JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NY TID: Å fordele arbeidsoppgaver i helse og omsorg med stoppeklokke fungerer dårlig, mener Oslo-byråd Inga Marte Thorkildsen.

NY TID: Å fordele arbeidsoppgaver i helse og omsorg med stoppeklokke fungerer dårlig, mener Oslo-byråd Inga Marte Thorkildsen.

Eirik Dahl Viggen (ill., M)

Oslo skroter stoppeklokkene

Ti minutter til å spise frokost. Ti minutter til toalettbesøk. Kontrollregimet i Oslo kommune er snart en saga blott, varsler Inga Marte Thorkildsen.26.01.2016
14:20
27.01.2016 09:38

vibeke.liane@lomedia.no

New Public Management er under press i Oslo. Inga Marte Thorkildsen var rask med å starte utluftingen av gammelt tankegods da hun overtok som byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo sist høst. Hun mener 20 års borgerlig styre går på helsa løs for de ansatte og innbyggerne i hovedstaden. Nå skal kontrollregimet og hangen til å konkurranseutsette kommunale tjenester sendes på historiens skraphaug.

• Følg oss på Facebook og Twitter

Tidsskille

– Vi skal motbevise påstanden om at offentlig drift er tungrodd, uten valgmuligheter og har dårlig kvalitet på tjenestene. Vi vil sette innbyggerne i førersetet og gjenreise det faglige engasjementet hos de ansatte, sier Thorkildsen til Fontene.

Thorkildsen er i ferd med å innføre Tillitsreformen, som hun kaller et paradigmeskifte – altså en omveltning av hele det administrative tankesettet. Det skjer etter modell av København, som innførte en tillitsbasert organisasjonsstruktur for noen år tilbake.

En tredel av sykehjemsplassene i Oslo drives av velferdskonsern

RYDDESJAU: Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen lover å kaste tankegodset etter det borgerlige styret i Oslo på søpledynga.

RYDDESJAU: Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen lover å kaste tankegodset etter det borgerlige styret i Oslo på søpledynga.

Ole Palmstrøm

Tillitsreformen innebærer at:

• De ansatte skal få større fleksibilitet, og får jobbe mer tverrfaglig.

• Det skal bli mindre rapportering og tiltaksdokumentasjon.

• Innbyggerne skal være samarbeidspartnere, ikke brukere av forhåndsbestemte tjenester.

Dansk forbilde

Før jul tok Inga Marte Thorkildsen med seg tillitsvalgte som har medlemmer innen helse, omsorg og sosiale tjenester og avdelingsledere fra Oslo rådhus til København. Her skulle de lære hvordan en tillitsbasert kommune fungerer i praksis.

Tore Kristiansen, som er fylkesleder for FO Oslo, er begeistret etter å ha snakket med danskene.

– De ansatte klarer utmerket godt å gjøre jobben uten å styres av stoppeklokker. Bonusen er at sykefraværet har sunket med seks prosent etter at reformen ble innført, forteller Kristiansen.

Taper grovt på å jobbe på privat sykehjem

KURSENTRING: – Det er på tide å fjerne kulturen hvor ansatte er redde for å rapportere avvik i frykten for represalier, mener Tore Kristiansen, fylkesleder for FO Oslo

KURSENTRING: – Det er på tide å fjerne kulturen hvor ansatte er redde for å rapportere avvik i frykten for represalier, mener Tore Kristiansen, fylkesleder for FO Oslo

Eirik Dahl Viggen

Kristiansen er enig med byråden i at det først og fremst er tjenestene innen eldreomsorgen, arbeidet med psykisk utviklingshemmede og i psykiatrien hvor tillitsreformen kan snu opp ned på hverdagen for ansatte og innbyggere.

– Men også barnevernstjenesten og Nav vil bli bedre hvis ledelsen gir større frihet til at de ansatte kan faget sitt, mener Kristiansen.

Tilbake til kommunen etter 13 år på anbud

Usunn faglig konkurranse

Han har orientert medlemmene i styret og representantskapet i FO Oslo om reformen som er på trappene.

Styremedlem Lise Bruun Trulsen, som er familieveileder i Grünerløkka bydel, tente øyeblikkelig på ideen. Barnevernspedagogen har 30 års erfaring i barnevernet.

– Jeg begriper ikke hvordan man kan mene at anbudsutsetting og stoppeklokker fungerer i barnevernet.

Trulsen arbeidet tidligere på et privat mødrehjem som ble nedlagt på grunn av stykkprisfinansiering.

– Systemet gjorde at vi ikke kunne planlegge langsiktig. Institusjonene var konkurrenter. Dermed kunne vi ikke samarbeide på tvers, lære av hverandres måter å jobbe på, minnes Trulsen.

Hun forteller at det var en overgang å jobbe i Oslo kommune.

– Alt måtte avklares med lederen, det var viktig å følge linja. Når alt skal kontrolleres kan fagfolkene miste kreativiteten, mener Trulsen.

