JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sara hjelper ansatte fra deltid til heltid: – De gråter av glede

Et heltidsprosjekt i Oslo har skaffet 550 ansatte innen pleie og omsorg større stilling.
Sara Bashir har opplevd mange lykkelige medlemmer og ansatte som har fått helt stilling takket være heltidsprosjektet.

Sara Bashir har opplevd mange lykkelige medlemmer og ansatte som har fått helt stilling takket være heltidsprosjektet.

Tri Nguyen Dinh

helge@lomedia.no

«Operasjon aml14» er navnet på gruppa som har jobbet for å gi deltidsansatte og tilkallingsvikarer innenfor pleie og omsorg i Oslo større stilling.

Siden oppstarten i 2021 har 550 ansatte fått utvidet eller full stilling gjennom prosjektet.

Prosjektet, som blant annet er omtalt i Fagbladet og FriFagbevegelse gjennom historien om Yonas Gidey Ageze, har ikke gått upåaktet hen blant Arbeiderpartiets politikere i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Men Sara Bashir, hovedtillitsvalgt i Lovisenberg omsorg, innrømmer at det har vært mye arbeid.

– Vi har jobbet både dag og kveld. Men alle timene vi har lagt ned er verdt det. Bare det å se ansiktet til våre medlemmer, hvordan de smiler og gråter av glede når de har fått fast jobb, har veldig mye å si, forteller Bashir.

Veldig imponert

Regjeringen har gjort flere grep for å styrke retten til heltid. Fra 1. januar 2023 kom det inn nye regler i arbeidsmiljøloven. «Heltidsnormen» sier at hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes på heltid.

Og dersom arbeidsgiver likevel velger å ansette på deltid, skal behovet for deltid dokumenteres skriftlig og drøftes med tillitsvalgte.

Men en lovendring er ikke magi, påpeker stortingsrepresentant Tuva Moflag.

Praksisen endres ikke selv om loven endres. Det er først når de tillitsvalgte klarer å gripe loven med begge hånda og bruker den, at det kan skje noe, sier Moflag.

Heltidsgruppen har tatt i bruk alle de verktøyene de har som tillitsvalgte, poengterer Tuva Moflag. Ap-politikeren er veldig imponert over hva de har fått til og på hvor målrettet og systematisk de har jobbet.

– Denne gruppa har klart å lære seg å trykke på og få gjennomslag til fordel for mange av deres medlemmer, poengterer hun.

MØTE PÅ STORTINGET: Bashiruddin Khawaja (t.v.) leder «Operasjon aml14». Sammen med Daniell Thommasen, Sara Bashir og Zebib Getachew møtte han Ap-politikere på Stortinget for å fortelle om prosjektet.

MØTE PÅ STORTINGET: Bashiruddin Khawaja (t.v.) leder «Operasjon aml14». Sammen med Daniell Thommasen, Sara Bashir og Zebib Getachew møtte han Ap-politikere på Stortinget for å fortelle om prosjektet.

Helge Rønning Birkelund

Frikjøpte tillitsvalgte

Det hele startet for fire år siden. De tillitsvalgte innen Fagforbundet pleie- og omsorg i Oslo fikk mange henvendelser fra medlemmene sine.

– Da tenkte vi på hva vi kan gjøre, som er effektivt, for å hjelpe alle som ønsker fast eller høyere stilling. Vi sendte en e-post til alle, og startet arbeidet med å sjekke om de hadde krav på høyere stilling. Blant annet gjennom å gå gjennom de mange som jobbet deltid og gikk ekstravakter, sier Bashiruddin Khawaja, nestleder i Fagforbundet pleie og omsorg, til FriFagbevegelse.

Etter hvert ble det satt ned en prosjektgruppe med frikjøpte tillitsvalgte i en kortere periode, på tre måneder i første omgang.

– Så skulle vi sjekke ut hvor mye vi fikk til, fortsetter han.

Det viste seg å ikke bli så rent lite.

1500 årsverk

Hele strukturen for arbeidet ble lagt det første året.

Da kom det inn 500 ønsker om høyere stilling blant medlemmene. 150 krav ble innfridd.

Neste år ble det økt til 250 innfridde krav.

Det tredje året steg antall henvendelser til 750. 150 nye fikk høyere stilling eller heltid.

Etter hvert hadde prosjektet to og en halv stilling.

