JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsoppgjøret

Olje-lederne streiket for høyere lønn. Nå får de samme lønnsøkning som andre

I stedet for å få 7 prosent som de krevde, får medlemmer av fagforbundet Lederne 3,7 prosent som de andre arbeidstakerorganisasjonene.
Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

torgny@lomedia.no

Sommerens streik på olje- og gassfelt i Nordsjøen varte ikke engang ett døgn før regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd.

Medlemmene i det uavhengige fagforbundet Lederne hadde stemte ned meklingsresultatet som deres eget forbund, Industri Energi og Safe var blitt enige om.

Raskt stoppet

Nå har Rikslønnsnemndas kjennelse kommet og i stedet for å få 7 prosent som de krevde får de 3,7 prosent som de andre arbeidstakerorganisasjonene.

Streiken ble raskt stoppet. I ettertid har Dagens Næringsliv dokumentert at regjeringen ble sterkt presset av Tyskland og Storbritannia om ikke å la en streik stoppe gasstilførselen fra Norge.

Konsekvensene av streiken og de varslede opptrappingene ville vært at cirka 55 prosent av norsk daglig gasseksport ville falt bort i tillegg til et daglig oljetap på 341.000 fat.

Forklart: Hva er egentlig «tvungen lønnsnemnd»? Her får du svar

Tre forbund

Når regjeringen griper inn overfor en streik med tvungen lønnsnemnd, er det Rikslønnsnemnda som avgjør hvordan den nye tariffavtalen blir.

Sokkeloppgjøret har tre parter på arbeidstakersida, LO-forbundet Industri Energi, YS-forbundet Safe og Lederne. Industri Energi og Safe hadde godtatt oppgjøret.

Det var derfor ikke noen overraskelse da Rikslønnsnemnda på sitt møte 24. november ble enige om at også Lederne skulle følge denne avtalen, at Ledernes medlemmer får det samme som sin kolleger i de to andre forbundene.

Ikke mulig med konflikt

Rikslønnsnemnda er sammensatt av tre nøytrale medlemmer, et medlem fra LO, et medlem fra NHO og et medlem fra partene i den aktuelle avtalen, i dette tilfellet Lederne og Offshore Norge på arbeidsgiversida. Medlemmene fra LO og NHO har ikke stemmerett i tvister hvor de ikke er part.

Kjennelsen i nemnda ble avsagt mot Ledernes stemme. Ledernes medlem av nemnda mente at «kjennelsen fra nemnda i praksis tilsier at ingen foreninger kan ta en konflikt på resultatet fra forhandlingene med Offshore Norge, spesielt hvis de to andre foreningene har signert enighetsprotokoll.»

Mister streikeretten

Lederne mener også at kjennelsen i praksis vil medføre at streikeretten er fratatt de tre sokkelorganisasjonene streikerett, hvis ikke alle tre forbundene går til streik samtidig.

Flertallet i nemnda mener at det ikke er urimelig at Ledernes medlemmer får det samme som de to andre organisasjonene.

Tilleggene for Ledernes medlemmer blir utbetalt fra 5. juli. Uten streik hadde medlemmene fått tilleggene fra 1. juni.

Upresist av nemnda

Rikslønnsnemnda skriver i kjennelsen at «det er en fast og langvarig praksis i Rikslønnsnemnda for at virkningstidspunktet for nemndas avgjørelser settes til arbeidets gjenopptakelse.»

LOs medlem i nemnda Terje O. Olsson sier seg enig i at hovedregelen etter Rikslønnsnemndas praksis er å sette virkningstidspunktet til det tidspunktet arbeidet gjenopptas.

«men å hevde at slik fastsettelse av virkningstidspunkt er 'fast praksis' er litt upresist når Rikslønnsnemnda i noen saker har fraveket hovedregelen.»

Annonse
Annonse