Raymond sier nei til konkurranseutsatte sykehjem

TIDKREVENDE RAPPORTERING: Familieveileder Lise Bruun Trulsen i Grünerløkka bydel gleder seg til å bruke mindre tid på rapportskriving etter innføring av Tillitsreformen. Foto:

TIDKREVENDE RAPPORTERING: Familieveileder Lise Bruun Trulsen i Grünerløkka bydel gleder seg til å bruke mindre tid på rapportskriving etter innføring av Tillitsreformen. Foto:

Eirik Dahl Viggen

Familiens behov i sentrum

Trulsen stortrives som familieveileder i Grünerløkka bydel. En jobb hun har hatt i fire år. De fire familieveilederne konsentrerer seg om høyrisikofamiliene i bydelen som har nærmere 50 000 innbyggere.

Teamet fungerer som om Tillitsreformen allerede er innført. På teammøtene diskuterer de fordelingen av familiene og arbeidsoppgavene.

– Vi kommer alle med innspill på hvordan vi best kan hjelpe den enkelte familien. Det gir oss mange flere ideer. Den som får jobben avgjør underveis hvor mye tid som er nødvendig å bruke på familien.

Trulsen mener hun er mer kreativ og årvåken overfor familienes behov når hun jobber under tillit.

– Jeg mener det er profesjonelt å være personlig i måten jeg utfører jobben, men jeg har alltid en faglig begrunnelse når jeg mener at vi skal strekke oss litt ekstra for en familie.

Ellen taper 62.000 årlig i pensjon på å jobbe på privat sykehjem

Faglig frihet på Grünerløkka

Arbeidsdagene til Lise Bruun Trulsen er ikke fri for rapporteringer selv om lederen har gitt familieterapeutene stor frihet. Hun skriver oppsummeringer, i den elektroniske journalen som brukes av alle i barnevernet, etter møtene med familiene. Og hun lager rapporter når samarbeidet med familien avsluttes.

– Jeg er spent på hvordan tillitsreformen skal gjennomføres i praksis. Bare her på min arbeidsplass opplever vi at ledere har ulike stiler.

Familieterapeuten tror de som jobber med psykisk utviklingshemmede og i psykiatrien har langt mer rapportering i hverdagen enn ansatte i barnevernet.

– På disse arbeidsplassene kan Tillitsreformen virkelig føre til store endringer, mener Trulsen.

Trondheim og Tromsø mot privatisering

Vil fryktkulturen til livs

Fylkesleder Tore Kristiansen forteller at flere medlemmer rapporterer om at arbeidsplassen preges av frykt for å si ifra når de mener at brukerne ikke får gode nok tjenester fra kommunen.

– Ansatte er redde for å rapportere avvik i frykten for represalier. Når feilrapportene blir lagt i en skuff, lærer man ikke av feilene. Ukulturen lever videre. Det er for eksempel et godt barnevern i Oslo kommune, men det kan bli enda bedre, sier Tore Kristiansen.

Uansett hvordan kommunale tjenester organiseres vil det oppstå feil. Før jul startet Thorkildsen en kampanje for å få ansatte til å melde fra om avvik.

– Vi skal innføre et system i hele kommunen, som sørger for at det er åpenhet hele veien. Vi vil ha debatt om avvikene, det skulle bare mangle, sier Thorkildsen.

Slik organiserer velferdskapitalistene selskapene sine

Snur makta

Det er en hel kultur som må endres når Tillitsreformen innføres.

– Når profesjonene får mer ansvar, og innbyggerne blir med som samarbeidspartnere, snus makta. Ikke minst vil dette berøre mellomlederne som må lære seg å lede på en ny måte. De skal ikke lenger være de som kontrollerer og sjekker ut rapporter. Isteden skal de gi medarbeiderne faglig støtte, understreker Thorkildsen.

Byråden innser at det er et omfattende reform hun vil innføre, at hun vil få motstand og at det vil ta tid.

– Vi skal samarbeide tett med alle parter og gjøre gode analyser underveis. Vi må ha is i magen.

Tillitsreformen
i Oslo kommune

En kulturendring og ledelsesreform som skal gi medarbeiderne og innbyggerne mer makt over tjenestene.

Stoppeklokkekulturen, produksjonstenkningen og markedsspråket skal fjernes.

Medarbeidernes faglige skjønn skal framelskes, og de skal jobbe mer i team.

Frykten for å gjøre feil skal ikke være styrende.

Avvik skal rapporteres – ikke sanksjoneres, avvikene skal brukes til å lære.

Tillitsvalgte skal få større handlingsrom.

Vil omfatte 30.000 ansatte. Innføringen starter i byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale hvorav 1.500 er FO-medlemmer.

26.01.2016
14:20
27.01.2016 09:38Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

Brian Cliff Olguin

Finansbransjen skal ikke tjene penger på ansattes pensjoner, mener store LO-forbund

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes


Flere saker