne kreve å få dekket feriepenger som var opparbeidet de siste 24 månedene før konkursen, er dette nå begrenset til feriepenger opparbeidet i konkursåret eller året før.

«Dette vil etter departementets vurdering kunne gi et ekstra incitament for arbeidstakerne til raskt å komme over i nytt arbeid» er Arbeidsdepartementets begrunnelse for innstrammingen.

Staten regner med å spare ca 186 millioner kroner i året på omleggingen.

Les mer om lønnsgarantiordningen her.

Innsyn i lønn

2014 byr også på nye muligheter for å ta opp kampen mot lønnsdiskriminering. Hvis du har mistanke om at du er blitt diskriminert ved lønnsfastsettelsen, kan du kreve at arbeidsgiveren skriftlig opplyser om lønnsnivået og kriteriene for lønnsfastsettelse for den eller de du sammenlikner deg med. Dette gjelder enten diskrimineringen skyldes kjønn, etnisitet, seksuell legning, graviditet/fødselspermisjon eller funksjonshemming.

Tjenestepensjon

En ny lov om tjenestepensjoner i private bederifter trådte i kraft fra nyttår. Den viktigste endringen er at bedriftene nå kan innføre atskillig bedre pensjonsordninger for sine ansatte.

• Tidligere kunne det maksimale årlige pensjonsinnskuddet være på 5 % av lønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G (G = Folketrygden grunnbeløp som i dag er på 85.245 kroner).

• Fra og med i år heves det maksimale innskuddet til 7 % av lønn mellom 0 og 12 G, med et mulig tilleggsinnskudd på 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G.

Minstemålet – et årlig innskudd tilsvarende 2 % av lønna – forblir uendret.

Les mer om den nye Tjenestepensjonsloven i Finanskomiteens innstilling

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.01.2014
12:00
08.01.2014 08:59Mest lest

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekterne kun fått seks kroner ekstra for å jobbe natt og helg

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper


Flere saker