JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Regjeringa vil stramme inn privatskoleloven. LO støtter forslaget

LO støtter i sitt høringssvar forslag fra regjeringa om endringer i privatskoleloven som vil gi lokale folkevalgte økt innflytelse over etablering av nye privatskoler.
Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) får støtte fra LO i forslag om å stramme inn privatskoleloven.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) får støtte fra LO i forslag om å stramme inn privatskoleloven.

Leif Martin Kirknes

sidsel@lomedia.no

I tråd med regjeringserklæringa, Hurdalsplattformen, hvor det står at Støre-regjeringa vil styrke lokale folkevalgte sin mulighet til å si nei til nye privatskoler og utvidinger, sendte Kunnskapsdepartementet 7. desember forslag til endring av privatskoleloven og forskrift til den på høring med høringsfrist 25. januar.

Få med deg denne: Her krasjer Erna drone på Oslo-skole

Vil gi mer makt til lokale folkevalgte

Departementet foreslår å ta inn en bestemmelse i privatskoleloven om at det ved behandling av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler skal legges vesentlig vekt på uttalelsen til vertskommunen eller vertsfylket.

«Ved å legge større vekt på lokale uttalelser i slike saker får beslutninger knyttet til private skoler økt tillit og legitimitet. Dermed styrkes lokaldemokratiet og folkestyret», skriver departementet i høringsbrevet.

Foreslår kutt i statstilskudd

LO støtter også regjeringas forslag til endring i forskrift til privatskoleloven som vil medføre kutt i statsstøtte til private skoler som er godkjent etter kapittel 6A.

Det omfatter 28 skoler, og ingen av dem fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse i opplæringslovens forstand, presiserer departementet i høringsbrevet.

Blant dem er for eksempel bibelskoler, kunstskoler og Norsk Yrkesdykkerskole.

Aktuelt: Nye regler strammer kraftig inn for privatskoler

Departementet begrunner forslaget om å redusere tilskuddet til slike skoler med at statlige ressurser i utdanningssektoren bør kanaliseres mot opplæringsvirksomhet som gir formell kompetanse.

I tillegg mener departementet at det bør reguleres i forskrift og ikke – som i dag – i lov hvor stor andel av tilskuddsgrunnlaget skolene har krav på å få dekket ved statstilskudd og hvor stor andel av tilskuddsgrunnlaget de kan ta i skolepenger.

Regjeringa vil oppheve bestemmelsene i § 6A-6 i privatskoleloven om at slike private skoler får dekket 75 prosent av tilskuddsgrunnlaget ved statstilskudd, og at de kan ta inntil 25 prosent av dette grunnlaget i skolepenger.

Regjeringa foreslår en ny bestemmelse i forskriften om at skoler godkjent etter kapittel 6A fra skoleåret 2023–2024 får dekket 65 prosent av driftsutgifter, som kommer inn under tilskuddsgrunnlaget ved statstilskudd, og at de kan ta inntil 35 prosent av dette grunnlaget i skolepenger.

Warning
Annonse
Annonse