JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

Parat reagerer på framstillingen til Arbeidsmandsforbundets streikegeneral i Bergen: – Utsagn som ikke medfører riktighet

Lars Petter Larsen Ansvarlig for vekteroverenskomsten i Parat

Lars Petter Larsen Ansvarlig for vekteroverenskomsten i Parat

Foto: Vetle Daler

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
Ansvarlig for vekteroverenskomsten i Parat, Lars Petter Larsen, mener Knut-Johannes Berg i Arbeidsmandsforbundet tar feil.

I en artikkel innunder FriFagbevegelse den 18. november kommer NAFs streikegeneral i Bergen, Knut-Johannes Berg, med utsagn som ikke medfører riktighet.

Berg hevder blant annet at den nye vekteravtalen som er inngått mellom Parat og NHO Service og Handel, innebærer at «alle deltidsansatte fra 20 til 99 prosent stilling kan avlønnes på timebasis.» Videre at det kun er «100 prosent stilling som gir rett til fastlønn.».

Dette har ikke Parat avtalt.

Parat har avtalt en prøveordning som innebærer at ansatte i mer enn 20 prosent stilling, selv skal ha mulighet til å velge timelønn.

Dette er ikke noe som arbeidsgiver ensidig kan pålegge den enkelte vekter, men må eventuelt avtales med hver enkelt vekter.

Innsikt: Seks punkter som forklarer hvorfor vekterne streiker

Den enkelte vekter kan altså takke nei om arbeidsgiver spør.

Arbeidsgiver kan heller ikke foreta en endringsoppsigelse av arbeidsavtalen for å tvinge igjennom timelønn for deltidsansatte. Dessuten skal hvert enkelt tilfelle av overgang til timelønn drøftes med tillitsvalgte. Dette for at tillitsvalgte på forhånd skal kunne opplyse den ansatte om rettighetene, sørge for at ikke arbeidsgiver utøver press, og få oversikt over omfanget.

Prøveordningen vil automatisk bortfalle 31. mars 2022 om ikke partene blir enige om at den skal videreføres.

Fastlønn er viktig, også for Parat og våre medlemmer. Men det betyr ikke at timelønn aldri er riktig. Parat har avtalt at det kan betales timelønn for deltidsansatte med inntil 20 prosent stilling. Det er fordi våre medlemmer med slik lav stillingsbrøk selv har bedt om det. Dette er ansatte som i all hovedsak er studenter eller lignende, og som har vekterjobben som en ren bigeskjeft.

Arbeidsgiver er uansett forpliktet til å tilby timer hver måned som tilsvarer stillingsbrøken, men denne gruppen ansatte ønsker mer frihet og fleksibilitet for når arbeidsinnsatsen skal ytes, og da vil timelønn og prinsippet om ytelse mot ytelse passe bedre.

Vekterne har et forslag til en løsning på streiken

Noen ansatte i høyere stillingsbrøker vil også velge timelønn fremfor fastlønn. Blant annet fordi det kan gi dem bedre oversikt og kontroll, samt bedre mulighet til å disponere over egen fritid. Av de tilbakemeldingene Parat har fått fra sine medlemmer, gjelder dette særlig vektere med variabel turnus, vektere som arbeider på flere objekter og for flere av selskapenes avdelinger, eller vektere som bytter turnus.

Siden overgang til timelønn er frivillig for den enkelte vekter med mer enn 20 prosent stilling og må avtales i hvert enkelt tilfelle, er det også mulig for vekteren og arbeidsgiver å avtale at overgangen er midlertidig og tidsbegrenset.

Streikende vektere ble provosert da kollegene i Parat inngikk avtale med arbeidsgiverne: – Det ble munnhuggeri

Ansatte med lav stillingsbrøk som måned etter måned arbeider mertid og selv ønsker høyere stillingsbrøk, vil få hjelp av Parats advokater ut fra rettighetene som følger av vekteroverenskomsten og arbeidsmiljøloven.

Warning
Annonse
Annonse