JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Så mye kan du få i uføretrygd

Tilfredsstiller du de rette kriteriene, kan du få over 30.000 kroner per måned i uføretrygd.
Nav

Nav

– Den høyeste uføretrygden du kan få er 363.290 kroner, sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no.

Fra 1.1.2015 kom det nye regler for uføretrygd (het tidligere uførepensjon). Alle som har blitt uføre etter denne datoen får beregnet uføretrygden etter disse reglene. De som var uføre før dette, har fått omregnet sin uførepensjon til ny uføretrygd.

Uføretrygden skattlegges nå på samme måte som lønn. For eksempel var trygdeavgiften lik som for pensjoner med 5,1 prosent, beskattet som lønn er den 8,2 prosent. Dette er en av årsakene til at uføretrygden kan få en høyere skatt enn tidligere.

Den økte skatten har blitt kompensert for ved omregningen fra den gamle uførepensjonen til ny uføretrygd. Det er spesielt de som hadde renteutgifter som kan ha kommet dårligere ut. For disse er det laget overgangsregler, slik at tapet ikke skal kunne bli større enn 4.000 kroner.

• Følg oss på Facebook

Dette er kravene for å få uføretrygd

- Alder mellom 18 og 67 år.

- Medlemskap i folketrygden i de siste tre årene før du ble ufør.

- Hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt må være sykdom og/eller skade.

- Det må ha vært gjennomført hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak.

- Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent.

- Mottar du arbeidsavklaringspenger på søknadstidspunktet, er det tilstrekkelig at inntektsevnen din er varig nedsatt med minst 40 prosent.

- Skyldes uførheten en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, er det tilstrekkelig at inntektsevnen din er varig nedsatt med minst 30 prosent.

Hvor mye får du i uføretrygd?

Alle som har blitt uføre etter 1.1.2015 får beregnet uføretrygden etter de nye reglene.

Nå er inntektsgrunnlaget pensjonsgivende inntekt de fem siste årene. Uføretrygden er 66 prosent av gjennomsnittet av de tre beste årene. De tidligere års grunnlag blir oppjustert til dagens lønnsverdi, slik at de sammenlignes på korrekt måte. Den maksimale pensjonsgivende som kan telle med er på 6 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp (G), som i 2016 er på 550.440 kroner (ny G kommer fra 1.mai 2017).

Den høyeste uføretrygden er da 66 prosent av dette, som er 363.290 kroner.

Pensjonen blir justert etter uføregraden. Er uføregraden på 60 prosent, vil uføretrygden da være på 60 prosent av full uføretrygd.

For å få full uføretrygd må du ikke ha mindre enn 40 års trygdetid.

Minsteytelse

Alle uføretrygdede er sikret en minste uføretrygd, uavhengig av inntekten. Størrelsen er noe avhengig av om du er enslig eller gift/samboer.

Bor du sammen med ektefelle/samboer, er minste uføretrygd 211.073 kroner (2,28 G).

Hvis du er enslig, er minste uføretrygd (229.588 kroner (2,48 G).

Du har mulighet til å komme tilbake til arbeid i en periode uten å miste retten til uførepensjonen.

Unge og hjemmearbeidende uføre

Man defineres som ung ufør, dersom man er blitt minst 50 prosent ufør før man fyller 26 år. Minsteytelsen vil da være høyere enn for andre. Også her er utbetalingen avhengig av om du er enslig, eller bor sammen med ektefelle/samboer.

Bor du sammen med ektefelle/samboer, er minste uføretrygd 246.252 kroner (2,66 G).

Hvis du er enslig, er minste uføretrygd på 269.396 kroner (2,91 G).

Du kan i særskilte tilfeller få innvilget uførepensjon etter denne regelen. Dette gjelder hvis hadde en alvorlig og dokumenterbar sykdom før du fylte 26 år, men fortsatt er mer enn 50 prosent yrkesaktiv.

En hjemmearbeidende ektefelle har rett til uførepensjon når evnen til å utføre arbeid i hjemmet er varig nedsatt med minst 50 prosent.

Kombinere med arbeid

Uføretrygden vil nedjusteres når arbeidsinntekten går over et visst nivå. For de som er blitt uføre etter 1.1.2015 er denne inntektsgrensen 0,4G (37.030 kroner).

Uføregraden vil ikke påvirkes av hvor høy inntekt du har ved siden av.

Du melder inn hvor høy inntekt du forventer å få. Dette har både betydning for skattetrekket, og størrelsen på uføretrygden. Hver høst året etter inntektsåret gjøres det en beregning om du har fått en korrekt uføretrygd ut fra arbeidsinntekten ved siden av.

Dette er snittlønna i over 300 yrker

Disse 27 yrkene gikk ned i lønn i fjor

Lines yrke er et av Norges dårligst betalte

Annonse
Annonse