– Vi ble nesten en egen HR-avdeling etter hvert. Det største problemet var ledelsens manglende kompetanse i forhold til arbeidsmiljøloven, sier Khawaja.

Mange av dem som har fått hjelp av Fagforbundets heltids-gruppe har jobbet nærmest fullt fra før, gjennom shopping av vakter som tilkallingsvikarer.

En kartlegging som Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo har utført, viser at bruken av ekstravakter og vikarer tilsvarte i overkant av 1500 årsverk per år i helse- og omsorgssektoren i Oslo i perioden 2019 til og med 2021.

Beste praksis

Heltid-prosjektet i Oslo har pågått over flere år. Tre måneder i året jobbes det nærmest døgnet rundt med dette.

– Hva kan så rikspolitikere lære av dette?

– Dette er et typisk «best practise»-prosjekt. Det viktigste er å få dette ut til alle tillitsvalgte. Få oppmerksomhet rundt prosjektet. Slik at andre fagforeninger kan la seg inspirere, sier Tuva Moflag.

Samtidig minner hun om at prosjektet koster penger. I statsbudsjettet for 2024 er det satt av penger til forsøksordninger som skal redusere bruken av deltid.

– Tillitsvalgte kan ikke gjøre dette uten å ha et budsjett. Derfor er det også satt av penger til en heltidspott. Uansett er det viktig å jobbe systematisk med dette, sier Tuva Moflag.

La først strukturen

– Det er mye jobb. Men også mye moro. Vi har ikke opplevd en eneste tvist i prosjektperioden i år, sier Bashiruddin Khawaja.

Prosjektet koster en million kroner i året. Belønningen er ikke bare flere på høyere stilling eller heltid. Gevinsten for Fagforbundet er også flere medlemmer.

– Dette prosjektet har bidratt med at vi har økt i medlemstall de siste årene, noe som er positivt for Fagforbundet og oss som forening. Vi får også mailer fra hele landet, der medlemmene spør om hjelp fra prosjektgruppa. Men vi kan kun hjelpe de som er innenfor vårt område i Oslo, sier Khawaja.

Han anbefaler imidlertid andre foreninger om å starte et lignende prosjekt.

FAGFORBUNDETS TILLITSVALGTE: Daniell Thommasen (f.v.), Sara Bashir og Zebi Getashew gjestet Aps gruppe i arbeidskomiteen på Stortinget.

FAGFORBUNDETS TILLITSVALGTE: Daniell Thommasen (f.v.), Sara Bashir og Zebi Getashew gjestet Aps gruppe i arbeidskomiteen på Stortinget.

Helge Rønning Birkelund

På gullstol

– Det er mangel på helsepersonell. Helsefagarbeidere er verdifull og ettertraktet arbeidskraft. Likevel må ansatte kjempe for å få en større stillingsbrøk. Dette prosjektet burde vært overflødig. Arbeidsgiverne burde gjort denne jobben. Men så lenge de ikke gjør det, er det fint at vi har så aktive tillitsvalgte, sier Tuva Moflag.

Også stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) var til stede på møtet. Hun sitter ikke lenger i arbeidskomiteen, men har vært og er veldig opptatt av heltid.

– Vi kunne båret dere på gullstol alle sammen, sa hun til sine gjester.

Faglig-politisk kontakt for Arbeiderpartiet på Stortinget, Per Vidar Kjølmoen, er virkelig imponert over innsatsen til heltids-gruppa i Oslo.

– Det betyr mye for de 550 som har fått høyere stillingsbrøk, og som får en trygg inntekt. Det gjør det lettere for de å få huslån, og lettere å organisere livet sitt på alle mulige måter. Og det blir lettere for Oslo kommune å få tilgang til arbeidskraft. Det blir vinn-vinn både for Oslo kommune og de ansatte, sier Per Vidar Kjølmoen til FriFagbevegelse.

Arbeidsmiljøloven om retten til heltid

Arbeidsmiljølovens § 14–3 gir deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse eller leier inn noen utenfra til å gjøre jobben.

Loven gir også deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter og lignende i virksomheten framfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet.

§ 14–4 a gir deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsvarende det de faktisk har jobbet i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.

Warning
Annonse
Annonse

Arbeidsmiljøloven om retten til heltid

Arbeidsmiljølovens § 14–3 gir deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse eller leier inn noen utenfra til å gjøre jobben.

Loven gir også deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter og lignende i virksomheten framfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet.

§ 14–4 a gir deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsvarende det de faktisk har jobbet i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.